سایت هواداران محمد علیزاده /


تکست آهنگ ها - . •*. متن تـرانـه های مـحـمد علـیـزاده .*•.


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 12:11:27
 موضوع مطلب: . •*. متن تـرانـه های مـحـمد علـیـزاده .*•.

فهرست آثار محمد علیزاده

برای راحتی کاربران لینک دانلود هر اثر رو هم گذاشتیم

سایت بیپ تیونز سایت عرضه ی آثار موسیقی است که با عضویت در اون میتونین آثار موسیقی رو بخرین(با کارت بانکی و رمز دوم)

با این کار هم به قانون کپی رایت احترام گذاشتیم که در واقع احترام به حقوق هنرمندان است

و هم اثر رو با کیفیت اصلی در اختیار داریم.

آثاری که به صورت تک آهنگ منتشر میشن در این سایت رایگان است.تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                         ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
/
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                         ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
/
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                          ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                     ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                              ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                          ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                                         ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                              ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                          ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                        ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___

تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                        ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                          ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                              ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                              ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                         ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                         ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___

تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___

تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___

تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                                        ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                     ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                     ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                          ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
= >
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___                                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   

تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                    ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
(موسیقی میانی) =>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                     ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                     ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                     ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                                   ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                     ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
                               ★
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=> ___


تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
=>
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 12:26:21
 موضوع مطلب: متن ترانهء برگرد


~ ~ برگرد ~ ~

از اون شبی که تو گفتی دیگه دوست ندارمنمیشه راحت، حتی یه ساعت دووم بیارم

تنهات نذاشتم، هر چی که داشتم دستِ تو دادمدیگه بریدم، تو رو ندیدم برس به دادم

برگرد و، بذار دوباره چشام تو چشای تو وا شهبرگرد و، نذار بدون تو زندگیم از هم بپاشه

برگرد و بگو تو هم مثّ من به کسی دل نبستیبرگرد و، بگو هستی

♫ ♫ ♫

وقتی ازم دوری نگرانت میشمبه خدا اینجوری نگرانت میشم

از شبی که رفتی دلمو خون کردیخودتم میدونی، میتونی برگردی

برگرد و، بذار دوباره چشام تو چشای تو وا شهبرگرد و، نذار بدون تو زندگیم از هم بپاشه

برگرد و بگو تو هم مثّ من به کسی دل نبستیبرگرد و، بگو هستی

~ ~ ~

برگرد و، بذار دوباره چشام تو چشای تو وا شهبرگرد و، نذار بدون تو زندگیم از هم بپاشه

برگرد و بگو تو هم مثّ من به کسی دل نبستیبرگرد و، بگو هستی


ترانه سرا: سید محمد کاظمی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: فرشاد حسامی


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 12:44:47
 موضوع مطلب: متن ترانهء غم دنیاس


~ ~ غم دنیاس ~ ~

غمِ دنیاس، وقتی عشقت دور از اینجاسوقتی دل بی رمق و خسته و تنهاس

غمِ دنیاس، دل آدم بشه حساسوقتی عشقت تو دلش نباشه احساس، نباشه احساس

غمِ دنیاس، اون بره و ترکت کنههیچ کَسَم نباشه که درکت کنه

غمِ دنیاس، تو لحظهء خدافظیبفهمی که دیگه بهش نمیرسی

~ ~ ~

غمِ دنیاس، اون بره و ترکت کنههیچ کَسَم نباشه که درکت کنه

غمِ دنیاس، تو لحظهء خدافظیبفهمی که دیگه بهش نمیرسی

♫ ♫ ♫

غمِ دنیاس، وقتی عشقت بد شه خیلیوقتی که به تو نداشته باشه میلی

غمِ دنیاس، وقتی خوابشو ببینیاما هیچوقت نتونی پیشش بشینی، پیشش بشینی

غمِ دنیاس، اون بره و ترکت کنههیچ کَسَم نباشه که درکت کنه

غمِ دنیاس، تو لحظهء خدافظیبفهمی که دیگه بهش نمیرسی

~ ~ ~

غمِ دنیاس، اون بره و ترکت کنههیچ کَسَم نباشه که درکت کنه

غمِ دنیاس، تو لحظهء خدافظیبفهمی که دیگه بهش نمیرسی


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: میلاد ترابی و امیر بهادری

تنظیم: میلاد ترابی


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 13:41:38
 موضوع مطلب: متن ترانهء دل بی تو غم زده


~ ~ دل بی تو غم زده ~ ~

دل بی تو غم زده، چشمامو نم زدهآرامش منو، دوریت به هم زده

به خاطر توئه، این همه دلهرهاین روزا بدجوری، دلم ازت پره

عزیزم، چی شده که دلم به دلِ دیگه ای، دیگه دل نمیده، از همه بریدهعزیزم، آخه دل تو دلِ دلِ من دیگه نیست، مثِ تو ندیده، از همه بریده

عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم

~ ~ ~

عزیزم، چی شده که دلم به دل دیگه ای، دیگه دل نمیده، از همه بریدهعزیزم، اخه دل تو دلِ دلِ من دیگه نیست، مثِ تو ندیده، از همه بریده

عزیزم عزیزم

♫ ♫ ♫

بی تو شدم تباه، تو نیمه های راهتنهام گذاشتی تو، واسه کدوم گناه

سر در گمم هنوز، فکر توام هنوزدلم به این خوشه، میبینمت یه روز

عزیزم، چی شده که دلم به دلِ دیگه ای، دیگه دل نمیده، از همه بریدهعزیزم، آخه دل تو دلِ دلِ من دیگه نیست، مثِ تو ندیده، از همه بریده

عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم

~ ~ ~

عزیزم، چی شده که دلم به دل دیگه ای، دیگه دل نمیده، از همه بریدهعزیزم، اخه دل تو دلِ دلِ من دیگه نیست، مثِ تو ندیده، از همه بریده

عزیزم عزیزم

~ ~ ~

عزیزم، چی شده که دلم به دلِ دیگه ای، دیگه دل نمیده، از همه بریدهعزیزم، آخه دل تو دلِ دلِ من دیگه نیست، مثِ تو ندیده، از همه بریده

عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم . عزیزم


ترانه سرا: محمد علیزاده و مسعود سلیمانی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 14:48:59
 موضوع مطلب: متن ترانهء خیلی برام عزیزه خاطرت


~ ~ خیلی برایم عزیزه خاطرت ~ ~

بی تو آینده نا خوشاینده عشق منهیشکیو جز تو نمیپسنده چشم من، نه بی تو ای وای نه

لحظه به لحظه عذاب محضه عشق مناگه نبینه تو رو هر لحظه چشم من، نه بی تو ای وای نه

همیشه به عشق این عشقت، دل من زنده س به عشقتکاش میدونستی کاشکی، میکشم نفس به عشقت

~ ~ ~

همیشه به عشق این عشقت، دل من زنده س به عشقتکاش میدونستی کاشکی، میکشم نفس به عشقت

♫ ♫ ♫

دلبندم، دل کندم از همه به خاطرتخیلی برام عزیزه خاطرت، به خاطرت، به خاطرت

~ ~ ~

دلبندم، دل کندم از همه به خاطرتخیلی برام عزیزه خاطرت، دل کندم، به خاطرت

همیشه به عشق این عشقت، دل من زنده س به عشقکاش میدونستی کاشکی، میکشم نفس به عشقت

~ ~ ~

همیشه به عشق این عشقت، دل من زنده س به عشقکاش میدونستی کاشکی، میکشم نفس به عشقت


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 15:07:14
 موضوع مطلب: متن ترانهء سرزنش


~ ~ سرزنش ~ ~

نه قطحی گل که نبود، از تو چرا خوشم اومدقشنگ تر از تو بود دلم، قید تمومشونو زد

انگار چشام کور شده بود، هیچکسو غیرِ تو ندیدتو اومدی تو زندگیم، شدی یه مشکل جدید

~

تو اومدی تو زندگیم، شدی یه مشکل جدید

من بدترین و بهترین روزای عمرم با تو بودتصورم خوب بود ازت، اما چه سود؟ اما چه سود؟

یه اشتباه چی داشت واسم؟ خودخوری و هی سرزنشاز این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

~

از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

♫ ♫ ♫

نه قحطی یه چیزی بود، فهمیدم اینو این دفهکه تو وجودت این روزا، پیدا نمیشه عاطفه

قحطی چی بود واسه من؟ یه دل که زود دل نبرهاین دل پر احساس من، به درد تو نمیخوره

من بدترین و بهترین روزای عمرم با تو بودتصورم خوب بود ازت، اما چه سود؟ اما چه سود؟

یه اشتباه چی داشت واسم؟ خودخوری و هی سرزنشاز این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

~

از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

~ ~ ~

من بدترین و بهترین روزای عمرم با تو بودتصورم خوب بود ازت، اما چه سود؟ اما چه سود؟

یه اشتباه چی داشت واسم؟ خودخوری و هی سرزنشاز این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

~

از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: امیر بهادری

تنظیم: شهاب اکبری


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 15:26:31
 موضوع مطلب: متن ترانهء تو رو میخواستم


~ ~ تو رو میخواستم ~ ~

دل به دلِ دلِ این دلِ دل مرده بدهبده که دل بد آورده

دل به دلِ دلِ این دلِ دل مرده بدهبده که دل بد آورده

دلمو پس نده، دل به هر کس ندهطاقت بیار با من و، دل بده دل نکن

آبرومو بخر، آبرومو نریزباشی میشم عزیز، بری میشم مریض

آی عزیز . آی عزیز . آی عزیز . عزیز . عزیز

عزیز . عزیز

♫ ♫ ♫

اینه تنها خواسته م، واسا تا واسممن از اولم به جز تو کسیو نخواسم، پات وا میسم

~ ~ ~

اینه تنها خواسته م، واسا تا واسممن از اولم به جز تو کسیو نخواسم، پات وا میسم

♫ ♫

دلمو پس نده، دل به هر کس ندهطاقت بیار با من و، دل بده دل نکن

آبرومو بخر، آبرومو نریزباشی میشم عزیز، بری میشم مریض

آی عزیز. آی عزیز . آی عزیز . عزیز . عزیز . عزیز ...

♫ ♫ ♫

دل به دلِ دلِ این دلِ دل مرده بدهبده که دل بد آورده

دل به دلِ دلِ این دلِ دل مرده بدهبده که دل بد آوردهدلمو پس نده، دل به هر کس ندهطاقت بیار با من و، دل بده دل نکن

آبرومو بخر، آبرومو نریزباشی میشم عزیز، بری میشم مریض

آی عزیز . آی عزیز . آی عزیز . عزیز . عزیز ...


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: آرتین زمانی


- جمعه، 11 اسفند ماه ، 1391 15:43:55
 موضوع مطلب: متن ترانهء دلت با منه


~ ~ دلت با منه ~ ~

ازم دوری اما دلت با منهازت دورم اما دلم روشنه

تو چشمای تو عکس چشمامه وتو چشمای من عکس چشمای تو

♫ ♫

تو این لحظه هایی که دورم ازتهمه خاطره هامونو خط به خط

دوباره تو ذهنم نگا میکنمدارم اسمتو هی صدا میکنم

♫ ♫

کی گفته از عشق تو دس میکشم؟دارم با خیالت نفس میکشم

چه حس عجیبی چه آرامشیتو هم با خیالم، نفس میکشی؟

♫ ♫

میدونم تو هم مثّ من دلخوریتو هم مثل من بغضتو میخوری

نگاهت پر از حرف و دردِ دلهولی خب تموم میشه این فاصلهدوباره مث اون روزای قدیمکه با هم تو بارون قدم میزدیم

از احساس همدیگه حظ میکنیمزمین و زمانو عوض میکنیم

♫ ♫ ♫

کی گفته از عشق تو دس میکشم؟دارم با خیالت نفس میکشم

چه حس عجیبی چه آرامشیتو هم با خیالم، نفس میکشی؟

♫ ♫

میدونم تو هم مثّ من دلخوریتو هم مثل من بغضتو میخوری

نگاهت پر از حرف و دردِ دلهولی خب تموم میشه این فاصلهدوباره مث اون روزای قدیمکه با هم تو بارون قدم میزدیم

از احساس همدیگه حظ میکنیمزمین و زمانو عوض میکنیم

ازم دوری اما دلت با منه


ترانه سرا: محمد کاظمی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: شهاب اکبری


- پنجشنبه، 17 اسفند ماه ، 1391 20:12:28
 موضوع مطلب: متن ترانهء شهر باران


~ ~ شهر باران ~ ~

منم مثِّ تو مات این قصه امتو هم مثِّ من امشبو دعوتی

درس تو همین ساعت و ثانیهسزاوار زیباترین رحمتی

تو این حس و حال عجیب و غریبدو تا بال میخوای که رو شونته

تو از هر مسیری بری میرسیتو از هر دری بگذری خونته

از این سفره ها معجزه دور نیستببین دست دنیا تو دست منه

دعا میکنم تا اجابت بشهدعا میکنم چون دلم روشنه

من از عشق بارون به دریا زدمبه بارون و به آسمون دعوتیم

چه مهمونی با شکوهی شدهتو این لحظه هایی که همصحبتیم

~ ~ ~

من از عشق بارون به دریا زدمبه بارون و به آسمون دعوتیم

چه مهمونی با شکوهی شدهتو این لحظه هایی که همصحبتیم

♫ ♫ ♫

تو این حس و حال عجیب و غریبدو تا بال میخوای که رو شونته

تو از هر مسیری بری میرسیتو از هر دری بگذری خونته

از این سفره ها معجزه دور نیستببین دست دنیا تو دست منه

دعا میکنم تا اجابت بشهدعا میکنم چون دلم روشنه

من از عشق بارون به دریا زدمبه بارون و به آسمون دعوتیم

چه مهمونی با شکوهی شدهتو این لحظه هایی که همصحبتیم

~ ~ ~

من از عشق بارون به دریا زدمبه بارون و به آسمون دعوتیم

چه مهمونی با شکوهی شدهتو این لحظه هایی که همصحبتیم


ترانه سرا: مجید صالحی

ملودی: بهنام کریمی

تنظیم: بهروز صفاریان


- پنجشنبه، 17 اسفند ماه ، 1391 20:30:21
 موضوع مطلب: متن ترانهء جز تو


~ ~ جز تو ~ ~

جز تو کی میتونه عزیز من باشه؟کی میتونه تو قلب من جا شه؟

مگه میشه مثل تو پیدا شه؟همه چیزم، وای عزیزم

جز من کی واسه دیدن تو حریصه؟اسمتو رو قلبش مینویسه؟

گونه هاش از ندیدنت خیسه؟همه چیزم، وای عزیزم

♫♫

تو نباشی بیقرارم، بد میبینم، بد میارم، بی تو منحس ندارم، سر به زیرم، گوشه گیرم، کاش بمیرم، بی تو من

همه چیزم، آی عزیزم، همه چیزم

♫♫

واسه ما دوتا کی بهتر از ما؟از همین امروز، تا آخر دنیا

~ ~ ~

واسه ما دوتا کی بهتر از ما؟از همین امروز تا آخر دنیا

همه چیزم، وای عزیزم

همه چیزم، وای عزیزم

همه چیزم، وای عزیزم

همه چیزم، وای عزیزم

~ ~ ~

جز تو کی میتونه عزیز من باشه؟کی میتونه تو قلب من جا شه؟

مگه میشه مثل تو پیدا شه؟همه چیزم، وای عزیزم

جز من کی واسه دیدن تو حریصه؟اسمتو رو قلبش مینویسه؟

گونه هاش از ندیدنت خیسه؟همه چیزم، وای عزیزم

♫♫

~ ~ ~تو نباشی، بیقرارم، بد میبینم، بد میارم، بی تو منحس ندارم، سر بزیرم، گوشه گیرم، کاش بمیرم، بی تو من

همه چیزم . . .


ترانه سرا: علی بحرینی

ملودی: میلاد ترابی

تنظیم: میلاد ترابی


- يكشنبه، 27 اسفند ماه ، 1391 12:00:35
 موضوع مطلب: متن ترانهء این اولین باره


~ ~ این اولین باره ~ ~

احساسی که به تو دارم یه حس فوق العاده سمن عاشق کسی شدم که خیلی صاف و ساده س

احساسی که به تو دارم به هیچکسی نداشتممن اسم این حال دلو، عاشق شدن گذاشتماین اولین باره،, دلم داره، میگه آره، دوسِت داره، گرفتارهبگو آره، به بیچاره، دوسِت داره، با یه قلبِ، تیکه پاره

~ ~ ~

این اولین باره، دلم داره، میگه آره، دوسِت داره، گرفتارهبگو آره، به بیچاره، دوسِت داره، با یه قلبِ، تیکه پاره

♫♫♫

احساسی که به تو دارم یه حس عاشقانه ساین حس دوست داشتن تو، همیشه صادقانه س

احساسی که به تو دارم، خیلی واسم عجیبهچه نازنینی من دارم، ببین چقدر نجیبه

~ ~ ~

این اولین باره، دلم داره، میگه آره، دوسِت داره، گرفتارهبگو آره، به بیچاره، دوسِت داره، با یه قلبِ، تیکه پاره

این اولین باره، دلم داره، میگه آره، دوسِت داره، گرفتارهبگو آره، به بیچاره، دوسِت داره، با یه قلبِ، تیکه پاره

این اولین باره . . .


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم:میلاد ترابی


- يكشنبه، 27 اسفند ماه ، 1391 12:25:28
 موضوع مطلب: متن ترانهء گریه نکن


~ ~ گریه نکن ~ ~

شاید دیگه نبینمت گریه نکنبه خاطرِ جداییمون گریه نکن
بذار که خوب نگات کنم گریه نکنبه خاطرِ تنهاییمون گریه نکن

منم مثل تو دلگیرم، منم بی عشق میمیرم، گریه نکنمنم مثل تو غمگینم، یه روز دستاتو میگیرم، گریه نکن

گـــریـــه نـــکـــن

♫♫

~ ~ ~


شاید دیگه نبینمت گریه نکنبه خاطرِ جداییمون گریه نکن

بذار که خوب نگات کنم گریه نکنبه خاطرِ تنهاییمون گریه نکن

منم مثل تو دلگیرم، منم بی عشق میمیرم، گریه نکنمنم مثل تو غمگینم، یه روز دستاتو میگیرم، گریه نکنشک نکن بی تو میمیرم،باورم کن، عاشقترینمیه روز دستاتو میگیرم، گریه نکن

هرجا باشم کنارتم، هرجا باشم به یادتمگریه نکن، غصه نخور، من همیشه کنارتم

~ ~ ~

منم مثل تو دلگیرم، منم بی عشق میمیرم، گریه نکنمنم مثل تو غمگینم، یه روز دستاتو میگیرم، گریه نکن


ترانه سرا: ساناز کریمی

ملودی: ساناز کریمی

تنظیم: میلاد ترابی


- يكشنبه، 27 اسفند ماه ، 1391 13:14:12
 موضوع مطلب: متن ترانهء تولد(خیلی خوشحالم)


~ ~ تولد(خیلی خوشحالم) ~ ~

خیلی خوشحالم از اینکه، تو به دنیا اومدی تودنیا فهمید که تو انگار، نیمهء گمشدمی تو

زندگی خیلی خوبه، چون که خدا تو رو دادهروز تولدم برام، فرشتشو فرستادهخدا مهربونی کرد، تو رو سپرد دست خودمدستتو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم

~ ~ ~

خدا مهربونی کرد، تو رو سپرد دست خودمدستتو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم

♫♫♫

آورده دنیا یه دونه، اون یه دونه پیش منهخدا فرشته هاشو که، نمیسپره دست همه

تو نمیومدی پیشم، من عاشق کی می شدم؟به خاطر اومدنت، یه دنیا ممنون تو ام~ ~ ~

خدا مهربونی کرد، تو رو سپرد دست خودمدستتو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم

خدا مهربونی کرد، تو رو سپرد دست خودمدستتو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- سه شنبه، 31 ارديبهشت ماه ، 1392 01:39:06
 موضوع مطلب: متن ترانهء زیر حرفام میزنم


~~ زیر حرفام میزنم ~~

زیر حرفام میزنم، نشد فراموشت کنممن بمیرم اگه خواستم، ترک آغوشت کنمزیر حرفام میزنم، بدونِ تو بی طاقتماین روزا خیلی کلافه م، از خودم ناراحتمتو رو خدا به دل نگیر حرفامو باز بیا پیشمتو رو خدا نذار که من بیشتر از این شرمنده شم

از این که مال من بشی چشم تو خیلی ترسیدهجرأت عاشقی رو باز به قلب عاشقم بده

♫♫♫

زیر حرفام میزنم، روی چشام میذارمتاون همه رنجیدی و، این همه دوست دارمت

تو ازم دلگیری اما من دارم دق می کنمسخته اما مطمئن باش تو رو عاشق می کنم

~ ~ ~

تو رو خدا به دل نگیر حرفامو باز بیا پیشمتو رو خدا نذار که من بیشتر از این شرمنده شم

از این که مال من بشی چشم تو خیلی ترسیدهجرأت عاشقی رو باز به قلب عاشقم بده

تو رو خدا به دل نگیر حرفامو باز بیا پیشمتو رو خدا نذار که من بیشتر از این شرمنده شم

از این که مال من بشی چشم تو خیلی ترسیدهجرأت عاشقی رو باز به قلب عاشقم بده


ترانه سرا: علی بحرینی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- پنجشنبه، 9 خرداد ماه ، 1392 09:49:10
 موضوع مطلب: متن ترانهء تو که اینجوری نبودی


~ ~ تو که اینجوری نبودی ~ ~

منو آتیش میزنی میسوزونی میدونمکاش از اول میدونستم تو نباشی میمیرم

فکر اینکه دیگه نیستی و چشاتو نمیبینمبدجوری خردم میکنه توی خودم نمیتونمدیگه ندارمت تو رو یه روزی گفتی که بروگفتی دوسم نداری تنها گذاشتی این دلو

اگه میخوای بری برو چرا خرابم میکنی؟اگه دوسم نداری چرا انکار میکنی؟

آخه چرا بی وفا؟ تو که اینجوری نبودیپیش خودم میدیدمت به این دوری نبودی

حالا که میبینی خراب و خسته و داغونمبدون اگه بری دیگه بدون تو نمیتونم

بگو دلت تنگ شده، چرا دلت سنگ شده؟چرا میگی بدون تو زندگی قشنگ شده؟

اگه میخوای بسوزونی خوب بسوزونم و برواما بدون من اونی ام که دوست داره خیلی تو رو

♫♫♫

~ ~ ~


دیگه ندارمت تو رو یه روزی گفتی که بروگفتی دوسم نداری تنها گذاشتی این دلو

اگه میخوای بری برو چرا خرابم میکنی؟اگه دوسم نداری چرا انکار میکنی؟

آخه چرا بی وفا؟ تو که اینجوری نبودیپیش خودم میدیدمت به این دوری نبودی

حالا که میبینی خراب و خسته و داغونمبدون اگه بری دیگه بدون تو نمیتونم

بگو دلت تنگ شده، چرا دلت سنگ شده؟چرا میگی بدون تو زندگی قشنگ شده؟

اگه میخوای بسوزونی خوب بسوزونم و برواما بدون من اونی ام که دوست داره خیلی تو رو~ ~ ~


آخه چرا بی وفا توکه اینجوری نبودیپیش خودم میدیدمت به این دوری نبودی

حالا که میبینی خراب و خسته و داغونمبدون اگه بری دیگه بدون تو نمیتونم

بگو دلت تنگ شده، چرا دلت سنگ شده؟چرا میگی بدون تو زندگی قشنگ شده

اگه میخوای بسوزونی خوب بسوزونم و برواما بدون من اونی ام که دوست داره خیلی تو رو

... دوست داره خیلی تو رو ...

... دوست داره خیلی تو رو ...


ترانه سرا: محمد علیزاده و حمید عسگری

ملودی: حمید عسگری

تنظیم: میلاد ترابی


- يكشنبه، 19 خرداد ماه ، 1392 19:36:02
 موضوع مطلب: متن ترانهء تو جون منی


~ ~ تو جون منی ~ ~

دوستت دارم تو رو خیلی زیادتا دیدی من ازت خوشم میاد

عاشق کردی منو تو با نگاتبه دلت بگو با من راه بیاد

وقتی پیشمی دنیا رو دارمخوشحالم میبینمت کنارم

میدونی واسه چی دوسِت دارم؟چون هر چی که دارم از تو دارمتو جون منی تو، عشق منی توجون منی تو، زندگیمی تو

تو دلم راه نمیدم، کسی رو جز تو

تو دلم راه نمیدم، کسی رو جز تو

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


دوستت دارم تو رو خیلی زیادتا دیدی من ازت خوشم میاد

عاشق کردی منو تو با نگاتبه دلت بگو با من راه بیاد

وقتی پیشمی دنیا رو دارمخوشحالم میبینمت کنارم

میدونی واسه چی دوسِت دارم؟چون هر چی که دارم از تو دارمتو جون منی تو، عشق منی توجون منی تو، زندگیمی تو

تو دلم راه نمیدم، کسی رو جز تو

تو دلم راه نمیدم، کسی رو جز تو


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: میلاد ترابی

تنظیم: میلاد ترابی


- سه شنبه، 21 خرداد ماه ، 1392 06:24:17
 موضوع مطلب: متن ترانهء دو خط موازی


~ ~ دو خط موازی ~ ~

خستگیش موند به تنم، این همه راه اومدمدوباره ندیدمت، بدم اومد از خودم

این همه راه اومدم، دیدی جون به لب شدم؟نمیدونی چی گذشت، اما دم نمیزنم

♫♫

من و تو تا ته بازی، مثِ دو خط موازیمن دیگه بی تو میمیرم، تو باید بی من بسازی

~ ~ ~

من و تو تا ته بازی، مثِ دو خط موازیمن دیگه بی تو میمیرم، تو باید بی من بسازی

♫♫♫

خستگیش موند به تنم، این همه راه اومدمدوباره ندیدمت، بدم اومد از خودم

دیگه دیوونه شدم، فکر میکردم عاقلمحسرت دیدن تو، آخرش موند به دلم

~ ~ ~

من و تو تا ته بازی، مثِ دو خط موازیمن دیگه بی تو میمیرم، تو باید بی من بسازی

من و تو تا ته بازی، مثِ دو خط موازیمن دیگه بی تو میمیرم، تو باید بی من بسازی

من و تو تا ته بازی، مثِ دو خط موازی ⁂ من دیگه بی تو میمیرم، تو باید بی من بسازی

من و تو تا ته بازی، مثِ دو خط موازیمن دیگه بی تو میمیرم، تو باید بی من بسازی


ترانه سرا: علی بحرینی

ملودی: میلاد ترابی

تنظیم: میلاد ترابی


- سه شنبه، 21 خرداد ماه ، 1392 06:56:15
 موضوع مطلب: متن ترانهء بی تو میمیرم


~ ~ بی تو میمیرم ~ ~

دوباره بیچاره دل من تنها موندهچشمام از تو چشمات چیزای بدی خونده

فهمیدی تموم زندگیم تو دستاتهحواسم بری و بمونی باز باهاته

~ ~ ~

دوباره بیچاره دل من تنها موندهچشمام از تو چشمات چیزای بدی خونده

فهمیدی تموم زندگیم تو دستاتهحواسم بری و بمونی باز باهاتهبی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم

~ ~ ~

بی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم

تو منو دوسَم داری یا از دستم گریزونی؟میخوام پیشم بمونی، بگو چرا نمیتونی؟

نمیذارم بری، به همین آسونیتا ته قلبم منو با گریه هات میسوزونی

~ ~ ~

بی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم

بی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم

♫♫♫

~ ~ ~


دوباره بیچاره دل من تنها موندهچشمام از تو چشمات چیزای بدی خونده

فهمیدی تموم زندگیم تو دستاتهحواسم بری و بمونی باز باهاته~ ~ ~


بی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم

بی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم

تو منو دوسَم داری یا از دستم گریزونی؟میخوام پیشم بمونی، بگو چرا نمیتونی؟

نمیذارم بری، به همین آسونیتا ته قلبم منو با گریه هات میسوزونی

~ ~ ~

بی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم

... بی تو میمیرم بی تو میمیرموقتی تو پیشمی آروم میگیرم ...


ترانه سرا: میلاد ترابی

ملودی: میلاد ترابی

تنظیم: میلاد ترابی


- سه شنبه، 21 خرداد ماه ، 1392 12:25:35
 موضوع مطلب: متن ترانهء بی حوصله


~ ~ بی حوصله ~ ~

بی حوصله م و قلبم میزنهاین چشمک تو مخصوص منه

طاقت میارم هر چی تو بگیدلخور شدنات مال بعدنهاگه بمونی تو بگی نمیری تودنیامو به پات میریزم

که هر روز و شب و هرجا باشیفقط تو رو میبینم عزیزم

~ ~ ~

اگه بمونی تو بگی نمیری تودنیامو به پات میریزم

که هر روز و شب و هرجا باشیفقط تو رو میبینم عزیزم

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


بی حوصله م و قلبم میزنهاین چشمک تو مخصوص منه

طاقت میارم هرچی تو بگیدلخور شدنات مال بعدنهداشتنت آرزومه نیستی حالم خرابههمه چی گیرِ خندهء تو و جوابه

کاش کوتاه بیای یه کم و بخوای بمونیمن تو رو میخوام تو منو میخوای میدونی~ ~ ~


اگه بمونی تو بگی نمیری تودنیامو به پات میریزم

که هر روز و شب و هرجا باشیفقط تو رو میبینم عزیزم

اگه بمونی تو بگی نمیری تودنیامو به پات میریزم

که هر روز و شب و هرجا باشیفقط تو رو میبینم عزیزم

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


بی حوصله م و قلبم میزنهبی حوصله م و قلبم میزنه

این چشمک تو مخصوص منهاین چشمک تو مخصوص منه

~ ~ ~

اگه بمونی تو بگی نمیری تودنیامو به پات میریزم

که هر روز و شب که هرجا باشیفقط تو رو میبینم عزیزم

اگه بمونی تو بگی نمیریدنیامو به پات میریزم

که هر روز و شب که هرجا باشیفقط تو رو میبینم عزیزم


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- سه شنبه، 21 خرداد ماه ، 1392 15:10:25
 موضوع مطلب: متن ترانهء سلام ایران


~ ~ سلام ایران ~ ~

شقایق چشمک شبنم تمام روزو تر کردهسلام نور و آیینه به قلب ما سفر کرده

سلام ایوون سلام کلبه، سلام صبح غزل بارونسلام پرچین همسایه، سلام خوشبختی پنهون

سلام ایران سلام ایران سلام ایران سلام ایران

سلام ایران سلام ایران سلام ایران ایران ایران ...

♫♫♫

دوباره چشمای مادر، دوباره قامت باباجهان زیباتر از دیروز، نشسته در کنار ما

سلام عطر نماز صبح، سلام لالایی دیشببیا صبح شلوغ من، برو تنهایی دیشب

سلام ایران سلام ایران سلام ایران سلام ایران

سلام ایران سلام ایران سلام ایران ایران ایران ...


ترانه سرا: فرزاد حسنی
ملودی: محمد علیزاده و مهران خالصی
تنظیم: مهران خالصی


- سه شنبه، 21 خرداد ماه ، 1392 15:30:07
 موضوع مطلب: متن ترانهء عشق فوق العاده


~ ~ عشق فوق العاده ~ ~

کی میخوای بشینی تا من، واست از خودم بگم باز؟صبر تو چقدره تا من، بشکنم پشت یه آواز؟

عزیزمعزیزم، قصه نمیگم، نمیخوام بهم بخندییا فقط به احترامم، چشم رو هرچی هست ببندی

عزیزمعزیزم، زخمای بابا مالِ عشق فوق العاده سبه خدا اشکای بابا بیخودی نیس، بی اراده س

♫ ♫ ♫

نمیخوام بونه بگیری که چرا زخمیه سینه میا ازم دلت بگیره که نشد تو رو ببینماگه میبینی رفیقام هنوزم مَردن و تنهااگه حتّی یه ستاره نشده به اسم بابا

غمی نیست ما برقراریم، اون بالا یکیو داریمپشت ابر بیقراری، عمریه چشم انتظاریم

اون بالا یکیو داریم

♫ ♫

~ ~ ~


عزیزم، زخمای بابا مال عشق فوق العاده سبه خدا اشکای بابا بیخودی نیس، بی اراده س

~ ~ ~

عزیزم، زخمای بابا مال عشق فوق العاده سبه خدا اشکای بابا بیخودی نیس، بی اراده س


ترانه سرا: فرزدا حسنی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: امیر سرگزی


- سه شنبه، 21 خرداد ماه ، 1392 15:55:24
 موضوع مطلب: متن ترانهء امون


~ ~ اَمون ~ ~

اگه گریه امونم بده میگمغم دل حرفای عمری نگفته

تموم حرف و اشک روز خلوتکی دیده؟ طاقت آورده، شنفته

اگه گریه امونم بده میگمکه تکراری شدن قصهء تیغه

آره این حرف مثل سم کشندهیه یادگاری از یه نارفیقه

اگه گریه امونم بده میگمکه سهمم از وفاداری ستم شد

توچندتا حرف ساده بی سر و تهیه عمری خوبیام چه ساده کم شد

اگه گریه امونم بده میگمکه از ما بهترون خوبن و ما بد

بهانه هات کمه برای رفتندلت رو مهربونیای من زد

تو رفتی باغ سبزت رو نبردینموندی تا که دنیاتو بسازی

ببین دنیا و باغ و عشق و عمرمسوزوندی آروم آروم بازی بازی

اگه سرگرمی میخواستی چرا من؟تو که خواستی نباشی پس چرا من؟

یه کاری کردی با من خوب دیروزدیگه از بودن و موندن شدم سیر

اگه گریه امونم بده میگم


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: محمد علیزاده


اجرای زنده و زیبایی از محمد علیزاده. این قطعه به صورت رسمی منتشر نشده.


- سه شنبه، 21 خرداد ماه ، 1392 17:38:54
 موضوع مطلب: متن ترانهء بشکن


~ ~ بشکن ~ ~

زورکی نخند عزیزم میدونم اومدی بازینمیخوام این اخرین بازی زندگیم ببازی

خودتو راحت کن و فکر کن که جبران گذشته ستاز منم میگذره اما، به دلت چاره نسازی

اومدی بشکنی، بشکن، از من ساده چی موندهقبلِ تو هر کی بوده تموم تار وپود سوزونده

تو هم از یکی دیگه سوختی میخوای تلافی باشهبیا این تو و دل و باقیِ احساسی که مونده

دل ما اونقده پاره ست، موندنش مرگ دوباره ستآسمون سینهء ما، خیلی وقته بی ستاره ست

همینی که باقی مونده واسه دلخوشی تو بشکنتیکه تیکه هامو بردن آخرینشم تو بکن

نمیخوام بگذره عمری خسته شی واسه فریبمیَقَتو نمیگیره هیچکس آخه من اینجا غریبم

بزن و برو عزیزم مثل هر کس که زد و بردطفلی این دل محمد به گناه دیگرون مرد

دل ما اونقده پاره ست، موندنش مرگ دوباره ستآسمون سینهء ما، یه شیش هفت ساله بی ستاره ست

همینی که باقی مونده واسه دلخوشی تو بشکنتیکه تیکه هامو بردن آخرینشم تو بکن

نمیخوام بگذره عمری خسته شی واسه فریبمیَقَتو نمیگیره هیچکس تو دنیا خیلی غریبم

بزن و برو عزیزم مثل هر کس که زد و بردطفلی این دل محمد به گناه دیگرون مرد


ترانه سرا: رضا صادقی

ملودی: رضا صادقی

تنظیم: رضا صادقیقطعهء "بشکن" از آثار رضا صادقی است که محمد علیزاده با کمی افزودن و کاهیدن کلمات،

به صورت زنده و غیر رسمی اجرا کرده و به هیچ وجه از آثار محمد علیزاده به شمار نمیاید.


- چهارشنبه، 22 خرداد ماه ، 1392 09:27:13
 موضوع مطلب: متن ترانهء جزر و مد


~ ~ جزر و مد ~ ~

ثانيه ميسوزه هر شبلحظه گل ميده نيازش

بوسه بارون كن نسيموتا بزنگاه نوازشخيز و آواز كبوترتر شده چشمای بارون

وقتشه تا من ببالیتا منِ شيرينِ مجنون

♫♫

وقت روياهای تازهوقت شاباش ستاره س

وقت ناز ماه و درياجزر و مد بی اشاره س

♫♫♫

بشكن اين لب تشنگی روشبنمِ پاشيده بر صبر

انتظارو تازه تر كنماهکِ زندونیِ ابرپلک و پوپک، شوقِ پروازمژده تو خواب، سجده بر آب

ليلی و ظرف شكستهميلِ مهر و تابِ مهتاب

♫♫

~ ~ ~


وقت روياهای تازهوقت شاباش ستاره س

وقت ناز ماه و درياجز و مد بی اشاره س


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: مهرداد نصرتی

تنظیم: مهرداد نصرتی


- چهارشنبه، 22 خرداد ماه ، 1392 09:32:04
 موضوع مطلب: متن ترانهء خداحافظ


~ ~ خداحافظ ~ ~

خداحافظ همین حالا، همین حالا که من تنهامخداحافظ به شرطی که، بفهمی تر شده چشمام

خداحافظ کمی غمگیـن، بــه یاد اون همه تردیدبه یاد آسمونی که، منو از چشم تو میدید

♫ ♫ ♫

اگه گفتم خداحافظ، نه اینکه رفتنت سـاده ستنه اینکه میشـه باور کـرد، دوباره آخر جاده ست

خداحافظ واسـه اینکه، نبندی دل به رویاهابدونی بی تو و با تو همینه رسـم این دنیـا

خداحافظ، خداحافظ، همین حالا، خداحافظ


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: مهران خالصی و محمد علیزاده

تنظیم: مهران خالصی


- چهارشنبه، 22 خرداد ماه ، 1392 09:52:53
 موضوع مطلب: متن ترانهء حالمو زیبا کن~ ~ حالمو زیبا کن ~ ~

شب هنوز نرفته اما تو چرا بیدارینکنه این همه دردو تو میخوای برداری

تو که گفتی همه شب من توی خوابت هستمکاشکی امشب خود من چشم تو رو میبستم

من به دستای خدا خیره شدم معجزه کردمعنی معجزه شو زود به قلبم برگرد

جاده تحویل بهاره حالمو زیبا کنروی دنیای منو به روی عشقت وا کن

♫♫♫

کاشکی امشب مثِ ماهی توی تنگت بودممثلِ سالای گذشته مات و گنگت بود

کاشکی امشب مثِ عشقایِ تو کوتاه میشداون که باید برسه این دفعه پیدا میشد

من به دستای خدا خیره شدم معجزه کردمعنی معجزه شو زود به قلبم برگرد

جاده تحویل بهاره حالمو زیبا کنروی دنیای منو به روی عشقت وا کن

ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: محمد علیزاده و میلاد ترابی

تنظیم: میلاد ترابی


- چهارشنبه، 22 خرداد ماه ، 1392 20:51:39
 موضوع مطلب: متن ترانهء نرو و بی خداحافظ~ ~ بی خداحافظ ~ ~

به همین سادگی رفتی، بی خداحافظ عزیزمسهم تو شد روز تازه، سهم من اشک که بریزم

به همین سادگی کم شد، عمر گلبوته، تو دستمگله از تو نیست، میدونم، خودم اینو از تو خواستم

به جون ستاره هامون تو عزیزتر از چشامیهر جا هستی خوب و خوش باش، تا ابد بغض صدامی

تو رو محض لحظه هامون، نشه باورت یه وقتیکه دوسِت ندارم اینو، به خدا گفتم به سختی

من اگه دوست نداشتم، پای غمهات نمیموندمواست این همه ترانه، از ته دل نمیخوندم

اگه گفتم برو خوبم، واسه این بود که میدیدمداری آب میشی، میمیری، اینو از همه شنیدم

دارم از دوریت میمیرم، تو کنار من نسوزیاز دلم نمیری عمرم، نفسامی، که هنوزی

تو رو محض لحظه هامون که نفس نفس خدا شداز همون لحظه که رفتی، روحم از تنم جدا شد

تو که تنها نمیمونی، من تنها رو دعا کنخاطراتمو نگه دار، اما دستامو رها کن

دست تو اول عشقه، بسپرش به آخرین مردمردی که پشت یه دیوار، واسه چشمات گریه میکرد

گریه میکرد، گریه میکرد، گریه میکرد


ترانه سرا: مرجان زنگنه

ملودی: علیرضا افکاری

تنظیم: مسعود همایونی~ ~ نرو ~ ~

واسهء به هم رسیدنواسه مردن زیر پاهات، لحظهء به تو رسیدن

فاصله بین من و تو بیشتر از یه آسمونهدیگه عشقی تو دلت نیست اینو قلب من میدونه

نازنینم منو بشناس که شکستم توی سینهمنم و این دل خسته، گرچه حقم بیش از اینه

تو رو از دست نمیدم منتویی آخرین امیدم

همهء دنیا رو گشتمباز به اسم تو رسیدم

. . .

نــرو

تو هم مثل من نمىتونى دووم بیارى، نــروتو هم مثل من تو غصه كم میاری، نــرو

آه نرو ...

نرو

تو كه میدونى من بى تو، تو بى من یعنی حسرتتو كه میدونى بى جواب میمونه عشق و عادت

تو كه میدونى كم میشمتو كه میدونى كم میشى

تو كه میدونى هم اَغوش غم میشیعزیزم نرو آه، نرو، نرو

ترانه سرا: رضا صادقی

ملودی: رضا صادقی


این ترانه از آثار رضا صادقی است که محمد علیزاده به صورت زنده

در ویژه برنامهء شب یلدای سال 1385 در رادیو جوان به زیبایی اجرا کرده.


- پنجشنبه، 23 خرداد ماه ، 1392 08:35:05
 موضوع مطلب: متن ترانهء تسنیم 1


~ ~ تسنیم 1(اضطراب) ~ ~

نگام نمیکنی چرا؟ چرا نمیبینی منو؟چرا ازم پس میگیری، شبای با تو بودنو؟

صدا نمیکنی منو، چرا ازم بی خبری؟چقدر باید گریه کنم؟ چرا منو نمیبری؟تشنه تر از اشکم و باز در انتظار هق هقمبرای بخشیدن من بیا بیا به بدرقه م

~ ~ ~

تشنه تر از اشکم و باز در انتظار هق هقمبرای بخشیدن من بیا بیا به بدرقه م

♫ ♫

تموم لحظه های من، سیاه شده به دست مندروغه خنده های من، حقیقته شکست من

میخوام صدات کنم ولی، کمم برای گفتنتلبم یه قطره خواسته از، چشمهء دور و روشنت

♫ ♫ ♫

بگو نترسم از خودم، که با تو التهاب نیستبگو که در پناه تو، فرصت اضطراب نیست

صدا نمیکنی منو، چرا ازم بی خبری؟چقدر باید گریه کنم؟ چرا منو نمیبری؟


ترانه سرا: فرزدا حسنی

ملودی: مهران خالصی

تنظیم: مهران خالصی


- پنجشنبه، 23 خرداد ماه ، 1392 08:59:25
 موضوع مطلب: متن ترانهء تسنیم 2


~ ~ تسنیم 2 ~ ~

وقتی خواب نور و بارون میبینمدل من غربتو حاشا میکنه

آیِنه تمام خاطراتشواز تو چشم من تماشا میکنهپنجره تو کوچه پرسه میزنهتا به یک نگاه آبی برسه

یه حضور روشن و بدون شککه مث خواب خدا مقدسه

♫ ♫

این تویی، خود تویی، فقط توییتوی نبض خستهء وجود من

بذار باورم بشه کنارمیاین سکوتو بشکن و حرفی بزن

♫ ♫ ♫

اگه میشکنم کنار اسم تواگه تا آخر این جاده میام

به بزرگی نگاه تو قسممن تو رو به خاطر خودت میخوامبذار این ترانه رو هدیه کنمبه نیازی که تو رگهای منه

بذار تا سحر به پات گریه کنممن نمازم تو رو هر روز دیدنه

♫ ♫

~ ~ ~


این تویی، خود تویی، فقط توییتوی نبض خستهء وجود من

بذار باورم بشه کنارمیاین سکوتو بشکن و حرفی بزن

اذان


ترانه سرا: نیلوفر لاری پور

ملودی: شهاب رمضان

تنظیم: میلاد ترابی


- پنجشنبه، 23 خرداد ماه ، 1392 09:12:11
 موضوع مطلب: متن ترانهء فوق العاده


~ ~ فوق العاده ~ ~

دعوتت ميکنم امشب به نبودنم به يادمتو به من دنیا رو دادی من به تو خاطره دادم

دعوتت ميکنم امشب به دلی که بی تو سردهبه دلی که پاره پاره ست به دلی که توبه کرده

♫ ♫

دعوتت ميکنم امشب به يه قطره اشک و هق هقپر پر حادثه با تو، سهم من بغض دقايق

دعوتم کن که بسوزم توی شک دل بريدنای خدا کی بود که برگشت، سايهء تو يا دل من؟

~ ~

سايه ی تو يا دل من؟ يا دل من؟ يا دل من؟


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: مهرداد نصرتی

تنظیم: مهرداد نصرتی


- پنجشنبه، 23 خرداد ماه ، 1392 09:38:22
 موضوع مطلب: متن ترانهء حلالم کن


~ ~ حلالم کن ~ ~

حلالم کن، دم رفتن، کمی بعد از پریشونیتو آوار نگاهی که، تو هم با ما نمیمونی

مسیر موندن و رفتن، یکی بود و جدا شد بازتو پایانِ منو دیدی، جدایی سخته از آغازحلالم کن غریبونه، توی این دل پرِ خونهحلالم کن غریبی که، برات دل کندن آسونه

حلالم کن به زخمایی، که لب وا کرده میخندهحلالم کن به عشقی که، به چشمای تو پابنده

حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کنحلالم کن به خونی که، غروب از خاک میجوشهحلالم کن به نوزادی، که شیر از تیر مینوشه

مگه میشه کنارت موند،؟ هنوزم عشق بد حالهصبوری هم کم آورده، خود شمشیر میناله

~ ~ ~

حلالم کن غریبونه، توی این دل پرِ خونهحلالم کن غریبی که، برات دل کندن آسونه

حلالم کن به زخمایی، که لب وا کرده میخندهحلالم کن به عشقی که، به چشمای تو پابنده

حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن

. . .


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- پنجشنبه، 23 خرداد ماه ، 1392 11:02:21
 موضوع مطلب: متن ترانهء خدای احساس


~ ~ خدای احساس ~ ~

لطفت همیشه شاملِ حالمهاصلا تو خیلی فرق داری با همه

اجازه دادی به تو دل ببـندمتا فهمیدی به تو علاقه مندم

خودت دلیل این علاقه بودیچه بد بودم روزایی که نبودی

نه آبرو داشتم نه عشق و میلیتو خیلی با محبتی، تو خیلی

~ ~ ~

باز اومدم آبرو داری کنیبرای دردم تو یـه کاری کنی

بهت بگم از همه دل بریدم وتموم مردونگـیاتو دیدم و

باز اومدم تا که بگم دار و ندارمصبر و قرارم گره افتاده به کارم

سلام آقا، سلام خدای احساسدرمون درد من حضرت عباس

صد دفعه گفتم و دوباره میگمآقای من آقای خوب دنیاس

اون هنوزم فکر یه قطره آبهبه فکر اون بچه ایه که خـوابـه

به فکر اونیه که از تشنگیلباش ترک خورده حالش خرابـه

~ ~ ~

سلام آقا، سلام خدای احساسدرمون درد من حضرت عباس

صد دفعه گفتم و دوباره میگمآقای من آقای خوب دنـیـاس

اون هنوزم فکر یه قطره آبهبه فکر اون بچه ایه که خـوابـه

به فکر اونیه که از تشنگیلباش ترک خورده حالش خرابـه

عموی بچه ها نجاتم بدهیـه قـدری مهربونی یادم بده

سایَتو از روی سرم بر ندارصدات که میزنـم جوابـم بـده

خدای احساس نجاتم بدهحضرت عباس جوابم بده

خدای احساس، خدای احساسحضرت عباس، حضرت عباس

جوابم بده


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- پنجشنبه، 23 خرداد ماه ، 1392 11:36:12
 موضوع مطلب: متن ترانهء خدا باهام به هم زده


~ ~ خدا باهام به هم زده ~ ~

تو از کنار قلب من ساده گذر کنخدا باهام بهم زده ازم حذر کن

دست منو گرفته بود ازش گذشتمجاده به انتها رسید، من برنگشتم

من برنگشتم، من برنگشتم

میخوام خدا خدا کنم تو جای من شوصدای من نمیرسه صدای من شو

چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه؟گریهء دل شکسته ها چقدر میاَرزه؟نگو نگو نمیرسم طاقت موندنم کمهببین مسیر آخرم، چشمای بارون زدمه

~ ~ ~

نگو نگو نمیرسم طاقت موندنم کمهببین مسیر آخرم، چشمای بارون زدمه~ ~ ~


چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه؟گریهء دل شکسته ها چقدر میاَرزه؟

چقدر میاَرزه؟

گریهء دل شکسته ها چقدر میاَرزه؟


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: شهاب رمضان

تنظیم: بهروز صفاریان


- پنجشنبه، 23 خرداد ماه ، 1392 12:05:13
 موضوع مطلب: متن ترانهء جشن رمضان


~ ~ جشن رمضان ~ ~

برای من که لبریز تو موندمبه پات افتادنم عین نمازه

یه وقتی جونمو از من بخواه کهفقط دستم به سمت تو درازه

همه حرفامو گفتم تا ببینییه روزم درد تکراری ندارم

تو تسکین تموم دردهامیبه جز تو با کسی کاری ندارم

♫ ♫ ♫

تصور میکنم هر شب به یادتهوایی میشم و تا ماه میرم

قدم هامو بلند تر میکنم چوندرست دارم کنارت راه میرم

تو روزایی که خیلی خسته میشمواسه رفتن هوای تازه میخوام

درست هر سال این روزا که میشهتو رو بی حد و بی اندازه میخوام

~ ~

همه حرفامو گفتم تا ببینییه روزم درد تکراری ندارم

تو تسکین تموم دردهامیبه جز تو با کسی کاری ندارم


ترانه سرا: مجید صالحی

ملودی: بهنام کریمی و احسان نی زن

تنظیم: سعید زمانی


- شنبه، 8 تير ماه ، 1392 10:25:29
 موضوع مطلب: متن ترانهء صبحی دیگر


~ ~ صبحی دیگر ~ ~

هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگاریه صبح دیگه عاشق شو به یاد اولین دیدار

به روت وا میشه چشمایی که با یاد تو میبستمچه احساسی از این بهتر تو خوابم عاشق هستم

♫ ♫

تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشمتو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم

~ ~ ~

تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشمتو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم

♫ ♫ ♫

تبت هر صبح با من بود، تب گلهای داوودیتبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بودی

تو خورشیدو قسم دادی فقط با عشق روشن شهیه کاری با زمین کردی که اینجا جای موندن شه

جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه

♫ ♫

تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشمتو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم

تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشمتو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- پنجشنبه، 13 تير ماه ، 1392 15:19:40
 موضوع مطلب: متن ترانهء سراب


~ ~ سراب ~ ~

مث خوشبختیِ عاشق، ته قصه بمون پیشمتو فانوس منی امشب، بری تاریکتر میشم

کجای آسمون صافه؟ نه این آغاز بی فرجامنموندنهای بی حاصل، نرفتنهای بی هنگام

به امروز تو محتاجم، به حالی که تو میدونیهوا بدجوری دلگیره، نرو بی چتر و بارونی

♫ ♫ ♫

بمون و آخر قصه، تو دنیای خیالم باشبمون و روز و شب با من، پناه ماه و سالم باش

من و تو مثل هم عاشق، تو این دنیای بی دردیمن از تو بر نمیگردم، تو از من بر نمیگردی

به امروز تو محتاجم، به حالی که تو میدونیهوا بدجوری دلگیره، نرو بی چتر و بارونی


ترانه سرا: عبد الجبار کاکایی

ملودی: محمد علیزاده و آرمان موسی پور

تنظیم: آرمان موسی پور


- پنجشنبه، 13 تير ماه ، 1392 15:29:42
 موضوع مطلب: متن ترانهء ماهبانوی حرم


~ ~ ماهبانوی حرم ~ ~

ماهبانوی حرم بیرون بیادختر تیغ دودَم بیرون بیا

ذوالجناح آمد چه زینی؟ واژگونذوالجناح آمد چه یالی؟ غرقِ خون

ذوالجناح آمد نگاهش پرغبارذوالجناح آمد ولیکن بی سوار

ماهبانوی حرم بیرون بیادخترتیغ دودَم بیرون بیا

روزگاری روزگاری داشتمسایه سار از ذوالفقاری داشتم

روزگارا روزگار ما چه شد؟آبروی ذوالفقار ما چه شد؟

گرچه روزی اینچنین موعود بودای برادر فصل دوری زود بود

ای تن صد چاکِ گلگون الوداعگوهرِ غلتان درخون الوداع

الوداع ای پور ختم المرسلینتا به یک دیدار دیگر الوداع

قطعهء خداحافظ


یک اثر محرمی که محمد علیزاده در محرم سال 1391 در رادیو جوان اجرا کرده.


- پنجشنبه، 13 تير ماه ، 1392 15:48:48
 موضوع مطلب: متن ترانهء خاک شیران


~ ~ خاک شیران ~ ~

خاکِ شیران گرچه خفته در دلشبوی نخل و عطر پاک کاه گلش

شهر عشق و شور و مهد افتخارشهر خرم، فصل فصلش بهارخاکِ یادگارِ مردان جنوبشهر سجده، لحظهء پاک غروب

عاشقانه دل به دریا میزنندمردم شط افتخار میهنند

♫ ♫ ♫

پشتِ هر نخل بلند و استواردل مردم نجیب و بی قرار

همیشه نخلستوناش جای دعاسهمیشه خاک نماز عاشقاس~ ~ ~


خاکِ یادگارِ مردان جنوبشهر سجده، لحظهء پاکِ غروب

عاشقانه دل به دریا میزنندمردم شط افتخار میهنند


ترانه سرا: علی استیری

ملودی: بهنام ابطحی

تنظیم: بهنام ابطحی


- پنجشنبه، 13 تير ماه ، 1392 16:02:22
 موضوع مطلب: متن ترانهء شهر عشق


~ ~ شهر عشق ~ ~

از کجا شروع کنم؟ از کجا از چی بگم؟از کدوم روزای خوب، از کدوم شبای غم

دوره کردیم عشقو، از ارس تا کارونواسَمون ترسی نداشت، ترکش و بمباروندیگه آرامش با خونه ء من قهر نیستزندگی به کاممون مثِ دیروز زهر نیست

توی دنیا امروز دل من غمگین نیستشهری آزادتر از شهر خرمشهر نیست

♫ ♫ ♫

چشامونو دادیم، برای دیدن عشقعاشقی میکردیم، واسه فهمیدن عشق

شهر من تو اون شبا، خواب راحتی نداشتسختیای روزِگار، ما رو راحت نمیذاشت~ ~ ~


دیگه آرامش با خونهء من قهر نیستزندگی به کاممون مثِ دیروز زهر نیست

توی دنیا امروز دل من غمگین نیستشهری آزادتر از شهر خرمشهر نیست


ترانه سرا: هادی زینتی

آهنگساز: امین قباداین اثر بدون اجازهء محمد علیزاده منتشر شده و به همین دلیل در سایت موجود نیست.


- پنجشنبه، 20 تير ماه ، 1392 07:09:57
 موضوع مطلب: متن ترانهء فقط تو موندی


~ ~ فقط تو موندی ~ ~

یادت میاد نوشتی رو بخار شیشه؟دلت اگه با من باشه، گم نمیشی تا همیشه

به رسم دلسپرده ها نوشتم و تو خوندیبا خوندنت منو به من رسوندی، شبو سوزوندی

گفتی تو این عبور اگه غریب و خسته بودیترانه ای بخون بخون آخه فقط تو موندی

ترانه ای بخون بخون آخه فقط تو موندیآخه فقط، آخه فقط، فقط تویی که موندی

♫ ♫ ♫

گر کوله بار من از توشه ای تهیستعزم تو دارم و عزمم ستودنیست

امروز اگر چه قدح نیست در میان کامرویای باده بین که در این جام ماندنیست

تو این غروب سوت و کور، یادِ تو یاورم شدتمومِ قصه های تو نخونده باورم شد

یادم میاد نوشتی رو بخار شیشهدلم اگه با تو باشه، با تو باشه اگه دلم،گم نمیشم همیشه


این قطعه از کارهای تنظیم نشدهء محمد علیزاده است که بدون اجازه در فضای مجازی منتشر شده و در سایت موجود نیست.


- پنجشنبه، 20 تير ماه ، 1392 07:30:24
 موضوع مطلب: متن ترانهء سلام


~ ~ سلام ~ ~

بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی؟خودت آرامشم بودی، خودت دلواپسم کردی

ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشهچقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه؟

تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیستتو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست

تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیستتو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست

♫ ♫ ♫

سلام ای ناله ی بارون، سلام ای چشمای گریونسلام روزای تلخ من، هنوزم دوستش دارم

سلام ای بغض تو سینه، سلام ای ماه آیینهسلام شبهای دل کندن، هنوزم دوستش دارم

♫ ♫ ♫

نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشونهدلم با رفتنت تنگ و دلم با بودنت خونه

خرابه حال من بی تو نمیتونم که بهتر شمتو دستای تو گل کردم بذار با گریه پرپر شمیه بی نشونم تو این خزونیه بی نشونم تو این خزون، منو از خودت بدون

یه بی نشونم تو این خزون، یه بی قرارم یه نیمه جونمنو از خودت بدون، منو از خودت بدون

سلام ای نالهء بارون، سلام ای چشمای گریونسلام روزای تلخ من، هنوزم دوستش دارم

سلام ای بغض تو سینه، سلام ای ماه آیینهسلام شبهای دل کندن، هنوزم دوستش دارم


ترانه سرا: حسین غیاثی

ملودی: فریدون آسرایی

تنظیم: پاشا یثربی


- سه شنبه، 25 تير ماه ، 1392 13:34:53
 موضوع مطلب: متن ترانهء تو حس عاشق شدنی


~ ~ تو حسّ عاشق شدنی ~ ~

تو حسّ عاشق شدنی، حسّ رسیدن به اوجمثِ رهایی از قفس، یا ساحل امن یه موج

آرامش نگاه تو، منو به بند میکشهبذار دل تنهای من، دوباره عاشقت بشه

دوباره عاشقت بشه

♫ ♫ ♫

تا لحظهء طلوع تو، چیزی نمونده ماه منبیا و این شب بدو، از تو ترانه خط بزن

دوباره مهتابو بیار، تو این شب بی انتهاصدای قلب من تویی، تو این شکست بی صدا

♫ ♫

نذار که خاطرات بد، رو خنده هات خط بکشنبه روزگار من بتاب، من از تو میرسم به من

~ ~ ~
تو حسّ عاشق شدنی، حسّ رسیدن به اوجمثِ رهایی از قفس، یا ساحل امن یه موج

آرامش نگاه تو، منو به بند میکشهبذار دل تنهای من، دوباره عاشقت بشه

دوباره عاشقت بشه

~ ~

دوباره عاشقت بشه

~

دوباره عاشقت بشه


ترانه سرا: حمیدرضا صدری

ملودی: بابک زرین

تنظیم: بابک زرین


- شنبه، 29 تير ماه ، 1392 12:03:41
 موضوع مطلب: متن ترانهء هواتو کردم


~ ~ هواتو کردم ~ ~

هواتو کردم، منِ حیرون تو این روزا هواتو کردمدلم میخوادت، میخوام بیام تو آسمون دورت بگردم

هوایی میشم، همون روزا که میبینم هوامو داریمیخوام بدونم، تا کی میخوای ببینی و به روم نیاری

دلمو دست تو دادم، منِ دلتنگ احساسینمیذاری که تنها شم، تو رو من خیلی حساسی

دلمو دست تو دادم، دلمو آسمونی کنهمیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن

♫ ♫ ♫

چه روزا حالمو دیدی، چه شبایی که رسیدیتو صدای دل تنهای منو شنیدیتو که دردامو میدونی، تو که چشمامو میخونیبده بازم به دل من یه نشونی

~ ~ ~

دلمو دست تو دادم، منِ دلتنگ احساسینمیذاری که تنها شم، تو رو من خیلی حساسی

دلمو دست تو دادم، دلمو آسمونی کنهمیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن


ترانه سرا: محمد کاظمی

ملودی: میلاد ترابی

تنظیم: میلاد ترابی


- دوشنبه، 31 تير ماه ، 1392 15:03:34
 موضوع مطلب: متن ترانهء با اینکه تنهایی


~ ~ با اینکه تنهایی ~ ~

با این که تنهایی، منو تنها نمیذاریتو روزای گرفتاری، تنهام نمیذاری

چیزی بجز گریه، برای تو نیاوردمفقط وقتی زمین خوردم، اسم تو رو بردمباور نمیکردم، که برگردمبه روزایی، به رویایی که گم کردم، باور نمیکردم

تو با منی انگار، صدات کردم تو رو هر بارتو هر دوری تو هر دیدار، تو با منی انگاردلتنگتم، دلتنگتم، حالا که فهمیدمیه عمره دنیا رو، با چشم تو دیدم

دلتنگتم، دلتنگتم، با اینکه اینجاییتنهام نمیذاری، با اینکه تنهایی

♫ ♫ ♫

من قبل از این دنبال تو، تو آسمون میگشتم وباور نمیکردم که تو، روی زمینی

تو با سکوتم، با صدام، تو خنده هامّ تو گریه هاممیتونی احساس منو هر شب ببینی~ ~ ~


دلتنگتم، دلتنگتم، حالا که فهمیدمیه عمره دنیا رو، با چشم تو دیدم

دلتنگتم، دلتنگتم، با اینکه اینجاییتنهام نمیذاری، با اینکه تنهایی


ترانه سرا: حسین غیاثی

ملودی: مهرداد نصرتی

تنظیم: شهاب اکبری


- پنجشنبه، 17 مرداد ماه ، 1392 21:27:23
 موضوع مطلب: متن ترانهء حس آرامش


~ ~ حس آرامش (بر آستان جانان) ~ ~

تو دریایی و من همه ش فکر آبهمه چی به جز تو سرابه، سراب

سرِ راه دریا نشونی بذارواسه این دلِ تنگِ خونه خراب

پر از خواهش و التماسه چشاممیخوام هر چی میخوامو از تو بخوام

دلم مثلِ هر سال حاضر شدهمیخوام با همین دل سراغت بیام

صدای تو از جنس آرامشهنذار حس آرامشم گم بشه

صدام کن تا قفل دلم باز شهصدام کن بذار عشق آغاز شه

~ ~ ~

صدای تو از جنس آرامشهنذار حس آرامشم گم بشه

صدام کن تا قفل دلم باز شهصدام کن بذار عشق آغاز شه

♫ ♫ ♫

بازم نقل لیلی و مجنون شدهتو این لحظه ها عشق آسون شده

قراره بازم مهربونی کنیهمه جا پر از عطر بارون شده

نمیدونم این قصه اسمش چیهولی عاشقی دردِ شیرینیه

به جز تو دلم از همه دل بریدخدایا به جز تو امیدم کیه؟

~ ~ ~

صدای تو از جنس آرامشهنذار حس آرامشم گم بشه

صدام کن تا قفل دلم باز شهصدام کن بذار عشق آغاز شه

صدای تو از جنس آرامشهنذار حس آرامشم گم بشه

صدام کن تا قفل دلم باز شهصدام کن بذار عشق آغاز شه


ترانه سرا: محمد کاظمی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: شهاب اکبری


- پنجشنبه، 7 شهريور ماه ، 1392 21:18:42
 موضوع مطلب: متن ترانهء بدرود


~ ~ بدرود ~ ~

ای روح مه گرفته، ای آسمان ابریبا من ببار تا صبح، دیگر نمانده صبری

بدرود با تو ای خوب، ای از غزل فراتربرگرد تا سرآغاز، ای تکیه گاه آخر

ای تکیه گاه آخر

♫ ♫ ♫

در چشم تو نشستن، آغاز گم شدن بوداین لحظه های بی تو، تکرار مرگ من بود

بین من و نفسهات، دیوار بود و دیوارغمگینتر از غروبم، در آرزوی دیدار~ ~ ~


ای روح مه گرفته، ای آسمان ابریبا من ببار تا صبح، دیگر نمانده صبری

بدرود با تو ای خوب، ای از غزل فراتربرگرد تا سرآغاز، ای تکیه گاه آخر

ای تکیه گاه آخر

♫ ♫ ♫

از دور بوسه بر تو، بر چشمهای گریاناز دستهای مؤمن، تا شانه های لرزان

برگرد تا سرآغاز، تا شاعران بیدارتعبیر هر ترانه، دیگر خدانگهدار

~ ~ ~

♫ ♫


ای روح مه گرفته، ای آسمان ابریبا من ببار تا صبح، دیگر نمانده صبری

بدرود با تو ای خوب، ای از غزل فراتربرگرد تا سرآغاز، ای تکیه گاه آخر

ای تکیه گاه آخر


ترانه سرا: حمید رضا صدری

ملودی: بابک زرین

تنظیم: بابک زرین


- جمعه، 8 شهريور ماه ، 1392 06:55:57
 موضوع مطلب: متن ترانهء اوج احساس


~ ~ اوج احساس ~ ~

به خاطر این همه خاطره که توی رابطَمونهبمون که خوشبختی حق هر دومونه

تو یک نفر، واسم از هر نظر یه جورایی بینظیریاین علاقه رو، ازم هیچ وقت نمیگیری

♫ ♫

خیلی خیلی میخوامت تو رو، پس نرو، تا تو رو دارمصبر و قرارم، خیلی دوسِت دارم

خیلی خیلی میخوامت تو رو، پس نرو، تا تو رو دارمصبر و قرارم، خیلی دوسِت، دوسِت، دوسِت دارم

♫ ♫ ♫

تو رو میخوام تو اوج احساسببین چه حسی تو چش ماس

قراره بیقرارِ هم شیمهمونی که بهت میگم شیم

راضی نشو عشقم،بمیرم از غم، نذار که تنها شم

~ ~ ~

خیلی خیلی میخوامت تو رو، پس نرو، تا تو رو دارمصبر و قرارم، خیلی دوسِت دارم

خیلی خیلی میخوامت تو رو، پس نرو، تا تو رو دارمصبر و قرارم، خیلی دوسِت، دوسِت، دوِست دارم


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- دوشنبه، 15 مهر ماه ، 1392 19:24:34
 موضوع مطلب: متن ترانهء مهر علی و زهرا (ع)


~ ~ مهر علی و زهرا (ع) ~ ~

باز بیا نقره بکوب، طلا بریز، پولک بپاشزهرهء نور و غزل به گل نشسته خنده هاش

پدر خاک به آسمون سپرده دلشوصدای بال فرشته ها میاد یواش یواش

♫ ♫

قنوت بسته آسمون به قامت ستارهرو بوم کعبه ربّنا نفس نفس میباره

~ ~ ~

قنوت بسته آسمون به قامت ستارهرو بوم کعبه ربّنا نفس نفس میباره

~

نفس نفس میباره

♫ ♫ ♫

اگه که سبزه فدک، اگه میچرخه فلکاگه خدا نسیمشو، سپرده به قاصدک

بهونهء تمومشون، مهر علی و زهراستترانه ها ترانه ها، اول عشق همین جاست

بهونهء تمومشون مهر علی و زهراستترانه ها ترانه ها آخر عشق همین جاست

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


باز بیا نقره بکوب، طلا بریز، پولک بپاشزهرهء نور و غزل به گل نشسته خنده هاش

پدر خاک به آسمون سپرده دلشوصدای بال فرشته ها میاد یواش یواش

♫ ♫

قنوت بسته آسمون به قامت ستارهرو بوم کعبه ربّنا، نفس نفس میباره

~ ~ ~

قنوت بسته آسمون به قامت ستارهرو بوم کعبه ربّنا، نفس نفس میباره

~

نفس نفس میباره

♫ ♫ ♫

اگه که سبزه فدک، اگه میچرخه فلکاگه خدا نسیمشو، سپرده به قاصدک

بهونهء تمومشون، مهر علی و زهراستترانه ها ترانه ها، اول عشق همین جاست

بهونه، تمومشون مهر علی و زهراستترانه ها ترانه ها آخر عشق همین جاست


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: مهرداد نصرتی

تنظیم: مهرداد نصرتی


- پنجشنبه، 18 مهر ماه ، 1392 00:05:43
 موضوع مطلب: متن ترانهء دچارم کن به اشک عاشقونه


~ ~ دچارم کن به اشک عاشقونه ~ ~

تو اینجایی درست نزدیک شونه متو هر کاری کنی، تر میشه گونه م

شکستم، بس که دلها رو شکستمبریدم، بس که با غیر تو بستم

♫ ♫

تو دوسم داری و اهلی نمیشمیه عمره عاشق لیلی نمیشم

دچارم کن به اشک عاشقونهبگیر دستامو برگردون به خونهمثِ من پر از اشتباه، مضطرب زیر نور ماه، هیچکسو اینجوری نخواه

عاشقم توی نیمه راه، گم نکن منو تو گناه، دوره کن منو قد آه


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده


- دوشنبه، 6 آبان ماه ، 1392 23:20:08
 موضوع مطلب: متن ترانهء منو ببخش


~ ~ منو ببخش ~ ~

دیگه دستامون به هم نمیرسهعشقمون شده دچار حادثه

تو ازم دوری و من دور از توامدلخورم چند وقته از دست خودم

رفتی و گذاشتی رو دلم یه داغکم آوردم من توی این اتفاق

میدونی رفتنیا باید برنهمشون مثل خودم مسافرن

واسهء تو من مردم دیگه، نیستیم کنار همدیگهدلم میگه، گرفته دستای تورو یکی دیگه

دستات تو دستاشه همش، بدجوری میمیری واسشمنو ببخش، که این روزا فقط تو فکرتم همه ش

منو ببخش، منو ببخش

دیگه دستامون به هم نمیرسهعشقمون شده دچار حادثه

تو ازم دوری و من دور از توامدلخورم چند وقته از دست خودم

رفتی و گذاشتی رو دلم یه داغکم آوردم من توی این اتفاق

میدونی رفتنیا باید برنهمشون مثل خودم مسافرن

واسهء تو من مردم دیگه، نیستیم کنار همدیگهدلم میگه، گرفته دستای تورو یکی دیگه

دستات تو دستاشه همش، بدجوری میمیری واسشمنو ببخش، که این روزا فقط تو فکرتم همه ش

منو ببخش، منو ببخش


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: محمد بابایی


- شنبه، 11 آبان ماه ، 1392 17:44:20
 موضوع مطلب: متن ترانهء دیگه رفتم


~ ~ دیگه رفتم ~ ~

دیگه رفتم، دیگه بسه این حقارتدیگه بسه به دروغای تو عادت

آره رفتم که دیگه منو نبینینمیخوام از عشق من خیری ببینی

آره میرم، میرم از دنیای تومیرم و دل میکنم از دل تو

یادته میگفتی تو دنیای تومن یه تکیه گاه شدم برای تو؟

گفتی که ختم به خیر تو منمواسه این به سیم آخر میزدم

~ ~ ~

یادته میگفتی تو دنیای تومن یه تکیه گاه شدم برای تو؟

گفتی که ختم به خیر تو منمواسه این به سیم آخر میزدم

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


آره رفتم که دیگه منو نبینینمیخوام از عشق من خیری ببینی

آره رفتم که نگی، زیادی بودمتوی دنیا، یه جوری زیادی بودم

دل تو لیاقت ما رو نداشتیه روزی رفت و منو تنها گذاشت

یادته میگفتی تو دنیای تومن یه تکیه گاه شدم برای تو؟

گفتی که ختم به خیر تو منمواسه این به سیم آخر میزدم

~ ~ ~

یادته میگفتی تو دنیای تومن یه تکیه گاه شدم برای تو؟

گفتی که ختم به خیر تو منمواسه این به سیم آخر میزدم


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

خواننده: خشایار اعتمادی


- پنجشنبه، 16 آبان ماه ، 1392 23:09:55
 موضوع مطلب: متن ترانهء خجالت میکشم از تو


~ ~ خجالت میکشم از تو ~ ~

میخوام یه قطره از دریا، لبامو تر کنه اما، خجالت میکشم از توتو گفتی میگذری از من، ولی با این همه حرفا، خجالت میکشم از تو

نه من دنیا، نه تو فردا، عطش، گریه، روز و شب هاخجالت میکشم اما، تو اون بالا سر نیزه، چه کردی با دل تنها؟

♫ ♫ ♫

دل تنها، دل خواهر، دل غمدیدهء پرپردل ویرون و ویرون تر، خجالت میکشم از تو

خجالت میکشم از تو، خجالت از تو و زهراآخه اینجا، یکی میگه، دلش تنگه واسه بابا

دل تنها، دلش تنگه واسه بابا، بابا

. . .


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 13:28:21
 موضوع مطلب: متن ترانهء لب خاموش


~ ~ لب خاموش ~ ~

از تو چه پنهون کنم، بی سر و سامون منم، دیده به در دوختهسوخته جان و تنم، داغ تو در خرمنم، آتشی افروخته

بی تو دل افسرده من، خون جگر خورده من، لب ز سخن بسته مناز همه دل کنده ام، گریهء در خنده ام، در به دری خسته من

♫ ♫ ♫

هر لحظه داغی دیده ایم، در نای نی نالیده ایمداغ اگه بود ما لاله ایم، نی اگه بود ما ناله ایم

گوید لب خاموش من، بار غمت بر دوش منیا رب چرا وا مانده ام؟ خون شد دل پر جوش من

♫ ♫ ♫

من بی تو در خروشم، با اشک و خون به جوشمپر میکنم از خون دل جام غمو، با یاد تو مینوشم

تو چشمهء زلالی من بغض این کویرمبه سوی من اگه زلال جوی تو، جاری نشه میمیرم

~ ~ ~

از تو چه پنهون کنم، بی سر و سامون منم، دیده به در دوختهسوخته جان و تنم، داغ تو در خرمنم، آتشی افروخته

بی تو دل افسرده من، خون جگر خورده من، لب ز سخن بسته مناز همه دل کنده ام، گریهء در خنده ام، در به دری خسته من

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


هر لحظه داغی دیده ایم، در نای نی نالیده ایمداغ اگه بود ما لاله ایم، نی اگه بود ما ناله ایم

گوید لب خاموش من، بار غمت بر دوش منیا رب چرا وا مانده ام؟ خون شد دل پر جوش من


ترانه سرا: مشفق کاشانی

ملودی: امیرحسین سرگزی

تنظیم: امیر حسین سرگزی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 13:34:30
 موضوع مطلب: متن ترانهء تمنا


~ ~ تمنا ~ ~

تو ای نامهربون با من، کمی هم مهربونی کنیه دنیا درد دل دارم، کمی هم همزبونی کن

ببین دستام چه میلرزه، ببین زخمام چه میسوزهنگاه مات آدمها، رو پوستم طعنه میدوزهامون از این غریبیها، امون از طعنه و کینهنگو این بار تحمل کن، نگو خواست خدا اینه

نذار که بشکنه قلبم، تا وقتی که تو رو دارمتا وقتی که به عشق تو، یه دنیا آرزو دارم

♫ ♫ ♫

تو که رفتی غم دوریت، خراب و خرد و پیرم کرددوباره درد تنهایی، توی دستاش اسیرم کرد

تو که رفتی دلم لرزید، آخه باور نمیکردمچه روزایی چه شبهایی، که با یاد تو سر کردمهنوزم عاشق و تنها، میخونم از تو با غمهاتمنا میکنم برگرد، نمون با من تو این دنیا

هنوزم گل تو گلدونه، تو ایوون بوی بارونههوا اینجا هوای توست، تا برگردی به این خونه

تو ای نامهربون با من

تو ای نامهربون با من

نامهربون با من

نامهربون~نامهربون~نامهربون


ترانه سرا: مریم دلشاد

ملودی: امیرحسین سرگزی

تنظیم: امیر حسین سرگزی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 13:52:31
 موضوع مطلب: متن ترانهء گل یاس


~ ~ گل یاس ~ ~

چقد خدا خدا کنم، اسم تو رو صدا کنم؟شبا توی شاهِ چراغ، بشینم و دعا کنم

چقد تو هر سقا خونه، شمعای روشن بذارم؟تو لحظه های بیکسی، تا صبح روشن ببارمبگو چیکار کنم که تو، دوباره عاشقم بشی؟تو این کویر بیکسی، باغ شقایقم بشی

باغ شقایقم بشی

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


چقد خدا خدا کنم، اسم تو رو صدا کنم؟شبا توی شاهِ چراغ، بشینم و دعا کنم

چقد تو هر سقا خونه، شمعای روشن بذارمتو لحظه های بیکسی، تا صبح روشن ببارم

♫ ♫ ♫

وقتی بهت فک میکنم، بوی گل و گلاب میادشازده خانوم قصه ها، انگاری با جواب میاد

با چشای بارونیتون، گلپونه ها تازه میشنجوون جوون شمعدونیا، برای تو غنچه میدن

برای تو غنچه میدن

♫ ♫

بوی عزیز گل یاس، پر میشه توی خونموناسم گلای اطلسی، میشه بازم نشونمون

میشه بازم نشونمون

♫ ♫

وقتی بیایی از سفر، گلا رو بیدار میکنمقاصد چشمات که اومد، شادی رو تکرار میکنم

~

وقتی بیایی از سفر، گلا رو بیدار میکنمقاصد چشمات که اومد، شادی رو تکرار میکنم

~ ~ ~

چقد خدا خدا کنم، اسم تو رو صدا کنم؟شبا توی شاهِ چراغ، بشینم و دعا کنم

چقد تو هر سقا خونه، شمعای روشن بذارمتولحظه های بیکسی تا صبح روشن ببارم


ترانه سرا: هانا هنجنی

ملودی: امیر حسین سرگزی

تنظیم: امیر حسین سرگزی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 14:00:09
 موضوع مطلب: متن ترانهء همخونه


~ ~ همخونه ~ ~

نمیخوام باهات بمونم، قلب تو رنگ خزونهدیگه همخونه ت، نمیشم دل تو نامهربونه

خونه جای موندنم نیست، در و دیوارش غریبهدیگه پشت حرفای تو، پرِ نیرنگ و فریبهرنگ غربت رو گرفته، جای خالیت توی خونهمیدونم هیچکسی اونجا، چش به راهم نمیمونه

همخونه یار قدیمی، از من و دلم بریدیتوی باغ زرد حسرت، گلای کاغذی چیدی

گلای کاغذی چیدی

♫ ♫ ♫

دیگه خونه سرپناه نیست، روی پیشونیم نوشتهآخ چه تلخه بی تو بودن، ولی کار سرنوشته

♫ ♫

~


دیگه خونه سرپناه نیست، روی پیشونیم نوشتهآخ چه تلخه بی تو بودن، ولی کار سرنوشتهنمیخوام باهات بمونم، تو دیگه دوستم نداریسرنوشتمون جدا شد، دیگه گل برام نیاری

آخ دیگه گل برام نیاری

♫ ♫

~


رنگ غربت رو گرفته، جای خالیت توی خونهمیدونم هیچکسی اونجا، چش به راهم نمیمونه

همخونه یار قدیمی، از من و دلم بریدیتوی باغ زرد حسرت، گلای کاغذی چیدی

گلای کاغذی چیدی

♫ ♫ ♫

دیگه خونه سرپناه نیست روی پیشونیم نوشته // آخ چه تلخه بی تو بودن ولی کار سرنوشته

♫ ♫ || ~

دیگه خونه سرپناه نیست، روی پیشونیم نوشتهآخ چه تلخه بی تو بودن، ولی کار سرنوشتهنمیخوام باهات بمونم، تو دیگه دوستم نداریسرنوشتمون جدا شد، دیگه گل برام نیاری

آخ دیگه گل برام نیاری

♫ ♫

~


رنگ غربت رو گرفته، جای خالیت توی خونهمیدونم هیچکسی اونجا، چش به راهم نمیمونه

همخونه یار قدیمی، از من و دلم بریدیتوی باغ زرد حسرت، گلای کاغذی چیدی

گلای کاغذی چیدی


ترانه سرا: مهدیه عرب

ملودی: امیرحسین سرگزی

تنظیم امیرحسین سرگزی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 14:04:35
 موضوع مطلب: متن ترانهء سکوت


~ ~ سکوت ~ ~

مثل سایه بی صدایی، ساکتی مثل عروسکولی دنیا گله داری، توی اون دل، دلِ کوچکپرِ رمزی پرِ رازی، مثِ یک صندوق بستهمیشه اون صندوقو وا کرد، با همون لبهای خستهاگه حرفای تو تلخه، اگه مثِ حس دردهباز بگو که دل سکوتو، صد هزار بار دوره کرده

~ ~

اگه حرفای تو تلخه، اگه مثّ حس دردهباز بگو که دل سکوتو، صد هزار بار دوره کرده

دوره کرده

♫ ♫ ♫

برای شنیدن تو، تو رو باید از نو فهمیدتو علامت سوالی، تو رو باید از تو پرسید

برگای زرد سکوتو، از حیاط سینه برداربگو حرفاتو برا من، مثِ سایه بشو تکرار

~ ~

اگه حرفای تو تلخه، اگه مثِ حس دردهباز بگو که دل سکوتو، صد هزار بار دوره کرده

~

اگه حرفای تو تلخه، اگه مث حس دردهباز بگو که دل سکوتو، صد هزار بار دوره کرده

دوره کرده

اگه حرفای تو . . .


ترانه سرا: داوود لطف الله

ملودی: امیرحسین سرگزی

تنظیم: امیرحسین سرگزی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 14:12:13
 موضوع مطلب: متن ترانهء سنگ صبور


~ ~ سنگ صبور ~ ~

.. سنگ صبور من ..

سنگ صبور من دیگه به حرفت اعتباری نیستاگر چه میگذره خزون اما دیگه بهاری نیست

سنگ صبور من دیگه عشقتو باور ندارمخیلی برام سخته ولی رو عهدمون پا میذارماشکی رو گونمه ولی گمون نکن پشیمونمگریهء من حقیقته وقتی پیشت یه مهمونم

~

اشکی رو گونمه ولی گمون نکن پشیمونمگریهء من حقیقته وقتی پیشت یه مهمونم

وقتی پیشت یه مهمونم

♫ ♫ ♫

میرم تا عادت نکنم بیشتر از این به ناز توآخه صفایی نداره دستای بی نیاز تو

.. سنگ صبور من ..

سنگ صبور من ببین اون منم اون که دل سپردسر نماز عشق تو روحشو تا خدا میبردگرچه اجابتی نشد اما هنوز خدایی هستبدرقه کن منو که باز زیر لبم دعایی هست

اشکی رو گونمه ولی

اشکی روگونمه ...

اما هنوز خدایی هست اما هنوز

اما هنوز اما هنوز ...

خدایی هست

خدایی هست

سنگ صبور من

.. سنگ صبور من دیگه ..سنگ صبور من دیگه به حرفت اعتباری نیستاگر چه میگذره خزون اما دیگه بهاری نیست

سنگ صبور من دیگه عشقتو باور ندارمخیلی برام سخته ولی رو عهدمون پا میذارم


ترانه سرا: مریم دلشاد

ملودی: امیرحسین سرگزی

تنظیم: امیرحسین سرگزی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 14:16:53
 موضوع مطلب: متن ترانهء زمونه


~ ~ زمونه ~ ~

زمونه آی زمونه، زمونه آی زمونهچی میشه ما نرقصیم، به ساز تو زمونه؟

زمونه آی زمونه، زمونه آی زمونهچی میشه ما نرقصیم، به ساز تو زمونه؟

آی زمونه

~

اگه میخوای گل من، تو این هوای ابرییه آسمون ستاره، هدیه واست میارم

اگه میخوای بهارو، چمن چمن صفا روبه یاد چشم مستت، بارون بشم ببارم

بارون بشم ببارم

♫ ♫

اگه دلِ تو داره، هوای پیرِ چنگیزهره رو باز میارم، یه شب تو قصر سنگی

یه شب تو قصر سنگی

شاید با یه ترانه، نوای عاشقانهرها کنه به مستی، تو رو از این دورنگی

تو رو از این دورنگی

♫ ♫ ♫

حالا دیگه گل من، گذشته ها گذشتهگذشته رو رها کن، گذشته بر نگشته

از کهکشون گرفتم، رنگین کمون عشقوعشق من و تو ای گل، تو دست سرنوشته

♫ ♫

~ ~ ~


حالا دیگه گل من، گذشته ها گذشتهگذشته رو رها کن، گذشته بر نگشته

از کهکشون گرفتم، رنگین کمون عشقوعشق من و تو ای گل، تو دست سرنوشتهاگه تو عشقو میخوای، باید که بی بهونهدل بزنی به دریا، دریای بی کرونه

اگه نخواست زمونه، به ساز تو برقصهچی میشه ما نرقصیم، به ساز این زمونه؟

به ساز این زمونه~ ~ ~


زمونه آی زمونه، زمونه آی زمونهچی میشه ما نرقصیم، به ساز تو زمونه؟

زمونه آی زمونه، زمونه آی زمونهچی میشه ما نرقصیم، به ساز تو زمونه؟

♫ ♫ ♫

اگه میخوای گل من، گل من، گل من، گل مناگه میخوای بهارو، بهارو، بهارو~ ~


حالا دیگه گل من، گذشته ها گذشتهگذشته رو رها کن، گذشته بر نگشته

از کهکشون گرفتم، رنگین کمون عشقوعشق من و تو ای گل، تو دست سرنوشته

♫ ♫

~ ~ ~


حالا دیگه گل من، گذشته ها گذشتهگذشته رو رها کن، گذشته بر نگشته

از کهکشون گرفتم، رنگین کمون عشقوعشق من و تو ای گل، تو دست سرنوشتهاگه تو عشقو میخوای، باید که بی بهونهدل بزنی به دریا، دریای بی کرونه

اگه نخواست زمونه، به ساز تو برقصهچی میشه ما نرقصیم، به ساز این زمونه؟

به ساز این زمونه

اگه میخوای گل من، تو این هوای ابرییه آسمون ستاره، هدیه واست میارم

اگه میخوای بهارو، چمن چمن صفا روبه یاد چشم مستت، بارون بشم ببارم

بارون بشم ببارم


ترانه سرا: مشفق کاشانی

ملودی: امیرحسین سرگزی

تنظیم: امیرحسین سرگزی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 14:36:25
 موضوع مطلب: متن ترانهء ذوب آهن


~ ~ ذوب آهن ~ ~

شهر تلاش و عزتم، شهر بلندی و غرورشهر خروش آتشم، شهر زبانه های نور

تو باغچهء خاک وطن، گلای آهن میکارمبارون ابر غیرتو، رو بذر آهن میبارم

کوه طلوع آهنم، بانیِ عزت وطنسقفه رو بیشهء وطن به اعتبار خاک من

خوب زیر پات نگاه کن، هر جایی رو پا نذاریرد عبور غفلتو، رو صورتی جا نذاری

♫ ♫

.. دکلمه ..

( کاوه اگر که بیرق و، طلایه دارِ میهنهکاوهء من کارِگر، کورهء ذوب آهنه )

( ذوب شده قلب کاوه ها، تو رگ خشک آهنی مزرعهء آهن من تو افتخار میهنی )

( کاوه پره تو خاک من، کوفه نداره خاک منتنها نذاشتن وطنو، "کارگرای پاک من" (2) )

( تو ساقه های آهنین، خونه که شعله ور شدهچشمای من فقط واسه، مرگ ستاره تر شده )کاوه دارم که دردشو، تو سینه انکار میکنهبرای تکیهء وطن قلبشو دیوار میکنه

رو سقف تک تک شما، نشونی از خاک منهرو لب کاوه های من، ترانه های آهنه

.. کُر ..

( تیشهء فرهاد تویِ، دستای قلب کاوه هاسبه عشق شیرین وطن، تو بیستون قلب ماس )

تیشهء فرهاد تویِ، دستای قلب کاوه هاسبه عشق شیرین وطن، تو بیستون قلب ماس

اینجا اگر چه یک قفس، تو ازدحام آهنهولی تمام آسمون، سهم من از پریدنه

سهم من از حضور تو، نسیم کوچه های خیسمرام سرخ غیرتو، رو پوست آهن بنویس

♫ ♫

شهر تلاش و عزتم، شهر بلندی و غرور،شهر خروش آتشم، شهر زبانه های نور

تو باغچهء خاک وطن، گلای آهن میکارمبارون ابر غیرتو، رو بذر آهن میبارم

کوه طلوع آهنم، بانیِ عزت وطنسقفه رو بیشهء وطن، به اعتبار خاک من

پر میزنه دقیقه ها، اینجا رو بوم زندگیمشعل غیرت نباشه، دیگه تمومه زندگی


ترانه سرا: رضا جزء مطلب تبریزی

آهنگساز: داریوش تقی پور

دکلمه: فرزاد حسنی


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 14:43:57
 موضوع مطلب: متن ترانهء بذار ببینمت


~ ~ بذار ببینمت ~~

نمیدونم که خوشبختی یا داری میکشی سختییا بعدِ من توی قلب یکی مثل خودم رفتی

نمیدونم تو این ساعت شدی غمگین و کم طاقتیا اینکه نه حالت خوبه نه گریونی نه ناراحت

بذار ببینمت بازم به بودن با تو مینازماگه برگردی پیشِ من برات دنیا رو میسازم

دلم بدجوری غم داره آخه این دوری غم دارهاگه این خونه دلگیره آخه هواتو کم داره

نمیدونم دوسم داری یا از من خیلی بیزارییا دلتنگ منی هر روز میون خواب و بیداری

نمیدونم دوسم داری یا از من خیلی بیزارییا دلتنگ منی هر روز میون خواب و بیداری


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: عرفان حسینی و علی ضیایی

خواننده: سعید عرب


- شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 14:49:34
 موضوع مطلب: متن ترانهء منو ببخش


~ ~ منو ببخش ~ ~

تو رو به خدا بعدِ من مواظب خودت باشگریه نکن آروم بگیر، به فکر زندگیت باش

غصه م میشه اگه بفهمم داری غصه میخوریشکایت از کسی نکن با اینکه خیلی دلخوری

دلت نگیره مهربون، عاشقتم اینو بدوندلم گرفته میدونی، از هم جدا کردنمون

دل نگرونتم همه ش اگه خطا کردم ببخشبازم منو به خاطر تمام خوبیات ببخش

منو ببخش، منو ببخش

اصلا فراموشم کن و فکر کن منو نداشتیاینجوری خیلی بهتره بگو منو نخواستی

برو بگو تنهایی رو خیلی زیاد دوستش داریاگه تو تنها بمونی با کسی کاری نداری


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: علی رهام


- چهارشنبه، 22 آبان ماه ، 1392 15:37:32
 موضوع مطلب: متن ترانهء ستاره


~ ~ ستاره ~ ~

یه روز تو زندگیم بودی، همین جا روبروم بودی، اما آرزوم نبودیفکر میکردم از آسمون، باید بیاد یه روزی اون، تا آرزوم بشه تموم

یه اشتباهی کردم و، دل تو رو شکستم و، نمی بخشم خودموحالا پشیمون شدم و، میخوام تو باشی پیشم و، حق داری که نبخشی

شرمندتم که ستاره داشتم و، دنبال اون می گشتم وشاکی از این بودم که من، ستاره ای ندارم

ستاره بود تو مشتم و، تکیه میداد به پشتم واحساسشو میکشتم و، احساستو میکشتم

شرمندتم که ستاره داشتم و، دنبال اون می گشتم وشاکی از این بودم که من، ستاره ای ندارم

ستاره بود تو مشتم و، تکیه میداد به پشتم واحساسشو میکشتم و، احساستو میکشتم


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: حمید عسگری

تنظیم: نیما وارسته

خواننده: حمید عسگری


- يكشنبه، 3 آذر ماه ، 1392 21:43:58
 موضوع مطلب: متن ترانهء یا علی


~ ~ یاعلی ~ ~

یا علی قربان نامتجان ما بر زیر گامت

یا علی شاه دو عالمنایب برحق خاتم

شیعیانت را ز غمها باک نیستکو که از عشق تو سینه چاک نیست؟

شیعه را عشق علی بی باک کرداز درون خاک تا افلاک کرد


محمد علیزاده این ترانه را بصورت زنده در شب عید غدیرخم در کنسرت لواسانات اجرا نمود.


- دوشنبه، 4 آذر ماه ، 1392 12:19:54
 موضوع مطلب: متن ترانهء دق میکنم


~ ~ دق میکنم ~ ~

نباشی تو، من با این فاصله، دق میکنم و بهم بد میگذرهنبینمت میشم کم حوصله، دلم میشه واسهء تو، یه ذره

پای تو وا میستم، نباشی نیستم، دنیا رو اگه نباشیواسهء خوشبختیِ قلبم، تنها تویی که، تنها راشی(راهشی)

اگه نباشی ... اگه نباشی ... اگه نباشی ...

پای تو وا میستم، نباشی نیستم، دنیا رو اگه نباشیواسهء خوشبختیِ قلبم، تنها تویی که، تنها راشی(راهشی)

اگه نباشی ... اگه نباشی ... اگه نباشی ...

میخوامت از ته قلبی که، وقتی که، نگاهش به نگاهت افتاد، عاشق شد

میدونست که تو نمیری از یاد، عاشق شد، عاشقت، تا دیدت، عاشق شد

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


نباشی تو، من با این فاصله، دق میکنم و بهم بد میگذرهنبینمت میشم کم حوصله، دلم میشه واسهء تو، یه ذره

پای تو وا میستم، نباشی نیستم، دنیا رو اگه نباشیواسهء خوشبختیِ قلبم، تنها تویی که، تنها راشی(راهشی)

اگه نباشی ... اگه نباشی ... اگه نباشی ...

پای تو وا میستم، نباشی نیستم، دنیا رو اگه نباشیواسهء خوشبختیِ قلبم، تنها تویی که، تنها راشی(راهشی)

اگه نباشی ... اگه نباشی ... اگه نباشی ...

میخوامت از ته قلبی که، وقتی که، نگاهش به نگاهت افتاد، عاشق شد

میدونست که تو نمیری از یاد، عاشق شد، عاشقت، تا دیدت، عاشق شد


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: شهاب اکبری

خواننده: شاهرخ و امیر هاشمی


- دوشنبه، 4 آذر ماه ، 1392 12:20:01
 موضوع مطلب: متن ترانهء دنیا بی تو


~ ~ دنیا بی تو ~ ~

من با همون نگاه اول تو، از قدمای پر غرور و ساده تاز اون چشا که روش میشد قسم خورد،از اون دلِ تن به هوس نداده ت

تمام دنیامو با تو دیدم،که از همه به خاطرت بریدممن به قشنگ ترینِ آرزوهام،زودتر از اون که فک کنم رسیدم

یا تو یا دنیا بی تو، سرده بده من دستاتویا تو یا هیچکی تو دنیا، میخوام دیگه بمونم با تو

یا تو یا دنیا بی تو، سرده بده من دستاتویا تو یا هیچکی تو دنیا، میخوام دیگه بمونم با تو

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


عاشقی که زندگیشو، به دو چشمات هدیه کردهپرِ درده اما هر شب، واسه دردات گریه کرده

اگه تنهام، اگه اشکام توی چشمام میدرخشهاز خدا میخوام که ماهو، به شبای تو ببخشه

یا تو یا دنیا بی تو، سرده بده من دستاتویا تو یا هیچکی تو دنیا، میخوام دیگه بمونم با تو

یا تو یا دنیا بی تو، سرده بده من دستاتویا تو یا هیچکی تو دنیا، میخوام دیگه بمونم با تو

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


عاشقی که زندگیشو، به دو چشمات هدیه کردهپرِ درده اما هر شب، واسه دردات گریه کرده

اگه تنهام، اگه اشکام توی چشمام میدرخشهاز خدا میخوام که ماهو، به شبای تو ببخشه

یا تو یا دنیا بی تو، سرده بده من دستاتویا تو یا هیچکی تو دنیا، میخوام دیگه بمونم با تو

یا تو یا دنیا بی تو، سرده بده من دستاتویا تو یا هیچکی تو دنیا، میخوام دیگه بمونم با تو


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: شاهین خسروآبادی

تنظیم: شاهین خسروآبادی

خواننده: تیام تهرانی


- پنجشنبه، 10 بهمن ماه ، 1392 22:55:30
 موضوع مطلب: متن ترانهء فکرشم نکن


~ ~ فکرشم نکن ~ ~

فکرشم نکن، دوباره با خیالت عاشقم نکنتو مال من نمیشی، دلخوشم نکن، فکرشم نکن

منتظر نباش، اگر چه غرقه دل تو اشک و گریه هاشنمیذارم بیاد به گوش تو صداش، منتظر نباش

♫ ♫

حالا که، یکی دیگه کنارتهتمومِ سهم من ازت اتاق و خاطراتته

تو واسم، یه عکسی روی میزِ منقراره با یه سایه زندگی کنم عزیزِ من

فکرشم نکن

فکرشم نکن، دوباره مثل اون روزایه عالم حرفای دو تایی باشه بین ما دو تا

من بی تو یه درد بی نهایتمگمون کنم تا آسمون رسیده این شکایتم

فکرشم نکن

♫ ♫ ♫

بعضی حرفا می سوزونه قلب آدموبعضیا یه حرفایی میگن به آدمو

کاش تو مثل بقیه نبودی با دلمدردِ عشقتو کشیدم، ای خدا دلم

~ ~ ~

حالا که، یکی دیگه کنارتهتمومِ سهم من ازت اتاق و خاطراتته

تو واسم یه عکسی روی میزِ منقراره با یه سایه زندگی کنم عزیزِ من

فکرشم نکن

فکرشم نکن دوباره مثل اون روزایه عالم حرفای دو تایی باشه بین ما دو تا

من بی تو یه درد بی نهایتمگمون کنم تا آسمون رسیده این شکایتم

فکرشم نکن


ترانه سرا: مهرزاد امیر خانی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی


- يكشنبه، 25 اسفند ماه ، 1392 00:55:16
 موضوع مطلب: متن ترانهء یادلار(غریبه ها)


سلام دوستان مدتی بود که یه سری از بچه ها دنبال متن و ترجمه< آهنگ یادلار بودن،
که بالاخره به درخواست یکی از دوستان سایت من این کارو انجام دادم.
| تقدیم به همهء هوادارن گل و ارمیا جان |

~ ~ Yadlar ~ ~

~ ~ غریبه ها ~ ~

Beni yadlara oxşatma⁂Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش(از خود مران)

Beni yadlara oxşatma ⁂ Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش(از خود مران)

Benim aşkım, hayatımsan ⁂ Beni atma, beni atma

تو عشقمی، تمام زندگیم هستیمرا از خود مران

Maralım

ای آهوی من

Beni yadlara oxşatma ⁂ Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش (از خود مران)

Beni yadlara oxşatma ⁂ Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش(از خود مران)

Benim aşkım, hayatımsan ⁂ Beni atma, beni atma

تو عشقمی، تمام زندگیم هستیمرا از خود مران

Maralım, Maralım

ای آهوی من، ای آهوی من

♫ ♫ ♫

Gözümdə nursan, damarımda qan(2) ⁂ Sənsən mənim ay ulduzum, gecə gündüzüm

تو نور چشمان منی، تو خونی در رگهایمتویی ماه و ستارهء من، شب و روز من

Maralım

ای آهوی من

Gözümdə nursan, damarımda qan(2) ⁂ Sənsən mənim ay ulduzum, gecə gündüzüm

تو نور چشمان منی، تو خونی در رگهایمتویی ماه و ستارهء من، شب و روز من

Maralım

ای آهوی من

♫ ♫ ♫

~ ~ ~


Nağıl kimi bitmə, könlümü qan etmə(2) ⁂ Yad kalıskasıyla gedən hayatımsan sən

پایان پذیر نباش مثل یک قصه، دلم را خون نکنتو همهء زندگم هستی که با کالسکۀ غریبه در حال رفتنی

Maralım

ای آهوی من

Nağıl kimi bitmə, könlümü qan etmə(2) ⁂ Yad kalıskasıyla gedən hayatımsan sən

پایان پذیر نباش مثل یک قصه، دلم را خون نکنتو همهء زندگم هستی که با کالسکۀ غریبه در حال رفتنی

Maralım

ای آهوی من

♫ ♫ ♫

Beni yadlara oxşatma ⁂ Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش (از خود مران)

Beni yadlara oxşatma ⁂ Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش (از خود مران)

Benim aşkım, hayatımsan ⁂ Beni atma, beni atma

تو عشقمی، تمام زندگیم هستیمرا از خود مران

Maralım

ای آهوی من

Beni yadlara oxşatma ⁂ Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش (از خود مران)

Beni yadlara oxşatma ⁂ Beni yadlar kimi satma

مرا با غریبه ها یکی نگیرمرا مثل غریبه ها نفروش (از خود مران)

Benim aşkım, hayatımsan ⁂ Beni atma, beni atma

تو عشقمی، تمام زندگیم هستیمرا از خود مران

Maralım

ای آهوی من


ترانه سرا: رسول یونان

ملودی: امیرحسین سرگزی

تنظیم: امیر حسین سرگزی


- شنبه، 2 فروردين ماه ، 1393 10:51:36
 موضوع مطلب: متن ترانهء فصل بهار~ ~ فصلِ بهار ~ ~

اَریم به صحرا، مه با خودِ تو، فصلِ بهاره ⁂ اَریم تو باغا، اَکنیم گردش، که گلعذاره

من و تو در بهار عاشقی، به صحرا میرویمدر باغها و دشتهای پر گل به گشت و گذار میرویم

ای دوسِ دیرین، چی خواوِ شیرین، رَتی چه غمگین ⁂ اِمام سراغت، کور بی چراغت، سُختم دِ داغت

ای یار کهنه، من به کوتاهی خوابی شیرین از دستت دادمبه دنبالت آمدم، چه خاموش بودی و چه اندوهناک مرا به آتش کشیدی

نارِد ز یادُم، اون لحظوانی، که با تو بودُم ⁂ آتیش عشق ِ ِ ِ، تو دامنی زد، سوزوند وجودُم

حاشا که لحظه های با تو بودن فراموشم شودآگاه باش، آتش عشق تو وجودم را به شعله میکشد

دشت و بیابون، گل زَ وِ دامون، گلِ یخت کو ⁂ یادِ تو غمگین، مینیشَه سنگین، پا سفرَه هف سین

دشت ها و بیابان ها پر گل شدند، نشانی از گل یخت نیستغم نبودنت، چه سنگین پای سفره هفت سین نشسته

یاغدا یاغیشدا، باقلادی گوشلار، ایستاندی داشلار ⁂ سن هاردا گالدون، سوندی گولوشلو، سولدو با خیشلار

باران بارید و پرنده ها خواندند و سنگها خیس شدندتو کجا ماندی؟ خنده ها پژمرد نگاهم کمرنگ شد


بخش کردی

وقتی می آید، فصل بهاری، بزم بهاریشادی می آورد، نظم بهاری، نظم بهاری

بودنیا سن سیز، یامان سویوخ دو، اچ گیزیل گولوم ⁂ گوزلرویی اچ، گوی بهار گلر، نازلی سوگیلیم

این دنیا بدون تو خیلی سرده، باز شو گل سرخمچشم باز کن، بذار بهار بیاد، بهار من


بخش کردی

خوش آمدی، عید مبارک ای عزیزمانند روشنایی سورهء تبارک، سورهء تبارک

فصل بهاره، پاشو دوباره، بی بی گل افروز ⁂ از بَر خو دور کن، ای رختِ خاکی، نابرو نا نوز

فصل بهار است، دوباره بلند شو، بی بی گل افروزاز تن خود لباسهای کهنه را بیرون کن و لباس نو بر تن کن

عجب بهارِ تو قشنگه، ای زابل مِه ⁂ بلبل از بویِ تو منگه، ای زابل مِه

عجب بهار تو قشنگ است ای زابل منبلبل از بوی تو مست است ای زابلِ من

يا نسمة العيد، خلينی عل باب، چه گلبی دایب ⁂ اشلون افرح العید، لو اغلی الاحباب، من عینی غایب

ای نسیم نوروزی، مرا که دلم بیتاب دیدار است به خاطر بسپارچگونه در این عید شاد باشم وقتی که بهترین محبوبانم از چشمانم پنهان است؟

دوباره فصلِ، شکستنِ من، به سر رسیدههوای قلبم، یه لحظه رنگِ، خزون ندیده

لک انا محتار، بس عينی عل باب، عمری ما جانی ⁂ كل عمری تانی، خليته عل باب، حاشا ينسانی

حال، این من بیچاره ام که چشم به در دوختم و عمری به سراغم نیامدهمیشه در انتظارش بودم و به خاطرش سپردم و او نیز ما را فراموش نمیکند

تمام عمرو، کنار من باش، دیوونگی کنبرات میمیرم، جای دوتامون، تو زندگی کن


ترانه سرا: حسن کریمی

ملودی: حسن کریمی

تنظیم: معین راهبر

خوانندگان: رضا صادقی، سعید شهروز،محمد علیزاده ، پیام عزیزی، محمدرضا هدایتی، مهدی یراحی، مرتضی پاشایی


********************

Cool سپاس ویژه از مهرانه جان(mehrane) برای ترجمهء کامل Cool
Cool آنا جان(jasmina) برای متن آذری Cool
Cool ماجده جان(majedhe) برای متن عربی Cool
Cool فاطمه جان(fatemeh14) برای متن لری Cool


- چهارشنبه، 20 فروردين ماه ، 1393 00:53:45
 موضوع مطلب: متن ترانهء ساری گلین


~ ~ ساری گَه لین ~ ~

~ ~ عروس زرد(مو طلایی) ~ ~


ساچێن اوجون هؤرمه‌زلر ⁂ گۆلۆ سولو درمه‌زلر

سر موی بلند را نمیبافندگل تر را نمیچینند

سارێ گه‌لین

عروس زرد(موطلائی)

بو سئودا نه سئودادێر ⁂ سه‌نی مه‌نه وئرمه‌زلر

این سودا(عشق نافرجام)، چه سودایی استتو را به من نمیدهند

نئینیم؟ آمان، آمان

چه کنم؟ امان، امان

سارێ گه‌لین

عروس زرد(موطلائی)

بو ده‌ره‌نین اوزونو ⁂ چوْبان قایتار قوزونو

در بلندای این درهای چوپان بازگردان بره(گمشده) را

نة اوْلا بیر گۆن گؤره‌م ⁂ نازلی یاریمین اؤزؤنو

چه شود گر روزی من ببینمروی یار پرنازم را

نئیلیم؟ آمان، آمان

چه کنم؟ امان، امان

سارێ گه‌لین

عروس زرد(موطلائی)

عاشیق ائلله‌ر آیرێسێ ⁂ شانا تئللر آیرێسێ

عاشق از ایل و طایفه خود جدا افتادهشانه هم از موها جدا افتاده

آیرێسێ بیر گۆنۆنه دؤزمه‌زدیم ⁂ اوْلدۆم ایلله‌ر آیرێسێ

تحمل یک روز جدایی‌اش را نداشتمحالا سالهاست که از او جدا مانده‌ام

نئیلیم؟ آمان، آمان

چه کنم؟ امان، امان

سارێ گه‌لین

عروس زرد(موطلائی)


ساری گلین(عروس زرد؛ موطلایی) یکی از تصنیفهای فولکلور آذربایجان و ارمنستان

است که در میان مردم قـفـقـاز، آذربـایـجـان، ارمـنـسـتان، ایــران و تـرکـیـه متداول است.

مـحـمد عـلـیـزاده در کـنـســرت جـشـنـواره فـجـر 1392 آن را به زبان آذری اجرا نموده.


- پنجشنبه، 21 فروردين ماه ، 1393 09:10:27
 موضوع مطلب: متن ترانهء یادمان صیاد


~ ~ یادمان صیاد ~ ~

یادمان صیاد، یادمان عشق استخاطرات رزمش، ترجمان عشق است

وحشت بد آن روز، عزم آهنینشکین دشمن آن روز، همت و یقینش

سینه ی شریفش، پرستاره شدقلب نازنینش، پاره پاره شد

پر کشید و راهِ آسمان گرفتدر میان یاران آشیان گرفت

با عاشقان هم خانه شداسطوره شد، افسانه شد

رفت و عاشقانه عند ربّهم بخوانددر میان آسمان پرستاره ماند

♫ ♫ ♫

ای شهیدِ عاشقِ آزادهنازنین دلاور دل داده

ای که در ره وطن به پا فتادهای که در ره وطن ز پا فتاده

یاد و یادمانت نسل و دودمانت جاودانه بادراه جاودانت رسم دودمانت یاد و یادمانت آیینمان باد

♫ ♫ ♫

یادمان صیاد، یادمان عشق استخاطرات رزمش، ترجمان عشق است

وحشت بد آن روز، عزم آهنینشکین دشمن آن روز، همت و یقینش

مهر جاودانش تابنده، یاد و یادمانش پایندهمهر جاودانش تابنده، یاد و یادمانش پاینده


ترانه سرا: مانی جعفرزاده

آهنگساز: استاد محمد علی راغب


این کار برای بزرگداشت شهید صیاد شیرازی تولید شده است.

و چون به صورت رسمی منتشر نشده در سایت موجود نیست.


- جمعه، 29 فروردين ماه ، 1393 18:47:37
 موضوع مطلب: متن ترانهء دریا


~ ~ دریا ~ ~

دریا

♫ ♫ ♫

دریا

♫ ♫ ♫

قلبم آرومه، وقتی رو ســاحـل،سمتــت میشینموقتی شب میشه، رو قلبت عکسِ، ماهو میبینم

من با اسمِ تو، روزو فهمیدم،با شب خندیدیمچشمامو بستم، دنیا رو با تو، من بهتر دیدم

دریا، صــدای مــوجــات، مــث آهــنـگـهدریا، آســمون ابـره، تــو دلـت تــنــگــه

قلبم، با تو عاشق شد، مثِ دریا شددریا، غـروبم با تـو، خـیـلـی قـشـنـگـهوقتی دلـگـیـرم، هـمـه ی فکـرم، رفتن دریـاسـتوقتی خوشحالم، واسه من دریا، همهء دنیاست

وقتی دلـتـنـگـی، وقـتـی دلـگـیـری، با تو همدردمخـیلـی روزا رو، مــن با عشق تــو، زنـدگـی کردمدریا، صــدای مــوجــات، مــث آهــنـگـهدریا، آســمون ابـره، تــو دلـت تــنــگــه

قلبم، با تو عاشق شد، مثِ دریا شددریا، غـروبم با تـو، خـیـلـی قـشـنـگـه

♫ ♫ ♫


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: عرفان حسین و علی ضیایی

خواننده: سعید عرب


- پنجشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1393 21:22:52
 موضوع مطلب: متن ترانهء اشتباه


~ ~ اشتباه ~ ~

دلم حال تو که دوباره همونهقدر من و تو رو آخه کی میدونه؟

درست وقتی باید بمونه اون میرهغیر من کی میتونه دستتو بگیره

دلم آدما رو چه جوری شناختی؟خسته نباشی دلم، این همه باختی

بیا بغلم حالا، دلِ دیوونهاونم که مثل همه باهات نمیمونه

چی سرمون اومده باز؟دردِ دل من و تو اشتباس

یکی دیگه تو دلشه، دلمدرست همونی که دل من می خواس

چی سرمون اومده باز؟درد دل من و تو اشتباس

یکی دیگه تو دلشه، دلمدرست همونی که دل من می خواس

♫ ♫ ♫

دلم الان وقت عاشق شدن نیس کهاین عاشقی واسه هر دوی ما ریسکه

همه باهام خودی تو یکی غریبهاینکه از رو نمیری؛ واسم عجیبه

تیکه تیکه میشی؛ نگی که نگفتیمیری میشکنی، میای به پام میافتی

پر تـَرَکه تنِ من و تو بسهمیمونم من و غم و یه دل شکسته

چی سرمون اومده باز؟دردِ دل من و تو اشتباس

یکی دیگه تو دلشه، دلمدرست همونی که دل من می خواس

چی سرمون اومده باز؟دردِ دل من و تو اشتباس

یکی دیگه تو دلشه، دلمدرست همونی که دل من می خواس

♫ ♫ ♫

چی سرمون اومده باز؟دردِ دل من و تو اشتباس

یکی دیگه تو دلشه ، دلمدرست همونی که دل من می خواس

♫ ♫ ♫


ترانه سرا: مهرزاد امیرخانی

ملودی: فولکلور مدیترانه ای

تنظیم: امیر علیزاده


- يكشنبه، 8 تير ماه ، 1393 22:11:27
 موضوع مطلب: متن ترانهء میشه نگام کنی؟


~ ~ میشه نگام کنی؟ ~ ~


میشه نگام کنی؟ راحت شه زندگیمچشم بر ندار ازم میپاشه زندگیم

هرکس به جز تو رو انکار میکنممن عاشق توام اقرار میکنم

اقرار میکنم بی یاد تو هنوزهم سخته خواب شب هم خنده های روز

از تو حواسمو هی پرت میکنمبا قلب بی کسم هی شرط میکنم

♫ ♫ ♫

برگشتنای دیر،دل بستای زودباور نمیکنی دست خودم نبود

دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود

میشه نگام کنی؟ راحت شه زندگیمچشم بر ندار ازم میپاشه زندگیم

هرکس به جز تو رو انکار میکنممن عاشق توام اقرار میکنم

اقرار میکنم بی یاد تو هنوزهم سخته خواب شب هم خنده های روز

از تو حواسمو هی پرت میکنمبا قلب بی کسم هی شرط میکنم

میشه نگام کنی؟


ترانه سرا: فرزاد حسنی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: شهاب اکبری


- چهارشنبه، 11 تير ماه ، 1393 12:35:42
 موضوع مطلب: متن ترانهء علاقه


~ ~ علاقه ~ ~

من علاقه م به تو اندازه ندارهدلِ من احساس خوبی به تو داره

توی گریه هام تو میرسی به دادمهمه مهربونیات مونده به یادم

نمیتونم تو رو دوس نداشته باشممن میخوام فقط واسه خودِ تو باشم

اینقده خوبی که حتی توی سختیفکرشم نمیکنم از تو جدا شم

عشق تو مونده به یادم، مونده تو این دل سادمبا تو من چه خوبه حالم، مثِ تو نداره عالم

دل به چشمای تو دادم، من و تو همیشه با همبا تو من چه خوبه حالم، مثِ تو نیست توی عالم

♫ ♫ ♫

هرچی گشتم، توی دنیا، مث تو هیچ جا ندیدمتوی دنیا، مثِ تو زیبا نه دیدم، نه شنیدم

ای خدا یه کاری کن، اون با من بمونهحسمو بدونه، کمک کن بتونه

ای خدا یه کاری کن، اون با من بمونهحسمو بدونه، تو بخوای میتونه


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: حسین توکلی


- چهارشنبه، 11 تير ماه ، 1393 12:37:42
 موضوع مطلب: متن ترانهء گل من


~ ~ گل من ~ ~

همه میدونن، که گلی دارماگه نباشه تب میکنم، بد میشه حالم

همه میدونن، گل قشنگمخیلی قشنگه، مث اون نیس توی عالم

همه میدونن، چه گل نازی تو سینه دارمهمهء قشنگیای زندگیمو پاش میذارم

میدونن همه، بدیاش کمه، اون که از دلم، دل نمیکنهاون گلِ منه، میدونن همه، خیلی فرق داره، خیلی با همه

میدونن همه، اون گلِ منه، خیلی فرق داره، خیلی با همهاون گلِ منه، میدونن همه، اون که از دلم، دل نمیکنه

♫ ♫ ♫

همه میدونن چه گل نازی تو زندگیمههمهء قشنگیای زندگیم فقط همینه

میدونن همه، بدیاش کمه، اون که از دلم، دل نمیکنهاون گلِ منه، میدونن همه، خیلی فرق داره، خیلی با همه

میدونن همه، اون گل منه، خیلی فرق داره، خیلی با همهاون گلِ منه، میدونن همه، اون که از دلم، دل نمیکنه


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: محمد علیزاده

خواننده: محمد بابایی


- چهارشنبه، 11 تير ماه ، 1393 12:40:39
 موضوع مطلب: متن ترانهء یکی بود، یکی نبود


~ ~ یکی بود، یکی نبود ~ ~

رمزِ عبورِ نگاهتو از تو چشام پاک میکنمعشقتو زیرِ گدازهء آتیش دل خاک میکنم

باز یکی بود، یکی نبودچشمِ من از گریه کبود

داغِ روزای گذشته رو باز تو دلم تازه نکنجاتو تو قلبِ شکستهء من دیگه اندازه نکن

من، نمیخوام عشق تو روقصه هاتو گفتی برو

♫ ♫ ♫

سادگی منو نذار تو آلبومِ زرنگیاتزلالی عکس منو قاطی نکن با رنگیات

سادگی منو نذار تو آلبومِ زرنگیاتزلالی عکس منو قاطی نکن با رنگیات

من، نمیخوام عشق تو روقصه هاتو گفتی برو

باز یکی بود، یکی نبودچشمِ من از گریه کبود

رمزِ عبورِ نگاهتو از تو چشام پاک میکنمعشقتو زیرِ گدازهء آتیش دل خاک میکنم

باز یکی بود، یکی نبودچشمِ من از گریه کبود


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: محمد بابایی


- چهارشنبه، 11 تير ماه ، 1393 12:41:43
 موضوع مطلب: متن ترانهء بیا برگرد


~ ~ بیا برگرد ~ ~

بیا برگرد و بمون، منو از خودت بدونبی تو خیلی سختمه، پس کجایی مهربون؟

بیا برگرد و نرو، یه قدری فک کن به منوتو با من اینجوری نباش، من دوسِت دارم تو رو

بیا برگرد تو دوباره، دوباره، دوباره

بیا برگرد و ببین، بعدِ تو دق کرده دلمبیا برگرد و ببین، بدجوری غرقِ مشکلم

بیا برگرد و نذار، بی تو بشم بی کس و کاربیا توی زندگیم، آهای قشنگِ روزگار

بیا برگرد، دل پر از درداز وقتی رفتی، هوا شده سرد

بیا برگرد، دل پر از درداز وقتی رفتی، هوا شده سرد

♫ ♫ ♫

بیا برگرد و بمون، منو از خودت بدونبی تو خیلی سختمه، پس کجایی مهربون؟

بیا برگرد و نرو، یه قدری فک کن به منوتو با من اینجوری نباش، من دوسِت دارم تو رو

بیا برگرد تو دوباره، دوباره، دوباره

بیا برگرد و ببین، بعدِ تو دق کرده دلمبیا برگرد و ببین، بدجوری غرقِ مشکلم

بیا برگرد و نذار، بی تو بشم بی کس و کاربیا توی زندگیم، آهای قشنگِ روزگار

بیا برگرد، دل پر از درداز وقتی رفتی، هوا شده سرد

بیا برگرد، دل پر از درداز وقتی رفتی، هوا شده سرد


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: محمد بابایی


- يكشنبه، 13 مهر ماه ، 1393 21:15:20
 موضوع مطلب: متن ترانهء زخم


~ ~ زخم ~ ~

مرد که گریه میکنه، کوه که غصه میخورهیعنی هنوزم عاشقه، یعنی دلش خیلی پره

آدم که زخمِ قلبو با نمک دوا نمیکنهعشقشو تویِ خلوتش شما صدا نمیکنه

وقتی تو غمگینی، خیلی غم انگیزمهمدردِ پاییزم، همراهِ این برگا، اشکامو میریزم

اشکامو میریزم

شبیهته هرکی، که زیرِ بارونهشدم یه دیوونه، که از تو میخونه، دلم زمستونه

دلم زمستونه

♫ ♫ ♫


بگو به هر دو تایِ ما یه فرصتِ دیگه برایِ زندگی میدیبگو که حال و روزِ این صدایِ خستهء گرفتمو تو فهمیدی

تو رو خدا نگو دلت یه عالمه از این که عاشقه پشیمونهبگو که زخمِ رو دلم کنارِ تو همیشه تا ابد نمیمونه

وقتی تو غمگینی، خیلی غم انگیزمهمدردِ پاییزم، همراهِ این برگا، اشکامو میریزم

اشکامو میریزم

شبیهته هرکی که زیرِ بارونهشدم یه دیوونه، که از تو میخونه، دلم زمستونه

دلم زمستونه


ترانه سرا: مهرزاد امیرخانی

ملودی: میلاد ترابی

تنظیم: میلاد ترابی و آرمان موسی پور


- سه شنبه، 22 مهر ماه ، 1393 19:41:53
 موضوع مطلب: متن ترانهء مواظبم باش~ ~ مواظبم باش ~ ~

عشقِ من مواظبم باش، خیلی تنها شدم این باراگه خواستی دل ببری، نرو وایسا دست نگه دار

عشق من به رفتنِ تو دلِ من نمیشه راضیچی میشه تو عمرِ با من، با بدیهامم بسازی

با بدیهامم بسازیعشقِ من، راهی ندارم

جز دوست داشتنت با کسی کاری ندارمتو رو خدا نرو، بهم نگو دوسِت ندارم

دوسِت ندارم

عشقِ من، راهی ندارم

جز دوست داشتنت با کسی کاری ندارمتو رو خدا نرو، بهم نگو دوسِت ندارم

دوسِت ندارم

♫ ♫ ♫

وقتی دلت پر از همه س، وقتی نمیکشی نفسوقتی بدونِ عشقتی، دنیا برات میشه قفس

وقتی که تکیه گاهی نیستحتی یه سر پناهی نیست

مواظبم باش و نرودلم میخواد خیلی تو رو

عشقِ من مواظبم باش، خیلی تنها شدم این باراگه خواستی دل ببری، نرو وایسا دست نگه دار

عشقِ من به رفتنِ تو، دلِ من نمیشه راضیچی میشه تو عمرِ با من، با بدیهامم بسازی

با بدیهامم بسازی

عشقِ من، راهی ندارم

جز دوست داشتنت با کسی کاری ندارمتو رو خدا نرو بهم نگو دوسِت ندارم

دوسِت ندارم

عشقِ من، راهی ندارم

جز دوست داشتنت با کسی کاری ندارمتو رو خدا نرو بهم نگو دوسِت ندارم

دوسِت ندارم

عشقِ من


ترانه سرا: محمد علیزاده

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: مهرداد و کیوان کاظمیان


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 11:23:49
 موضوع مطلب: متن ترانهء دلگیرم


~ ~ دلگیرم ~ ~

دلگیرم از تو، میتونستی باشی و نموندیاین تهِ خطه، تا تونستی قلبمو سوزوندی

حالم خرابه، در به در تو کوچه ها غریبمتو بردی آره، من اسیرِ دستِ این فریبم

این تهِ تمامِ خاطراتِ خوبِ ما دو تا نبودعشقِ ما دو تا شبیهِ عشقِ بینِ آدما نبود

سختیایِ راهو دیدی، دل بریدی از قرارمونقسمتم چرا همیشه حسرته خدایِ آسمون

خدایِ آسمون، خدایِ آسمون، خدایِ آسمون

♫ ♫ ♫

دل شکسته و، چیزی شبیهِ اون روزا نمیشه وقراره دیگه تنها شم همیشه و، خوش به حالِ تو

چشمِ خیسِ من، داره به چشمِ روشنِ تو میگه ومیسوزم از عذابِ هر دقیقه و، خوش به حالِ تو

این تهِ تمامِ خاطراتِ خوبِ ما دو تا نبودعشقِ ما دو تا شبیهِ عشقِ بینِ آدما نبود

سختیایِ راهو دیدی، دل بریدی از قرارمونقسمتم چرا همیشه حسرته خدایِ آسمون

خدایِ آسمون، خدایِ آسمون، خدایِ آسمونترانه سرا: مهرزاد امیرخانی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: عمران طاهری


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 00:51:08
 موضوع مطلب: متن ترانهء دلشوره


~ ~ دلشوره ~ ~

با وجود اینکه سنگینه غمت ولی عشقم به خدا سپردمت

تو دیگه واسه همیشه رفتی فک کنم یه هفته میشه رفتی

مطمئنم تو همین یک هفته روزایِ ابریو یادت رفته

بی تو خوشبختی تویِ دنیا نیست حتی بارون واسه من زیبا نیست

بی تو دنیا چی واسه من داره بی تو دنیا مگه دیدن داره

بی تو دنیا مگه دیدن داره!

بی تو دنیا چی واسه من داره بی تو دنیا مگه دیدن داره

بی تو دنیا چی واسه من داره

♫ ♫ ♫

وقتی رفتی از نفس افتادم همه عکساتو بهت پس دادم

اما شال و چتر تو جا مونده تو اتاقم عطر تو جا مونده

لحظه هام غرقِ غم و دلشوره ست همه چیزم داره میره از دست

از زمین و آسمون دلگیرم فک کنم همین روزا میمیرم

بی تو دنیا چی واسه من داره بی تو دنیا مگه دیدن داره

بی تو دنیا مگه دیدن داره

بی تو دنیا چی واسه من داره بی تو دنیا مگه دیدن داره

بی تو دنیا چی واسه من دارهترانه سرا: محمد کاظمی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: شهاب اکبری

خواننده: شهرام میرجلالی


- شنبه، 23 اسفند ماه ، 1393 18:23:51
 موضوع مطلب: متن ترانهء باز بارون


~ ~ باز بارون ~ ~

آفتاب زده و بارونیه چشمام، چشمام به توئه ولی تک و تنهام، تنها که میشم دوباره تو رو میخوام

میخوام دوباره زیرِ نمِ بارون، بارونی بشه هوایِ دوتامون، دو تا دیوونه که با همه دستامون

باز بارون، چقدر ابریه نفسهامون، باز بارون، داره میخوره رو چترامون، تو تابستون، چه زمستونیه، بگو وقتِ چیه

باز بارون، مگه ابرا با تو همدستن؟ مگه ابرا به نبودنِ تو وابستن، تا دنیا هست، دیگه خیسه چشام، پرِ ابره هوام

♫♫

دردِ دلِ من تمومی نداره، تنهام که بشه تنهات نمیذاره، آروم نمیشه آدمی که غم داره

غم با دلمون غریبه نمیشه، کاری میکنه آدم عصبی شه، عشق اینجوریه همینا قشنگیشه

باز بارون، چقدر ابریه نفسهامون، باز بارون داره میخوره رو چترامون، تو تابستون، چه زمستونیه، بگو وقتِ چیه

باز بارون، مگه ابرا با تتو همدستن؟ مگه ابرا به نبودنِ تو وابستن، تا دنیا هست دیگه خیسه چشام، پرِ ابره هوام


باز بارون~باز بارون~باز بارون

چقدر ابریه

باز بارون~باز بارون~باز بارون

نفسهامون

باز بارون، چقدر ابریه نفسهامون، باز بارون، داره میخوره رو چترامون، تو تابستون، چه زمستونیه، بگو وقتِ چیه

باز بارون، مگه ابرا با تو همدستن؟ مگه ابرا به نبودنِ تو وابستن، تا دنیا هست دیگه خیسه چشام، پرِ ابره هوام


ترانه سرا: مهرزاد امیر خانی

ملودی: محمد علیزاده

تنظیم: میلاد ترابی

خواننده: میثم ابراهیمی


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 12:01:58
 موضوع مطلب: متن ترانهء به خاطر تو~ ~ به خاطر تو ~ ~

طولانی شد جداییمون

جداییمون
.
.

طولانی شد جداییمون، مدتیه ندیدمتدلم برات تنگ شده و، مونده رو دستِ من غمت

تو اوجِ نا امیدیا، امیدِ من تویی فقطتو تا ابد کنارمی، دوباره نقطه سرِ خط

به خاطرِ تو، هنوزم رو پاهام میمونم

به خاطرِ تو، خودمو به تو میرسونم

به خاطرِ تو، هنوزم مث اون روزا مهربونم

یه خوابِ کوتاه، میبینم اومدی عزیزم

زبون عشقو، تو که خوب بلدی عزیزم

دوباره برگرد، امیدم نذار این همه اشک بریزم

♫♫♫♫♫

دلم بهونَتو میگیره، تو میگی دیره خیلی دیرهنمیدونی چه سخته وقتی، امیدتو خدا بگیره

تو ساده بودی ساده رفتی، با پاهای پیاده رفتینمیشه کار دیگه ای کرد،یا من میام یا زود برگرد

طولانی شد جداییمون، مدتیه ندیدمتدلم برات تنگ شده و، مونده رو دستِ من غمت

تو اوجِ نا امیدیا، امیدِ من تویی فقطتو تا ابد کنارمی، دوباره نقطه سرِ خط

به خاطرِ تو، هنوزم رو پاهام میمونم

به خاطرِ تو، خودمو به تو میرسونم

به خاطرِ تو، هنوزم مث اون روزا مهربونم

یه خوابِ کوتاه، میبینم اومدی عزیزم

زبون عشقو، تو که خوب بلدی عزیزم

دوباره برگرد، امیدم نذار این همه اشک بریزم

♫♫♫

طولانی شد جداییمون

جداییمون
.
.


ترانه سرا : مهرزاد امیر خانی

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : میلاد ترابی

خواننده: مهرداد و کیوان کاظمیان


- چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه ، 1394 20:10:18
 موضوع مطلب: متن ترانهء همینه که هست


~ ~ همینه که هست ~ ~

عاشقتم من یه جور خاص، اونجوری که تو دلت میخواسکار دادی دستم، که همه میگن، شدم بی هوش و حواس

من تو رو دوست دارمت، تو دلم هر روز دارمتثانیه ای میشمارمت، همینه، همینی که هست

عاشقی بیماریه، از حالا گریه و زاریهدردیه که تکراریه، همینه، همینی که هست

♫♫♫♫♫

عاشقتم من مگه چیه؟ هر چی از امروز تو بگیهگوش بده انگار دلِ ما دو تا صداشونم یکیه

من تو رو دوست دارمت، تو دلم هر روز دارمتثانیه ای میشمارمت، همینه، همینی که هست

عاشقی بیماریه، از حالا گریه و زاریهدردیه که تکراریه، همینه، همینی که هست

حالِ دلم عجیبه واسم، حالم عجیب غریبه واسماین حسِ جدید یه کاری کرده که یه بارِ دیگه گرفت نفسم

من تو رو دوست دارمت، تو دلم هر روز دارمتثانیه ای میشمارمت،همینه، همینی که هست

عاشقی بیماریه، از حالا گریه و زاریهدردیه که تکراریه، همینه، همینی که هست

من تو رو دوست دارمت، تو دلم هر روز دارمت

من تو رو دوست دارمت، تو دلم هر روز دارمت

من تو رو دوست دارمت


ترانه سرا : مهرزاد امیر خانی

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : میلاد ترابی


- پنجشنبه، 19 شهريور ماه ، 1394 21:28:14
 موضوع مطلب: متن ترانهء کجا میری


~~ کجا میری ~~

کـجـا مـیــری، تـنــهـا کـه بـشی مـیـمـیـریاز چـی داری هــمــه ش بـهـونـه مـیـگـیـری

چــیــکــار داری بـــا درد و غــــمِ تـــکـــراریآخـــه چـــرا مـــنــــــــو تـــنـــهــا مـــیـــذاری

کاری نکنی کــارات،یه کاری بده دستِ دوتاییِ ماهـی رفـتـی و بـرگشتی، یـا نـرو یـا نیـا

تکلیفتو روشن کن، چی میخوای تویِ رابطه غیرِ همیناز من کیه عاشقتر تو تمومِ زمین؟

♫♫♫♫♫

تــو درگــیــری، حــرفــام نــداره تــأثــیــریتــصــمــیــمِ خــودتــه، مـیـمـونــی یا مــیــری

مــثِ آدم پـــایِ هـــمـــه چــی وایــســادمکــاش عــاشــقــیــو مــن یــادت نــمــیــدادم

کاری نکنی کــارات،یه کاری بده دستِ دوتاییِ ماهـی رفـتـی و بـرگشتی، یـا نـرو یـا نیـا

تکلیفتو روشن کن، چی میخوای تویِ رابطه غیرِ همیناز من کیه عاشقتر تو تمومِ زمین

کـاری نــکـنـی کـارات

هی رفتی و برگشتی

کجا میری؟


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : سینا شعبانخانی

تنظیم : حامد برادران


- يكشنبه، 1 فروردين ماه ، 1395 00:25:30
 موضوع مطلب: Re: متن ترانهء خسته م


~~ خسته م ~~

خسته م ، مثِ یه قایقِ شکسته م ، که چش رو دردِ دنیا بسته مچشای بسته ی تو کی میبینه غصه ی منو

خسته م ، که دیگه کوله بارو بسته م ، غم تو میمونه رو دستمچه بد دادی جواب گریه ها و غصه خوردنو

دلت نخواس بمونی و باهام یه حس تازه تر بسازیدلت نخواس خطر کنی بیای ، همه ش میترسیدی ببازی

دلت نخواس نگو نشد ، میشد اگه میخواستی اما رفتی ، با اینکه خسته م عاشقم

دلم میخواس یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیموندلم میخواس تا آخرش یه ریز ادامه داشت این عاشقیمون

دلم میخواس تموم نشه نری ، تو بهتری از هر کی دیدم ، حالا میفهمم عاشقم

♫♫♫♫♫

خسته م ، تو نیستی من همیشه هستم ، برات مهم نیست حتی یه کمکه کشتیِ دلِ من اینجوری به غرقِ گل نشس

خسته م ، برای تو یه حسِ مبهم ، آخه چی میدونی تو از غمچه جوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه س

دلت نخواس بمونی و باهام یه حس تازه تر بسازیدلت نخواس خطر کنی بیای ، همه ش میترسیدی ببازی

دلت نخواس نگو نشد ، میشد اگه میخواستی اما رفتی ، با اینکه خسته م عاشقم

دلم میخواست یه جور دیگه میشد تهِ مسیرِ زندگیموندلم میخواست تا آخرش یه ریز ادامه داشت این عاشقیمون

دلم میخواست تموم نشه نری ، تو بهتری از هر کی دیدم ، حالا میفهمم عاشقم

دلت نخواست بمونی و باهام یه حس تازه تر بسازیدلت نخواست خطر کنی بیای ، همه ش میترسیدی ببازی

دلت نخواست نگو نشد ، میشد اگه میخواستی اما رفتی ، با اینکه خسته م عاشقم

دلت نخواست بمونی و ...


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

همراه با : میثم ابراهیمی

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : میلاد ترابی


- پنجشنبه، 6 خرداد ماه ، 1395 09:18:12
 موضوع مطلب: متن ترانهء پروانگی~~ پروانگی ~~

یه دنیا پر از عشق همراهِ ماستکه نبضش با نبضایِ ما میزنه

یه دیوار و یه تکیه گاهِ بزرگواسه لحظه هایِ زمین خوردنه

♫♫♫

کنار من و تو همش حاضرنتو جنگایِ خاموش و بی سر صدا

چقدر زخم خوردن که ما راحتیمبزرگایِ بی ادعا با خدا

تو این خونه، این شهر، این دور و بردارن بینمون زندگی میکنن

پر از عشقِ پروازن و رو زمینواسه شمع پروانگی میکنن

فقط عاشقِ روی خورشیدن ومثلِ نور برعکسِ تاریکیَن

نگا کن چقدر بی غرورن هنوزنمیخوان بدونیم اینا کیَن

یه حرفایی دارن تویِ سینه‌شونکه تو هر دلی بود طاقت نداشت

ببین این همه جنگِ بی سر صدابراشون مدالِ شجاعت نداشت

از امروز باید بدونیم کهاگه غرقِ تو صلح و آرامشیم

با عشقی که همراه با انتظاریه لشکر نمیذاره که تنها بشیم

تو این خونه، این شهر، این دور و بردارن بینمون زندگی میکنن

پر از عشقِ پروازن و رو زمینواسه شمع پروانگی میکنن

واسه شمع پروانگی میکنن

واسه شمع پروانگی میکنن


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : میلاد ترابی

تنظیم : میلاد ترابی


این اثر به صورت رسمی منتشر نشده و در سایت موجود نیست.


- سه شنبه، 18 خرداد ماه ، 1395 20:35:42
 موضوع مطلب: متن ترانهء برادر


~~ برادر ~~

بدونِ تو چیا کشیدم من، خوشی، ولی خوشی ندیدم منتو اولِ مسیر خوشبختی، تهِ دنیا رسیدم من

بدونِ من سرت چقدر گرمه، کی حالِ این روزامو میفهمه؟قبول دارم گناه نکردی تو، کارِ دنیایِ بی رحمه

کارِ دنیایِ بی رحمه

زمونه عمرِ ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره

به خاطرِ تو هر کاری کردم، تو رفتی من چه جوری برگردم؟، خودت بیا دورت بگردم

صدام کـــن

صدام کن،صدایِ تو لالاییِ بچگیمه، صدام کندیگه خسته م از عشقایِ نصفه نیمه، نگام کن

به جونِ چشات دیگه جون ندارم که بگم

نمیشـــه

مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟مگه ریشه از زردیِ ساقه هاش خسته میشه؟

به جونِ چشات دیگه جون ندارم که بگم

♫♫♫

زمونه عمرِ ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره

به خاطرِ تو هر کاری کردم، تو رفتی من چه جوری برگردم؟، خودت بیا دورت بگردم

صدام کـــن

صدام کن،صدایِ تو لالاییِ بچگیمه، صدام کندیگه خسته م از عشقایِ نصفه نیمه، نگام کن

به جونِ چشات دیگه جون ندارم که بگم

نمیشـــه

مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟مگه ریشه از زردیِ ساقه هاش خسته میشه؟

به جونِ چشات دیگه جون ندارم که بگمترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمد علیزاده و میلاد ترابی

تنظیم : معین راهبر


- شنبه، 5 تير ماه ، 1395 19:46:15
 موضوع مطلب: متن ترانهء دستان مرا بگیر


~~ دستان مرا بگیر ~~

دستانِ مرا بگیر و رد کن، از پچ پچِ کوچه هایِ بن بستنامت وسطِ ستایشِ عشق، از روزِ الست بوده و هست

ای پادِشهِ نیازدستان، اعجازِ طوافِ ماه و خورشیدسرخ است هنوز آسمان از، خونی که به فرقِ کوفه پاشید

(بیراهه نمیروم اگر باز، چشمِ تو چراغِ راه باشدماهِ تو اگر بتابد ای عشق، بگذار شبم سیاه باشد)

(من رو به تمامِ خلق گفتم، ای بغضِ غریبِ دردمندانباید که شهیدِ آسمان بود، در برزخِ حرص و نام و دندان)

باید هیجانِ رود باشی، تا غربتِ سنگ را بفهمیباید لبِ روزه خون بنوشی، تا سفرهء تنگ را بفهمی

♫♫♫

(ای تاجِ سرِ تمامِ گیتی، ای نامِ بلندِ اسمِ اعظمای بالِ رسیدنِ به لاهوت، ای چارقلِ شکوهِ زمزم)

ای کوه تو را به دردِ پهلو، ای ابر تو را به چاه سوگندای ماه تو را به فرقِ خونین، ای قبله تو را به راه سوگند

من بی سر و پا نیازمندم، تا دستِ تو را بگیرمش دستدستانِ مرا بگیرو رد کن، از پچ پچِ کوچه هایِ بن بست

من بی سر و پا نیازمندم، تا دستِ تو را بگیرمش دستدستانِ مرا بگیرو رد کن، از پچ پچِ کوچه هایِ بن بست


ترانه و دکلمه : علیرضا آذر

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : شهاب اکبری


- شنبه، 12 تير ماه ، 1395 00:15:01
 موضوع مطلب: متن ترانهء برادر (موسیقی میانی)~~ برادر ~~

من تکیه گاهم باده که افتادم از پاکه گیر کردم تویِ این حلِ معما

من زندگیمو تو مسیرِ هیچ بستماز این مسیرِ سنگیِ پر پیچ خسته م

قبلِ تو من از خاطراتم دل بریدمدارم تقاصِ پوچیِ دنیا رو میدم
ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : میلاد ترابی


- سه شنبه، 15 تير ماه ، 1395 21:44:23
 موضوع مطلب: Re: متن ترانهء زندگیم


~ ~ زندگیم ~ ~

وای ، بدونِ من چه دردی دیدیبهم بگو چیا کشیدیکجا رسیدی

وای ، تویی هنوزم همه چیزموای ، دلم برات گرفت عزیزموای ، عزیزم این روزا مریضم

وای ، تو کم شدی از عاشقیمونشبیهِ مرگِ زندگیمونچه سخت چه آسون

تو نباش ولی هنوز باهاتممن هنوز خرابِ گریه هاتممن هوایِ ابریِ چشاتم

زندگیم همیشه درگیرِ تو امزندگیم هنوز زمینگیرِ تو ام

عشقِ من کی غیرِ من همیشه غم تویِ تمومِ خنده هاشه

زندگیم دوباره بارونی شدهزندگیم پرِ پشیمونی شده

عشقِ من خیال نکن یه روز میاد که گریه تو چشام نباشه

♫ ♫ ♫

وای ، تو اشتباهِ زندگیمیتو باعثِ دیوونگیمیغریبه با من و صمیمی

وای ، تو سرپناهِ خستگیمیوای ، تو خاطراتِ بچگیمیوای ، تو علتِ تمامِ دردِ عاشقیمی

وای ، تو مثِ من شکسته میشییه روزی خیلی خسته میشیمن اولیشم تو آخریشی

وای ، تو پایِ قلبمو بریدیوای ، به هر چی غیرِ من رسیدیوای ، چشایِ خیسمو ندیدی

زندگیم همیشه درگیرِ تو امزندگیم هنوز زمینگیرِ تو ام

عشقِ من کی غیرِ من همیشه غم تویِ تمومِ خنده هاشه

زندگیم دوباره بارونی شدهزندگیم پرِ پشیمونی شده

عشقِ من خیال نکن یه روز میاد که گریه تو چشام نباشه


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : رامین عبداللهی

خواننده : کیوان و مهرداد کاظمیان


- چهارشنبه، 10 آذر ماه ، 1395 22:53:00
 موضوع مطلب: متن ترانهء عشقم این روزا~ ~ عشقم این روزا ~ ~

دلی رو زیرِ پا گذاشتی که قبلِ تو شکستگی داشت

حالِ مـنِ عـاشـق به کی به جز تو بستگی داشت ؟

تهش واسه من و تو چی داشت ؟

یـه گـوشـه از تـمـامِ دنـیـا تـو قـلـبِ تـو برایِ مـن بود

کـفـره ولـی مــیــگــم چــشــایِ تــو خــدای مـن بود

شــروعــت انــتـــهـــایِ مـــن بــود

عشقم این روزا هـوایِ تو هـوامو بد کردهیـــکــــی بـــــرات دوبـــاره تــــب کـــرده

بـــــاور کــــــــن

عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهاییمــیــبــیــنــمــت هــنـــوزم ایــنــجــایــی

بـــــاور کــــــــن

♫ ♫ ♫

دلـــتــنــگـــی یـعـنـی تــو ، دلـــشـــوره یـعـنـی تــو

تــو بـی مــــن مـیـمـیـری ، مـیـمـیـرم مـــن بـی تـــو

عشقم این روزا هـوایِ تو هـوامو بد کردهیـــکــــی بـــــرات دوبـــاره تــــب کـــرده

بـــــاور کــــــــن

عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهاییمــیــبــیــنــمــت هــنـــوزم ایــنــجــایــی

بـــــاور کــــــــن

عشقم این روزا ...


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمدعلیزاده

تنظیم : میلاد ترابی


- يكشنبه، 26 دي ماه ، 1395 09:32:16
 موضوع مطلب: متن ترانهء بی معرفت


~ ~ بی معرفت ~ ~

بی معرفت

بی معرفت

بی معرفت

بی معرفت کی به تو گفته من خستم ازتآخرِ سر من میمونم و تو بی معرفت

نگم واست خدا که میدونه عشقِ تو پیرم کردمنو ببین من دیگه خستم از دنیایِ نامرد

مردم برات ولی حسسمو پس دادینفهیدی چرا از چشام افتادی

افتادم رو زمین حالا بیا ببینکسایی مثلِ تو کی حالمو فهمیدین

غرورتو ببر یه جا که جاش باشهشکستی دلمو میخواد از جاش پاشه

دوسِت دارم ولی نه به هر قیمتیهر جوری عشقته هر جوری راحتی

♫♫♫

بی معرفت کی به تو گفته من خستم ازت

♫♫♫


یکی یکی خاطراتِ ما کمرنگ تر میشهتو بیخیال من همش دلم واسه تو تنگ میشه

مردم برات ولی حسسمو پس دادینفهیدی چرا از چشام افتادی

افتادم رو زمین حالا بیا ببینکسایی مثل تو کی حالمو فهمیدین

غرورتو ببر یه جا که جاش باشهشکستی دلمو میخواد از جاش پاشه

دوسِت دارم ولی نه به هر قیمتیهر جوری عشقته هر جوری راحتی

بی معرفت

بی معرفت

بی معرفت کی به تو گفته من خستم ازت

بی معرفت

بی معرفت

بی معرفت

بی معرفتترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمد علیزاده و میلاد ترابی

تنظیم : میلاد ترابی

میکس و مسترینگ : میلاد ترابی


- يكشنبه، 26 دي ماه ، 1395 09:39:37
 موضوع مطلب: متن ترانهء بیمارم


~ ~ بیمارم ~ ~

باز روبرومی با چشمایِ خیسطرزِ نگاهت مثِ همیشه نیس

دستاتو میگیرم آروم بشیبا اینکه تو دلیلِ آرامشی

خلوت نکن عشقم اینجا با خودتمن هستم و موندی تنها با خودت

کاشکی میدونستی تو چه حالی امتو با کی میجنگی من که دست خالی ام

بیمارم، دلیلِ دردِ قلبِ من اینه

میبینم، نگاه ِتو دوباره غمگینه

چه سخته وقتی آدم انتهایِ زندگیشو میبینه

من هستم، به من بگو تمومِ درداتو

پاک کردم، با اشکِ چشمم اشکِ چشماتو

چه فرقی داره اینکه من مقصرم یا تو

♫♫♫

حرفِ دلم عوض نمیشه عاشقمکارم همینه من همیشه عاشقم

یادت نره غمت؛ غمِ دوتایِ ماساشتباس همین که دستِ ما دو تا جداس

چی شد که اینجوری حالت بدهبازم به ما زمونه پشتِ پا زده

من میدونم بازم تو واسم بگوخیس شده از اشکِ تو لباسم بگو

بیمارم، دلیلِ دردِ قلبِ من اینه

میبینم، نگاه ِتو دوباره غمگینه

چه سخته وقتی آدم انتهایِ زندگیشو میبینه

من هستم، به من بگو تمومِ درداتو

پاک کردم، با اشکِ چشمم اشکِ چشماتو

چه فرقی داره اینکه من مقصرم یا تو


ترانه سرا: مهرزاد امیرخانی

ملودی : فرشید ادهمی

تنظیم : معین راهبر

میکس و مسترینگ : آرش پاکزاد


- يكشنبه، 26 دي ماه ، 1395 09:45:29
 موضوع مطلب: متن ترانهء یه آدم دیگه ای


~ ~ یه آدمِ دیگه ای ~ ~

هر بار، یه آدم دیگه ای انگار، نداره نتیجه ای این بارنمیگیری چی میگم ولی خسته نمیشم از تکرار

آره تو برعکسِ منی دوباره، عاشقی بیقراری دارهزندگی خیلی خوبه اگه این زندگی بذاره

بیشتر از من، کی میتونس، با همه چی بسازه بره تو این حسخیلی بیشتر، فکرِ من باش، بدی نکنی به منِ گیجِ دپرس

این صبوری، خیلی سخته، دیوونه وار دیوونتم خیلی وقتهیک دقیقه، جایِ من باش، نفسمو نگیر و هوایِ من باش

♫♫♫

میری، هیچیو به روت نمیاری، دوسِت دارم میگی نداریمیخوایم زندگی کنیم، دیوونه ای مگه میذاری

بازم، چی شده تو چته دوباره، شک داری به همه چی آرهحرفو یه دفه میگن، اولین و آخرین باره

بیشتر از من، کی میتونس، با همه چی بسازه بره تو این حسخیلی بیشتر، فکرِ من باش، بدی نکنی به منِ گیجِ دپرس

این صبوری، خیلی سخته، دیوونه وار دیوونتم خیلی وقتهیک دقیقه، جایِ من باش، نفسمو نگیر و هوایِ من باش

هر بار

یه آدم دیگه ای انگار

نداره نتیجه ای اینبار


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمد علیزاده و میلد ترابی

تنظیم : میلاد ترابی

میکس و مسترینگ : میلاد ترابی


- يكشنبه، 26 دي ماه ، 1395 09:47:55
 موضوع مطلب: متن ترانهء خدانگهدار


~ ~ خدا نگهدار ~ ~


دارم بهت میگم دوسِت دارم برای آخرین بارخدانگهدار ، خدانگهدار

تو کارِ تازه ای نکردی این نقابو دیگه بردارمثلِ همیشه ، شبیهِ هربار

تو باورت نشد من هر چی گفتم هر چی غصه خوردمنفهمیدی من برات می مردم

کجایِ زندگیم کنارِ تو شبیهِ زندگی بوددلم باهات بود ، دلت با کی بود؟

حسِ من ادامه داره ، حالمون بَده دوبارهوقتی گفتم تا تهِ خط ، ته نداره

تو منو یادت نمیره ، نه که نخوای ، نه نمیشهرفتی این کارا رو کردی ، خب که چی شه؟

♫♫♫

نوازشم کن این دقیقه هایِ آخری که هستمبرو عزیزم ، چشامو بستم

از این به بعد باید جدا جدا بمونیم هر دوتامونمن اینجا تنهام ، تو تنها با اون

حسرت داره دنیا ، من که از دارِ دنیافقط تو رو دارم ، تو هم داری میری تنهایی

من اینجا تو اونجا ، اینه معنی تنهادیدی چه جوری شد ، گذشت چه شبا و روزایی

حسِ من ادامه داره ، حالمون بَده دوبارهوقتی گفتم تا تهِ خط ، ته نداره

تو منو یادت نمیره ، نه که نخوای ، نه نمیشهرفتی این کارا رو کردی ، خب که چی شه؟

حسِ من ادامه داره ، حالمون بَده دوبارهوقتی گفتم تا تهِ خط ، ته نداره

تو منو یادت نمیره ، نه که نخوای ، نه نمیشهرفتی این کارا رو کردی ، خب که چی شه؟


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی ک محمد علیزاده

تنظیم : امیرحسین اویسی

میکس و مسترینگ : آرش پاکزاد


- يكشنبه، 26 دي ماه ، 1395 09:53:37
 موضوع مطلب: متن ترانهء چهل درجه


~ ~ چهل درجه ~ ~

زندگی واسه تو بهتر شد ، من خوب بودم همه چی بدتر شد ، از دستِ تو ، وای از دستِ تو

رفتی کیف می کنی تنهایی ، بعدِ تو دیگه چه دنیایی ، گفتم نرو ، گفتم نرو

دلخورم خودمو میخورم ، تو چرا نمیری از سرم ، احساست می چرخه دور و برم

حسِ تو تپشِ قلبمه ، غم خوبه ولی نه این همه ، این قدری که هستی خیلی کمه

سرِ کارم ، بی قرارم ، اینقد سردی چهل درجه س تنِ تبدارم

دنیام شده عشقت ، فکر کردی میتونی بری من مگه میذارم

بگو حست چیه با من ، کی کم میذاره تویِ رابطه مون تو یا من؟

بسه ، نگو میرم ، ساده س مگه رفتن و از همه چی دل کندن؟

♫♫♫

دستات چرا از دستِ من دوره ، دیدی چقد اینجوری ناجوره ، تنهام چون عشقم مغروره

سرِ کارم ، بی قرارم ، اینقد سردی چهل درجه س تنِ تبدارم

دنیام شده عشقت ، فکر کردی میتونی بری من مگه میذارم

بگو حست چیه با من ، کی کم میذاره تویِ رابطه مون تو یا من؟

بسه نگو میرم ، ساده س مگه رفتن و از همه چی دل کندن؟

♫♫♫


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : میلاد ترابی

میکس و مسترینگ : میلاد ترابی


- يكشنبه، 26 دي ماه ، 1395 09:55:53
 موضوع مطلب: متن ترانهء تصمیمتو بگیر


~ ~ تصمیمتو بگیر ~ ~

تصمیتو بگیر ، من عاشقت شدم ، تصمیمِ تو چیه؟تو سرتری ولی ، عاشق اگر بشی ، بازی مساویه

تصمیمتو بگیر ، تا آخرِ مسیر ، همراهِ من بموناز هیچی نترس ، من پایِ عشقمون ، هستم تا پایِ جون

رویِ من حساب کن ، منو انتخاب کنغیرِ من رابطه هاتو ، با همه خراب کن

با همه به هم بزن ، دستتو بده به منمن حریصم واسه بیشتر به تو نزدیک شدن

♫♫♫

دلم پر از غمه ، تو اینو از چشام احساس می کنیتو با همین چشات ، این موقعیتو ، حساس می کنی

رویِ من حساب کن ، منو انتخاب کنغیرِ من رابطه هاتو ، با همه خراب کن

با همه به هم بزن ، دستتو بده به منمن حریصم واسه بیشتر به تو نزدیک شدن
ترانه سرا : سید محمد کاظمی

ملودی : میلاد ترابی

تنظیم : شهاب اکبری

میکس و مسترینگ : آرش پاکزاد


- يكشنبه، 26 دي ماه ، 1395 09:57:12
 موضوع مطلب: متن ترانهء گاهی بخند


~ ~ گاهی بخند ~ ~

تعطیلیایِ آخرِ هر هفته رو کنارتمولی تموم هفته رو ، خراب و بیقرارتم

همش روزا رو می شمرم ، که وقت دیدنت بشهدلی که عاشق تو شد ، هر چی ببینه حقشه

گاهی بخند ، بذار یادم نره دوسم داری ، مثِ اون روزا ، آرامشم با تو تکمیله

دوسِت دارم ، مگه نمی دونی؟ تو واسه من ، هنوزم همونی ، دنیایِ من بی تو تعطیله

♫♫♫

نمی دونی همش دارم ، یواشکی می بینمتیه وقت نترسی اینجوری ، که دزدکی می بینمت

یه جوری عاشقت شدم ، که خیلی غیرعادیههمین که می خندی برام ، از سرمم زیادیه

گاهی بخند ، بذار یادم نره دوسم داری ، مثِ اون روزا ، آرامشم با تو تکمیله

دوسِت دارم ، مگه نمی دونی؟ تو واسه من ، هنوزم همونی ، دنیایِ من بی تو تعطیله

گاهی بخند

یادم نره

آرامشم

دوسِت دارم مگه نمیدونی؟

تو واسه من

بی تو تعطیله


ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

ملودی : محمد علیزاده

تنظیم : میلاد ترابی

میکس و مسترینگ : میلاد ترابی


- جمعه، 15 بهمن ماه ، 1395 10:17:06
 موضوع مطلب: متن ترانهء عشق من


~ ~ عشق من ~ ~

عشقِ من تو اشتباه نکنبی رمق منو رها نکنبذار که تکیه گاهِ تو بشه همین دل شکسته م

با غمم غریبگی نکنسخت نگیر تو سادگی نکنغمِ تمومِ عالمه تو لرزشِ صدای خسته م

زندگی همین دقیقه هاستعشق همین نگاهِ بینِ ماستببین پاهات نمیکشه بخوای بری به سمتِ اون در

بغض نکن بخند عزیزِ منساکتو نبند عزیزِ مندرست میگی عوض شدم یه کم تو این روزایِ آخر

عشقِ من تو اشتباه نکنبی رمق منو رها نکندلبرِ دلِ تمومِ من عاشقِ تو نمیشه

با توام میخوای بری سفرمن نگو دلم میگه بروباز بگو برای دیدنت عشقِ تو عشق نمیشه

عشقِ من تو اشتباه نکنبی رمق منو رها نکنبذار که تکیه گاهِ تو بشه همین دلِ شکسته م

با غمم غریبگی نکنسخت نگیر تو سادگی نکنغمِ تمومِ عالمه تو لرزشِ صدای خسته م

زندگی همین دقیقه هاستعشق همین نگاهِ بینِ ماستببین پاهات نمیکشه بخوای بری به سمتِ اون در

بغض نکن بخند عزیزِ منساکتو نبند عزیزِ مندرست میگی عوض شدم یه کم تو این روزایِ آخر

عشقِ من تو اشتباه نکنبی رمق منو رها نکندلبرِ دلِ تمومِ من عاشقِ تو نمیشه

با توام میخوای بری سفرمن نگو دلم میگه بروباز بگو برایِ دیدنت عشقِ تو عشق نمیشه

این اثر به صورت رسمی منتشر نشده و برای دانلود در سایت موجود نیست.


- شنبه، 6 خرداد ماه ، 1396 20:13:11
 موضوع مطلب: متن ترانهء ماه عسل


~~ ماه عسل ~~

چشاتو برنگردون از منی که اون چشا رو دیدم از توبگیر دار و ندارمو و بگیر هر چی که دارمو فقط نرو

نگام که میکنی حالم با حالِ آسمون فرقی ندارهدلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره

نگو تویِ این شبا نمیدونی من چیه دردممن که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم

نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشهمیدونی هیچکسی غیر از تو برام به خدا، خدا نمیشهمحاله تا تهِ دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برایِ تو بمیرهمحاله یک نفر پیدا شه این عشقو بتونه یک نفس از لحظه هایِ من بگیره

نگو تویِ این شبا نمیدونی من چیه دردممن که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم

نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشهمیدونی هیچکسی غیر از تو برام به خدا، خدا نمیشه

♫♫♫

نگو تویِ این شبا نمیدونی من چیه دردممن که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم

نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشهمیدونی هیچکسی غیر از تو برام به خدا، خدا نمیشه


ترانه سرا : روزبه بمانی

ملودی : مهدی دارابی

تنظیم : مسعود جهانی


زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
Powered by phpBB 2.0 .0.23  2006 phpBB Group

Farsi Project : MashhadTeam.Com