سایت هواداران محمد علیزاده /


جالب سرا - ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 11:42:43
 موضوع مطلب: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 11:46:39
 موضوع مطلب:


برای شروع هم با یه دوبیتی شروع میکنیم
اخلاص عمل به مـحضر یـار بیـار           بگذر ز زبان،دل سوی دلدار بیار

در بحر دل ار گوهر صدقی داری               مـــاطالب اویــیم و خریــداربیار


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 11:52:58
 موضوع مطلب:
رفتم که ببینم کیست تا یادم کند

یک غزل مهمانی حال پریشانم کند

رفتم و غافل از اینکه من ز تنها تر خودم
خواب هم نیست کز این کابوس بیدارم کند


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 13:44:56
 موضوع مطلب:


در چشم هات معجزه بیداد میکند/باید چگونه دعویِ پیغمبری نداشت؟
یک شهر در به در شده است از حضور تو/یوسف هم این قَدَر به خدا مشتری نداشت...


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 14:19:18
 موضوع مطلب:


تو را با غیر میبینم،صدایم در نمی آید

دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمی آید


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 14:56:20
 موضوع مطلب:


دى مىشد و گفتم صنما عهدبه جاى آر /گفتا غلطى خواجه دراىن عهد وفانىست


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 16:56:05
 موضوع مطلب:


تو مو بینی و مجنون پیچش مو

تو ابرو،او اشارت های ابرو


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 17:01:14
 موضوع مطلب:


وگر چون ستاره شوی بر سپهر // ببّری ز روی زمین پاک مهر

بخواهد هم از تو پدر کین من // چو بیند که خاک است بالین من


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 17:03:12
 موضوع مطلب:


ترسم این قوم که بردَرد کشان میخندند///در سر کار خرابات کنند ایمان را

(حافظ-ره-)


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 17:14:44
 موضوع مطلب:


از جای چو مار حلقه برجست // در حلقه زلف کعبه زد دست

میگفت ، گرفته حلقه در بر // کامروز منم چو حلقه بر در

( نظامی )


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 17:18:36
 موضوع مطلب:


رفت از بر من آنکه مرا مونس جان بود

دیگر به چه امیّد در ان شهر توان بود


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 17:24:06
 موضوع مطلب:


دست مزن ! چشم ، ببستم دو دست // راه مرو ! چشم ، دو پایم شکست

حرف مزن ! قطع نمودم سخن // نطق مکن ! چشم ، ببستم دهن

( نسیم شمال)


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:15:56
 موضوع مطلب:


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد           عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:18:36
 موضوع مطلب:


در آن باران تیر و برق پولاد // میان شام رستاخیز میگشت

در آن دریای خون در دشت تاریک // به دنبال سر چنگیز می گشت
- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:22:00
 موضوع مطلب:


تا به کی در پرده باشی عشوه ساز؟؟؟          عالمی با نقش پرده عشق باز


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:26:56
 موضوع مطلب:


زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی ، بوی // صافی ز چشمه جوشد و شوخی ز آب جوی
- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:33:25
 موضوع مطلب:


یارب دلکی به عشق دمسازم ده      پر.بازدم.رخصت پروازم ده
دردی که به جان فزوده ای باز مگیر صبری که ز دل ربوده ای بازم ده


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:33:55
 موضوع مطلب:


ىوسف عزىزم رفت اى برادران رحمى/کزغمش عجب دىدم حال پىر کنعانى


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:35:51
 موضوع مطلب:


یک روز شاید زود شاید دیر می فهمی/ زخم زبان مردم نامرد یعنی چه!!


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:37:19
 موضوع مطلب:


هرکس به تماشاىى رفتند به صحراىى /ماراکه تومنظورى خاطرنرودجاىى


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:38:33
 موضوع مطلب:


یا رب آن دلبر شیرین که سپردی به منش
میسپارم به تو از چشم حسود و چمنش


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:44:25
 موضوع مطلب:


شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 18:47:03
 موضوع مطلب:


این چشمها پیشت که باشم مال تو هستند/دنبال چشمانم نیا روزی اگر رفتم!


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 19:33:39
 موضوع مطلب:


من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید //قفسم بُرده به باغی و دلم شاد کنید

فصل گل میگذرد ، هم نفسان بهر خدا // بنشینید به باغی و مرا یاد کنید


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 19:45:40
 موضوع مطلب:


دست تو با تاریخ در یک کاسه بود انگار

بعد از تو ارگ قلب من ویران تر از بم شد


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 20:23:37
 موضوع مطلب:


درخت غم به جانم کرده ریشه/به درگاه خدا نالم همیشه
رفیقان قدر یکدیگر بدانید/اجل سنگ است و ادم مثل شیشه
(باباطاهر عریان)


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 20:52:36
 موضوع مطلب:


همسایه سایه ات به سرم مستدام باد

لطفت همیشه زخم مرا التیام باد


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 21:36:23
 موضوع مطلب:


دىدن روى تورادىده ى جان بىن باىد /وىن کجامرتبهى چشم جهان بىن من است


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 21:40:30
 موضوع مطلب:


ترسم که اشک بر غم ما پرده در شود//وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 21:45:28
 موضوع مطلب:


دوش می آمد و رخساره برافروخته بود/ تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 21:54:53
 موضوع مطلب:


دوش میگفت که فردا بدهم کام دلت//سببی ساز خدایا که پشیمان نشود


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 21:58:57
 موضوع مطلب:


دلیری کجا نام او اشکبوس
همی بر خروشید برسان کوس


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 22:01:31
 موضوع مطلب:


سوگند می خورم که نبی شهر علم بود/شهری که جز علی در دیگر نداشته است


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 22:10:44
 موضوع مطلب:


تا تماشای جمال خود کند
نور خود در دیده بینا نهاد


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 22:15:47
 موضوع مطلب:


در این زمانه که احساس مثل سابق نیست/برای عشق،کسی جز خود تو لایق نیست

هواشناسی کشور دروغ می گوید/ که هیچ باد خوشی با دلم موافق نیست


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 22:31:48
 موضوع مطلب:


تهمتن چنین داد پاسخ بدوی
که ای بیهده مرد پرخاش جوی


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 22:55:04
 موضوع مطلب:


یک نگاه شکسته کافی بود تا دلم را به دست تو بدهم/چون نگاه تو هر رقیبی را به غم عشق مشتری می کرد


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 23:04:17
 موضوع مطلب:


دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 23:10:28
 موضوع مطلب:


از خاطرات تو غزل گفتن، چیزی به جز ذکر مصیبت نیست

هر دم که بی تو بگذرد پوچ است، وقتی نباشی دم غنیمت نیست


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 23:24:30
 موضوع مطلب:


تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است//جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟؟؟


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 23:34:39
 موضوع مطلب:


تشنه میخواست ببیند لب او را دریا/ پس ننوشید که سیراب کند دریا را


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 23:48:09
 موضوع مطلب:


آخِر به عجز معترف آیند کای اِله///دانسته شدکه هیچ ندانسته ایم ما
(عطار)


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 23:53:16
 موضوع مطلب:الا یا ایهالساقی ادر کاسا" وناولها/ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها


- چهارشنبه، 3 دي ماه ، 1393 23:57:48
 موضوع مطلب:


ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود/وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:04:14
 موضوع مطلب:


دل من مثل سیر و سرکه شدست،نکند از کنار من بروی

کاش می شد که در کنار تو باز،چای پر رنگ عاشقی دم کرد


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:08:33
 موضوع مطلب:


درد اگر بر شانه هايت بود مرهم مي نهادم/آه از آن درد ِ دگر، ناليدنت را دوست دارم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:14:52
 موضوع مطلب:


ماه حس مرا به تو فهمید و همین شد که دلبری می کرد

در خیالات خام خود انگار، داشت با تو برابری می کرد


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:16:01
 موضوع مطلب:


دانی این زردی رخساره ی خورشید ز چیست ؟/در هراس است ز یک لحظه ی تابیدن تو


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:18:36
 موضوع مطلب:


وقتی که رفت جنس دلش را شناختم/ او یک فرشته بود اگرچه پری نداشت..


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:19:08
 موضوع مطلب:


دست اندازان وپایکوبان/درمحفل قدسیان طربناک/
ازنام ونشانِ دل مجرد/وز هستی و نیستی تن پاک(عطار)


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:21:17
 موضوع مطلب:


که چشم های ِ سیاه ِ قشنگ ِ خیس ِ بد ِ.../کــه عاشقت شده بودم خلاصه ی مطلب!


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 00:26:48
 موضوع مطلب:


بگو که لحظۀ رفتن چگونه جا دادی؟ / درون ساک خودت قلب بی قرارم را


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 10:34:08
 موضوع مطلب:


اگر غم لشکرانگىزد که خون عاشقان رىزد/من و ساقى براوتازىم وبنىادش براندازىم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 10:47:29
 موضوع مطلب:


میبارى اى باران و میشویى زمیــن را /امـــــا نمیشــویـى دل انــدوهگیـن را


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 10:47:39
 موضوع مطلب:


آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس | در خوان جهان پنجه نیالود، علی بود


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 10:52:32
 موضوع مطلب:


دوست دارم شب باراني را /مثل يك شهر چراغاني رادوست دارم اگر امكان دارد/با تو يك صحبت طولاني را


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 11:03:14
 موضوع مطلب:


آشیان من بیچاره ، اگر سوخت چه باک // فکر ویران شدن خانه صیاد کنید


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 11:57:23
 موضوع مطلب:


دوستان عىب کنندم که چرادل به تودادم /باىداول به تو گفتن که چنىن خوب چراىى


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 13:33:02
 موضوع مطلب:


یک نعره مستانه ز جایی نشنیدیم
ویران شود این شهر که میخوانه ندارد

*د بده*


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 13:50:33
 موضوع مطلب:


دردىارى که کسى نىست کسى ىارکسى/کاش ىا رب که نىفتد به کسى کار کسى


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 13:57:38
 موضوع مطلب:


یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن / وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران

"خاقانی"


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:01:50
 موضوع مطلب:


نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:09:24
 موضوع مطلب:


میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:15:40
 موضوع مطلب:


تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
هردم آید غمی از نو به مبارک بادم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:19:04
 موضوع مطلب:


من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:24:27
 موضوع مطلب:


وشنیدی که دلم گفت بمان ، ایست....نرو
بخدا وقت خداحافظی ات نیست...نرو


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:25:05
 موضوع مطلب:


وعده دیدار نزدیک است یاران مژده باد
روز وصلش میرسد ایام هجران میرود


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:27:27
 موضوع مطلب:


در بند غمت بنده صفت حلقه به گوشيم


وز دام تو چون آهوى وحشى نرميديم


تشريف غمت بر دل و با درد فراقت


جفتيم، ولى جامه طاقت ندريديم


*م بده*


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:33:07
 موضوع مطلب:ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدا
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:39:42
 موضوع مطلب:يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور

كليه احزان شود روزي گلستان غم مخور


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 14:50:08
 موضوع مطلب:


روحت لطیف و پاک و روان شکل آب هاست

لبخند تو نهایت تعبیر خواب هاست


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 15:32:04
 موضوع مطلب:


تىمار غرىبان سبب ذکرجمىل است/جانامگراىن قاعده در شهرشمانىست


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 15:46:08
 موضوع مطلب:


تو می رفتی و می دیدم که چشمم تیره شد کم کم/به صحرایی سراسر از تو خالی خیره شد کم کم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 15:50:41
 موضوع مطلب:


معیار دوستان دغل روز حاجت است
قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 15:56:00
 موضوع مطلب:


با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی | تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 15:56:29
 موضوع مطلب:


بعد از تو چشم آرزویم بی تماشا ماند/تنهایی ام در گوشه ای کز کرد و تنها ماند

رفتی و گفتی صبح فردا باز می گردی/یک عمر تقویمم به شوق صبح فردا ماند


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 16:27:22
 موضوع مطلب:


دم به دم در هر لباسی رخ نمود
لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 16:28:52
 موضوع مطلب:


در دلم بود که بى دوست نباشم هرگز /چه توان کردکه سعى من و دل باطل بود


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 16:32:14
 موضوع مطلب:


درآن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 16:34:38
 موضوع مطلب:


محتسب مستى به ره دىدوگرىبانش گرفت/مست گفت اى دوست اىن پىراهن است افسارنىست


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 16:38:10
 موضوع مطلب:


تاب من از تاب تو افزون تر است
گرچه تو سرخی بنظرمن سپید
پروین اعتصامی


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 16:50:25
 موضوع مطلب:


دىشب به سىل اشک ره خواب مىزدم/نقشى به ىاد خط تو بر آب مىزدم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 17:58:35
 موضوع مطلب:


ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون     / او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره ایم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 18:08:31
 موضوع مطلب:


من از آن حُسنِ روزافزون که یوسف داشت دانستم/که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
(حافظ)


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 18:11:11
 موضوع مطلب:


ما ومجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم/او به ظاهر گشت عاشق ما به معنا سوختیم...

امان ازدست این نتشرمنده


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 18:49:17
 موضوع مطلب:


آنان که خاک رابه نظر کیمیا کنند/آیا بود که گوشه چشمی به ماکنند؟


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 19:23:17
 موضوع مطلب:


دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند/گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 19:37:41
 موضوع مطلب:دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه ان است که باشد غم خدمتکارش


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 19:48:29
 موضوع مطلب:


...شعشعه ی این خیال/زان رخ چون والضحی ست


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 20:06:56
 موضوع مطلب:


تاروپود عالم امکان , به هم پىوسته است /عالمى را شاد کرد آنکس که ىک دل , شاد کرد


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 20:24:28
 موضوع مطلب:


دانی این زردی رخساره‌ء خورشید ز چیست؟ | در هراس است ز یک لحظه‌ء تابیدن تو


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 20:31:50
 موضوع مطلب:


وجه خدااگرشودت منظر نظر/زىن پس شکى نماندکه صاحبنظر شوى


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 21:36:00
 موضوع مطلب:


یارب به خدایی خداییت
وان گه به کمال پادشاهیت


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 21:58:16
 موضوع مطلب:


تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست
وگر خطاست! مرا از خطا ابایی نیست


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 22:30:17
 موضوع مطلب:


تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق

هردم آید غمی از نو به مبارک بادم


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 22:32:44
 موضوع مطلب:


منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 22:35:45
 موضوع مطلب:


نباید بستن اندر چیز و کس دل

که دل برداشتن کاریست مشکل


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 22:50:05
 موضوع مطلب:


لحظه لحظۀ تو را خط به خط سروده ام

رفته ای و رفته اند شور و حال این خطوط


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 22:55:07
 موضوع مطلب:


طره ی شاهد دنیی همه بند است و فریب           عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 22:59:56
 موضوع مطلب:


عشق پیچیده ترین کشف بشر در * هیچ* است

راستی فلسفه ی عشق نمی دانی چیست؟


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:04:40
 موضوع مطلب:


تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس
ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:15:07
 موضوع مطلب:


کان شمع که امروز دریده دل من...

ان بود که خواهد بنشید ور تو...


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:19:59
 موضوع مطلب:


وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی

تا با تو بگویم غم شب های جدایی


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:20:46
 موضوع مطلب:


وقتی که رفتی پشت شعرم تا ابد خم شد

جای خطوط رنج،روی چهره محکم شد!


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:21:45
 موضوع مطلب:


دلا در عاشقی ثابت قدم باش
که در این ره نباشد کار بی اجر


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:23:03
 موضوع مطلب:


راز درون پرده ز رندان مست پرس

کاین حال نیست زاهد عالی مقام را


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:24:44
 موضوع مطلب:


اندم که با تو باشم یک سال هست روزی

اندم که بی تو باشم یک لحظه است سالی


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:25:18
 موضوع مطلب:


رازی ست میان تو و پروانه و شمع

کز روز ازل مذهبتان سوختن است


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:34:55
 موضوع مطلب:


مثل اینکه سارا جان یه شعر عقب موندن...


تب کرده ام هذیان برایت مینویسم..

مغزم پر است از فکر های اشتباهی..

بگذار حالت را بپرسم گرچه دیر است...

عالیجناب شعرهایم روبراهی؟!


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:43:03
 موضوع مطلب:


شرمنده عاطفه جان متوجه نشدم..

یک روز دیگر کم شد از عمرت خدا را شکر
امروز قدری کمتر از دیروز دلتنگی


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:50:22
 موضوع مطلب:


فدای سرت عزیزدلم...پیش میاد!یک عمر سیاهی شب هجر چشیدم...

یک روز سپیده ی سحر با من نیست....


- پنجشنبه، 4 دي ماه ، 1393 23:57:44
 موضوع مطلب:


قربونت عزیزم

تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست

هزاران سنگ خواهد خورد در مرداب ماه اینجا


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 00:05:55
 موضوع مطلب:

اگر ماه بودم به هرجا که بودم
سراغ تو را از خدا می گرفتم

وگر سنگ بودم به هر جا که بودی
سر رهگذار تو جا می گرفتم


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 00:20:58
 موضوع مطلب:


من مسلمان شدۀ مذهب چشمی هستم

که در آن عاطفه با عشق و جنون توام شد


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 00:23:07
 موضوع مطلب:


دنبال من می‌گردی و حاصل ندارد
این موج عاشق کار با ساحل ندارد

باید ببندم کوله بار رفتنم را
مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 00:28:25
 موضوع مطلب:


دل از اعماق دریای صدف های تهی بردار

همین جا در کویر خویش مروارید پیدا کن


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 00:45:18
 موضوع مطلب:


یکیست ترکی وتازی درین معامله حافظ/حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 00:51:55
 موضوع مطلب:


یا تو یا ... نه! هیچ کس غیر تو در ذهنم نبود

عشق حتی وقت مردن بوی ایمان میدهد


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 01:04:26
 موضوع مطلب:


دلا غافل ز سبحانی چه حاصل
مطیع نفس شیطانی چه حاصل
بود قدر تو افزون از ملائک
تو قدر خودنمیدانی چه حاصل؟؟!!


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 01:13:15
 موضوع مطلب:


لرزید دلم مثل همان روز که چشمم

در کشور بیگانه به یک هموطن افتاد


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 01:15:24
 موضوع مطلب:


دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست
گر دردمند عشق بنالد غریب نیست....


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 01:59:39
 موضوع مطلب:


لب از حکایت شبهای تار می بندم
اگر امان دهدم چشم خونفشان بی تو

چو شمع کشته ندارم شراره ای به زبان
نمی زندسخنم آتشی به جان بی تو


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 02:05:01
 موضوع مطلب:


تازه وارد, تمام شهر بوی گل گرفتست///کمی ازسفر بگو, حرف تو تازست

زیاد ازتو گفته اند اما ,از زبان تو شنیدن چه شیرینست///دوباره هذیان میگویم,مگر چند تکه استخوان را توان گفتن هست؟

صدات میکنند شهید گمنام,اما مگرازتو نامدارتر هم هست؟///بفتوای عاشقان,زیارت تو ,نه! از زیارت حضرت عباس کم نیست...


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 02:08:45
 موضوع مطلب:


                           
shirinjoon مي نويسد:
لب از حکایت شبهای تار می بندم
اگر امان دهدم چشم خونفشان بی تو

چو شمع کشته ندارم شراره ای به زبان
نمی زندسخنم آتشی به جان بی تووجه خدا اگرشودت منظر نظر/زین پس شکی نماند که صاحب نظرشوی


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 04:22:42
 موضوع مطلب:


یا رب از این گزاف کاری / توفیق دهم به رستگاری

رحمت کن و در پناهم آور / زین شیفتگی به راهم آور


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 10:38:02
 موضوع مطلب:


روزها فکر من این است و همه شب سخنم /که چرا غافل از احوال دل خویشتنم


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 10:57:37
 موضوع مطلب:


من ازآن حسن روزافزون که ىوسف داشت دانستم
که عشق ازپرده ى عصمت برون آردزلىخارا


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 11:03:57
 موضوع مطلب:


این هدیه را اگر نپذیری کجا برم

جان است جان!اگر تو نگیری کجا برم


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 11:22:22
 موضوع مطلب:


مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

زان رو سپرده اند به مستی و شرب مدام ما


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 11:36:52
 موضوع مطلب:


این چیست که چون دلهره افتاده به جانم

حال همه خوب است ،من اما نگرانم


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 11:38:16
 موضوع مطلب:


من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم

هندوی زلف بتی حلقه کند درگوشم


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 11:41:56
 موضوع مطلب:


مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم
جرس فریاد میدارد که بر بندید محمل ها


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 11:50:17
 موضوع مطلب:آنهمه شوکت و ناموس شهان آخر کار

چند سطریست که برصفحه دفتر گذرد

عاقبت جمع شود در دو سه خط از بد و نیک

آنچه یک عمر به دارا و سکندر گذرد

*د بده*


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 11:53:33
 موضوع مطلب:


دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 12:01:26
 موضوع مطلب:دعا کن به شب چون گدایان بسوزاگر میکنی پادشاهی به روز

*ز بده*


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 12:08:23
 موضوع مطلب:


ز دست دیده ودل هردوفریاد //که هرچه دیده بیند دل کند یاد
.
.
فاطه جون شاعر شعرایی که میزاری کیه؟؟؟ شعرای قشنگین...


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 12:10:23
 موضوع مطلب:دل داده ام به یاری شوخی کشی نگاری

مرضیه السجایا محموده الخصائل
.
.
.
.
بیشترش از حافظ

*ل بده*


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 12:32:48
 موضوع مطلب:


ماجرای منو معشوق مرا پایان نیست...

هرچه اغاز نگیرد نپذیرد فرجام


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 12:34:39
 موضوع مطلب:


مارا رهاکنید دراین رنج بی حساب
با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 12:36:54
 موضوع مطلب:


بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

روز فراق که نهد در شمار عمر؟!


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 13:02:46
 موضوع مطلب:


رواق منظرچشم من آشیانه توست / کرم نما و فرود آ, که خانه خانه توست


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 13:10:50
 موضوع مطلب:


توکه آتشکده ى عشق و محبت بودى
چه بلا رفت که خاکسترخاموش شدى


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 13:26:53
 موضوع مطلب:


یارم چوقدح بدست گیرد
بازار بتان شکست گیرد


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 13:45:10
 موضوع مطلب:


دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 14:04:30
 موضوع مطلب:


                           
hannane مي نويسد:
توکه آتشکده ى عشق و محبت بودى
چه بلا رفت که خاکسترخاموش شدى


حنانه جان میشه بگی شاعراین شعرکیه؟زیباست.
دوستای گل,میشه لطفا اسم شاعراشعاری روکه مینویسید,ذکرکنید.تشکر


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 14:10:25
 موضوع مطلب:


اگرچه بس سفیدم میشود موی//سیه میگردَدَم دیوان دریغا(عطار)


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 14:12:09
 موضوع مطلب:


آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت
خیام


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 14:36:45
 موضوع مطلب:ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست
نان حلال شیخ ز اب حرام ما

حافظ


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 17:06:59
 موضوع مطلب:


                           
nargess مي نويسد:
                           
hannane مي نويسد:
توکه آتشکده ى عشق و محبت بودى
چه بلا رفت که خاکسترخاموش شدى


حنانه جان میشه بگی شاعراین شعرکیه؟زیباست.
دوستای گل,میشه لطفا اسم شاعراشعاری روکه مینویسید,ذکرکنید.تشکر

اىن شعرازشهرىارهست


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 17:12:48
 موضوع مطلب:


اهل کام و نازرادرکوى رندى راه نىست
رهروى باىد , جهانسوزى ,نه خامى بى غمى
حافظ


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 17:57:46
 موضوع مطلب:


یادت که هست کنج حرم رو به روی عشق/گفتم تمام حرف دلم را برای تو

با خط غم میان گهرشاد سینه ام/شعری نوشته ام به امید رضای تو

حمیدرضا برقعی


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 18:34:47
 موضوع مطلب:


وعده دىدارنزدىک است ,ىاران مژده باد
روز وصلش مىرسد,اىام هجران مىرود


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 19:14:23
 موضوع مطلب:


دانمـــت که بر سـرم گـذر کنـی به‌رحمــت امـا
آن زمان کـه بر کشــد گیاه غـم سـر از مــزارم


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 20:30:58
 موضوع مطلب:


مزرع سبز فلک دىدم و داس مه نو
ىادم ازکشته ى خوىش آمدوهنگام درو


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 21:35:46
 موضوع مطلب:


واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما
با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

حافظ- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 22:38:49
 موضوع مطلب:


من نیز چو تو شاعر افسانه خویشم/بازآ به هم ای شاعر افسانه بگرییم

از جوش وخروش خُم وخُمخانه خبر نیست/با جوش وخروش خم وخمخانه بگرییم(شهریار)


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 22:48:38
 موضوع مطلب:


مپرس از من چرا در پیلۀ مهر تو محبوسم

که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد

فاضل نظری


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 23:10:54
 موضوع مطلب:


دردایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی

حافظ


- جمعه، 5 دي ماه ، 1393 23:18:48
 موضوع مطلب:


یار عزیز ! یوسف من کم تحمل است/ این برده را برای اسیری کجا برم
بخت مرا سیاه چو گیسوی خود مخواه/موی سفید را سر پیری کجا برم

فاضل نظری


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 09:42:29
 موضوع مطلب:


مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است

اقبال لاهوری


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 11:18:36
 موضوع مطلب:


تاب بنفشه میدهد، طرهء مشکسای تو | پردهء غنچه میدرد، خندهء دلگشای تو


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 11:59:20
 موضوع مطلب:

وقتی اندر سر کویی گذری بود مرا//وندران کوی نهانی نظری بود مرا


جان بجایست ولی زنده نیم من زیرا//مایهٔ عمر بجز جان دگری بود مرا

امیرخسرو دهلوی- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 12:14:41
 موضوع مطلب:


آتش عشق پس از مرگ نگردد خامووووش

این چراغیست کزین خانه به آن خانه برند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 12:19:57
 موضوع مطلب:


دوش می‌آمد و رخســــــــاره برافروخته بود/تا کجا باز دل غمزده‌ای ســـــــوخته بود


حافظ (غزلیات)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 12:24:08
 موضوع مطلب:دین و دل بردند و قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث

حافظ

*س/ث/ص بده*


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 12:30:10
 موضوع مطلب:


ثـــــــواب روزه و حج قبول آن کس برد/که خاک میکده ی عشـــــــــق را زیــــــارت کرد

مقـــام اصلی ما گوشه خرابـــــــــات است/خــــــداش خیــــر دهاد آن که این عمـارت کرد
حافظ(غزلیات)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 12:46:46
 موضوع مطلب:


دل دشمن به تهیدستی من میسوزد/// برق ازین مزرعه با دیده ی تر میگذرد

(صائب تبریزی)


د بده


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 12:57:37
 موضوع مطلب:


دگــربار این دلـــــــــــم آتش گرفته ست / رهــا کن تا بگیرد خـــــوش گرفتـه ست
بســـــــوز ای دل در این برق و مزن دم / که عقلــــم ابـــر ســوداوش گرفته ست
مولاناجلال الدین محمد بلخی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 13:40:33
 موضوع مطلب:


تنها نه ایم در ره دور و دراز عشق /// آوارگی چو ریگ روان هم عنان ماست

(صائب)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 14:20:01
 موضوع مطلب:


تدبیر به تسلیم فکن مصلحت این است/// کاری اگر افتاد به تقدیر غیورت

           بیدل دهلوی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 14:37:12
 موضوع مطلب:


تو را که این همه بلبل نوای عشق زنند

چه التفات بود بر صدای منکر زاغ

سعدی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 14:44:32
 موضوع مطلب:


غمت در نهانخانهء دل نشیند | به نازی که لیلی به محمل نشیند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 14:46:18
 موضوع مطلب:


در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آنچه تو اندیشی،حکم آنچه تو فرمایی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 14:48:33
 موضوع مطلب:


یار شو ای مونس غمخوارگان

چاره کن ای چاره ی بیچارپان

قافله شد بی کسی ما ببین

ای کس ما بی کسی ما ببین

نظامی

*ن بده*


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 15:02:20
 موضوع مطلب:


نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست/مرا افکنده در تُنگی که نام دیگرش دریاست
تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من/ خودش از گریه ام فهمید مدت هاست مدت هاست

فاضل نظری


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 15:10:33
 موضوع مطلب:


تاچشم دل به طالع آن ماه منظر است /// طالع, مگو که چشمه خورشید خاور است


(شهریار)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 15:15:41
 موضوع مطلب:


تو آدم نیستی! این را خودش در گوش من گفته
ببین بیرون زده از زیر چادر بال پروازت

امید صباغ نو


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 15:36:54
 موضوع مطلب:


تــــــــو بر مایه ی دانــــــــــش خود مایست/که بالای هر دانشـــــــی دانشــــی است

فردوسی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 15:59:20
 موضوع مطلب:


تیشه برداشته ایُ به ریشه عشق میزنی؟ /// بگذار این کار محال را که دیوانه ای!

این ریشه را دوست در دل ما نهاد/// دوست آموخته ما را درس عاشقی

هرچند گاه در ره عشق بازنده ایم,ولی///همین بس است ما را تهمت دیوانگی

(نرگس)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 16:55:30
 موضوع مطلب:


يوسف به اين رها شدن از چاه دل مبند
اين بار مي برند که زندانيت کنند
اي گل گمان مبر به شب جشن مي روي
شايد به خاک مرده اي ارزانيت کنند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 16:56:13
 موضوع مطلب:


یــــــــــار شو ای مونــــس غمخوارگان/چـــــــــاره کن ای چاره ی بیچارگان
قـــــــــافله شد بی کسی ما ببین/ای کــــــــس ما بی کســـــــی ما ببین
نظــــــامی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 17:03:48
 موضوع مطلب:


نسیم مهر چو دیدی وزید قدر بدان                     همیشه لطف الهی نـــــمی شود تکراراسیر نـــــاز نگاه عمیق و هشیارت                     ندیده است شبیه ات چــــــرا کند انکارزمانه گاه نماید زلطف مـــــرحمتی                     و ظالمانه بــر آرد به جرم عشق دمار


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 17:04:36
 موضوع مطلب:


نا برده رنج گنج میسر نمیشود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 17:40:35
 موضوع مطلب:در آسمان نه عجب گربه گفته حافظ

سرود زهره به رقص اورد مسیحارا

حافظ

*الف بده*


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 17:44:34
 موضوع مطلب:


آشنایان ره عشق گرم خون بخورند

ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم

بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار

چند و چند از پی کام دل دیوانه روم


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 17:51:25
 موضوع مطلب:


من همه اشتباه خودجلوه دهم که آدمــــــی/از دم مهد تا لحد،در اشتباه کردن است
(استـــاد شهریار)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:07:09
 موضوع مطلب:


تاجهان باقی ورسم محبت باقی است ///شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود
شهریار


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:18:27
 موضوع مطلب:


دل میرود ز دستم صاحب دلان خدارا

دردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:24:23
 موضوع مطلب:ألا یا أیها السّـــــــــــاقی! أدر کأساً وناوِلها!/که عشــــــــــــــق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
حافظ(غزلیات)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:26:27
 موضوع مطلب:


اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن...

شکر ایزد که نه در پرده ی پندار بماند.....


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:28:19
 موضوع مطلب:


آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند          
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:29:59
 موضوع مطلب:


دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات/مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش
حافظ(غزلیات)- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:31:55
 موضوع مطلب:


شهر خالی است ز عشاق بود کر طرفی...
مردی از خویش برون اید و کاری بکند!!!

"حافظ"


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:38:45
 موضوع مطلب:


در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند

به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:39:58
 موضوع مطلب:


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:40:08
 موضوع مطلب:


دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند/خواجه ان است که باشد غم خدمتکارش

حافظ(عزلیات)


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:42:37
 موضوع مطلب:


شربت قند وگلاب از لب یارم فرمود

نرگس او که طبیب دل بیمار من است!!!


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:42:51
 موضوع مطلب:


دردم نهفته به ز طبیبان مدعی     
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:46:36
 موضوع مطلب:


مثل اینکه شیرین خانوم یه شعر عقب موندن...در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم

ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر....


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:51:11
 موضوع مطلب:


رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:53:45
 موضوع مطلب:دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه ان است که باشد غم خدمتکارش

حافظ

*ش بده*


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:55:01
 موضوع مطلب:


شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم... حافظ


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:57:15
 موضوع مطلب:مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده اند به مستی و شرب مدام ما

حافظ
*الف بده*


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 18:58:47
 موضوع مطلب:


آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد
کس نمی​گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 19:01:35
 موضوع مطلب:در آسمان نه عجب گربه گفته حافظ

سرود زهره به رقص اورد مسیحارا
حافظ


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 19:03:47
 موضوع مطلب:


ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی
تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 19:24:59
 موضوع مطلب:یارب اندر کنف سایه آن سرو بلند

گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 20:24:08
 موضوع مطلب:


دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید
بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

کز آتش درونم دود از کفن برآید


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 20:41:52
 موضوع مطلب:


دربىابان گربه شوق کعبه خواهى زد قدم
سرزنش هاگرکند خار مغىلان غم مخور


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 21:39:16
 موضوع مطلب:راز درون پرده ز رندان مست پرس

کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

حافظ


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 21:45:19
 موضوع مطلب:


اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 21:49:35
 موضوع مطلب:


می داند احوال من بی برگ و بر را
هر کس که عمری باغبانی کرده باشد

سعید بیابانکی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 21:52:28
 موضوع مطلب:در دایره وجود موجود علیست

اندر دوجهان مقصد و مقصود علیست

گرخانه اعتقاد ویران نشدی

من فاش بگفتمی که معبود علیست

مولانا

*ت بده*


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 21:55:02
 موضوع مطلب:


تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند
کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است

فاضل نظری


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 22:21:08
 موضوع مطلب:تامل کنان در خطا و ثواب

به از ژاژ خایان حاضر جواب

سعدی
*ب بده*


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 23:19:33
 موضوع مطلب:


بی بلا یی نیست شمشیر مژه خواباندنت/// فتنه چشم سیاهت را چه بیداری, چه خواب
بیدل دهلوی


- شنبه، 6 دي ماه ، 1393 23:50:12
 موضوع مطلب:


به جان پیر خرابات و حق نعمت او | که نیست در سر من جز هوای خدمت او


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 00:25:56
 موضوع مطلب:


وحدت گزین و محرمی از دوستان مجوی/// تنها نِشین و همدمی از دودمان خواه


خاقانی


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 00:38:37
 موضوع مطلب:


هر لحظۀ همراهی ما خاطره ای بود
اما تو به یک خاطره پیوستی و رفتی

فاضل نظری


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 01:02:28
 موضوع مطلب:


یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم//هرچند در این عهد خریدار ندارد

صائب تبریزی


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 01:15:52
 موضوع مطلب:


دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت
زندگی بعد تو بر هیچ کس آسان نگرفت

فاضل نظری


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 09:43:29
 موضوع مطلب:


تو بر مایه ی دانش خود مایست

که بالای هر دانشی دانشی است     

فردوسی


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 11:09:16
 موضوع مطلب:


توانا بود هر که دانا بود | ز دانش دل پیر برنا بود


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 11:24:59
 موضوع مطلب:در دایره وجود موجود علیست

اندر دوجهان مقصد و مقصود علیست

گرخانه اعتقاد ویران نشدی

من فاش بگفتمی که معبود علیست

مولانا


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 11:49:04
 موضوع مطلب:


تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری
شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 15:43:57
 موضوع مطلب:


نام نیکو گر بماند ز آدمی | به کزو ماند سرای زرنگار


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 20:51:53
 موضوع مطلب:


رفتیو رفتن تو آتش نهاده بر دل//از کاروان چه ماند جز آتشی به محمل


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 21:23:59
 موضوع مطلب:


لازمه ی عاشقیست رفتن و دیدن ز دور // ور نه ز نزدیک هم ، رخصت دیدار هست


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 21:47:41
 موضوع مطلب:


تا دل مشتاق من محتاج عاشق بودن است
دلبری کردن یکی از بی نیازی های توست

فاضل نظری


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:23:24
 موضوع مطلب:


تنها نه حسرتم غم هجران ىاربود
ازروزگارسفله دوچندان کشىده ام


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:26:48
 موضوع مطلب:


ماه رخی و مشتری ، رشک بتان آذری
بر بدری وبنگری دست من است ودامنت


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:27:53
 موضوع مطلب:


ماه می گردد به دنبال تو هر شب سو به سو/آسمان را با چراغ کوچک زنبوری اش
گر بیایی خانه ای می سازم از باران و شعر/ابرهای آسمان ها پرده های توری اش

سعید بیابانکی


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:34:01
 موضوع مطلب:


شخصى بد ما به خلق مىگفت/ماسىنه زغم نمىخراشىم
ما خوبى او خلق گوىىم /تاهردودروغ گفته باشىم


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:34:46
 موضوع مطلب:


منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:39:19
 موضوع مطلب:


نشان عهدووفانىست درتبسم گل
بنال بلبل بىدل که جاى فرىاداست


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:46:00
 موضوع مطلب:


تورا زکنگره ی عرش میزنند صفیر
ندانمت که دراین دامگه چه افتادست....


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:51:37
 موضوع مطلب:


تادرره پىرى به چا آىىن روى اى دل
بارى به غلط صرف شداىام شبابت


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 22:59:15
 موضوع مطلب:


تو مرا کشتی و خدای نکشت // مقبل آن کز خدای گیرد پشت(نظامی)


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 23:14:34
 موضوع مطلب:


توبیخود وایام در تکاپوست/// تو خفته و ره پر زِ پیچ و تابست
آبی بکش از چاه زندگانی /// همواره نه این دَلو را طنابست
بگذشت مه وسال وین عجب نیست/// این قافله عمریست درشتاب
بانو پروین اعتصامی


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 23:17:30
 موضوع مطلب:


به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل
که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

فاضل نظری


- يكشنبه، 7 دي ماه ، 1393 23:34:54
 موضوع مطلب:


تابنده بُد ز روز ازل نور ذات او//با پرتو و تجلی بی پرده و نقاب
ملک الشعرای بهار
تبریک میگم به حرف "ت" که حضورفعالی داره


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 00:36:20
 موضوع مطلب:


برخیز به خون دل وضویی بکنیم/در آب ترانه شستشویی بکنیم
عمر اندک و فرصت خموشی بسیار/تلخ است سکوت،گفتگویی بکنیم

قیصر امین پور


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 10:28:23
 موضوع مطلب:


مپرس ای دل که چون می‌باشد آخر جان غمناکت//که من دیریست کز یادت فراموش کرده‌ام جان را

امیر خسرو دهلوی


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 11:08:29
 موضوع مطلب:


اگر آن ترک شیرازی، به دست آرد دل ما را | به خال هندویش بخشم، سمرقند و بخارا را


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 12:29:29
 موضوع مطلب:


از بن هر مژه ام اب روان است بیا...

اگرت میل لب جوی و تماشا باشد!


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 14:17:37
 موضوع مطلب:


دهانی خالی از آواز روی دست من مانده
دلی در حسرت پرواز روی دست من مانده

امید صباغ نو


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 19:20:50
 موضوع مطلب:


همچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار تو

چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع


سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین

تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمعخواجه حافظ شیرازی


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 20:43:47
 موضوع مطلب:


عمر تو که یک لحظه به یک گنج بیرزد// نفست همه بفروخته و عشق خریده است
عطار

"ت"


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 22:59:31
 موضوع مطلب:


ترسم که اشک در غم ما پرده در شود/ این راز سر به مُهر به عالم خبر شود
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر / آری شود و لیک به خون جگر شود


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:01:58
 موضوع مطلب:


دل اگرخداشناسی همه دررخ علی بین به علی شناختم من به خداقسم خدارا


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:03:20
 موضوع مطلب:


ای که از طبع فرو مایه ی خویش
میزنی گام پی وایه ی خویش


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:04:18
 موضوع مطلب:


شب از نیمه گذشت و دیده باز است / چرا امشب شبم دور و دراز است


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:06:28
 موضوع مطلب:


ىارب آن شاه وش ماه رخ زهره جبىن
در ىکتاى که و گوهر ىکدانه کىست


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:06:35
 موضوع مطلب:


یارباماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت صحبت ان مونس جان مارابس
.
.
ببخشید فک کنم بهم ریختم نظمو


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:11:43
 موضوع مطلب:


ساقى بىارباده که رمزى بگوىمت
ازسراختران کهن سىرو ماه نو


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:42:50
 موضوع مطلب:


وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی
ای سر انگشت تو آغاز گل افشانیها

قیصر امین پور


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:48:43
 موضوع مطلب:


آخر نگهی به سوی ما کن

دردی به ارادتی دوا کن

بسیار خلاف عهد کردی

آخر به غلط یکی وفا کن


- دوشنبه، 8 دي ماه ، 1393 23:57:41
 موضوع مطلب:


نظاره کرد چو شمس الشموس بی سر را/ به گوش گوش فلک ناله ناله یا رب ریخت
جهان برای همیشه سیاه شد چون شب/ ز چشم های تَرَش هر چه داشت کوکب ریخت

سعید بیابانکی


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 11:28:24
 موضوع مطلب:


تا نیست نگردی ره هستت ندهند

وین مرتبه با همت پستت ندهند


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 11:36:38
 موضوع مطلب:


دلبرا بنده نوازی ات که اموخت بگو...

که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم!


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 12:10:57
 موضوع مطلب:


مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود/چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 12:18:03
 موضوع مطلب:


دوش اگهی ز یار سفر کرده دادباد...

من نیز دل به باد دهم..هرچه بادا باد!


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 12:21:49
 موضوع مطلب:


در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود/ از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 12:27:24
 موضوع مطلب:


تا شدم حلقه به گوش در میخانه ی عشق

هردم اید غمی از نو به مبارک بادم....


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 12:58:58
 موضوع مطلب:


ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم***خانه گویی به سرم ریخت چون این قصه شنودم
آمد آن دولت بیدار و مرا بخت فروخفت***من که یک عمر شب از دست خیالش نغنودم
شهریار


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 13:00:45
 موضوع مطلب:


ملک در سجده ی ادم زمین بوس تو نیت کرد

که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 15:06:51
 موضوع مطلب:


یارم چو قدح به دست گیرد
بازار بتان شکست گیرد


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 16:10:29
 موضوع مطلب:


دوش دیدم ک ملایک در میخانه زدند/گل ادم بسرشتندو ب پیمانه زدند
حافظ شیرازی


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 18:29:12
 موضوع مطلب:


دردِ دلت را دوا، کشتنِ نفس است و بس | زانکه بسی درد را، زهر بُوَد سودمند


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 18:34:34
 موضوع مطلب:


در آسمان نه عجب گربه گفته حافظ

سرود زهره به رقص اورد مسیحارا

حافظ


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 19:05:27
 موضوع مطلب:


ای خرم از فروغ رخت ،لاله زار عمر
بازآ، که ریخت بی گل رویت بهار عمر

حافظ


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 19:59:23
 موضوع مطلب:


روزها فکر من این است و همه شب سخنم | که چرا غافل از احوالِ دلِ خویشتنم


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 20:13:02
 موضوع مطلب:


مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم، جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 20:29:43
 موضوع مطلب:


الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد
مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 20:35:10
 موضوع مطلب:


مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/ ز بامی که برخاست مشکل نشیند


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 21:14:17
 موضوع مطلب:


      در رهگذری نشست دلتنگ***دور از ره دشمنان به فرسنگ
میجست کسی که آیداز راه***باشد ز حدیث یارش آگاه
(لیلی ومجنون)نظامی


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 21:29:53
 موضوع مطلب:


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی/ به پیام آشنایی بنوازد آشنا را


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 22:40:09
 موضوع مطلب:


ای سیب سرخ غلت‌‌زنان در مسیر رود           یک شهر تا به من برسی عاشقت شده‌ست
فاضل نظری


- سه شنبه، 9 دي ماه ، 1393 23:15:02
 موضوع مطلب:


تو ماهوری،تو شوری... نه! تو مثل قند شیرینی
ولی افسوس... هرگز مبتلایت را نمی بینی

امید صباغ نو


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 00:33:05
 موضوع مطلب:


یك دست آوازی ندارد نازنینم

ما خامشان این دست های بی دهانیم

افسانه ها ،‌میدان عشاق بزرگند

ما عاشقان كوچك بی داستانیم


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 01:56:49
 موضوع مطلب:


مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 10:39:06
 موضوع مطلب:


تا نشد رسوای عالم کس نشد استاد عشق/نیم رسواعاشق اندر فن خود استاد نیست
میرزاده عشقی


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 11:07:42
 موضوع مطلب:


تو شهریار، علی گو که در کشاکشِ حشر | علی و آل به امداد میرسد ما را


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 12:10:39
 موضوع مطلب:


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی/دل بی تو به جــــــــان آمد وقت است که باز آیی

حافظ(غزلیات)


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 12:22:25
 موضوع مطلب:


یک پلک تا به هم بزنی، باد می برد
عشقی که کار دستِ دلت داد می برد

امید صباغ نو


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 13:20:06
 موضوع مطلب:


دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز

پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

صائب


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 14:14:39
 موضوع مطلب:


شب قدر است جسم تو کز او یابند دولتها | مه بدر است روح تو کز او بشکافت ظلمتها


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 14:53:32
 موضوع مطلب:


اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 15:13:22
 موضوع مطلب:


آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا؟؟
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟؟؟


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 21:35:44
 موضوع مطلب:


ای چشم خمارین که کشدسرمه به خوابت؟**وی جام بلورین که خورد باده ی نابت
خواهم همه شب خلق به نالیدن شبگیر**ازخواب برآرم که نبینندبه خوابت
شهریار


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 23:33:42
 موضوع مطلب:


تا بر سر دیده جادهندت مردم
چون مردم دیده ترک خودبینی کن


- چهارشنبه، 10 دي ماه ، 1393 23:53:08
 موضوع مطلب:


ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست
سهی قدان سیه چشم ماه سیمارا

حافظ


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 00:05:55
 موضوع مطلب:


ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند
گر از آن یار سفر کرده پیامی داری


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 11:05:33
 موضوع مطلب:


یک روز عنایت کن و تیری به من انداز | باشد که تفرج بکنم دست و کمانت


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 12:51:21
 موضوع مطلب:


تا تماشای جمال خود کند
نور خود در دیده ی بینا نهاد
فخرالدین عراقی


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 14:34:27
 موضوع مطلب:


در هجر تو گر چشم مرا اب روان است

گو خون جگر ریز که معذور نماندست


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 14:40:07
 موضوع مطلب:


تو ای تنها تر از تنها به دنبال تو می گردمتوای پیدا و ناپیدا به دنبال تو می گردم


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 14:49:40
 موضوع مطلب:


مارا که درد عشق و بلای خمار کشت

یا وصل دوست یا می صافی دوا کند...


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 15:04:20
 موضوع مطلب:


دیـــــاری كه در او نیست كســی یار كســــی

كاش یارب كه نیفتد به كسی كار كسی

هــــــر كس آزار منِ زار پســـــندیــــــد ولــــــــــی

نپـــســـــندیــــد دلِ زار مـن آزارِ كســــی


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 16:58:10
 موضوع مطلب:


ىارب آن آهوى مشکىن به ختن بازرسان
وان سهى سروخرامان به چمن بازرسان


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 16:58:42
 موضوع مطلب:


یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب/ بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 17:57:27
 موضوع مطلب:


در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست /مست از می و میخواران از نرگس مستش مست


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 18:19:16
 موضوع مطلب:


تلاشِ مطلبِ نایاب، ما را داغ کرد آخر | جهانی رنجِ گوهر برد، جز دریا نشد پیدا


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 18:37:40
 موضوع مطلب:


آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 21:53:31
 موضوع مطلب:


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 21:56:08
 موضوع مطلب:


یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور / کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور


- پنجشنبه، 11 دي ماه ، 1393 23:56:31
 موضوع مطلب:


رحم کن , رحم, نظر باز مگیر/ لطف کن ,لطف, خبر باز مگیر

خاقانی


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 00:13:31
 موضوع مطلب:


رسیده ام به تو اما گریستم تا تو/تمام فاصله را جاده را اتوبان را
نگاه من همۀ راه تا به تو برسد/کشانده است به دنبال خویش باران را

حمیدرضا برقعی


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 00:33:20
 موضوع مطلب:


ای غایب از نظر به خدا میسپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 11:05:51
 موضوع مطلب:


تلاش بیهده ای می کند سر خورشید | ستاده است بلند، آستان حضرت دوست


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 14:58:17
 موضوع مطلب:


ترسم این قوم ک بر درد کشان میخندند/درسرکار خرابات کنند ایمان را


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 15:01:20
 موضوع مطلب:


ای تو غم خوار و سپهدار رشید /ای که چون تو دیده ی انجم ندید


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 18:24:47
 موضوع مطلب:در این دنیای ناپاک و پر از ترس
بدیدم من جوانی دادمش درس


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 20:13:01
 موضوع مطلب:


سرما و گرمای وجودت خارق العاده ست
تلفیق تابستان و پاییزی ، نمی دانی

امید صباغ نو


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 21:45:10
 موضوع مطلب:


ساقیابرخیزودرده جام را/خاک برسر کن غم ایام را
حافظ


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 22:21:58
 موضوع مطلب:


آنکس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسى محرم اسرار کجاست


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 22:40:42
 موضوع مطلب:


تأمل کنان در خطـــــا و صـــــــــــــــــــــــواب/به از ژاژخایان حاضـــــــــــــــــــر جواب
کمال است در نفـــــس انــــــــــسان سخن/تو خود را به گفتـــــار ناقـــــــص مکن

سعــــدی(بـــوستـــان؛بابـ هفتم:درعالم تربیتـ)


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 23:44:06
 موضوع مطلب:


نه در برابر چشمی نه غایب از نظری
نه یاد میکنی از من نه میروی از یاد

حافظ


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 23:50:39
 موضوع مطلب:


دید گل در گلستان سرفراز *** خوش نشسته از سر تمکین و ناز
دید گل را درچمن چون خسروی***مه ز رخسار لطیفش پرتوی

عطار


- جمعه، 12 دي ماه ، 1393 23:54:30
 موضوع مطلب:


یا بخت من طریق محبت فرو گذاشت
یا او به شاهراه حقیقت گذر نکرد

حافظ


- شنبه، 13 دي ماه ، 1393 11:21:02
 موضوع مطلب:


در حفظِ آبرو زِ گهر باش، سختتر | کاین آبِ رفته باز نیاید به جویِ خویش


- شنبه، 13 دي ماه ، 1393 12:21:10
 موضوع مطلب:


شکسته گشت چو پشت هلال قامت من

کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید!


- شنبه، 13 دي ماه ، 1393 16:26:46
 موضوع مطلب:


در وجودِ ما شرابِ تلخ، باطل میشود | از زمینِ شورِ ما افسوس، حاصل میشود


- شنبه، 13 دي ماه ، 1393 17:46:34
 موضوع مطلب:


درردم از یار است و درمان نیز هم/دل فدای او شدو جان نیز هم


- شنبه، 13 دي ماه ، 1393 23:30:34
 موضوع مطلب:


من سه پندت دهم، اول تو سپندِ ما باش | که خلیلی و نسوزی چو سپندانِ تو اَم


- شنبه، 13 دي ماه ، 1393 23:39:33
 موضوع مطلب:


ما زخـــود سوی تــــــــــو گردانیم سر/چون تـــویی از ما به ما نزدیکتــــر
(مولانا)


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 00:22:50
 موضوع مطلب:


رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

حافظ


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 00:43:02
 موضوع مطلب:دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمیبینم

دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمیبینم


سعدی


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 01:35:46
 موضوع مطلب:


مگر نشنیدی از فراش این راه *** که هر کو چاه کند افتاد در چاه

سرای آفرینش سرسری نیست *** زمین و آسمان بی داوری نیست

نظامی


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 11:15:36
 موضوع مطلب:


ترسم که ببینی رخ همچون قمرت | کس باز نیاید دگر اندر نظرت


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 12:55:59
 موضوع مطلب:


تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 13:05:16
 موضوع مطلب:


همچو گلبرگ طرى هست وجود تو لطيف          همچو سرو چمن خلد سرا پاى تو خوش
شيوه و ناز تو شيرين خط و خال تو مليح          چشم و ابروى تو زيبا قد و بالاى تو خوش


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 18:38:25
 موضوع مطلب:


شد از خروج ریاحین چو اسمان روشن...

زمین به اختر میمون و طالع مسعود!


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 20:26:15
 موضوع مطلب:


دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دودست دعا نگه دارد


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 21:39:42
 موضوع مطلب:


دانه معنی بگیرد مرد عقل // ننگرد پیمانه را گر گشت نقل( مولوی)


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 21:45:34
 موضوع مطلب:


لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ/عشق بازانی چنین مستحق هجرانند

(حــــــافظ)


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 22:01:59
 موضوع مطلب:


دعوت نفس پذیرفتی یکبار
بیم ان است که وعده مکرر گردد


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 23:41:13
 موضوع مطلب:


دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود
تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود


- يكشنبه، 14 دي ماه ، 1393 23:58:20
 موضوع مطلب:


در دیده عیان تو بودی و من غافل

در سینه نهان تو بودی و من غافل

از جمله جهان تو را عیان می جستم

خود جمله جهان تو بودی و من غافل

خواجه عبدالله انصاری


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 08:23:56
 موضوع مطلب:


لال شوم , کور شوم , کر شوم // لیک محال است که من خر شوم

( نسیم شمال)


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 10:36:07
 موضوع مطلب:


من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
لطیفه های عجب زیر دام و دانه ی توست


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 11:37:00
 موضوع مطلب:


تا که بودیم نبودیم کسی
کشت مارا غم بی همنفسی


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 12:15:14
 موضوع مطلب:


یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

حافظ


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 13:28:07
 موضوع مطلب:


دردم از يار است و درمان نيز هم
دل فداي او شد و جان نيز هم
حافظ


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 16:11:25
 موضوع مطلب:


من اگر تار سر زلف توگىرم در چنگ
تاردرناله رود , چنگ درآىد به خروش


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 16:50:46
 موضوع مطلب:


شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

غنیمت است که چنین شب دوستان بینی


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 16:56:08
 موضوع مطلب:


یا رب به خدایی خداییت // وان گه به کمال پادشاهیت


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 17:04:55
 موضوع مطلب:


تاب بنفشه می​دهد طره مشک سای تو/پرده غنچه می​درد خنده دلگشای تو
(حافظ)


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 17:08:28
 موضوع مطلب:


وزان آب چون شد به جای نبرد // پر اندیشه بودش دل و روی زرد

(فردوسی)


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 17:16:31
 موضوع مطلب:


در دیده عیان تــــــو بودی و من غافل/در سینه نهان تـــو بودی و من غافل
از جمله جهان تو را عیان می جستم/خود جمله جهان تو بودی و من غافل


(خواجه عبدالله انصاری)


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 17:24:34
 موضوع مطلب:


لعل سیراب بخون تشنه لب یار من است/وز پی دیدن او دادن جان کار من است


- دوشنبه، 15 دي ماه ، 1393 18:03:36
 موضوع مطلب:


تادل هرزه گرد من رفت به چىن زلف او
وان سفردرازخود عزم وطن نمىکند


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 11:57:10
 موضوع مطلب:


در این خرقه بسی الودگی هست

خوشا وقت قبای می فروشان!!!


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 11:58:30
 موضوع مطلب:


درین زمان که عقیم است جمله صحبتها | کناره گیر و غنیمت شمار عزلت را


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 12:00:36
 موضوع مطلب:


اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنی است

من آنیم که ازین عشق بازی آیم باز....


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 15:11:28
 موضوع مطلب:


زىن همرهان همرازمن تنهاتوىى , تنهابىا
باشد که درکام صدف گوهرشوى, ىکتا بىا


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 19:12:23
 موضوع مطلب:


آن یار کزو خانه ما جای پری بود


سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود...!!!


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 20:05:18
 موضوع مطلب:


دانى که چىست دولت دىدار ىار دىدن
درکوى اوگداىى بر خسروى گزىدن


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 22:59:55
 موضوع مطلب:


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد


- سه شنبه، 16 دي ماه ، 1393 23:20:03
 موضوع مطلب:


در خواب شبی شهاب پیدا کردم/در رقص سراب ،آب پیدا کردم
این دفتر پر ترانه را هم روزی/در کوچۀ آفتاب پیدا کردم

قیصر امین پور


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 10:10:56
 موضوع مطلب:


منم که شعر و تغزل پناهگاه من است
چنان که قول و غزل نیز در پناه من است
استاد شهریار


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 10:14:24
 موضوع مطلب:


تو مپندارکه مهرازدل محزون برود
آتش غشق به جان افتدوبىرون نرود


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 13:01:12
 موضوع مطلب:


دلا در عـــــــــــاشقی ثابت قدم باش/که در این ره نباشد کار بی اجر
(حافظ)


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 14:06:19
 موضوع مطلب:


روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم

که پریشانی این سلسه را اخر نیست...

سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

کیست ان کس سر پیوند تو در خاطر نیست....


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 14:08:34
 موضوع مطلب:


روى نگار درنظرم جلوه مىنمود
وز دور بوسه بررخ مهتاب مىزدم


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 16:07:50
 موضوع مطلب:


من از روییدن خـــــــار سر دیوار دانستم/ که ناکس، کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها
(صــائبــــ تبریـری)


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 16:09:05
 موضوع مطلب:


مبین ب سیب زنخدان ک چاه درراه است/کجا همی روی ایدل بدین شتاب کجا


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 20:01:10
 موضوع مطلب:


امروز امىر در مىخانه توىى تو
فرىادرس اىن دل دىدانه توىى تو


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 20:44:48
 موضوع مطلب:


وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت


از دولت هجر تو کنون دور نماندست...


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 22:48:01
 موضوع مطلب:


تا درون آمد غمش از سینه بیرون شد نفس
نازم این مهمان که بیرون کرد صاحبخانه را
فروغی بسطامی


- چهارشنبه، 17 دي ماه ، 1393 23:49:07
 موضوع مطلب:


اگر زکوی تو بویی به من رساند باد
به مژده جان جهان را به باد خواهم داد

حافظ


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 00:50:52
 موضوع مطلب:


دلربائى همه آن نيست كه عاشق بكشند      خواجه آنست كه باشد غم خدمتگارش


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 10:09:05
 موضوع مطلب:


شب را ز اختران همه دندان کند سپید | چون زنگی ای که اوفتد از خنده با قفا


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 10:10:41
 موضوع مطلب:


ای بازی زیبای لبت بسته زبان را // زیبایی تو کرده فنا , فن بیان را


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 13:26:34
 موضوع مطلب:


اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا/به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 14:14:41
 موضوع مطلب:


الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها/کعشق اسان نمود اول ولی اوفتاد مشکلها


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 17:33:26
 موضوع مطلب:


آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست
هر كجا هست خدايا به سلامت دارش


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 19:15:40
 موضوع مطلب:


شمع رویت ختم زیبایی بس است | عالمی پروانه سودایی بس است


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 19:58:17
 موضوع مطلب:


تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش!


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 21:01:46
 موضوع مطلب:


شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق/به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی


(استاد شهریار)


- پنجشنبه، 18 دي ماه ، 1393 22:05:24
 موضوع مطلب:


ىار اگر ننشست باما نىست جاى اعتراض
پادشاهى کامران بود ازگداىى عار داشت


- جمعه، 19 دي ماه ، 1393 00:15:53
 موضوع مطلب:


تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزردۀ گزند مباد


- جمعه، 19 دي ماه ، 1393 10:40:49
 موضوع مطلب:


دیدم که خلافِ طبعِ موزونِ من است | توبت کردم که توبه دیگر نکنم


- جمعه، 19 دي ماه ، 1393 14:40:04
 موضوع مطلب:


مکن کاری که برپا سنگت آیه/ جهان با این فراخی تنگت آیه


- جمعه، 19 دي ماه ، 1393 15:13:36
 موضوع مطلب:


همواره در برابر لیلی جنون کم است
شیرین اگر تویی به خدا بیستون کم است

حمیدرضا برقعی


- جمعه، 19 دي ماه ، 1393 20:50:27
 موضوع مطلب:


تا تو بىدار شوى ناله کشىدم ورنه
عشق کارى است که بى آه و فغان نىز کنند


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 10:58:08
 موضوع مطلب:


در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست

این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع


در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست

ور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 11:12:22
 موضوع مطلب:


عشقِ تو آورد قدح پر ز بلاها | گفتم مِی مینخورم پیش تو شاها


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 11:30:17
 موضوع مطلب:


آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 13:42:54
 موضوع مطلب:


تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس //ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 14:38:13
 موضوع مطلب:


کعبه از راز جهان راز خدا آگاه است
راز ایجاز خدا نقطۀ بسم الله است

حمیدرضا برقعی


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 19:41:24
 موضوع مطلب:


تو را من چشم در راهم


در آن هنگام که میگیرند در شاخ تلاجن

سایه ها رنگی سیاهی


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 20:16:14
 موضوع مطلب:


یک عمر در شرار محبت گداختم | تا صیرفیِ عشق چه سَنجد عیار من


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 20:18:59
 موضوع مطلب:


یار دارد سر صید دل حافظ، یاران

شاهبازی به شکار مگسی می‌آید


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 21:07:21
 موضوع مطلب:


در بند غمت بنده صفت حلقه به گوشيم // وز دام تو چون آهوى وحشى نرميديم


- شنبه، 20 دي ماه ، 1393 22:11:17
 موضوع مطلب:


من مسلمان شده ی مذهب چشمی هستم
که در آن عاطفه با عشق و جنون توام شد

حمیدرضا برقعی


- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 11:14:53
 موضوع مطلب:


دردی دوا نمیكند از متن تشنه ام | چیزی شبیه یک دل در حال انهدام


- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 11:18:08
 موضوع مطلب:


معیار دوستان دغل روز حاجت است // قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب


- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 14:27:53
 موضوع مطلب:


به دام زلف بلندت دچار و سرگرمم/مرا جدا مکن از حلقه های زنجیرم
درخت سوخته ای در کنار رودم من/اگر تو دلخوری از من،من از خودم سیرم

فاضل نظری


- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 18:49:06
 موضوع مطلب:


ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی


- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 19:15:01
 موضوع مطلب:


یاران همنشین همه از هم جدا شدند

ماییم و استانه دولت پناه تو


- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 21:21:08
 موضوع مطلب:


وقتی انیس لحظۀ تنهایی ام تویی
تنها دلیل این که من اینجایی ام تویی

حمیدرضا برقعی


- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 22:14:02
 موضوع مطلب:


یک عمر به دور لحظه هامان گشتیم/در فاصله تا خدا به خود برگشتیم
هرچند به این خاک غریبــــــی اما/ما عاشـــــــق هر زمزمه ی یا هشتیم(حمیدرضا برقعی؛درباره امام هشتم،امام رضا(ع))- يكشنبه، 21 دي ماه ، 1393 22:37:34
 موضوع مطلب:


من از تو هیچ به غیر از همین نفهمیدم
که میهمان همه ماییم و میزبان همه تو

حمیدرضا برقعی


- دوشنبه، 22 دي ماه ، 1393 09:21:22
 موضوع مطلب:


وای بر تلخیِ فرجامِ رعیت پسری | که بخواهد دلی از دخترِ یک خان ببرد


- دوشنبه، 22 دي ماه ، 1393 10:25:50
 موضوع مطلب:


در آتش خیال تو با خود قدم زدم/دوران عاشقی به همین سادگی گذشت
می دانم ای فرشته که باور نمی کنی/شب های قصه گویی و شهزادگی گذشت

فاضل نظری


- سه شنبه، 23 دي ماه ، 1393 23:59:13
 موضوع مطلب:


تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است .... عالمی را شاد کرد ، آنکس که یک دل شاد کرد


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 10:04:50
 موضوع مطلب:


آخرین لبخند او هم غرق خواهد شد در آب /ماهِ در مرداب این شب ها هلالی تر شده ست
گفت تا کی صبر باید کرد؟گفتم چاره چیست؟/دیدم این پاسخ،از آن پرسش سوالی تر شده ست

فاضل نظری


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 11:02:54
 موضوع مطلب:


تا به کی دور بود سایهء ابراز سر ما؟ | خشک باشد لب ما چون جگر ساغر ما


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 13:16:19
 موضوع مطلب:


امیر کشور عشقیم و یار خسته دلان

سپاه مهر و مروت به زیر پرچم ماست


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 17:06:19
 موضوع مطلب:


تـا چـشم دل به طلعت آن ماه منظر است          
طـالـع مـگو که چشمه خورشید خاورست


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 17:48:56
 موضوع مطلب:


تا حبّ علی و آل او یافته ایم // کام دل خویش مو به مو یافته ایم

وز دوستی علی و اولاد علی است // در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 18:40:04
 موضوع مطلب:


مرا ببخش چون که خوب می دانم/که توبه کردم و آدم نمی شوم هرگز
اسیر جاذبۀ حُسن یوسف یاسم/که محو در گل مریم نمی شوم هرگز

حمیدرضا برقعی


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 22:49:40
 موضوع مطلب:


زین همرهان سست عناصر دلم گرفت | از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 23:15:47
 موضوع مطلب:


تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز


- چهارشنبه، 24 دي ماه ، 1393 23:22:34
 موضوع مطلب:


زیباترینِ خاطره هامان نگفتنی ست
تصویر صحنِ خلوت و باران نگفتنی ست

حمیدرضا برقعی


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 11:25:38
 موضوع مطلب:


تمسّک کن به اسباب سماوات | که در تنویر قندیل سمایی


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 11:30:25
 موضوع مطلب:


یک نعره مستانه ز جایی نشنیدیم ویران شود این شهر که می خانه ندارد


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 13:29:54
 موضوع مطلب:


در هجوم بغض ها ای صبور استوار/ در میان تیرها ای شکست ناپذیر
شرع را تو رهنما عقل را تو رهگشا/ عشق را تو سرپناه مرگ را تو دستگیر

سعید بیابانکی


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 15:47:03
 موضوع مطلب:


رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن
یا زجانان یا زجان باید که دل برداشتن
حافظ


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 17:45:50
 موضوع مطلب:


نیندازد ز کف بحر قبولش جنس مردودی | به دوش موج دارد نازبالش خار و خس اینجا


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 20:14:15
 موضوع مطلب:


انگار که از مشت قفس رستی و رفتی/ یکباره به روی همه در بستی و رفتی
هر لحظۀ همراهی ما خاطره ای بود/ اما تو به یک خاطره پیوستی و رفتی

فاضل نظری


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 23:25:09
 موضوع مطلب:


یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا
یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا


- پنجشنبه، 25 دي ماه ، 1393 23:49:55
 موضوع مطلب:


اگر شادی سراغ از من بگیرد جای حیرت نیست
نشان می جوید از من تا نیاید اشتباه اینجا

فاضل نظری


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 00:49:38
 موضوع مطلب:


ای که از کوچه معشوقه ما میگذری
بر حذر باش که سر میشکند دیوارش


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 09:19:26
 موضوع مطلب:


شور دیدارت اگر شعله به دل ها بکشد / رود را از جگر کوه به دریا بکشد
گیسوان تو شبیه است به شب، اما نه!/ شب که اینقدر نباید به درازا بکشد

فاضل نظری


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 09:43:16
 موضوع مطلب:


دوش از مسجد سوی ميخانه آمد پير ما     چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 10:28:57
 موضوع مطلب:


از حباب آموز همت را که با صد احتیاج | خالی از دریا برون آرد سبوی خویش را


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 12:21:04
 موضوع مطلب:


-ای صبا سوختگان برسر ره منتظرند
گر از آن یار صفر کرده پیامی داری


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 12:43:53
 موضوع مطلب:


یک شعر عاقلی و دگر شعر عاشقی است
سـعـدی یکی سخنور و حافظ قلندر است(شهریار)


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 14:57:53
 موضوع مطلب:


تا مگر بازبه خاک سرکوى تورسم
چون صبا شىوه ى خود ساخته ام , دربه درى


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 15:03:34
 موضوع مطلب:


یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت/ یک قدم مانده به او کار جهان مبهم شد
بیت آخر نکند قافیه غافلگیرت/ آی برخیز که این قافیه «یا قائم» شد...

حمیدرضا برقعی


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 16:16:11
 موضوع مطلب:


دارم چــو شــمــع ســر غــمــش بـر سـر زبـان
لـب مـیـگـزد چـو غـنـچه خندان که خامشم- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 18:43:14
 موضوع مطلب:


مرا از فیض رستاخیز چشمانت مکن محروم
جهان را جان بده، پلکی بزن، یا حَیُ یا قَیُوم

حمیدرضا برقعی


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 19:05:03
 موضوع مطلب:


منت هیچ کس نخواهم خورد
نان بازوی خویش خواهم خورد


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 19:09:19
 موضوع مطلب:


درد دل کردن برای چشم ظاهربین خطاست
آنچه با آیینه خواهم گفت آهی دیگر است

فاضل نظری


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 19:22:46
 موضوع مطلب:


تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت // جانم از آتش هجر رخ جانانه بسوخت

( حافظ )


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 19:30:07
 موضوع مطلب:


تو را تا لحظۀ آخر نگاه من صدا می زد
چراغی شعله شعله زیر باران دست و پا می زد

حمیدرضا برقعی


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 19:36:04
 موضوع مطلب:


دارم چــو شــمــع ســر غــمــش بـر سـر زبـان
لـب مـیـگـزد چـو غـنـچه خندان که خامشم(شهریار)- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 19:37:49
 موضوع مطلب:


منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن/ منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 19:46:55
 موضوع مطلب:


نـه خـدا تـوانـمـش خـوانـد نـه بشر توانمش گفت
مــتــحــیــرم چــه نــامـم شـه مـلـک لـافـتـی را


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 20:24:02
 موضوع مطلب:


ای عشق ای عزیزترین میهمان عمر
دیر آمدی به دیدنم اما خوش آمدی

فاضل نظری


- جمعه، 26 دي ماه ، 1393 21:17:24
 موضوع مطلب:


یک جهانـــــــــ برهم زدم،وز جمله بگزیدم تــــــــــو را/من چه میکردم به عالم گر نمیدیدم تـــــــــــورا

«لاهیجـــــــی»


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 00:12:44
 موضوع مطلب:


اگر به کورۀ داغ تو سوختم خوش باش/ غمت مباد که شمشیر آبدیده منم
خوشا به حال تو این ره به پای می پویی/ کسی که این همه ره را به سر دویده منم

سعید بیابانکی


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 13:26:34
 موضوع مطلب:


مــن اخــتــیــار نــکــردم پــس از تـو یـار دگـر
بـه غـیـر گـریـه کـه آن هـم بـه اخـتـیارم نیست


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 13:53:43
 موضوع مطلب:
تا آمدی نظم جهان تکمیل شد بانو/ از شوق رویت سال نو تحویل شد بانو
طرح تو را وقتی به روی کاغذ آوردند/ شورای بحران غزل تشکیل شد بانو !!

امید صباغ نو


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 14:06:28
 موضوع مطلب:


وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 14:23:29
 موضوع مطلب:


نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون/ که هر کجا خبری هست ادعایی نیست
دلیل عشق فراموش کردن دنیاست/ وگرنه بین من و دوست ماجرایی نیست

فاضل نظری


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 17:58:48
 موضوع مطلب:


ترسم که اشک در غم ما پرده در شود                وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
«حافظ»


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 19:27:43
 موضوع مطلب:


در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند/تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

حافظ


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 20:19:35
 موضوع مطلب:


دو شــاهــدنــد بـهـشـتـی بـسـوی مـا نـگـران
بـه لـعـل و گـونه گلگون بهشت لاله و سیب


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 20:26:27
 موضوع مطلب:


بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید/ از یار آشنا سخن آشنا شنید

حافظ


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 20:27:25
 موضوع مطلب:


دیــدی کـه چـه غـافـل گـذرد قـافـلـه عـمـر
بـگـذاشت به شب خوابت و بگذشت شبابت


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 20:30:16
 موضوع مطلب:


تا کی به تمنای وصال تو یگانه/ اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 21:25:37
 موضوع مطلب:


هر چه تو خواهی نه آن می شود // هر چه خدا خواست همان می شود


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 22:43:34
 موضوع مطلب:


دیــر آمــدی کــه دســت ز دامـن نـدارمـت

جان مژده داده ام که چوجان در برارمت


- شنبه، 27 دي ماه ، 1393 23:39:59
 موضوع مطلب:


تیر آه ما ز گردون بگذرد جانا خموش/ رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

حافظ


- يكشنبه، 28 دي ماه ، 1393 03:09:58
 موضوع مطلب:


آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات

در یکی نامه محال است که تحریر کنم


با سر زلف تو مجموع پریشانی خود

کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم


- يكشنبه، 28 دي ماه ، 1393 10:12:23
 موضوع مطلب:


ماهرویی دل من برده و ترسم این است | سرمه بر چشم کشد،زیره به کرمان ببرد


- يكشنبه، 28 دي ماه ، 1393 12:45:43
 موضوع مطلب:


دردی ست درد عشق که اندر علاج او / هر چند سعی بیش نمائی بتر شود

حافظ


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 10:59:08
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نیز هم | دل فدای او شد و جان نیز هم


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 13:35:34
 موضوع مطلب:


مولای ما نمونۀ دیگر نداشته ست/ اعجاز خلقت است و برابر نداشته ست
وقت طواف دور حرم فکر می کنم/ این خانه بی دلیل تَرَک بر نداشته ست

حمیدرضا برقعی


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 13:40:41
 موضوع مطلب:


ترحم بر پلنگ تیز دندان
ستمکاری بود بر گوسفندان


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 14:10:57
 موضوع مطلب:


نه در برابر چشمی نه غایب از نظری/ نه یاد می کنی از من نه می روی از یاد

حافظ


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 14:19:46
 موضوع مطلب:


دل اگر خداشناسی همه در رخ علی(ع)بین

به علی(ع)شناختم من به خدا قسم خدارا


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 14:44:22
 موضوع مطلب:


ای نسیم سحری بندگی من برسان / گو فراموش مکن وقت دعای سحرم

حافظ


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 14:50:08
 موضوع مطلب:


معیار دوستان دغل روز حاجت است
قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 14:56:48
 موضوع مطلب:


بسی حکایت حُسنت شنیده ام جانا / کنون که دیدمت الحق هزار چندانی

حافظ


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 15:02:47
 موضوع مطلب:


یاغیاث المستغیث یا اله العالمین

جمله شب تا سحر بر در گهش افغان ماست

عطار


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 16:54:10
 موضوع مطلب:


ترسم ک صرفه ای نبرد روز بازخواست/نان حلال شیخ ز آب حرام ما


- دوشنبه، 29 دي ماه ، 1393 20:07:42
 موضوع مطلب:


ادب و شرم تو را خسرو مه رویان کرد

آفرین برتو که شایسته صد چندینی


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 00:35:04
 موضوع مطلب:


یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم/ یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج

فاضل نظری


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 01:32:57
 موضوع مطلب:


جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 02:08:22
 موضوع مطلب:


دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تو بود/ تا دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 10:46:37
 موضوع مطلب:


دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش | یا رب نوشتهء بد از یارِ ما بگردان


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 12:36:14
 موضوع مطلب:


نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است / فدای قد تو هر سَرو بُن که بر لب جوست


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 12:43:35
 موضوع مطلب:


تا روی دوست دید دل جان گداز من.           یک جان نداد در ره او صد هزار داد


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 12:49:32
 موضوع مطلب:


دل به هر کس که رسیدیم سپردیم ولی
قصۀ عاشقی ما سر و سامان نگرفت

فاضل نظری


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 13:24:39
 موضوع مطلب:


تا شدم خادم درگاه بت باده فروش           به امیران دو عالم همه فرمان بدهم


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 15:12:46
 موضوع مطلب:


مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی/ که من قرار ندارم که از تو دیده بپوشم


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 19:48:52
 موضوع مطلب:


منزل حافظ کنون بارگه پادشاست

دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 20:11:15
 موضوع مطلب:


دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد.          یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 20:18:15
 موضوع مطلب:


دسـتـی کـه در فـراق تـو مـیـکـوفـتم به سر
بــاور نــداشــتــم کــه بــه گـردن درآرمـت


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:12:58
 موضوع مطلب:


تنم از واسطۀ دوری دلبر به گداخت / جانم از آتش هجر رخ جانانه بسوخت


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:23:57
 موضوع مطلب:


تکه نانی دارم و اهل غزل پردازی ام
اهل این دوره که نه از قرن دوری امدم


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:29:51
 موضوع مطلب:


مرا امید وصال تو زنده می دارد وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک
اگر تو زخم زنی بِه که دیگری مرهم وگر تو زهر دهی بِه که دیگری تریاک


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:30:33
 موضوع مطلب:


کـنـون کـه رو بـه غـروب آفـتـاب مـهـر و وفاست
هـر آنـکـه شـمـع دلـی بـرفـروخـت مـاه مـن است


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:32:42
 موضوع مطلب:


کهکشانی عشق بر روی مدار اورده ام
از هزار و چند سال بعد برگشتم قدیم
یک دل جا مانده در گرد و غبار اورده ام


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:33:19
 موضوع مطلب:


تنم چو چشم تو دارد نشان بیماری / دلم چو زلف تو دارد سر پریشانی


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:37:27
 موضوع مطلب:


یوسفم بوی تو کافی است مرا....این دنیا
با حضور تو چه کنعانی قشنگی ست گلم


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:46:05
 موضوع مطلب:


مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید / که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 22:48:07
 موضوع مطلب:دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت
همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد
ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست
دزد دزدست وگر جامه‌ی قاضی دارد


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 23:06:08
 موضوع مطلب:
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش /که سِیر معنوی و کنج خانقاهت بس


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 23:12:18
 موضوع مطلب:


سالها رفت وز یادم نرود دوست هنوز،
تا چه کردم کهمرا دشمن جان اوست هنوز


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 23:23:30
 موضوع مطلب:


ز قسمت ازلی چهرۀ سیه بختان/ به شست و شوی نگردد سفید و این مَثَل است


- سه شنبه، 30 دي ماه ، 1393 23:30:01
 موضوع مطلب:تو خود چون از خجالت سر برآری
که بر دوشت بود بار گناهان
اگر دانی که بد کردی و بد رفت
بیا پیش از عقوبت عذرخواهان


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 00:05:14
 موضوع مطلب:


نفرین به وفاداری ات ای دوست که با من
پیمان سر پیمان شکنی بستی و رفتی

فاضل نظری


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 00:13:45
 موضوع مطلب:


یک قطره ام و گاه چنان موج میزنم
در خود که ناگزیری دریا ببینی ام


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 02:37:58
 موضوع مطلب:


ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم / همراز عشق و هم نفس جام باده ایم


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 10:53:20
 موضوع مطلب:


مستانه میخرامی و ترسم که در رهت | با رنگِ چهره‌ام بپرد هوش نقشِ پا


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 12:30:19
 موضوع مطلب:


ای پـیـر خـرابـات چـه افـتـاده کـه دیـریـسـت      در کـــنـــج خــرابــات نــبــیــنــنــد خــرابــت


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 12:37:38
 موضوع مطلب:


تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است
ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است؟؟


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 12:41:00
 موضوع مطلب:


تـا چـشم دل به طلعت آن ماه منظر است          
طـالـع مـگو که چشمه خورشید خاورست


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 12:43:54
 موضوع مطلب:


تاب بنفشه میدهد طره ی مشکسای تو
پرده ی غنچه میدرد خنده ی دلگشای تو


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 12:53:48
 موضوع مطلب:وعــده وصـل ابـد دادی و دنـدان بـه جـگـر
پــا فــشــردم هــمـه تـا عـمـر بـه پـایـان آمـد


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 13:59:10
 موضوع مطلب:


دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تو بود / تا دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 14:12:28
 موضوع مطلب:


دىگرشکسته بود دل و درمىان ما
صحبت , به جز حکاىت سنگ و سبو نبود


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 14:17:44
 موضوع مطلب:


در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس / هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 15:00:46
 موضوع مطلب:


سینه تنگ من و بار غم او هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم
حافظ


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 16:07:31
 موضوع مطلب:


مصرع ناقص من کاش که کامل می شد/ شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد
شعر در شأن تو ،شرمنده به همراهم نیست/ واژه در دست من آنگونه که میخواهم نیست

حمیدرضا برقعی


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 16:24:28
 موضوع مطلب:


فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید / فصل تقسیم غزلها و غزلخوانیها

قیصر امین پور


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 16:25:57
 موضوع مطلب:


ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
حافظ


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 16:28:55
 موضوع مطلب:


تا کی به تمنای وصال تو یگانه / اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 16:35:41
 موضوع مطلب:


هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سـخن آشنا نگه دارد

حافظ


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 16:45:31
 موضوع مطلب:


دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
گفت: کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم

حافظ


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 16:48:48
 موضوع مطلب:


مرا عهدیست بـا جانان که تـا جــان در بــدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
حافظ


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 19:02:42
 موضوع مطلب:


مرا جان دگربخشد دم باد سحرگاهى
که ازبادسحرگاهى نسىم زلف ىار آىد


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 20:06:14
 موضوع مطلب:


دل بـه هـجـران تـو عمریست شکیباست ولی
بــار پــیــری شــکــنــد پـشـت شـکـیـبـائـی را


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 21:58:15
 موضوع مطلب:


انقدر تنهایم که حتی دردهایم
دیگر شبیه دردهای هیچ کس نیست
حتی نفس های مرا از من گرفتند
من مرده ام در هوای من هیچ کس نیست


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 22:12:21
 موضوع مطلب:


***
تـا کـه از طـارم مـیـخـانـه نـشـان خـواهد بود
طــاق ابـروی تـوام قـبـلـه جـان خـواهـد بـود
***


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 22:27:09
 موضوع مطلب:


دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 22:55:15
 موضوع مطلب:


آه خندیدن تو مصدر شیرینی قند است
گاه گاهی نظر لطف بینداز به این سمت
روح این آینه بی روی تو بی شک شکننده است
گر چه از عطر تو سرمست شده شعر به کامت


- چهارشنبه، 1 بهمن ماه ، 1393 23:03:36
 موضوع مطلب:


تو کافردل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم / که محرابم بگرداند خم آن دل ستان ابرو

حافظ


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 03:24:24
 موضوع مطلب:وه کــه بــا ایــن عــمــرهــای کــوتــه بــی اعــتــبــار
ایــنــهــمـه غـافـل شـدن از چـون مـنـی شـیـدا چـرا


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 10:27:38
 موضوع مطلب:


الا درازی شب ها تویی که میدانی                     صدای ناله ی من راه در سحر دارد

مهدی سهیلی


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 10:38:03
 موضوع مطلب:


دلم بی جمالت صفایی ندارد / چو بیگانه ای کاشنایی ندارد
متاع دل پاک عشاق مسکین / به بازار حسنش بهایی ندارد

حافظ


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 10:41:51
 موضوع مطلب:


در من منگر تا دگران چشم ندارند          کز دست گدایان نتوان کرد ثوابی


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 10:44:20
 موضوع مطلب:


یار بدان مباش که مانند بخت نیک / یار تو باد هر که بُوَد نیک خواه تو

حافظ


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 12:57:36
 موضوع مطلب:


وقتی به یاد نام شما آب میخوریم
انگار جای آب می ناب میخوریم
مردم به نرخ روز میخورند نان
ما نان به نرخ حضرت ارباب میخوریم


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 14:51:15
 موضوع مطلب:


ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید / هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

حافظ


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 14:54:14
 موضوع مطلب:


دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد
سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 14:55:15
 موضوع مطلب:در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی
هر کس آزار منِ زار پسندید ولی
نپسندید دلِ زار من آزارِ کسی


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 14:57:13
 موضوع مطلب:


در راه عشق مرحلۀ قرب و بُعد نیست / میبینمت عیان و دعا می فرستمت


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 16:43:32
 موضوع مطلب:


تیغ رآر از نیام، زهر بر افکن به جام | کز قِبَل ما قبول، وز طرف ما رضاست


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 16:59:05
 موضوع مطلب:


تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیار
ناج کاووس ربود و کمر کیخسرو


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 19:03:17
 موضوع مطلب:


وارستگــــان، به دوست پنـــــــــاهنده گشتـــــه‏ اند/وابسته‏اى چو من به جهـان، بى پناه شد
خودخواهى است و خودسرى و خودپسندى است/حاصل زعمرِ آنكه خــــودش، قبله‏ گاه شد
«امام خمینی (ره)»


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 19:33:56
 موضوع مطلب:


در خواب مانده بودم دیشب به یاد چشمت / زان خواب خوش به جستم سرمست و لااُبالی

حافظ


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 19:56:21
 موضوع مطلب:


یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم///آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 19:59:36
 موضوع مطلب:


***
مـاهـم بـه انـتـقـام ظـلـمـی کـه کـرده با من
تـرسـم بـه درد عـشـق و هجران من بیفتد- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 20:02:42
 موضوع مطلب:


دل خزان زده ام باغ ارغوان شده است
بهشت خاطر پژمرده ام جوان شده است

فریدون مشیری


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 20:08:15
 موضوع مطلب:


***
تــا هــســتـم ای رفـیـق نـدانـی کـه کـیـسـتـم
روزی ســراغ وقــت مــن آئــی کــه نــیـسـتـم
***


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 20:27:25
 موضوع مطلب:


من و شب هر دو بر بالین این بیمار بیداریم
من و شب هر دو حال در همِ آشفته ای داریم

فریدون مشیری


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 20:43:40
 موضوع مطلب:


مه من نقاب بگشا ز جمال کبريايي
که بتان فرو گذارند اساس خودنمايي
شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآيي
ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 21:28:03
 موضوع مطلب:


یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان / دل شرح آن دهد که چه دید و چها شنید

حافظ


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 21:29:58
 موضوع مطلب:


دیــر آمــدی کــه دســت ز دامـن نـدارمـت
جان مژده داده ام که چوجان در برارمت


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 21:37:51
 موضوع مطلب:


تو می گویی بلای جان عاشق شب هجران و غمهای فراق است
ولی چشمان بی تاب تو گوید بلای جان عاشق اشتیاق است

فریدون مشیری


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 21:38:55
 موضوع مطلب:


تو شهریار علی گو که در کشاکش حشر
عــلــی و آل بــه امــداد مــیــرســد مـا را


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 21:43:15
 موضوع مطلب:


ای، هر که هستی، لحظه ای در خودنگر باش
خوبی، ولی از آنچه هستی خوب تر باش

فریدون شیری


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 21:44:46
 موضوع مطلب:


شـور فـرهـادم بـپـرسـش سـر بـه زیـر افـکـنـده بود
ای لـــب شـــیــریــن جــواب تــلــخ ســربــالــا چــرا


- پنجشنبه، 2 بهمن ماه ، 1393 23:08:35
 موضوع مطلب:


این هدیه را اگر نپذیری کجا برم
جان است جان اگر تو نگیری کجا برم

فاضل نظری


- جمعه، 3 بهمن ماه ، 1393 00:00:31
 موضوع مطلب:


منجی انسانیت اینجا شرایط جور نیست
گرچه در هر جمعه زیبا دعایت می کنند
این دعاها بر زبان است جنسشان مرغوب نیست
مهربان اینجا همه مرعوب دنیا گشته اند


- جمعه، 3 بهمن ماه ، 1393 14:43:16
 موضوع مطلب:


درین سرای بی کسی کسی به در نمی زند.           یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند


- جمعه، 3 بهمن ماه ، 1393 17:44:42
 موضوع مطلب:


دو شــاهــدنــد بـهـشـتـی بـسـوی مـا نـگـران
بـه لـعـل و گـونه گلگون بهشت لاله و سیب


- جمعه، 3 بهمن ماه ، 1393 20:32:12
 موضوع مطلب:


به بغض سرکردم دیده تر نشد که نشد
دلی زحال دلم باخبر نشد که نشد
هزار کوه بنا شد درین دیار و دریغ
یکی به داغی و سوز جگر نشد که نشد


- جمعه، 3 بهمن ماه ، 1393 23:08:08
 موضوع مطلب:


در خلوت ساکت شبانگاه ،اشکی به رخم دوید ناگاه
روی تو شکفت در سرشکم، دیدم که هنوز عاشقم، آه

فریدون مشیری


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 11:56:36
 موضوع مطلب:


هر که خصم اندر او کمند انداخت | به مراد وِیَش بباید ساخت


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 12:13:00
 موضوع مطلب:


تا شدم حلقه به گوش در میخانه ی عشق
هردم آید غمی از نو به مبارک بادم


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 17:56:35
 موضوع مطلب:


مقضی تویی، قاضی تویی، مستقبل و ماضی تویی | خشمین تویی، راضی تویی، تا چون نمایی دم به دم


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 18:05:15
 موضوع مطلب:


مرده بدم زنده شدم،گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 19:30:39
 موضوع مطلب:


مـاتـم سـرای عـشـق به آتش چه می کشی
فـردا بـه خـاک سـوخـتـگـان مـی کشانمت


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 20:15:47
 موضوع مطلب:


ترسم ز دلم دوباره آید سازی
گر در پی او باز روی می بازی


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 21:09:02
 موضوع مطلب:


یـارب چـها به سینه این خاکدان در است
کـس نـیـسـت واقـف ایـنـهـمـه راز نـهفته را


- شنبه، 4 بهمن ماه ، 1393 21:49:23
 موضوع مطلب:


اگر ان ترک شیرازی به دست ارد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
شهریار


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 00:58:16
 موضوع مطلب:


آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 11:00:16
 موضوع مطلب:


شراب ارغوانى چاره ى رخسار زردم نىست
بنازم سىلى گردون که چهرم ارغوانى کرد


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 11:04:19
 موضوع مطلب:


دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را     دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 11:07:22
 موضوع مطلب:


ای صاحب کرامت، شکرانهء سلامت | روزی تفقدی کن، درویش بینوا را


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 12:38:01
 موضوع مطلب:


آن تلخ وش که صوفی اُمُّ الخَبائِثش خواند
اَشهی لنا و اهلی مِن قُبلَةٍ عُذارا


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 13:08:05
 موضوع مطلب:


آنقدر از ندیدن تو غصه میخورم
از دست غم « نشان لیاقت » گرفته ام

امید صباغ نو


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 13:11:59
 موضوع مطلب:


مرا دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد
وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 17:48:49
 موضوع مطلب:


داوری عادل تر از تاریخ در تاریخ نیست
نور هرگز در شب ظلمت نمی گردد هلاک

فاضل نظری


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 19:56:26
 موضوع مطلب:


کـنـجی است ما را فارغ از شور و شر دنیای دون
ایـنـجـا چـو فـارغ گـشـتـی از شـور و شـر دنـیـا بیا


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 20:00:10
 موضوع مطلب:


ای نام تو بهترین سرآغاز      بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم      جز نام تو نیست بر زبانم


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 20:01:25
 موضوع مطلب:


مــن دلــبــخــواه خــویـش نـجـسـتـم ولـی خـدا
با هر کس آن دهد که به جان دلبخواهش است


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 20:25:22
 موضوع مطلب:


تصویر اگر زیبا نبود، نقّاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن، تصویر را بــاور نکن

خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو، زنجیر را بــاور نکن


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 20:44:09
 موضوع مطلب:


نـه خـدا تـوانـمـش خـوانـد نـه بشر توانمش گفت
مــتــحــیــرم چــه نــامـم شـه مـلـک لـافـتـی را


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 22:35:39
 موضوع مطلب:


از بد و نیک جهان جای شکایت هست و نیست
خوب یا بد هر چه هست از ما به ما برگشته است

فاضل نظری


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 23:46:29
 موضوع مطلب:


تا شنیدم افتابی سرزده
زین سبب خدمت رسیدم سرزده
راستی هم پا زسر نشناختم
در تب و تابم چو مرغ سر زده


- يكشنبه، 5 بهمن ماه ، 1393 23:54:15
 موضوع مطلب:


هنگامه ای ست در دل شب ، دختران گل
گیسو به دست باد بهاری سپرده اند
غوغای عشق و مستی و شور و نشاط را
با خنده های شوق به افلاک برده اند

فریدون مشیری


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 10:50:06
 موضوع مطلب:


داغِ مُشکینم که نافِ لاله ها را سوخته است | از تبِ غیرت گلِ خورشید را افروخته است


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 11:28:02
 موضوع مطلب:


تکیه بر بال نسیم و چنگ در گیسوی بید
مسندی والاتر از ایوان شاهم داده بود

فریدون مشیری


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 12:11:54
 موضوع مطلب:


دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد
به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 14:32:28
 موضوع مطلب:


درخت « باور » من برگ و بار و سایه ندارد
«دروغ» هر چه که باشد اساس و پایه ندارد

فاضل نظری


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 14:54:19
 موضوع مطلب:


دل گمگشته میگفتند دارد گردِ این وادی | به جست و جو نفسها سوختم اما نشد پیدا


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 15:04:53
 موضوع مطلب:


الا یا ایها الساقی ادر کسا و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 15:30:34
 موضوع مطلب:


امروز دلم مانده و یک دنیا حرف
یک هیچ به نفع دل تو تا فردا...


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 18:06:06
 موضوع مطلب:


ای صبا امشبم مدد فرمای | که سحرگه شکفتنم هوس است


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 18:35:49
 موضوع مطلب:


تا به كی بايد رفت
از دياری به ديار ديگر
نتوانم ‚ نتوانم جستن
هر زمان عشقی و ياری ديگر

كاش ما آن دو پرستو بوديم
كه همه عمر سفر می كرديم
از بهاری
به بهاری ديگر


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 20:48:13
 موضوع مطلب:


رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست/شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست
خدا کسی ست که باید به عشق او برسی/ خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست

فاضل نظری


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 21:25:13
 موضوع مطلب:


تا به گریبان نرسد دست مرگ ....دست ز دامن نکنیمت رها
دوست نباشد به حقیقت که او...دوست فراموش کند در بلا
سعدی


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 21:36:30
 موضوع مطلب:


اکنون گلی است زرد ولی از وفا هـنوز      هـر سرخ گـل کـه در چمن آید گـیـاهش است


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 21:39:32
 موضوع مطلب:


تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش
بیان کند که چه بودست ناشکیبا را
بیا که وقت بهارست تا من و تو به هم
به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را
سعدی


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 21:44:20
 موضوع مطلب:


ای غـم کـه حـق صـحـبـت دیـریـنـه داشتی      بـاری چـو مـی روی بـه خـدا مـی سـپـارمت
شهریار


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 21:50:38
 موضوع مطلب:


تو همچنان دل شهری به غمزه‌ای ببری
که بندگان بنی سعد خوان یغما را
در این روش که تویی بر هزار چون سعدی
جفا و جور توانی ولی مکن یارا
سعدی


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 21:53:48
 موضوع مطلب:


ای غـنـچـه گـلی که لب از خنده بسته ای      بـازآ کـه چـون صـبـا بـه دمـی بـشـکـفانمت


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 23:26:31
 موضوع مطلب:


ترا که هر چه مراد است در جهان داری،
چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری


- دوشنبه، 6 بهمن ماه ، 1393 23:49:18
 موضوع مطلب:


یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب


کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 00:01:19
 موضوع مطلب:


تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست
هزاران سنگ خواهد خورد در مرداب ماه اینجا

فاضل نظری


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 00:58:37
 موضوع مطلب:


اسیر بند شکم را دوشب نگیرد خواب           شبی به معده سنگی شبی زدل تنگی


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 08:49:38
 موضوع مطلب:


یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم | در کنار لاله و گل آشیانی داشتم


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 09:47:06
 موضوع مطلب:


مقصود اگر از دیدن دنیا فقط این بود
دیدیم ، ولی دیدن دنیا به چه قیمت؟

فاضل نظری


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 11:35:48
 موضوع مطلب:


تکىه بر تقوا و دانش در طرىقت کافرىست
راهرو گرصدهنر دلرد توکل باىدش


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 12:25:15
 موضوع مطلب:


شوخی مکن که مرغ دل بی قرار من.      سودای دام عاشقی از سر به در نکرد


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 13:10:28
 موضوع مطلب:


دیریست که دلدار پیامی نفرستاد | ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 19:48:23
 موضوع مطلب:


دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 20:41:51
 موضوع مطلب:


دلتنگم و دیدار تو درمان من است///بی رنگ رخت زمانه زندان من است


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 22:10:09
 موضوع مطلب:


تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق
که نامی خوش تر از اینت ندانم
وگر هر لحظه رنگی تازه گیری
به غیر از زهر شیرینت نخوانم

فریدون مشیری


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 22:23:57
 موضوع مطلب:


مـن بـه سـلـام و وداع کـعـبـه و صحرا
صـیحـه زنـانـم کـه بـارکـن بـه سـلـامت


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 22:31:03
 موضوع مطلب:


تا ز میخانه و مِی نام و نشان خواهد بود
سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

حافظ


- سه شنبه، 7 بهمن ماه ، 1393 23:23:29
 موضوع مطلب:


دل بـه هـجـران تـو عمریست شکیباست ولی
بــار پــیــری شــکــنــد پـشـت شـکـیـبـائـی را


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 10:42:07
 موضوع مطلب:


از دلِ خونگرمِ ما پیکان کشیدن مشکل است | چون توان کردن دو یکدل را ز یکدیگر جدا؟


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 10:58:56
 موضوع مطلب:


دل خزان زده ام باغ ارغوان شده است/بهشت خاطر پژمرده ام جوان شده است
همای بخت به گرد سرم کند پرواز/ زلال شوق به رگ های جان روان شده است

فریدون مشیری


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 11:00:26
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 12:07:06
 موضوع مطلب:


تاتو مراد من دهى کشته مرا,فراق تو
تاتو مراد من دهى من به خدا رسىده ام
     رهى معىرى


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 15:42:14
 موضوع مطلب:


مستم کن آنچنان که ندانم ز بی خودی
در عرصه ی خیال که آمد کدام رفت

حافظ


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 16:13:33
 موضوع مطلب:


تو که بی پرده رخِ خود نَنَمایی در خواب | چه خیال است به آغوش من آیی در خواب؟


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 20:32:31
 موضوع مطلب:


با ىاد وصال تو به بت خانه شدم
تسبىح بتان زمزمه ى ذکرتوبود


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 22:36:51
 موضوع مطلب:


                           
hannane مي نويسد:
با ىاد وصال تو به بت خانه شدم
تسبىح بتان زمزمه ى ذکرتوبوددوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم؟؟؟


- چهارشنبه، 8 بهمن ماه ، 1393 22:49:00
 موضوع مطلب:


مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم
جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

حافظ


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 10:28:23
 موضوع مطلب:


ای آبِ رخ از خاکِ درت دیدهء تر را | سرمایه ز خونگرمیِ داغِ تو جگر را


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 13:20:15
 موضوع مطلب:


این خیره ماندن ها به ساعت های دیواری/ تمرین برای روزهایی که نمی آیی ست
شاید فقط عاشق بداند *او* چرا تنهاست/ کامل ترین معنا برای عشق تنهایی ست

فاضل نظری


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 16:17:07
 موضوع مطلب:


تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
حافظ


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 16:30:31
 موضوع مطلب:


شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآيي

ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 16:33:38
 موضوع مطلب:


یارب آن زاهد خود بین که به جز عیب ندید
دود آهیش در آیینۀ ادراک انداز

حافظ


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 16:55:06
 موضوع مطلب:


ز روزگار جواني خبر چه مي پرسي                چون برق آمد و چون ابر نوبهار گذشت
صائب تبريزي


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 19:12:26
 موضوع مطلب:


تمناى وصالم نىست عشق من مگىرازمن
به دردت خو گرفتم نىستم دربند درمانت
استاد شهرىار


- پنجشنبه، 9 بهمن ماه ، 1393 22:44:54
 موضوع مطلب:


تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون/ کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد

حافظ


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 00:30:56
 موضوع مطلب:


دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 01:51:01
 موضوع مطلب:


ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم

تو کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت می کنم

هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری

شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم

مولوی
- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 10:47:01
 موضوع مطلب:


من حسرت پرواز ندارم به دل آری | در من قفسی هست که میخواهدم آزاد


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 15:56:20
 موضوع مطلب:

در پرده سوزم همچو گل در سینه جوشم همچو مُل

من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم


اول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ای

آخر به یک پیمانه مِی اندیشه را باطل کنم

رهی معیری
- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 18:28:13
 موضوع مطلب:


من که باشم که از آن خاطر عاطر گذرم / لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم

حضرت حافظ


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 18:36:26
 موضوع مطلب:
ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم / دل به مهر باده نوشان بسته ایم

جان بکوی می فروشان داده ایم / در به روی خود فروشان بسته ایم


رهی معیری
- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 18:47:17
 موضوع مطلب:منت هیچ کس نخواهم خورد

نان بازوی خویش خواهم خورد


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 18:49:48
 موضوع مطلب:


در بر عشق بسی دم زدم از رتبت عقل / گفت خاموش که او طفل دبستان من است

مهدی سهیلی


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 18:57:11
 موضوع مطلب:


تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد / وجود نازمت آزرده گزند میاد

(حضرت حافظ)


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 19:00:32
 موضوع مطلب:


در برگ درختان سر گیسوی تو دیدم / هر منظره را منظری از روی تو دیدم

مهدی سهیلی


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 19:06:03
 موضوع مطلب:


ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون / او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره ایم


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 19:15:10
 موضوع مطلب:من خود دلم از مهر تو لرزید و گر نه / تیرم به خطا می رود اما به هدر نه

فاضل نظری


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 20:25:46
 موضوع مطلب:


هر چه تو خواهی نه آن می شود
هرچه خدا خواست همان میشود


- جمعه، 10 بهمن ماه ، 1393 20:46:40
 موضوع مطلب:در پیش قدت کیست که از پا ننشیند / یا زلف تو را بیند و بیتاب نباشد
چشمان تو در آینه ی اشک چه زیباست / نرگس شود افسرده چو در آب نباشد

مهدی سهیلی


- شنبه، 11 بهمن ماه ، 1393 10:17:48
 موضوع مطلب:


ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺷﺒﻬﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ | ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺪﻭﯼ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﻋﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ


- شنبه، 11 بهمن ماه ، 1393 10:25:39
 موضوع مطلب:
تو را خبر ز دل بی‌قرار باید و نیست / غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست

اسیر گریهٔ بی‌اختیار خویشتنم / فغان که در کف من اختیار باید و نیست

رهی معیری
- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 00:12:53
 موضوع مطلب:


تا ز زیر سنگ میآید برون مجنون ما | محمل لیلی برون رفته ست از هامون ما


- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 00:25:18
 موضوع مطلب:


اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را / به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

حافظ


- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 10:34:19
 موضوع مطلب:


تاچند عمر در هوس و آرزو رود
اى کاش اىن نفس که برآمد فرو رود
جلال الدىن هماىى


- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 11:54:17
 موضوع مطلب:


در پای لطافتِ تو میراد | هر سروِ سهی که بر لبِ جوست


- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 15:06:54
 موضوع مطلب:


تیر آه ما ز گردون بگذرد جانا خموش / رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

حافظ


- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 18:57:32
 موضوع مطلب:


ای کـاش نـالـه هـای چـو مـن بـلبلی حزین      بـیـدار کـردی آن گـل در خـاک خـفـته را


- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 18:59:45
 موضوع مطلب:


آنکه را اسرار حق آموختند      مهرکردندودهانش دوختند


- يكشنبه، 12 بهمن ماه ، 1393 19:47:08
 موضوع مطلب:دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز/پل بسته ای که بگذری از آبــــــــــروی خویش
«صائب»


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 00:21:06
 موضوع مطلب:

شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم

چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم

مولوی
- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 10:22:47
 موضوع مطلب:


مکن عیبِ خلق، ای خردمند، فاش | به عیبِ خود از خلق، مشغول باش


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 10:54:06
 موضوع مطلب:


شب از حضیض نهان سوی اوج می آیند چو وقتِ وقت رسد، فوج فوج می آیند


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 14:03:04
 موضوع مطلب:


دلبرا پیشِ وجودت همه خوبان عدمند | سروران بر درِ سودایِ تو خاکِ قدمند


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 14:42:59
 موضوع مطلب:


در فکر فتح قلۀ قافم که آنجاست
جایی که تا امروز برآن پرچمی نیست

فاضل نظری


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 15:07:15
 موضوع مطلب:


تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت


ميتوان گفت که من چلچله باغ توام


مثل يک پوپک سرمازده در بارش برف


سخت محتاج به گرمای توام...


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 15:25:31
 موضوع مطلب:


مادر من از کشاکش این عمر رنج زای / بیمار و خسته جان به پناه تو آمدم
دور از تو هر چه هست سیاهیست ، نور نیست/ من در پناه روی چو ماه تو آمدم

مهدی سهیلی


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 15:32:26
 موضوع مطلب:


من نالايق اگر تشنه ی ديدار توام

از طفوليتم ارباب، گرفتار توام


نيستم مستحق اين همه لطف و کرمت


تا نفس ميکشم ای شاه بدهکار توام


- دوشنبه، 13 بهمن ماه ، 1393 16:10:00
 موضوع مطلب:


ما نه سقراط و نه افلاطونیم / منطق و فلسفۀ اکنونیم
هرچه همرنگ جماعت بشویم / باز هم وصلۀ ناهمگونیم

فاضل نظری


- سه شنبه، 14 بهمن ماه ، 1393 09:56:44
 موضوع مطلب:


ماییم و بختِ خندان، تا تو امیر مایی | ای شیوه هات شیرین، تو جانِ شیوه هایی


- سه شنبه، 14 بهمن ماه ، 1393 16:45:36
 موضوع مطلب:


یـارب چـها به سینه این خاکدان در است

کـس نـیـسـت واقـف ایـنـهـمـه راز نـهفته را


- سه شنبه، 14 بهمن ماه ، 1393 16:57:03
 موضوع مطلب:آشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست به مرداب نباشد
هرگز مژه برهم ننهد عاشق صادق
آنرا که به دل عشق بود خواب نباشد

مهدی سهیلی- سه شنبه، 14 بهمن ماه ، 1393 23:54:32
 موضوع مطلب:


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 00:04:39
 موضوع مطلب:


در گوش من چكيد صدايي كه نرم گفت:
درياست آسمان و در آن ناخدا خداست

مهدی سهیلی


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 11:09:57
 موضوع مطلب:


تلخیِ وصل ندارد کم از اندوهِ فراق | شادیِ بلبل از آن است که بو کرد و نچید


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 11:15:34
 موضوع مطلب:


درد بی عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من
داشتم آرام تا آرام جانی داشتم

رهی معیری


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 11:20:34
 موضوع مطلب:


من از آن پاک دلانم که زکس کینه ندارم
یک شهر پر از دشمن و یک دوست ندارم


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 11:26:41
 موضوع مطلب:

مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد

قیامت‌های پرآتش ز هر سویی برانگیزد

مولوی
- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 11:35:10
 موضوع مطلب:


دست عشق از دامن دل دور باد
میتوان آیا به دل دستور دد؟؟؟!!!


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 11:45:28
 موضوع مطلب:در چهره تو مهرو صفا موج مي زند
اي شهره در وفا و صفا! مي پرستمت
در هم شكسته چهره تو، معبد خداست
اي بارگاه قدس خدا! مي پرستمت

مهدی سهیلی


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 11:55:30
 موضوع مطلب:


تا که پرسیدم ز منطق عشق چیست           در جوابم اینچنین گفت و گریست
لیلی و مجنون همه افسانه اند                عشق تفسیری ز زهرا و علی ست


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 12:00:04
 موضوع مطلب:تو گوهري كه در كف طفلي فتاده اي
من، ساده لوح كودك گوهر نديده ام
گاهي بسنگ جهل، گهر را شكسته ام
گاهي بدست خشم بخاكش كشيده ام

مهدی سهیلی


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 12:01:12
 موضوع مطلب:


مارا رها کنید در این رنج بی حساب
با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 12:06:54
 موضوع مطلب:به روی آینه ی پر غبار من بنویس
بدون عشق جهان جای زندگانی نیست

فاضل نظری


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 12:28:59
 موضوع مطلب:ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین


آبروداری کن ای زاهد مسلمانی بس است


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 14:19:01
 موضوع مطلب:


تو از من بگذر ای جادوی چشم ما! که از طیفت
من آن گنجشک مسحورم که نتوانم که بگریزم

مرا از تو رهایی نیست تا در پرده‌های جان
شباشب با خیالم طرح چشمان تو می‌ریزم

حسین منزوی


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 17:58:03
 موضوع مطلب:


مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم | دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 19:07:37
 موضوع مطلب:


منت هیچ کس نخواهم خورد | نون بازوی خویش خواهم خورد


- چهارشنبه، 15 بهمن ماه ، 1393 19:20:05
 موضوع مطلب:


دور از تـو مـاه مـن هـمـه غـم هـا بـه یـکطرف
ویـن یـکـطـرف کـه مـنـت دونـان کـشـیده ام


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 00:38:49
 موضوع مطلب:


من جز براي تو نمي خواهــم خودم را
اي از همه من هاي من بهتر، منِ تو
هر چيز و هر كس رو به سويي در نمازند
اي چشـــم هاي من، نمــاز ِ ديدن تـــو

قیصر امین پور


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 11:21:50
 موضوع مطلب:


وحشتِ ما چه خیال است به راحت سازد | ناله آن نیست که ساید به زمین پهلو را


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 13:23:55
 موضوع مطلب:


ای یار دور دست که دل می بری هـنوز
چون آتش نهفته به خـاکـستـری هـنـوز
هر چند خط کشیده بـر آیـیـنه ات زمـان
در چشمم از تمام خوبان، سـری هـنـوز

حسین منزوی


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 14:13:40
 موضوع مطلب:


زان خرمنِ گل حاصلِ ما دامن چیده‌ ست | زان سیبِ ذقن قسمتِ ما دست بریده‌ ست


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 14:50:05
 موضوع مطلب:


تا بوده چشم عاشق در راه یار بوده | بی آنکه وعده باشد در انتظار بوده


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 19:48:44
 موضوع مطلب:


من میگم دلم شکسته استـــ/تو میگی خوبـــ میشه خسته استــــ


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 22:07:47
 موضوع مطلب:تا به سویش ره سپارم سر ز مستی بر ندارم
من پریشان حال و دلخوش با همین دنیای خویشم

معینی کرمانشاهی


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 22:39:22
 موضوع مطلب:


من آن روز آستان بوسیدم و بارِ سفر بستم | که سر در خانهء جان کرد عشقِ خانه پردازت


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 22:42:32
 موضوع مطلب:


تو را من چشم در راهم شباهنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 22:50:48
 موضوع مطلب:یاد آن که جز به روی منش دیده وانبود
وان سست عهد جز سری از ماسوا نبود
امروز در میان کدورت نهاده پای
آن روز در میان من و دوست جانبود

شهریار- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 23:23:28
 موضوع مطلب:


در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی


- پنجشنبه، 16 بهمن ماه ، 1393 23:35:57
 موضوع مطلب:


یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
در میان لاله و گل آشیانی داشتم

رهی معیری


- جمعه، 17 بهمن ماه ، 1393 10:25:31
 موضوع مطلب:


ما درین ره حجابِ خویشتنیم | ورنه رویِ تو در برابرِ ماست


- جمعه، 17 بهمن ماه ، 1393 11:47:58
 موضوع مطلب:


تفاهمی ست میان من و تو و گل سرخ / رفاقتی ست میان من و تو و پاییز

محمدعلی بهمنی


- جمعه، 17 بهمن ماه ، 1393 17:53:02
 موضوع مطلب:


ز زلفت زنده میدارد صبا انفاسِ عیسی را | ز رویت میکند روشن خیالت چشمِ موسی را


- جمعه، 17 بهمن ماه ، 1393 19:48:05
 موضوع مطلب:


ای ک دایم ب خویش مغروری /گرتورا عشق نیس معذوری


- جمعه، 17 بهمن ماه ، 1393 23:45:44
 موضوع مطلب:


یک سپر از عهدهء صد تیغ چون آید برون؟ | هاله چون خورشید تابان را کند گردآوری؟


- جمعه، 17 بهمن ماه ، 1393 23:54:36
 موضوع مطلب:


یک آسمان پرندگی ام دادی و مرا در تنگنای از تو پریدن گذاشتی
وقتی که آب و دانه برایم نریختی وقتی کلید در قفس من گذاشتی

مهدی فرجی


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 10:49:53
 موضوع مطلب:


یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور | کلبهء احزان شود روزی گلستان غم مخور


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 10:50:40
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 13:07:44
 موضوع مطلب:


روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست
وندر طلب طعمه پر و بال بیاراست


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 13:57:41
 موضوع مطلب:


تو مير عشقي عاشقان بسيار داري
پيغمبري با جان عاشق کار داري
امشب تمام عاشقان رادست بسر کن
يک امشبي با من بمان بامن سحر کن
(محمد صالح اعلاء)


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 19:10:23
 موضوع مطلب:


نمیتوان به تو شرحِ بلایِ هجران کرد | فتاده ام به بلایی که شرح نتوان کرد


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 20:06:05
 موضوع مطلب:دلم صراحی لبریز آرزومندی‌ ست
مرا هزار امید است و هر هزار تویی

سیمین بهبهانی


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 22:20:22
 موضوع مطلب:


یارم چو قدح به دست گیرد | بازار بتان شکست گیرد


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 23:07:27
 موضوع مطلب:


دریا! مزن به سینۀ ما دست رد که ما
گر قطره ایم ،از آب وضویی چکیده ایم

محمدمهدی سیار


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 23:18:00
 موضوع مطلب:


مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوی را


- شنبه، 18 بهمن ماه ، 1393 23:33:08
 موضوع مطلب:


از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند
سخت دلبستۀ این ایل و تبارم ، چه کنم ؟
من کزین فاصله ، غارت شدۀ چشم توام
چون به دیدار تو افتد سر و کارم ، چه کنم ؟

سید حسن حسینی


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 09:07:01
 موضوع مطلب:


ملکا مها نگارا صنما بتا بهارا           متحیرم ندانم که توخودچه نام داری


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 10:58:03
 موضوع مطلب:


یارب شب ما به عشق عطرآگین کن
دل را به تبسم گلی رنگین کن


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 11:12:53
 موضوع مطلب:


نگار بود مرا رسمِ عاشقی آموخت | خطا ز جانب ما نیست این خطایِ نگار


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 12:36:37
 موضوع مطلب:


رفتم که آن دو چشم فریبا را از صفحۀ خیال فروشویم
رفتم صفای مهر و محبت را در دیده و دل دگری جویم
دردا که هر نفس که برآوردم دیدم حدیث عشق تو می گویم

رهی معیری


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 13:52:02
 موضوع مطلب:


مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم | هوادارانِ کویش را چو جانِ خویشتن دارم


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 15:28:14
 موضوع مطلب:


مدعی طعنه زند درغم عشق توزیادم           وین نداندکه من ازبهر غم عشق تو زادم


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 15:58:58
 موضوع مطلب:


مرا جذب آيين آيينه كرد
كرامات نوراني چشم تو
از اين پس مريد نگاه توام
به آيات قرآني چشم تو
(سید حسن حسینی)


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 16:14:42
 موضوع مطلب:


وقت است که دربرآشنایی بزنیم           تابرگل و سبزه جایی بزنیم


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 16:20:33
 موضوع مطلب:


مگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یارب
فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا

شهریار


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 16:27:17
 موضوع مطلب:


اگر ان ترک شیرازی بدست ارد دل مارا/ب خال هندویش ببخشم سمرقندو بخارا را


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 16:31:11
 موضوع مطلب:


آب راگل نکنیم درفرودست انگارکفتری میخوردآب...


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 16:41:31
 موضوع مطلب:


بنا را بر اصل خماري نهاد ز روز ازل باني چشم تو

پر از مثنوي هاي رندانه است شب شعر عرفاني چشم تو

(سید حسن حسینی)


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 18:07:24
 موضوع مطلب:


وه که گر من بازبینم رویِ یارِ خویش را | تا قیامت شکر گویم کردگارِ خویش را


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 18:45:45
 موضوع مطلب:


آن قصر ک جمشید دراو جام گرفت      آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 19:21:24
 موضوع مطلب:


تو کیستی که من اینگونه بی تو تابم
شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم


تا


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 19:35:03
 موضوع مطلب:


می بهشت ننوشم زجام ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 20:02:37
 موضوع مطلب:


مرادرخانه سروی هست کاندرسایه قدش          فراغ ازسروبستانی وشمشادچمن دارم


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 20:35:01
 موضوع مطلب:


مرا در دل خلید این نکته از مردِ ادا دانی؟ | ز معشوقان نگه کاریتر از حرفِ دلاویز است


- يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393 22:35:10
 موضوع مطلب:تو سخت و دير به دست آمدي مرا و عجب نيست
نمي‌كنم اگر اي دوست، سهل و زود ، رهايت

حسین منزوی


- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 05:07:39
 موضوع مطلب:


تار و پود عالم امکان، به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد


- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 09:25:59
 موضوع مطلب:


دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش           که بدبه خاطر امیدوار ما نرسد


- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 11:24:25
 موضوع مطلب:

دامی تو یا کمند؟ ندانم براستی

دانم همی که آفت جان و دل منی

رهی معیری
- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 11:41:01
 موضوع مطلب:


یاری دو سه داشت دل رمیده      چون اوهمه واقعه رسیده


- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 12:55:26
 موضوع مطلب:


هيچ كس داد من از فرياد جان‌فرسا نداد/ عاقبت خاموشي مطلق به فريادم رسيد

(سید حسن حسینی)- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 15:21:08
 موضوع مطلب:


ده روزمهرگردون افسانه است وافسون          نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا


- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 16:24:24
 موضوع مطلب:


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقتست که باز آ یی
حافظ


- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 20:35:41
 موضوع مطلب:


یکی نغز بازی کندروزگار     که بنشاندش پیش آموزگار


- دوشنبه، 20 بهمن ماه ، 1393 20:50:46
 موضوع مطلب:


رقص برگهای تو اگر نبود یک نسیم ساده هم نمی وزید
میوه ی رسیده ای به دست ما ، دست ما به میوه ای نمی رسید

قیصر امین پور


- سه شنبه، 21 بهمن ماه ، 1393 00:51:21
 موضوع مطلب:


دانی که چرا سر نهان با تونگویم؟                طوطی صفتی طاقت اسرار نداری


- سه شنبه، 21 بهمن ماه ، 1393 11:54:44
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش- سه شنبه، 21 بهمن ماه ، 1393 16:41:17
 موضوع مطلب:


یارمن باش که زیب فلک وزینت دهر           ازمه روی توواشک چوپروین من است
                                                                                                                    (حافظ)


- سه شنبه، 21 بهمن ماه ، 1393 18:31:04
 موضوع مطلب:


تیغ یادش ریشه ی اندوه و غم را می زند
آفتاب هستی اش چشم عدم را می زند
اینک از اعجاز او آیینه ی من صیقلی است
طالع از آفاق جانم آفتاب یا علی است

سید حسن حسینی


- سه شنبه، 21 بهمن ماه ، 1393 19:25:09
 موضوع مطلب:


تا از من و مایِ خود مسلم نشوی | با این ملکان محرم و همدم نشوی


- سه شنبه، 21 بهمن ماه ، 1393 19:29:14
 موضوع مطلب:


یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است

حافظ- سه شنبه، 21 بهمن ماه ، 1393 23:57:18
 موضوع مطلب:


تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است
ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است


- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 00:03:08
 موضوع مطلب:


تو یاس منی! شود که من یاس تو باشم؟!

دلبسته ی شانه های احساس تو باشم؟؟

یدالله گودرزی


- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 00:44:16
 موضوع مطلب:


مه من نقاب بگشا ز جمال کبريايي
که بتان فرو گذارند اساس خودنمايي
شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآيي
ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي


- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 14:18:17
 موضوع مطلب:


یار من چون بخرامد به تماشای چمن

برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی

حافظ- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 16:06:48
 موضوع مطلب:


یک نفس بی یادِ جانان بر نمیآید مرا | ساعتی بی شور و مستی سر نمیآید مرا


- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 18:12:39
 موضوع مطلب:آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا


- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 23:20:23
 موضوع مطلب:


آب و رنگ زندگی زیباست در قصر خیال
جلوۀ این نقش جز بر پرده ی پندار نیست
با نسیم عشق باغ زندگی را تازه دار
ورنه کار روزگار کهنه جز تکرار نیست

مهدی سهیلی


- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 23:27:44
 موضوع مطلب:


ترا که هر چه مراد است در جهان داری
چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری


- چهارشنبه، 22 بهمن ماه ، 1393 23:48:06
 موضوع مطلب:یک منظره کشیـده ام - امّا چــه فایده؟
وقتی که نیستی تو در اینجا چه فایده؟
دریا به رنگ آبی ِ روشن، پر از سکوت
وقتی که نیست ماهیِ دریا، چه فایده؟

امید صباغ نو


- پنجشنبه، 23 بهمن ماه ، 1393 00:28:02
 موضوع مطلب:


هفت شهر عشق را عطار گشت///ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم


- پنجشنبه، 23 بهمن ماه ، 1393 01:19:27
 موضوع مطلب:


مهلت ما اندک است و عمر ما بسیار نیست
در چنین فرصت مرا با زندگی پیکار نیست
سهم ما چون دامنی گل نیست در گلزار عمر
یار بسیار است اما مهلت دیدار نیست

مهدی سهیلی


- پنجشنبه، 23 بهمن ماه ، 1393 09:59:11
 موضوع مطلب:


تحفه بر دل بردم جان و تن و دین و هوش | دل گفت برو، کانجا هر چار نمیگنجد


- پنجشنبه، 23 بهمن ماه ، 1393 13:22:38
 موضوع مطلب:


در اين عرصه با يار بودن خوش است
به رسم شهيدان سرودن خوش است

بيا در خدا خويش را گم كنيم
به رسم شهيدان تكلم كنيم

سید حسن حسینی


- جمعه، 24 بهمن ماه ، 1393 11:32:26
 موضوع مطلب:


مُهرِ مِهرِ دلبری بر جانِ ماست | جانِ ما در حضرتِ جانانِ ماست


- جمعه، 24 بهمن ماه ، 1393 11:59:49
 موضوع مطلب:


تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست
وگر خطاست مرا از خطا ابایی نیست
بیا که در شب گرداب زلف مواجت
به غیر گوشۀ چشم تو ناخدایی نیست

فاضل نظری


- جمعه، 24 بهمن ماه ، 1393 12:05:30
 موضوع مطلب:


تو بر مایه ی دانش خود مایست
که بالای هر دانشی دانشی ست
"فردوسی"


- جمعه، 24 بهمن ماه ، 1393 12:35:57
 موضوع مطلب:تو ای ستارۀ خندان کجا خبرداری
ز نالۀ سحر و گریۀ شبانۀ ما
چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه
جهان پر است ز گلبانگ عاشقانۀ ما

رهی معیری- جمعه، 24 بهمن ماه ، 1393 13:35:28
 موضوع مطلب:


از دوست به یادگار دردی دارم
که ان درد به صد هزار درمان ندهم
( مولانا )


- جمعه، 24 بهمن ماه ، 1393 13:43:01
 موضوع مطلب:


مادر فرشته ایست که من فکر میکنم
بر روی خاک، معجزه آسا نشسته است
مادر پرنده ایست که با بالهای خیس
بر شاخۀ شکستۀ رویا نشسته است

عبدالجبار کاکایی


- جمعه، 24 بهمن ماه ، 1393 13:48:12
 موضوع مطلب:


تنها تو آگاهی و تو میدانی
اسرار آن خطای نخستین را
تنها تو قادری که ببخشایی
بر روح من صفای نخستین را
"فروغ فرخزاد "


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 00:25:54
 موضوع مطلب:


آنان که خاک را بنظر کیمیا کنند
آیاشود ککه گوشه چشمی به ما کنند؟


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 00:32:05
 موضوع مطلب:

دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن

کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت

سعدی
- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 10:23:04
 موضوع مطلب:


تمامِ سحر و فسونی به دلفریبیِ خلق | چه احتیاج به زلف و رخ و ذغن داری


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 12:29:16
 موضوع مطلب:


یک بار هم ای عشقِ من از عقل میندیش
بگذار که دل حل بکند مسئله ها را

محمدعلی بهمنی


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 16:48:08
 موضوع مطلب:


آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 16:55:12
 موضوع مطلب:این واژه ها صراحت ِ تنهایـی من اند
با این همه مخـواه که تنها ببینی ام

محمدعلی بهمنی


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 17:03:22
 موضوع مطلب:


من که رسوای جهان گشته ز عشقت بودم
تو چرا راز دلم گوش نکردی و رهایم کردی؟


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 20:41:03
 موضوع مطلب:


یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
پادشاهی کامران بود از گدایان عار داشت


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 20:54:14
 موضوع مطلب:


تویی بهانه ام اما بهانه ای که ندارم
گذاشتم سر خود را به شانه ای که ندارم
تمام عمر کشاندی مرا به سوی نگاهت
تمام عمر به سوی نشانه ای که ندارم

حمیدرضا برقعی


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 21:08:26
 موضوع مطلب:


مگرزنجیرمویی گیردم دست           وگرنه سر به شیدائی برآرم


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 21:19:34
 موضوع مطلب:


من نیستم چون دیگران بازیچۀ بازیگران
اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم

رهی معیری


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 22:28:26
 موضوع مطلب:


ما هر دوان خاموشِ خاموشیم، اما | چشمانِ ما را در خموشی گفت و گوهاست


- شنبه، 25 بهمن ماه ، 1393 22:32:21
 موضوع مطلب:تیغ یادش ریشه ی اندوه و غم را می زند
آفتاب هستی اش چشم عدم را می زند

سیدحسن حسینی


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 00:49:01
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نیز هم/دل فدای او شدو جانی نیز هم


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 00:58:26
 موضوع مطلب:

ما به آن گل از وفای خویشتن دل بسته ایم
ورنه این صحرا تهی از لاله ی سیراب نیست
آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست
ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست

رهی معیری- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 10:58:04
 موضوع مطلب:


تعالی الله قباپوشی که او را | کمر بر موی و مویی تا کمر هست


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 11:29:03
 موضوع مطلب:


(بیاد دوران مدرسه)
توانا بود. هرکه دانا بود/ز دانش دل پیر برنا بود


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 11:51:03
 موضوع مطلب:در مشام خاطرم عطر جنون می آورند
بادهای باستانی بوی خون می آورند
صورت اندیشه ام سیلی ز دریا می خورد
آخرین برگ از کتاب آب ها، تا می خورد

سیدحسن حسینی


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 13:23:07
 موضوع مطلب:


دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی/تو ازین چ سود داری ک نمیکنی مدارا


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 14:38:25
 موضوع مطلب:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران وای به حال دگران

شهریار- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 15:43:45
 موضوع مطلب:


نژاد و گوهر من از محیط یکرنگیست
مرا به زور چو شبنم به رنگ و بو بستند


صائب


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 15:46:51
 موضوع مطلب:


دو فصل است تقویم دلتنگی ام
خرانی که هست و بهاری که نیست

سعید بیابانکی


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 15:49:03
 موضوع مطلب:


تو را این همه بلبل نوای عشق زنند
چه التفات بود بر صدای منکر زاغ          
سعدی


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 15:54:34
 موضوع مطلب:

غمزه اش راه دل زند که بیا

نرگسش جام می دهد که بنوش

رهی معیری
- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 15:56:09
 موضوع مطلب:


شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق           به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی


استاد شهریار


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 15:58:41
 موضوع مطلب:

یک دو نفس خیال باز، رشتهٔ شوق‌ کن دراز

تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زندگی

بیدل دهلوی
- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 16:14:40
 موضوع مطلب:


یار من خسرو خوبان و لبش شیرین است

خبرش نیست که فرهاد وی این مسکین است

سیف فرغانی


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 16:17:14
 موضوع مطلب:


تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

شیخ بهایی


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 17:03:40
 موضوع مطلب:


هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد بعشق/ثبت است بر جریده عالم دوام ما


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 21:54:04
 موضوع مطلب:


آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش / این چراغی ست کزاین خانه به آن خانه برند


- يكشنبه، 26 بهمن ماه ، 1393 22:23:53
 موضوع مطلب:


دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

حافظ


- دوشنبه، 27 بهمن ماه ، 1393 16:52:51
 موضوع مطلب:


آب را گل نکنیم
شاید این آب روان می رود پای سپیداری
تا فرو شوید اندوه دلی...


- دوشنبه، 27 بهمن ماه ، 1393 16:56:47
 موضوع مطلب:


یارم چو قدح بدست گیرد/بازار بتان شکست گیرد


- دوشنبه، 27 بهمن ماه ، 1393 16:59:25
 موضوع مطلب:


دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی؟
یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی


- دوشنبه، 27 بهمن ماه ، 1393 20:06:07
 موضوع مطلب:


یــاد ایــام جــوانـی جـگـرم خـون مـیـکـرد
خـوب شـد پـیـر شـدم کـم کم و نسیان آمد


- دوشنبه، 27 بهمن ماه ، 1393 21:22:29
 موضوع مطلب:دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند
در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی

سیمین بهبهانی


- سه شنبه، 28 بهمن ماه ، 1393 10:42:39
 موضوع مطلب:


یک روی و هزار آیِنه بیش | یک مجمل و این همه مفصل!


- سه شنبه، 28 بهمن ماه ، 1393 11:04:39
 موضوع مطلب:


لازمه ی عاشقیست رفتن و دیدن زدور
ورنه ز نزدیک هم رخصت دیدار هست


- سه شنبه، 28 بهمن ماه ، 1393 20:03:04
 موضوع مطلب:


تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

خیام


- چهارشنبه، 29 بهمن ماه ، 1393 10:29:43
 موضوع مطلب:


هر دم از این باغ بری میرسد | تازه تر از تازه تری میرسد


- چهارشنبه، 29 بهمن ماه ، 1393 23:28:11
 موضوع مطلب:


دیگر اسیر آن منِ بیگانه نیستم
از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت

افشین یداللهی- پنجشنبه، 30 بهمن ماه ، 1393 00:50:36
 موضوع مطلب:


تو فصل پنجم عمر منی و تقویمم
به شوق توست که تکرار میشود هر سال

محمدعلی بهمنی


- پنجشنبه، 30 بهمن ماه ، 1393 00:57:13
 موضوع مطلب:


لبت زین سان که بی‌پروا به مهمانیم میخواند
سیاوش نیز اگر باشم زکف رفته است پرهیزم
به این آرامش غمناک عادت کرده‌ام دیگر
به اغوایی از این گونه به طغیان برمیانگیزم

حسین منزوی


- پنجشنبه، 30 بهمن ماه ، 1393 10:13:04
 موضوع مطلب:


مثلِ نوری كه به سویِ ابديت جاريست | قصه ای با تو شد آغاز كه پایان نگرفت


- پنجشنبه، 30 بهمن ماه ، 1393 11:47:25
 موضوع مطلب:


تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک


- پنجشنبه، 30 بهمن ماه ، 1393 13:33:30
 موضوع مطلب:

که بود آن آهوی وحشی چه بود آن سایۀ مژگان؟

که تاب از من ستاند امروز و خواب از من ربود امشب

رهی معیری
- پنجشنبه، 30 بهمن ماه ، 1393 16:07:36
 موضوع مطلب:


برغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره تو حجت موجه ماست


- پنجشنبه، 30 بهمن ماه ، 1393 17:47:41
 موضوع مطلب:


تــو مدّعـی بودی درون را نیـــز می بینی
احساس را در هرکس و هرچیز می بینی!
شاید همان بودی که بایستی کنارم بود
امـا دلِ دیوانه ات را ریــز می بینی!

امید صباغ نو


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 01:34:39
 موضوع مطلب:


یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت
یا او ز شاهراه حقیقت گذر نکرد


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 01:38:56
 موضوع مطلب:

داغی از دوست رسیده‌ست به من
که به سرمایهٔ مرهم ندهم
غمی از عشق به خاطر دارم
که به صد خاطر خرم ندهم

فروغی بسطامی


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 14:28:59
 موضوع مطلب:


مشکلی حل نشد از مدرسه و صحبت شیخ.      غمزه ای تا گره از مشکل ما بگشایی


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 14:37:44
 موضوع مطلب:


یا رب ان اهوی مشکین ب ختن بازرسان
وان سهی سرو خرامان بچمن بازرسان


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 14:40:09
 موضوع مطلب:


نوبهار است،در میکده را بگشایید.     نتوان بست در میکده را در فصل بهار


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 15:05:42
 موضوع مطلب:


روزی ز سر‌سنگ عقابی ب هوا خاست     واندر طلب طعمه پر‌و بال بیاراست


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 22:35:20
 موضوع مطلب:


تا روی دوست دید دل جان گداز من
یک جان نداد در ره او،صد هزار داد


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 23:29:43
 موضوع مطلب:در مذهب ما کلام حق ناد علی ـــــست/طاعت که قبول حق فتد یاد علی ــــست
از جمله آفریــــنش کون و مکـــــــان/مقصود خــدا عـــــــــلی و اولاد عـلی ــــــست

«حافظ»


- جمعه، 1 اسفند ماه ، 1393 23:34:17
 موضوع مطلب:


توانـا بود هرکهـ دانـا‌بود      ز دانش دل پیر برنـا بود


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 00:16:39
 موضوع مطلب:دورخ از تیــــرگی بـخت درون تـــــو بــود
گـر درون تـیــره نباشد هـمه دنیــــاست بـهـشـت


صائب تبریزی


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 11:31:08
 موضوع مطلب:


تا بُوَد در عشقِ آن دلبر گرفتاری مرا | کی بُوَد ممکن که باشد خویشتنداری مرا


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 12:56:21
 موضوع مطلب:


اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است
اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است

محمدعلی بهمنی


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 18:51:48
 موضوع مطلب:


تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین                همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی
«هانف اصفهانی»


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 19:03:57
 موضوع مطلب:


یک شب به رغم صبح به زندان من بتاب
تـا مـن بـه رغـم شـمـع سر و جان فشانمت


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 19:40:42
 موضوع مطلب:


ترسم ک صرفه ای نبرد روز بازخواست
نان حلال شیخ ز اب حرام ما


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 20:15:18
 موضوع مطلب:


***
افـتد گذار او به من از دور و گاهگـاه      خواب خوشم هـمـین گـذر گـاه گـاهـش است
***


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 21:00:46
 موضوع مطلب:


تو بر مایه ی دانش خود مایست

که بالای هر دانشی دانشی است     

فردوسی


- شنبه، 2 اسفند ماه ، 1393 21:41:08
 موضوع مطلب:


تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت
به شرطی که مرا در آرزوی خویش نگذاری

محمدعلی بهمنی


- يكشنبه، 3 اسفند ماه ، 1393 15:11:29
 موضوع مطلب:


یا رب سببی ساز که یارم به سلامت | باز آید و برهاندم از بندِ ملامت


- يكشنبه، 3 اسفند ماه ، 1393 15:32:27
 موضوع مطلب:تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد
عماد خراسانی


- يكشنبه، 3 اسفند ماه ، 1393 16:14:11
 موضوع مطلب:


دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا
دردا ک راز پنهان خواهد شد اشکارا


- يكشنبه، 3 اسفند ماه ، 1393 17:45:04
 موضوع مطلب:


ای یارِ ناسامانِ من از من چرا رنجیده‌ای؟ | وی درد و ای درمانِ من از من چرا رنجیده‌ای؟


- يكشنبه، 3 اسفند ماه ، 1393 19:59:50
 موضوع مطلب:


یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور

حافظ


- يكشنبه، 3 اسفند ماه ، 1393 20:26:16
 موضوع مطلب:


روزگــــــار است این که گه عزت دهد،گه خوار دارد/چرخ بازیگـــــــر از این بازیچه ها بسیار دارد

«قائم مقام فراهانی»


- يكشنبه، 3 اسفند ماه ، 1393 20:53:39
 موضوع مطلب:


دیدی چه ها کرد غم با دل من رسوا دل من شیدا دل من
دارد تماشا خوش با تو سودا خارا دل تو مینا دل من

صائب تبریزی


- دوشنبه، 4 اسفند ماه ، 1393 10:46:26
 موضوع مطلب:


نامت نشود تا نشوی سوختهء عشق | کز داغِ پس از سوختگی نام توان یافت


- دوشنبه، 4 اسفند ماه ، 1393 13:44:31
 موضوع مطلب:


تا که از جسم و روان بر تو حجاب است،حجاب      خود نبینی به همه جسم و روان حاکم اوست


- دوشنبه، 4 اسفند ماه ، 1393 15:41:43
 موضوع مطلب:


تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم
هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم

مولوی


- دوشنبه، 4 اسفند ماه ، 1393 20:13:04
 موضوع مطلب:


مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است

اقبال لاهوری


- دوشنبه، 4 اسفند ماه ، 1393 22:09:41
 موضوع مطلب:


تا کی به تمنای وصال تو یگانه. اشکم بود از هر مژه چون سیل روانه


- دوشنبه، 4 اسفند ماه ، 1393 22:52:56
 موضوع مطلب:


هزار شکر که از رنج زندگی آسود
وجود خسته و جان ستم کشیده من
به روی تربت من برگ لاله افشانید
به یاد سینه خونین داغ دیده من

رهی معیری


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 00:13:13
 موضوع مطلب:نقش پیری را ز آب و رنگ ها نتوان زدود
در زمستان برف رسوا بر سر هر بام بود
مهدی سهیلی


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 00:23:04
 موضوع مطلب:


دلبرا ما دل به چنگال بلا بسپرده‌ایم
رحم کن بر ما که بس جان خسته و دل مرده‌ایم
           ای بسا شب کز برای دیدن دیدار تو          
از سر کوی تو بر سر سنگ و سیلی خورده‌ایم

سنایی غزنوی


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 11:11:41
 موضوع مطلب:


میانِ هجر و وصالش، گر اختیار دهند | زِ هر دو هیچ یکی اختیار نتوان کرد


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 12:33:30
 موضوع مطلب:


                           
62225 مي نويسد:
میانِ هجر و وصالش، گر اختیار دهند | زِ هر دو هیچ یکی اختیار نتوان کرددریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش
جنگل کبود و رود کبود و افق کبود


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 15:39:45
 موضوع مطلب:


درین درگه، که گَه گَه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه

                          مشو غرّه به امروزت که از فردا نِه ای آگَه


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 16:00:19
 موضوع مطلب:


هزار جهد بکردم که سِرّ عشق بپوشم
شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 16:24:09
 موضوع مطلب:


من همانم که اگر دوست مرا یاد کند


به صفای قدمش دیده ی خو فرش کنم


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 17:12:26
 موضوع مطلب:


مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 18:12:48
 موضوع مطلب:


تا می صافست و وصل یار و کنج میکده
بی نیاز از خانقاه و کعبه و بتخانه ایم

سید عمادالدین نسیمی


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 19:39:58
 موضوع مطلب:


ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
کس نیست چنین عاشق و بیچاره که ماییم


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 19:40:31
 موضوع مطلب:

ماه مهر آیین که میزد باده با رندان کجاست
باد مشکین دم که بوی عشق می آورد کو؟
در بیابان جنون سرگشته ام چون گرد باد
همرهی باید مرا مجنون صحرا گرد کو؟

رهی معیری- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 19:46:13
 موضوع مطلب:


وعده ی وصل میدهد /
طاقت انتظار کو؟


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 19:56:28
 موضوع مطلب:


وقتی همه جا از غزل من سخنی هست
یعنی همه جا تو ، همه جا تو، همه جا تو
پاسخ بده از این همه مخلوق چرا من؟
تا شرح دهم از همۀ خلق، چرا تو؟

محمدعلی بهمنی


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 20:05:50
 موضوع مطلب:


وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته
                                   
                          دیگه نمیخام یادم بیاد چی بمن گذشته


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 20:11:19
 موضوع مطلب:


هرشب تو را بي‌جستجو مي‌يافتم اما
نگذاشت بي‌خوابي بدست آرم تو را امشب

محمدعلی بهمنی


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 21:51:49
 موضوع مطلب:


بهار امد که من شیدا بگردم
                          چو ماهی در به دریا بگردم

پلنگ در کوه و اهو دربیابان
                               همه جفتند ومن تنهامیگردم


- سه شنبه، 5 اسفند ماه ، 1393 23:23:37
 موضوع مطلب:من صورتم که به شعرم شبیه نیست
بر ایـن گمـان مباش کـه زیبا ببینی ام
شاعر شنیدنی ست ولی میل،میل ِ توست
آمــاده ای کـــه بشنـــوی ام یا ببینی ام ؟

محمدعلی بهمنی


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 00:12:22
 موضوع مطلب:


ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست           حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

«حافظ»


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 00:27:48
 موضوع مطلب:


تا به جمالِ تو گشودیم چشم | از سخنِ خلق ببستیم گوش


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 00:35:37
 موضوع مطلب:


شهاب ِ یاد تو در آسمان خاطر من
                                         پیاپی از همه سو خطّ زر کشید بیا                                             
ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
                                         ز غصّه رنگ من و رنگ شب پرید بیا                                        
                                                       سیمین بهبهانی                                                            


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 00:37:29
 موضوع مطلب:


شب از حضیض نهان سوی اوج می آیند
چو وقتِ وقت رسد، فوج فوج می آیند
قسم به صبر وصفاشان، به رأیشان سوگند
به هیمه ی نفس اسب هایشان سوگند
که گرد ظلمت شب به باره می شویند
به خون تازه زمین را دوباره می شویند


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 00:53:43
 موضوع مطلب:دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند
در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی

سیمین بهبهانی


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 09:20:14
 موضوع مطلب:


یارب این چه شهریست که صد یوسف دل

                               به کلافی بفروشیم وخریداری نیست


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 10:52:12
 موضوع مطلب:


تا وصلِ تو را هجرِ تو ای ماه فرو خورد | دردی نشناسم که به صد باره نخوردم


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 19:22:43
 موضوع مطلب:


مرنجان دلنم را که این مرغ وحشی

                                    زبامی که برخاست مشکل نشیند


- چهارشنبه، 6 اسفند ماه ، 1393 21:59:31
 موضوع مطلب:


دریا شده ست خواهر و من هم برادرش
شاعرتر از همیشه نشستم برابرش
خواهر! سلام با غزلی نیمه آمدم
تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش

محمدعلی بهمنی


- پنجشنبه، 7 اسفند ماه ، 1393 09:24:25
 موضوع مطلب:


شوختر گردد شود چون خال از خط بالدار | فتنه در دنبال دارد اخترِ دنبالدار


- پنجشنبه، 7 اسفند ماه ، 1393 16:25:54
 موضوع مطلب:رفتم که هم زبان دگر جویم
رفتم که آشیان دگر سازم
رفتم که نیمه جان جوانی را
در پای دلبر دگر اندازم
وا حسرتا. که یاد نگاه تو
تا زنده ام فریب دهد بازم

رهی معیری


- پنجشنبه، 7 اسفند ماه ، 1393 17:41:12
 موضوع مطلب:


میدونم هرجاکه باشی دلتو اهل همینجاس

                                                   واسه ی منو تو اینجا اولو اخر دنیاس


- پنجشنبه، 7 اسفند ماه ، 1393 20:47:03
 موضوع مطلب:


سوگند می خورم که نبی شهر علم بود/شهری که جز علی در دیگر نداشته است


- پنجشنبه، 7 اسفند ماه ، 1393 21:37:17
 موضوع مطلب:تاعمرماباشد بدنیامارفیقیم


                                   ترس از ان دارم بمیرم حس کنی نارفیقیم


- پنجشنبه، 7 اسفند ماه ، 1393 23:50:58
 موضوع مطلب:


مرا به باغ و بهاران چه کار دور از تو ؟
مرا چه کار به باغ و بهار دور از تو ؟
بهار آمده اما نه سوی من که نسیم
زند به خرمن عمرم ، شرار دور از تو

حسین منزوی


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 13:34:36
 موضوع مطلب:


وقتی دوری تنهایی نزدیکه

                                         قلبم بی تومیترسه تاریکه


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 13:48:46
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 18:35:39
 موضوع مطلب:


همه هست ارزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان تورا که من هم برسم به آرزویی...


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 20:21:00
 موضوع مطلب:


یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم

                               در میان لاله وگل اشیانی داشتیم


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 20:44:03
 موضوع مطلب:

مژگان کشید رشته به سوزن ولی چه سود
دیگر به چاک سینه مجال رفو نبود
دیگر شکسته بود دل و در میان ما
صحبت بجز حکایت سنگ و سبو نبود

شهریار- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 20:49:18
 موضوع مطلب:


در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 20:50:13
 موضوع مطلب:


آمده ام چو عقل و جان از همه ديده ها نهان // تا سوي جان و ديدگان مشعله نظر برم


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 20:54:37
 موضوع مطلب:


مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد
جز شیر خداوند جهان، حیدر کرار؟کسایی مروزی


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 21:21:10
 موضوع مطلب:


در کارگه کوزه گری رفتم دوش دیدم دوهزار کوزه گو یا وخموش


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 21:21:41
 موضوع مطلب:


رفتم که ببینم کیست تا یادم کند

یک غزل مهمانی حال پریشانم کند

رفتم و غافل از اینکه من زتنها ترخودم

خواب هم نیست کزین کابوس بیدارم کند


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 21:23:56
 موضوع مطلب:


دانی که چرا راز دلم با تو نگویم

           طوطی صفتی طاقت اسرار نداری


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 21:53:26
 موضوع مطلب:


یک لحظه شدم از دل خود غافل و ناگاه
چون رود به دریا زد و چون موج خطر کرد
بی‌صبر و شکیبم که همه صبر و شکیبم
همراه عزیزان سفر کرده، سفر کرد

قیصر امین پور


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 22:28:37
 موضوع مطلب:


در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی
هرکس آزار من زار پسندید ولی
نپسندید دل زار من آزار کسی

شهریار


- جمعه، 8 اسفند ماه ، 1393 23:56:58
 موضوع مطلب:

یا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت

چندان که بازبیند دیدار آشنا را

سعدی
- شنبه، 9 اسفند ماه ، 1393 12:43:29
 موضوع مطلب:


ای ادمها که بر ساحل نشسته شادو خندانید

                               یک نفر دراب دارد میسپارد جان


- شنبه، 9 اسفند ماه ، 1393 19:51:59
 موضوع مطلب:


نقشی بر آب می زنم از گریه حالیا
تا کی شود قرین حقیقت مجاز من


- شنبه، 9 اسفند ماه ، 1393 21:12:16
 موضوع مطلب:


ندارد چون دل خود رای من تاب نظر چندان
چه بر شمشیر مردم کش نگاهی میزند خود را


- شنبه، 9 اسفند ماه ، 1393 22:19:37
 موضوع مطلب:


از خانه بيرون مي‌زنم ، اما کجا امشب ؟
شايد تو مي‌خواهي مرا در کوچه‌ها امشب
پشت ستون سايه‌ها ، روي درخت شب
مي‌جويم اما نيستي در هيچ جا امشب

محمدعلی بهمنی


- يكشنبه، 10 اسفند ماه ، 1393 08:33:26
 موضوع مطلب:


بازآمدم چون عید نو تاقفل زندان بشکنم
وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم
/مولوی/


- يكشنبه، 10 اسفند ماه ، 1393 11:30:44
 موضوع مطلب:


من و هزار گدا همچو من به نزدِ تو هیچ است | گدا چه؟ پادشهانِ زَمَن به نزدِ تو هیچ است


- يكشنبه، 10 اسفند ماه ، 1393 11:34:52
 موضوع مطلب:


تورا زکنگره عرش میزنند صفیر.....
ندانمت که در این دامگه چه افتادست


- يكشنبه، 10 اسفند ماه ، 1393 12:10:37
 موضوع مطلب:


تاتوانی دلی بدست اور
                          دل شکستن هنر نمیباشد


- يكشنبه، 10 اسفند ماه ، 1393 12:24:43
 موضوع مطلب:


دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کین درد را دواکن؟؟؟


- يكشنبه، 10 اسفند ماه ، 1393 14:39:23
 موضوع مطلب:


ناگهان دیدم که دور افتاده ام از همرهانم
مانده با چشمان من دودی به جای دودمانم
ناگهان آشفت کابوسی مرا از خواب کهفی
دیدم آوخ قرنها راه است از من تا زمانم

محمدعلی بهمنی


- يكشنبه، 10 اسفند ماه ، 1393 22:52:43
 موضوع مطلب:


مر چرخ را ضرر نیست، وز گردشش خبر نیست | عالم یکی درختی است، که‌ش جز بشر ثمر نیست


- دوشنبه، 11 اسفند ماه ، 1393 00:26:25
 موضوع مطلب:


تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین/کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت


- دوشنبه، 11 اسفند ماه ، 1393 00:35:57
 موضوع مطلب:


تو با من باش و بگذارعالمی از من جدا گردد
                     چو یکدم با تو بنشینم دل از هر غم رها گردد


- دوشنبه، 11 اسفند ماه ، 1393 11:29:35
 موضوع مطلب:


در دایرهء قسمت ما نقطهء تسلیمیم | لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی


- دوشنبه، 11 اسفند ماه ، 1393 11:34:10
 موضوع مطلب:


یارب سببی ساز که روز محشر

                               پرونده ی ما بدست زهرا برسد


- دوشنبه، 11 اسفند ماه ، 1393 16:56:23
 موضوع مطلب:


دل تمنا می کند تا من بسازم خانه ای
                              عاشقان کی خانه دارند دل مگر دیوانه ای؟


- دوشنبه، 11 اسفند ماه ، 1393 19:28:17
 موضوع مطلب:


یادایام جوانی جگرم خون می کرد

خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد

ایرج میرزا


- دوشنبه، 11 اسفند ماه ، 1393 19:37:56
 موضوع مطلب:


دلا بسوز که سوز تو کارها بکند/نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

حافظ


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 10:50:43
 موضوع مطلب:


در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند | گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 11:39:47
 موضوع مطلب:


ای عشق مدد کن که به سامان برسیم                                         چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم

یا من برسم به یار یا یار به من                                              یا هر دو بمیریم و به پایان برسیم


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 13:09:00
 موضوع مطلب:


من که ازخود خبرم نیست چه قیدی دارم؟؟!!
جمله های خبری قید مکان میخواهند....!


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 17:01:57
 موضوع مطلب:


دریا شده ست خواهر و من هم برادرش
شاعرتر از همیشه نشستم برابرش


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 18:12:33
 موضوع مطلب:


شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق          
به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی

استاد شهریار


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 19:31:22
 موضوع مطلب:


یوسف که در جمال ندارد کسی جز اونظیر
                                         رویش صفا زاشک زلیخا گرفته قرض


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 19:35:43
 موضوع مطلب:


ضمیر مخزن دل پر کن از کلام حکیم

که دُر پند به از گنج لولو ویاقوت

نظامی


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 19:44:51
 موضوع مطلب:


ترسم ان روز بیایی که نباشد جسدم                               کوزه کر کوزه بسازد زخاک جسدم


- سه شنبه، 12 اسفند ماه ، 1393 19:54:27
 موضوع مطلب:


من از چه چیز تو ای زندگی کنم پرهیز
که انعطاف تو، یکسان نشسته در هر چیز

محمدعلی بهمنی


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 10:29:13
 موضوع مطلب:


زبس غم جانان کشیده دلم

زمردم دوران رمیده دلم


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 11:13:11
 موضوع مطلب:


مگو فردا بَرَت آیم که من دور از تو تا فردا | نخواهم زیست، خواهم مرد، یا امروز یا امشب


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 11:19:03
 موضوع مطلب:


برو ای گدای مسکین در خانه علی زن                          که نگین پادشاهی دهد ازکرم گدارا


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 14:33:41
 موضوع مطلب:


ای یار دور دست که دل می بری هـنوز
چون آتش نهفته به خـاکـستـری هـنـوز
هر چند خط کشیده بـر آیـیـنه ات زمـان
در چشمم از تمام خوبان، سـری هـنـوز

حسین منزوی


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 16:10:53
 موضوع مطلب:


زان یار دلنوازم شکریست باشکایت
گرنکته دان عشقی بشنو تواین حکایت


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 19:58:35
 موضوع مطلب:


تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی                               لب جوی ولب جام و لب یار ای ساقی


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 21:34:16
 موضوع مطلب:


یـــــــــــار آن بود که صبر کند بر جفای یار / ترک رضای خویش کند بر رضای یار


- چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 23:14:45
 موضوع مطلب:


روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران / تا از دلم بشویی غم های روزگاران


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 00:44:11
 موضوع مطلب:


نیازارم ز خود هرگز دلی را / که میترسم در او جای تو باشد


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 01:26:46
 موضوع مطلب:


دوباره داغ دلم تازه شد کنار ضریح
خدا کند که بسازیم قبر پنهان را
برای حضرت مادر ضریح می سازیم
و دست فرشچیان طرح می زند آن را....

سید حمیدرضا برقعی


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 01:39:58
 موضوع مطلب:


از دوســـــــت به یادگــــار دردی دارم                که ان درد به صد هزار درمان ندهم


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 09:39:18
 موضوع مطلب:


ماییم ونوای بی نوایی.      بسم اله اگر حریف مایی


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 10:52:31
 موضوع مطلب:


یا رب تو نگه دار دلِ خلوتیان را | کان مُغ بچه مست است و درِ صومعه باز است


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 14:57:54
 موضوع مطلب:


تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد

هشیار گرد که گذشت اختیار عمر


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 15:33:03
 موضوع مطلب:


رشته ای جنس همان رشته که بر گردن توست
چه سر وقت مرا هم به سر وعده کشید
به کف و ماسه که نایاب ترین مرجان ها
تپش تب زدۀ نبض مرا می فهمید

محمدعلی بهمنی


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 15:37:51
 موضوع مطلب:


دلفریبان نباتی همه زیور بستند

دلبرماست که باحسن خداداد آمد

حافظ


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 15:52:07
 موضوع مطلب:
دلا نزد کسي بنشين که او از دل خبر دارد
به زير آن درختي رو که او گل هاي تر دارد
در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بي کاران
به دکان کسي بنشين که در دکان شکر دارد

مولوی
- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 15:59:13
 موضوع مطلب:


در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:04:02
 موضوع مطلب:


در دایره قسمت،ما نقطه ی تسلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:06:16
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه در صفحه ی شطرنج دلت
شاه غم بودم و با کیش رخت مات شدم

کسایی مروی


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:16:02
 موضوع مطلب:


منم چون شاخ تشنه در بهاران
تویی همچون هوای ابر و باران


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:16:25
 موضوع مطلب:
ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم
دل به مهر باده نوشان بسته ایم
جان بکوی می فروشان داده ایم
در به روی خود فروشان بسته ایم

رهی معیری- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:18:37
 موضوع مطلب:


ما مست صبوحیم زمیخانه توحید

حاجت به می و خانه خمار نداریم


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:23:06
 موضوع مطلب:


من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هرکسی ان درود عاقبت کار که کشت


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:24:27
 موضوع مطلب:


تا نیست نگردی ره هستت ندهند

وین مرتبه با همت پستت ندهند


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:30:13
 موضوع مطلب:


در آن نفس بمیرم که در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 16:36:43
 موضوع مطلب:


ما با تو ایم و با تو نه ایم اینت بوالعجب
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم
سعدی


- پنجشنبه، 14 اسفند ماه ، 1393 22:09:30
 موضوع مطلب:


مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پایش چو مور


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 00:52:32
 موضوع مطلب:


روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

مولوی


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 10:14:24
 موضوع مطلب:


ما چنان سوخته از تشنگی و لاله رخان | آب سرچشمهء مقصود ز ما میخواهند


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 11:25:02
 موضوع مطلب:


دوش می آمد و رخساره برافروخته بود / تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود
حافظ


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 14:41:45
 موضوع مطلب:


دل داده ام به یاری شوخی کشی نگاری

مرضیه السجایا محموده الخصائل

حافظ


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 14:44:09
 موضوع مطلب:


لبت نـه گوید و پیداست مـی‌گـوید دلـت آری
که اینسان دشمنی ، یعنی که خیلی دوستم داری


محمدعلی بهمنی


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 14:47:53
 موضوع مطلب:


یکی شکسته نوازی کن ای نسیم عنایت
که در هوای تو لرزنده تر ز شاخه بیدم
استاد شهریار


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 14:56:56
 موضوع مطلب:


مباد روزی چشم من ای چراغ امید
که خالی از تو ببینم شبی سرای تو را
دل گرفته ی من کی چو غنچه باز شود
مگر صبا برساند به من هوای تو را

هوشنگ ابتهاج


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 14:59:48
 موضوع مطلب:


آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

حافظ


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 15:04:16
 موضوع مطلب:این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم
که بلاهای وصال تو کم از هجران نیست

آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دگر
انتظار مددی از کرم باران نیست

هوشنگ ابتهاج


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 15:15:15
 موضوع مطلب:


تا نیست نگردی ره هستت ندهند

وین مرتبه با همت پستت ندهند


- جمعه، 15 اسفند ماه ، 1393 19:21:23
 موضوع مطلب:


دیگران را عیش و شادی گرچه در صحرا بود
عیش ما هر جا که یار آنجا بود ، آنجا بود

خواجوی کرمانی


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 08:44:53
 موضوع مطلب:


دلم تنهاست ماتم دارم امشب
دلى سرشارازغم دارم امشب
سلمان هراتى


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 11:15:26
 موضوع مطلب:


بی وصلِ تو در هوایِ مهرت | چون ذره مرا مجال تا کی؟


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 11:56:13
 موضوع مطلب:


یا رب چه بلا که عشق یارست


زو عقل به درد و جان فکارست


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 12:07:50
 موضوع مطلب:


ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین
آبرو داری کن ای زاهد مسلمانی بس است


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 12:20:47
 موضوع مطلب:


تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است

همواره مرا کوی خرابات مقام است


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 12:26:11
 موضوع مطلب:


تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
دل سودا زده از غصه دو نیم افتادست


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 12:29:00
 موضوع مطلب:


تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 12:31:18
 موضوع مطلب:


دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه ی مارا عطشی دست داد


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 14:59:55
 موضوع مطلب:


دلفریبان نباتی همه زیور بستند

دلبرماست که باحسن خداداد آمد

حافظ


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 15:13:50
 موضوع مطلب:


دوش می امد و رخساره برافروخته بود
تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 15:23:00
 موضوع مطلب:


دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشم
سیلاب سرشک آمدوطوفان بلا رفت


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 17:00:04
 موضوع مطلب:


تو همچو صبحی من شمع خلوت سحرم

تبسمی کن و جان ببین که همی سپرم


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 17:05:22
 موضوع مطلب:


ما که رفتیم و گذشت انچه تو با ماکردی

                                    تو بمان و دذگران وای بحال دگران


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 17:15:06
 موضوع مطلب:


نمی توان غم دل را به خنده بیرون کرد


ز خنده رویی گل تلخی از گلاب نرفت


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 17:52:54
 موضوع مطلب:


تو را نادیدن ما غم باشد که در خیلت به از ما کم نباشد
من از دست تو در عالم نهم روی و لیکن چون تو در عالم نباشد

سعدی


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 18:07:43
 موضوع مطلب:


دوش دیدم ک ملایک در میخانع زدند
گل ادم بسرشتندو ب پیمانه زدند


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 18:09:30
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نیز هم / دل فدای او شد و جان نیز هم

حافظ


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 18:21:29
 موضوع مطلب:


میازار موری ک دانه کش است
ک جان داردو جان شیرین خوش است


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 18:27:34
 موضوع مطلب:
تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم / که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

حافظ- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 21:18:29
 موضوع مطلب:


وهم راحت صید الفت کرد مجنون مرا مشق تمکین لفظ گردانید مضمون مرا


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 21:41:48
 موضوع مطلب:


الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 21:54:31
 موضوع مطلب:


ای سیب سرخ غلت‌‌زنان در مسیر رود      /      یک شهر تا به من برسی عاشقت شده‌ست


- شنبه، 16 اسفند ماه ، 1393 22:09:41
 موضوع مطلب:


تا دامن از من کشیدی ای سرو سیمین تن من
هرشب ز خونابۀ دل پر گل بود دامن من

رهی معیری


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 10:46:11
 موضوع مطلب:


ننگرم از بن به سویِ حرمت کس | کاید از این زشت کار عار مرا


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 13:56:08
 موضوع مطلب:


این همه نقش عجب بردر و دیوار وجود

هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 14:04:29
 موضوع مطلب:


راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 14:07:38
 موضوع مطلب:


دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه ان است که باشد غم خدمتکارش

حافظ


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 15:53:51
 موضوع مطلب:


شاهد مرگ ِ غم انگیز بهارم ، چه کنم ؟
ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم ؟
نیست از هیچ طرف ، راه ِ برون شد ز شبم
زلف افشان تو گردیده حصارم ، چه کنم ؟

سیدحسن حسینی


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 17:41:50
 موضوع مطلب:


مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 21:59:56
 موضوع مطلب:دست تو باز می کند پنجره های بسته را
هم تو سلام می کنی رهگذران خسته را


سهیل محمودی


- يكشنبه، 17 اسفند ماه ، 1393 23:02:54
 موضوع مطلب:


آنکس که تو را شناخت جان راچه کند

فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

دیوانه یتو هر دو جهان را چه کند


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 00:59:38
 موضوع مطلب:در اين پياله ندانم چه ريخته اي ، پيداست
كه خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب
فرشته رويِ من ، اي آفتاب صبح بهار
مرا به جامي از اين آبِ آتشين درياب

فریدون مشیری


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 11:07:06
 موضوع مطلب:


بر سرم آنچه ز تنها و فراقت، شبها | میرود، با تو نگویم که در آن دردسری ست


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 11:39:35
 موضوع مطلب:


تویی که بر سرخوبان عالمی چون تاج
سزد اگر همه ی دلبران دهندت باج


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 16:32:34
 موضوع مطلب:


جای مهتـــــــاب،به تاریکی شب هــــــا تو بتــاب

من فــــــدایِ تو،به جـای همه گُـــل ها تو بــخند


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 18:25:28
 موضوع مطلب:


دلم تنهاست ماتم دارم امشب      دلي سرشار از غم دارم امشب

سلمان هراتي


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 23:27:31
 موضوع مطلب:


با همۀ بی سر و سامانی ام باز به دنبال پریشانی ام
طاقت فرسودگی ام هیچ نیست در پی ویران شدنی آنی ام

محمدعلی بهمنی


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 23:31:42
 موضوع مطلب:


مه من نقاب بگشا ز جمال کبريايي

که بتان فرو گذارند اساس خودنمايي

شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآيي

ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي


- دوشنبه، 18 اسفند ماه ، 1393 23:37:52
 موضوع مطلب:یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست
نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم
فاضل نظری
- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 00:03:38
 موضوع مطلب:


معیار دوستان دغل روز حاجت است

قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 08:02:49
 موضوع مطلب:


با آنکه ز ما هیچ زمان یــــــاد نکردی

ای آنکـــه نرفتی دَمـــی از یاد،کجـــــــایی


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 10:16:46
 موضوع مطلب:


یارمراغارمراعشق جگر خوارمرا                                   یارتویی غار تویی خواجه نگه دار مرا


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 10:46:12
 موضوع مطلب:


ای بر تر از خیال و قیاس و گمان و وهم | ما همچنان در اولِ وصفِ تو مانده ایم


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 11:08:45
 موضوع مطلب:


من زابلیم کویر دامان من است
ان غیرت رستمانه در جان من است


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 11:17:11
 موضوع مطلب:


تراکه هرچه مراداست در جهان داری      چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری

(حافظ)


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 11:30:54
 موضوع مطلب:


یوسف گمگشته بازاید به کنعان غم مخور

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 17:32:02
 موضوع مطلب:


روزها فکر من اینست و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 19:33:04
 موضوع مطلب:


مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم,
تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم.
به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری,
به درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانی مگر دردم.


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 20:31:27
 موضوع مطلب:


می رسد روزی که شرط عاشقی ، دلدادگیست

آن زمان هر دل فقط یکبار عاشق می شود


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 20:39:37
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نیز هم/ دل فدای او شد و جان نیز هم


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 20:42:59
 موضوع مطلب:


من به زندان دلت شوق اسارت دارم

جرمم این است به دستان تو عادت دارم


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 22:08:56
 موضوع مطلب:
من سعدی درگاه تو عاشق به روی ماه تو

هستیم نیکوخواه تو از من چرا رنجیده‌ای؟

سعدی


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 22:22:15
 موضوع مطلب:


یارا بهشت ، صحبت یاران همدم است

دیدار یار نامناسب،جهنم است


- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 22:25:41
 موضوع مطلب:تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

سعدی- سه شنبه، 19 اسفند ماه ، 1393 23:15:20
 موضوع مطلب:


تو مپندار که خاموشی من / هست برهان فراموشی من
حمید مصدق


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 00:00:35
 موضوع مطلب:


نسل پشت نسل تنها امتحان پس می دهیم
دیگر انسانـــی نخواهد بود قربانــی بس است
بـــر سر خوان تـــو تنــــها کــــفر نعمت مــــی کنیــم
سفره ات را جمع کن ای عشق! مهمانی بس است

فاضل نظری


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 00:37:07
 موضوع مطلب:


تا حبّ علی و آل او یافته ایم

کام دل خویش مو به مو یافته ایم

وز دوستی علی و اولاد علی است

در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 08:27:45
 موضوع مطلب:


مرنجان دلم را که این مرغ وحشی                          زبامی که برخاست مشکل نشیند


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 10:19:52
 موضوع مطلب:


دردا که از آن آهویِ مشکینِ سیه چشم | چون نافه بسی خونِ دلم در چگر افتاد


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 10:55:25
 موضوع مطلب:


در غم هجر روی تورفته زکف قرار دل

گرننماییم تورخ وای به حال زار دل


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 18:41:14
 موضوع مطلب:


لطف خدا بیشتر از جرم ماست           نکته سر بسته چه دانی خموش


حافظ


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 20:52:00
 موضوع مطلب:


شبی مجنون به لیلی گفت کای محبوب بی همتا

تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد


- چهارشنبه، 20 اسفند ماه ، 1393 22:27:45
 موضوع مطلب:


دعا کن به شب چون گدایان بسوز

اگر میکنی پادشاهی به روز


- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 00:17:32
 موضوع مطلب:


ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

حافظ


- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 00:54:53
 موضوع مطلب:


یک جهان بر هم زدم وز جمله بگزیدم تو را

من چه می کردم به عالم گر نمی دیدم تو را

(لاهیجی)


- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 12:19:48
 موضوع مطلب:


آن شبِ قدری که گویند اهلِ خلوت امشب است | یا رب این تأثیرِ دولت در کدامین کوکب است


- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 13:09:31
 موضوع مطلب:


تکیه کردم بر وفای او غلط کردم غلطباختم جان در هوای او غلط کردم غلط- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 15:42:37
 موضوع مطلب:


طاقت نمي‌آرم ، تو که مي‌داني از ديشب
بايد چه رنجي برده باشم ، بي تو ، تا امشب
اي ماجراي شعر و شب‌هاي جنونم
آخر چگونه سرکنم بي‌ماجرا امشب

محمدعلی بهمنی


- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 16:12:47
 موضوع مطلب:


به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم

کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم


- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 17:22:06
 موضوع مطلب:


میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است


- پنجشنبه، 21 اسفند ماه ، 1393 21:11:53
 موضوع مطلب:


ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

وین راز سر به مهر به عالم سمر شود


- جمعه، 22 اسفند ماه ، 1393 00:17:38
 موضوع مطلب:


دانی که چرا سر نهان با تو نگویم؟
طوطی صفتی طاقت اسرار نداری


- جمعه، 22 اسفند ماه ، 1393 00:52:15
 موضوع مطلب:


یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
در میان لاله و گل آشیانی داشتم
گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار
پای آن سرو روان اشک روانی داشتم

رهی معیری


- جمعه، 22 اسفند ماه ، 1393 12:15:09
 موضوع مطلب:


من از بی قربی خار لب دیوار دانستم

که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها

صائب


- جمعه، 22 اسفند ماه ، 1393 16:10:57
 موضوع مطلب:


آن یکی نحوی به کشتی در نشست                رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست

گفت هیچ از نحو خواندی؟گفت:لا                    گفت نیم عمر تو شد در فنا...


- جمعه، 22 اسفند ماه ، 1393 17:31:11
 موضوع مطلب:


از داغ غمت هركه دلش سوختني نيست

از شمع رخت محفلش افروختني نيست


- شنبه، 23 اسفند ماه ، 1393 01:02:16
 موضوع مطلب:


تو ای ستارۀ خندان کجا خبر داری
ز نالۀ سحر و گریۀ شبانۀ ما
چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه
جهان پر است ز گلبانگ عاشقانۀ ما

رهی معیری


- شنبه، 23 اسفند ماه ، 1393 10:29:33
 موضوع مطلب:


آنان که شمردند مرا عاقل و هشیار | کو تا بنویسند گواهی به جنونم


- شنبه، 23 اسفند ماه ، 1393 13:59:50
 موضوع مطلب:


ماز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود انچه میپنداشتیم


- شنبه، 23 اسفند ماه ، 1393 17:52:56
 موضوع مطلب:


من چشم ازو چگونه توانم نگاه داشت

کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم


- شنبه، 23 اسفند ماه ، 1393 20:16:50
 موضوع مطلب:


معیار دوستان دغل روز حاجت است

قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب


- شنبه، 23 اسفند ماه ، 1393 20:58:08
 موضوع مطلب:


بوی خوش تو هرکه ز باد صبا شنید

از یار آشنا نفس آشنا شنید


- يكشنبه، 24 اسفند ماه ، 1393 00:41:37
 موضوع مطلب:


دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست
آن جا که باید دل به دریا زد همین جاست
در من طلوع آبی ِ آن چشم ِ روشن
یادآور ِ صبح ِ خیال انگیز ِ دریاست

حسین منزوی


- يكشنبه، 24 اسفند ماه ، 1393 13:00:06
 موضوع مطلب:


توبه گویندم از اندیشهء معشوق بکن | هرگز این توبه نباشد، که گناهیست عظیم


- يكشنبه، 24 اسفند ماه ، 1393 16:55:14
 موضوع مطلب:


مزن بر سر ناتوان دست زور
ک روزی درافتی ب پایش چو مور


- يكشنبه، 24 اسفند ماه ، 1393 17:37:25
 موضوع مطلب:


رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشک تمام کوچه را تر کردم

وقتی که شکست بغض تنهایی من

وابستگی ام را به تو باور کردم


- يكشنبه، 24 اسفند ماه ، 1393 19:24:25
 موضوع مطلب:


مستوفی دیوان قضا روز نخست

مجموعه شادی و الم کرد درست

شادی به تمام مردمان قسمت کرد

غم ماند به من داد که این قسمت توست


- يكشنبه، 24 اسفند ماه ، 1393 20:56:06
 موضوع مطلب:


تو نه مثل افتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی


- يكشنبه، 24 اسفند ماه ، 1393 22:12:27
 موضوع مطلب:یادها دارم از گذشتهٔ خویش
یادهایی که قلب سرد مرا
کرده ویرانه یی ز کینه و خشم
که نهان کرده داغ و درد مرا

سیمین بهبهانی


- دوشنبه، 25 اسفند ماه ، 1393 09:16:41
 موضوع مطلب:


ازتوکارم شده فرىادوفغان
که فغان ازتووفرىادازمن
شهرىار


- دوشنبه، 25 اسفند ماه ، 1393 10:30:28
 موضوع مطلب:


نوشداروی من از لعلِ تو میفرمایند | به شکر گرچه دوای خفقان نتوان کرد


- دوشنبه، 25 اسفند ماه ، 1393 10:40:22
 موضوع مطلب:


دررفتن جان از بدن گویند هرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود


- دوشنبه، 25 اسفند ماه ، 1393 22:30:45
 موضوع مطلب:


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند


- دوشنبه، 25 اسفند ماه ، 1393 23:06:42
 موضوع مطلب:


دلم تنهاست ماتم دارم امشب

دلی سرشار از غم دارم امشب

سلمان هراتی


- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 01:25:32
 موضوع مطلب:


بفرماييد فروردين شود اسفندهاي ما
نه بر لب ، بلکه در دل گل کند لبخندهاي ما
بفرماييد هرچيزي همان باشد که مي‌خواهد
همان ، يعني نه مانند من و مانندهاي ما

قیصر امین پور- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 10:39:27
 موضوع مطلب:


ای در دلِ من رفته چون خون در رگ و پوست | هرچ آن به سر آیدم ز دستِ تو نکوست


- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 11:55:08
 موضوع مطلب:


تنها نه فرات که هفت دریا می سوخت      از تشنگیت تمام دنیا می سوخت


- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 13:52:36
 موضوع مطلب:


تو ای تنها تر از تنها به دنبال تو می گردم     توای پیدا و ناپیدا به دنبال تو می گردم


- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 14:14:07
 موضوع مطلب:


من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید.......قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید....


- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 17:03:41
 موضوع مطلب:


دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی، یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی


- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 17:46:10
 موضوع مطلب:


یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت یا او ز راه شاه طریقت گذر نکرد


- سه شنبه، 26 اسفند ماه ، 1393 23:24:31
 موضوع مطلب:


دریا سکوت کرده و من بغض کرده ام
بغض برادرانه ای از قهر خواهرش

محمدعلی بهمنی


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 04:00:37
 موضوع مطلب:


شور شیرین ننما تا نکنی فرهادم/زلف برباد نده تا ندهی بربادم/


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 09:30:44
 موضوع مطلب:


من بودم و دوش ان بت بنده نواز.      از من همه لابه بود و از وی همه ناز


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 09:44:28
 موضوع مطلب:


ز عشقت سرفرازان کامیابند | که خور اول به کُهساران بر آیو


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 11:00:23
 موضوع مطلب:


وفای شمع را نازم که بعد از سوختن هردم
به سرخاکستری از ماتم پروانه میریزد


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 15:59:13
 موضوع مطلب:


دوست آن است که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 17:54:47
 موضوع مطلب:


یک وعده خواهم از تو که باشم در انتظار

حاکم تویی در آمدن دیر و زود خویش


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 22:02:07
 موضوع مطلب:


شفا میدهد آشکارا به دل ، اشارات پنهانی ِ چشم تو
هلا توشۀ راه دریا دلان ، مفاهیم طوفانی ِ چشم تو

سیدحسن حسینی


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 22:57:42
 موضوع مطلب:


وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی

تا با تو بگویم غم شب های جدایی

سلمان ساوجی


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 23:30:55
 موضوع مطلب:


یارب تـــــو چنـــان کن کـــه پریشان نشوم
محتـــاج به بیگانـــه و خـــویشان نشـــــوم
بـــی منت خلق خـــود مــــــــرا روزی ده
تـــا از در تـــــو بر در ایشــــــان نشـــوم


خواجه عبدالله انصاری


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 23:35:10
 موضوع مطلب:


ما در پیاله ، عکس رخ یار دیده ایم

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما


- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 23:42:14
 موضوع مطلب:

از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او

تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم

رهی معیری
- چهارشنبه، 27 اسفند ماه ، 1393 23:57:09
 موضوع مطلب:


من که از آتش دل ، چون خُـــمِ مِــــی در جوشم

مــُهــــــر بر لب زده، خون می خورم و خاموشم


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 00:02:17
 موضوع مطلب:


مپندارید جام جانم از اندوه لبریز است
مگویید این سخن تلخ و غم انگیز است
بهشت جاودان آن جاست
جهان آنجا و جان آنجاست...

فریدون مشیری


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 09:51:57
 موضوع مطلب:


ترکِ خوابِ صبح کن صائب که در خونِ شفق | روی میشوید به خون از خوابِ شیرین آفتاب


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 12:40:39
 موضوع مطلب:


بهر امتحان اى دوست, گرطلب کنى جان را
آنچنان برافشانم,کزطلب خجل مانى
شىخ بهاىى


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 12:53:32
 موضوع مطلب:


یارا بهشت صحبت یاران همدمست
دیدار یار نامتناسب جهنم است
سعدی


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 14:14:51
 موضوع مطلب:


تو را من چشم در راهم
گرم یادآوری یا نه
من از یادت نمی کاهم
نیما یوشیج


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 15:57:26
 موضوع مطلب:


من از چه چیز تو ای زندگی کنم پرهیز
که انعطاف تو یکسان ، نشسته در هر چیز
تفاهمی ست میان من و تو و گل سرخ
رفاقتی ست میان من و تو و پائیز

محمدعلی بهمنی


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 18:42:53
 موضوع مطلب:


ز شراب وصل جانان سر من خمار دارد. سر خود گرفته دل هم سر آن ديار دارد


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 21:00:09
 موضوع مطلب:


در عهد تو ای نگـــار دلـبنــد

بـس عهــــد که بشکنند و سوگند

سعدی


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 22:09:02
 موضوع مطلب:


در کـارگـه کـوزه گـری بــودم دوش
دیـدم دو هزار کـوزه گـويا و خـموش
هــر يک به زبان حــال با مـن گفتند
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

خیام


- پنجشنبه، 28 اسفند ماه ، 1393 23:27:26
 موضوع مطلب:شب از حضیض نهان سوی اوج می آیند
چو وقتِ وقت رسد، فوج فوج می آیند


- جمعه، 29 اسفند ماه ، 1393 01:41:10
 موضوع مطلب:


دو فصل است تقویم دلتنگی ام
خزانی که هست و بهاری که نیست ...
سعید بیابانکی- جمعه، 29 اسفند ماه ، 1393 12:26:33
 موضوع مطلب:


تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان
تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان
چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی
چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان


- جمعه، 29 اسفند ماه ، 1393 13:37:50
 موضوع مطلب:


نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم          حال دیگر با جوانان ناز کن با ماچرا


- جمعه، 29 اسفند ماه ، 1393 15:34:17
 موضوع مطلب:


از باغ می برند چراغانیت کنند
تا کاج جشن های زمستانیت کنند
پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

فاضل نظری


- يكشنبه، 2 فروردين ماه ، 1394 10:38:36
 موضوع مطلب:


در شرحِ فِراقِ تو سخن را چه دهم بسط؟ | شرطِ ادب آن است که این نامه کنم طی


- دوشنبه، 3 فروردين ماه ، 1394 00:45:46
 موضوع مطلب:


یادتان هست نوشتم که دعا می خواندم
داشتم کنج حرم جامعه را می خواندم
از کلامت چه بگویم که چه با جانم کرد
محکمات کلمات تو مسلمانم کرد

حمیدرضا برقعی


- دوشنبه، 3 فروردين ماه ، 1394 01:39:21
 موضوع مطلب:


درد عاشقي را دوايي بهتر از معشوق نيست      شربت بيماري فرهاد را شيرين كنيد...


- دوشنبه، 3 فروردين ماه ، 1394 09:41:42
 موضوع مطلب:


دیگرم غیر از تو میل صحبت دیگر نماند | آنگه مشغول تو شد دارد فراغ از دیگران


- دوشنبه، 3 فروردين ماه ، 1394 11:21:41
 موضوع مطلب:


نوشدارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي سنگدل اين زودتر مي خواستي حالا چرا ؟


- دوشنبه، 3 فروردين ماه ، 1394 11:50:38
 موضوع مطلب:ای عشق! ما که با تو کناری گرفته ایم
سر سبز و پر شکوفه بدار این کرانه را
با دست خود به شاخه ببندش وگرنه باز
توفان ز جای می کند این آشیانه را

حسین منزوی- دوشنبه، 3 فروردين ماه ، 1394 20:48:17
 موضوع مطلب:


از منست این غم که بر جان منست

دیگر این خودکرده را تدبیر نیست

فروغ فرخزاد


- سه شنبه، 4 فروردين ماه ، 1394 01:06:30
 موضوع مطلب:تمام پنجره را غرق حسن یوسف کن
دل اهالی این کوچه را تصرف کن
قدم بزن وسط شهر باصدای بلند
به عابران پیاده غزل تعارف کن

حمیدرضا برقعی


- سه شنبه، 4 فروردين ماه ، 1394 10:20:21
 موضوع مطلب:


نقابِ عنبری از چهره بگشود | طنابِ چنبری بر مشتری بست


- سه شنبه، 4 فروردين ماه ، 1394 11:35:05
 موضوع مطلب:


تا کی به تمنای وصال تو یگانه                اشکم بود از هر مژه چون سیل روانه


- سه شنبه، 4 فروردين ماه ، 1394 23:57:43
 موضوع مطلب:هنوز زنده ام و زنده بودنم خاری است
به تنگ چشمی نامردم زوال پرست

محمد علی بهمنی


- چهارشنبه، 5 فروردين ماه ، 1394 00:17:13
 موضوع مطلب:


تا ﺗﻮ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻫﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﻲ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ رسيده ام


- چهارشنبه، 5 فروردين ماه ، 1394 00:34:23
 موضوع مطلب:

مردم چشمم فرومانده‌ست در دریای اشک
مور را پای رهایی از دل گرداب نیست
خاطر دانا ز طوفان حوادث فارغ است
کوه گردون سای را اندیشه از سیلاب نیست

رهی معیری- چهارشنبه، 5 فروردين ماه ، 1394 01:06:51
 موضوع مطلب:


ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﻫﻮﺱ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﺭﻭﺩ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﺩ


- چهارشنبه، 5 فروردين ماه ، 1394 09:35:59
 موضوع مطلب:


دی از کرمِ داورِ دوران کردم | سودی، و زیان نیز دو چندان کردم


- چهارشنبه، 5 فروردين ماه ، 1394 10:46:19
 موضوع مطلب:


ﻣﻨﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺍﮔﺮﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ سپارم او را


- چهارشنبه، 5 فروردين ماه ، 1394 23:00:19
 موضوع مطلب:


امروز چنان مستم، از بادهء دوشینه | تا روزِ قیامت هم، بیدار نخواهم شد


- چهارشنبه، 5 فروردين ماه ، 1394 23:20:46
 موضوع مطلب:


ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻲ ﻏﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 01:10:07
 موضوع مطلب:


دل را فکندم ارزان به پایت سودای مهرش در سر نکردی
گفتم گلم را می بویی از لطف حتی به قهرش پرپر نکردی

سیمین بهبهانی


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 10:31:13
 موضوع مطلب:


یافتم روشندلی از گریه های نیمشب | خاطری چون صبح دارم از صفای نیمشب


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 11:11:59
 موضوع مطلب:


بى همگان به سر شود بى تو به سر نميشود
داغ تو دارد اين دلم جاى دگر نميشود


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 11:20:49
 موضوع مطلب:


دوش در حلقه ما قصه ی گیسوی تو بود
تادل شب سخن از سلسله موی تو بود


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 11:32:28
 موضوع مطلب:


دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
که چنان ز او شده ام بی سر و سامان که مپرس

حافظ


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 11:40:26
 موضوع مطلب:


ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻡ بگذرد


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 11:41:44
 موضوع مطلب:


درجوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبریست
ورنه هر گبری به پیری میشد پرهیزگار


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 12:00:20
 موضوع مطلب:


ﺭﻭﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﻭﺿﻮ ﺍﺯ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻪ ﯼ ﺻﺪ ﻭﺻﻠﻪ ﺭﻓﻮ از چه کنم؟


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 12:02:33
 موضوع مطلب:


میرسد روزی که شرط عاشقی دلدادگیست
آن زمان هر دل فقط یکبار عاشق میشود


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 12:23:09
 موضوع مطلب:


ﺩﺭﺩ ﺑﻲ ﻋﺸﻘﻲ ﺯ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮﺩﻩ ﻃﺎﻗﺖ ﻭﺭ ﻧﻪ ﻣﻦ
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺁﺭﺍﻡ، ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻢ


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 12:33:50
 موضوع مطلب:


میخواهمت چنان که شب خسته خواب را
میجویمت چنان که لب تشنه آب را


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 12:40:06
 موضوع مطلب:


ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺗﺮﮎ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﻝ ﻣﺎﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻝ ﻫﻨﺪﻭﯾﺶ ﺑﺨﺸﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ بخارا را


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 14:58:52
 موضوع مطلب:


آن شعله که دل سوزد، از مهرِ تو افروزد | وان باد که جان بخشد، از زلفِ تو برخیزد


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 15:04:58
 موضوع مطلب:


ﺩﺭﺩ عاشقى ﺭﺍ ﺩﻭﺍيى ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭى ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺭﺍ ﺷﻴﺮﻳﻦ کنيد


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 19:12:21
 موضوع مطلب:


دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
که چو سرو پای بند است و چو لاله داغ دارد

حافظ


- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 20:16:19
 موضوع مطلب:


در ره منزل لیلی که خطرهاست در آنشرط اول قدم آن است که مجنون باشی
- پنجشنبه، 6 فروردين ماه ، 1394 20:45:34
 موضوع مطلب:


یک نگاه شکسته کافی بود تا دلم را به دست تو بدهم/چون نگاه تو هر رقیبی را به غم عشق مشتری می کرد


- جمعه، 7 فروردين ماه ، 1394 00:54:28
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم

حافظ


- جمعه، 7 فروردين ماه ، 1394 01:22:05
 موضوع مطلب:


ﻣﺮﺩﻩ ﺑُﺪَﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻡ، ﮔﺮﯾﻪ ﺑُﺪَﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﺷﺪﻡ
ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺖ پاينده شدم


- جمعه، 7 فروردين ماه ، 1394 10:46:46
 موضوع مطلب:


مَزار زِ من، که هیچِ هیچم | از هیچ کسی نگیرد آزار


- جمعه، 7 فروردين ماه ، 1394 12:37:03
 موضوع مطلب:راست می‌گویم ، مرا با نور و ظلمت کار نیست
بسته‌ام بر جمله خواهش‌های جان، آغوش چشم
تا بیاسایم در این هنجار و ناهنجارها
کرده‌ام یک کشتزار پنبه را در گوش چشم

محمدعلی بهمنی- جمعه، 7 فروردين ماه ، 1394 16:53:13
 موضوع مطلب:


ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺩﻟﻢ ﺯ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ؟
ﻣﻦ ﺩﺭﻃﻠﺐ ﻭ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ؟


- شنبه، 8 فروردين ماه ، 1394 00:41:53
 موضوع مطلب:

یک نظر بازست نرگس چشم بیمار تو را
گل یکی از سینه چاکان است دستار تو را
می کند شبنم گرانی بر عذار نازکت
ابر می بوسد زمین از دور گلزار تو را

صائب تبریزی

- شنبه، 8 فروردين ماه ، 1394 10:44:15
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


ای مرهمِ ریشِ دردمندان | درمانِ دگر نمیپذیرم


- شنبه، 8 فروردين ماه ، 1394 11:07:20
 موضوع مطلب:ﻣﺰﺭﻉ ﺳﺒﺰ ﻓﻠﮏ ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﺩﺍﺱ ﻣﻪ ﻧﻮ
ﯾﺎﺩﻡ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﻭ


- شنبه، 8 فروردين ماه ، 1394 18:39:51
 موضوع مطلب:


وصلِ جانان را چو دل بر ترکِ جان موقوف دید | جان بداد و گفت کز جان، وصلِ جانان خوشتر است


- شنبه، 8 فروردين ماه ، 1394 19:37:21
 موضوع مطلب:


تو شهی و کشور جان تورا
تو مهی و جان ججهان

ز ره کرم چه زیان تورا

که نظر به حال گدا کنی؟؟


- شنبه، 8 فروردين ماه ، 1394 20:16:34
 موضوع مطلب:


یکی تیغ داند زدن روزگار/یکی را قلم زن کند روزگار
                                                                  حافظ


- شنبه، 8 فروردين ماه ، 1394 21:11:47
 موضوع مطلب:

رسان به دامن صحرای بیخودی خود را
که خانه دیدهٔ مورست در شب مهتاب
بغیر بادهٔ روشن، نظر به هر چه کنی
غبار چشم شعورست در شب مهتاب

صائب تبریزی- يكشنبه، 9 فروردين ماه ، 1394 01:48:56
 موضوع مطلب:


ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺑﯿﻨﻢ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ


- يكشنبه، 9 فروردين ماه ، 1394 11:02:44
 موضوع مطلب:


یا رب آن خال بر آن لب چه خوش است | بر هلالش نقط از شب چه خوش است


- يكشنبه، 9 فروردين ماه ، 1394 12:12:01
 موضوع مطلب:تا چند اسير عقل هر روزه شويم
در دهر چه صد ساله چه يکروزه شويم

در ده تو بکاسه مي از آن پيش که ما
در کارگه کوزه‌گران کوزه شويم

خیام نیشابوری


- يكشنبه، 9 فروردين ماه ، 1394 13:00:01
 موضوع مطلب:


من منتظر تاکنمش جان فدا چو شمع           او خود گذر به من چو نسیم سحر نکرد


- يكشنبه، 9 فروردين ماه ، 1394 23:49:41
 موضوع مطلب:


دل و دین و عقل و هوشم همه را بر آب دادی
ز کدام باده ساقی به من خراب دادی

فیض کاشانی


- دوشنبه، 10 فروردين ماه ، 1394 10:24:22
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه ز رخسارِ تو هر صبحدمی | افقِ دیده پر از شعله خوَر بود مرا


- دوشنبه، 10 فروردين ماه ، 1394 20:28:09
 موضوع مطلب:ای شمع بتان تا کی بر گرد درت گردم
پروانهٔ خویشم کن تا گرد سرت گردم

محتشم کاشانی


- سه شنبه، 11 فروردين ماه ، 1394 00:42:41
 موضوع مطلب:


ميخواهمت چنان که شب خسته خواب را
ميجويمت چنان که لب تشنه آب را


- سه شنبه، 11 فروردين ماه ، 1394 10:22:38
 موضوع مطلب:


آنک جانها چو کبوتر همه در حکمِ وِیَند | اندر آن دام مر او را طلبیدم همه شب


- سه شنبه، 11 فروردين ماه ، 1394 14:04:31
 موضوع مطلب:


بروهرچه می بایدت پیش گیر سر مانداری سر خویش گیر


- سه شنبه، 11 فروردين ماه ، 1394 16:32:22
 موضوع مطلب:


روان شو از دل خونینم ای سرشک نهان
چرا که آن گل خندان چنین روا دانست
صفای خاطر آیینه دار ما را باش
که هر چه دید غبار غمش صفا دانست

هوشنگ ابتهاج


- سه شنبه، 11 فروردين ماه ، 1394 17:02:43
 موضوع مطلب:


تا کى به تمناى وصال تو يگانه
اشکم شود از هر مژه چون سيل روانه


- سه شنبه، 11 فروردين ماه ، 1394 21:49:19
 موضوع مطلب:هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
                وانکه این کار ندانست در انکار بماند


- چهارشنبه، 12 فروردين ماه ، 1394 08:19:41
 موضوع مطلب:


دارویِ دل نمیکنم، کآن که مریضِ عشق شد | هیچ دوا نیاورد، باز به استقامتش


- چهارشنبه، 12 فروردين ماه ، 1394 11:10:47
 موضوع مطلب:
شام تاریک غمش را گر سحر کردم چه سود؟                کز پس آن نوبت روز سیاهم می رسد


- چهارشنبه، 12 فروردين ماه ، 1394 12:47:20
 موضوع مطلب:


در دیـــــاری كه در او نیست كســی یار كســــی
كاش یارب كه نیفتد به كسی كار كسی
هــــــر كس آزار منِ زار پســـــندیــــــد ولــــــــــی
نپـــســـــندیــــد دلِ زار مـن آزار كســــی


- پنجشنبه، 13 فروردين ماه ، 1394 00:44:26
 موضوع مطلب:


یک مشـت بغض یـخ زده تفسیرمی کند
انـــدوه و درد غــربـت بــی همــزبانی ام
وقــتی پــــریـد رنگ تــواز پشت قصه ها
تصــویر شد نهـــایت رنـگــین کـمانی ام

سید محمدرضا هاشمی زاده


- پنجشنبه، 13 فروردين ماه ، 1394 09:59:19
 موضوع مطلب:


مراست از دلِ مغرور، غنچه ای صائب | که در به رویِ نسیمِ بهار نگشاید


- پنجشنبه، 13 فروردين ماه ، 1394 14:04:45
 موضوع مطلب:
     

دل گر خطری دارد از جان خطرش نبود
از جان خطرش نبود دل گر خطری دارد

خواجوی کرمانی

          


- پنجشنبه، 13 فروردين ماه ، 1394 14:40:10
 موضوع مطلب:


دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق


- پنجشنبه، 13 فروردين ماه ، 1394 22:03:26
 موضوع مطلب:


قسمتِ ما از بهاران همچو گل خمیازه ای است | روزیِ بلبل ز فریاد و فغان آوازه ای است


- جمعه، 14 فروردين ماه ، 1394 01:07:42
 موضوع مطلب:


تا بشکــــفد شکـــــوه شکفتــن بـه بــاورم
یک پنــجره به سمت نگاهـــت زمــان بده
از این هـوای خســـته ی ابـری دلم گـرفت
خـورشـــید من بیــا و خــودت را نشان بده


سید محمد رضا هاشمی زاده


- جمعه، 14 فروردين ماه ، 1394 11:09:00
 موضوع مطلب:


هر چند به روزگار در مینگرم | امروز همه تویی و فردا همه تو


- جمعه، 14 فروردين ماه ، 1394 13:31:02
 موضوع مطلب:


هرگز حدىث حاضر غاىب شنىده اى؟
من در مىان جمع و دلم جاى دىگراست
سعدى


- جمعه، 14 فروردين ماه ، 1394 15:01:24
 موضوع مطلب:


تنم از واسطه دورى دلبر بگداخت
جانم از آتش هجر رخ جانانه بسوخت


- جمعه، 14 فروردين ماه ، 1394 17:02:41
 موضوع مطلب:


تواضع زگردن فرازان نکوست

گدا گر تواضع کند خوی اوست


- جمعه، 14 فروردين ماه ، 1394 21:33:38
 موضوع مطلب:


تلخی سرد کدورت در تو پای پویندۀ راهم بسته
ابر خاکستری بی باران راه بر مرغ نگاهم بسته

حمید مصدق


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 00:30:49
 موضوع مطلب:


هر لحظه بهانه ی تو را میگیرم
هرثانیه با نبودنت دلگیرم
حتی تو اگر برای من تب نکنی
من یک طرفه برای تو میمیرم


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 00:44:13
 موضوع مطلب:


من همین قدر که با حال و هوایت -گهگاه-
برگی از باغچۀ شعر بچینم، کافیست
فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز
که همین شوق مرا،خوبترینم! کافیست

محمدعلی بهمنی


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 00:58:37
 موضوع مطلب:


تنها نه فرات که هفت دریا می سوخت

از تشنگیت تمام دنیا می سوخت

باران سما ز سرنوشتش گله داشت

روزی كه جگر گوشه ی زهرا می سوخت


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 10:44:17
 موضوع مطلب:


تا بود بارِ غمت بر دلِ بیهوش مرا | سوزِ عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 14:14:45
 موضوع مطلب:


ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

حزین لاهیجی


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 19:00:30
 موضوع مطلب:


دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز

پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

صائب


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 21:09:14
 موضوع مطلب:


شبروان مست ولای تو علی
جان عالم به فدای تو علی

شهریار


- شنبه، 15 فروردين ماه ، 1394 21:52:47
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد / به وداعی دل غمدیدۀ ما شاد نکرد

حافظ


- يكشنبه، 16 فروردين ماه ، 1394 11:02:59
 موضوع مطلب:


در این روش که تویی بر هزار چون سعدی | جفا و جور توانی، ولی مکن یارا


- يكشنبه، 16 فروردين ماه ، 1394 11:45:23
 موضوع مطلب:


از کفر من تا دین تو راهی به جز تردید نیست
دلخوش به فانوسم نکن، اینجا مگر خورشید نیست
با حس ویرانی بیا تا بشکند دیوار من
چیزی نگفتن بهتر از تکرار طوطی وار من

افشین یداللهی


- يكشنبه، 16 فروردين ماه ، 1394 17:37:17
 موضوع مطلب:


نی مپندار که حرفی به زبان آرم اگر | تا به سینه چو قلم بازشکافند سرم


- يكشنبه، 16 فروردين ماه ، 1394 23:39:43
 موضوع مطلب:منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم
پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم


شهریار


- يكشنبه، 16 فروردين ماه ، 1394 23:59:44
 موضوع مطلب:


مرا رازیست اندر دل، به خونِ دیده پرورده | ولیکن با که گویم راز چون محرم نمیبینم


- دوشنبه، 17 فروردين ماه ، 1394 00:18:35
 موضوع مطلب:


ما ز دوست غیر از دوست ، مقصدی نمی خواهیم
حور و جنت ای زاهد! بر تو باد ارزانی

شیخ بهایی


- دوشنبه، 17 فروردين ماه ، 1394 02:07:35
 موضوع مطلب:


یک قلم حل شد مرا هر عقدهء مشکل که بود | تا ز فیض ساده لوحی ریختم دفتر در آب


- دوشنبه، 17 فروردين ماه ، 1394 15:53:40
 موضوع مطلب:


بر گنبد طلایی تو با طواف دل
عاشقترین کبوتر این خیل بسته ام
چندی ست با تمام غم و درد بی کسی
من نیز چون نماز مسافر شکسته ام

سیدمحمدرضا هاشمی زاده


- دوشنبه، 17 فروردين ماه ، 1394 18:52:00
 موضوع مطلب:


مگر سروشِ رحیلی به گوش جان آمد | دلِ گرفته گشاید ز کربت غربت


- دوشنبه، 17 فروردين ماه ، 1394 21:05:30
 موضوع مطلب:


تاب بنفشه می دهد طرۀ مشک سای تو/ پردۀ غنچه می درد خندۀ دلگشای تو

حافظ


- سه شنبه، 18 فروردين ماه ، 1394 10:38:50
 موضوع مطلب:


وقتی کمندِ زلفت، دیگر کمانِ ابرو | این میکشد به زورم، وآن میکشد به زاری


- سه شنبه، 18 فروردين ماه ، 1394 11:36:24
 موضوع مطلب:


یوسف گمگشته باز آید به کنعان ، غم مخور

کلبه احزان شودروزی گلستان ، غم مخور


- سه شنبه، 18 فروردين ماه ، 1394 17:02:43
 موضوع مطلب:


روانم نیز در بسته ست همت | که بگشاید درِ راحت سرایی


- سه شنبه، 18 فروردين ماه ، 1394 21:19:03
 موضوع مطلب:


یک چای ِ تازه کاشکی از غیب می رسید
چایی که با دعا و ثنا دم نمی شود
شیطان هم آخرش به خدا سجده می کند
هر چند مثل ِ سجده ی آدم نمی شود !!

مجید پارسا


- سه شنبه، 18 فروردين ماه ، 1394 21:44:09
 موضوع مطلب:


در باغ مگر بزمِ صبوح است که گل را | عطارِ سحرگاه به دوش از چمن آورد؟


- سه شنبه، 18 فروردين ماه ، 1394 21:59:44
 موضوع مطلب:
دلی دیرم خریدار محبت

کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل

زپود محنت و تار محبت

باباطاهر
- چهارشنبه، 19 فروردين ماه ، 1394 09:28:15
 موضوع مطلب:


توکزمحنت دیگران بی غمی

                               نشاید که نامت نهند ادمی


- چهارشنبه، 19 فروردين ماه ، 1394 10:26:02
 موضوع مطلب:


یا رب که گوید از منِ مسکینِ خاکسار | با شهسوارِ سرکشِ گردن فرازِ من


- چهارشنبه، 19 فروردين ماه ، 1394 10:54:50
 موضوع مطلب:
نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم
و گر پرسی چه می‌خواهی؟ تو را خواهم تو را خواهم
نمی‌خواهم که با سردی چو گل خندم ز بیدردی
دلی چون لاله با داغ محبت آشنا خواهم

رهی معیری- چهارشنبه، 19 فروردين ماه ، 1394 13:18:26
 موضوع مطلب:


مملوک به عجز و خواجه مغرور | بلبل به خروش و غنچه خاموش


- چهارشنبه، 19 فروردين ماه ، 1394 14:42:42
 موضوع مطلب:


شهابِ یاد تو در آسمان خاطر من
پیاپی از همه سو خط زر کشید بیا
ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا

سیمین بهبهانی


- چهارشنبه، 19 فروردين ماه ، 1394 17:41:38
 موضوع مطلب:


از پیِ دیدنِ رخت، همچو صبا فتاده‌ام | خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو


- پنجشنبه، 20 فروردين ماه ، 1394 00:13:51
 موضوع مطلب:


وسعت سوز مرا زمزمۀ ساز کم است
زخمۀ ساز مرا فرصت آواز کم است
کهکشانی ست به هر گوشۀ چشمت اما
در هوای نظرت قدرت پرواز کم است

سید محمدرضا هاشمی زاده


- پنجشنبه، 20 فروردين ماه ، 1394 10:14:36
 موضوع مطلب:


تا به شکار رفته‌ای گشته دلم شکارِ غم | هست مرا ازین سپس، طیش فزون و عیش کم


- پنجشنبه، 20 فروردين ماه ، 1394 11:38:56
 موضوع مطلب:


مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو/جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

حافظ


- پنجشنبه، 20 فروردين ماه ، 1394 15:21:18
 موضوع مطلب:


واجب نبود دل به بتی بیهده بستن | کاو را نبود شیوه به جز عهد شکستن


- پنجشنبه، 20 فروردين ماه ، 1394 15:25:59
 موضوع مطلب:

نوای آسمانی آید از گلبانگ رود امشب
بیا ساقی که رفت از دل غم بود و نبود امشب
فراز چرخ نیلی ناله مستانه ای دارد
دل از بام فلک دیگر نمی آید فرود امشب

رهی معیری- پنجشنبه، 20 فروردين ماه ، 1394 15:41:42
 موضوع مطلب:


به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که برون در چه کردى که درون خانه آىى؟


- پنجشنبه، 20 فروردين ماه ، 1394 15:58:22
 موضوع مطلب:


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


یاران ز شیر دختر رز در صبوحی اند | عرفی تو جام زهر کش، کین صبوح توست


- جمعه، 21 فروردين ماه ، 1394 00:49:26
 موضوع مطلب:


تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت

بـــه شرطی کـــــــه مرا در آرزوی خویش نگذاری


محمدعلی بهمنی


- جمعه، 21 فروردين ماه ، 1394 09:52:32
 موضوع مطلب:


یک عمر گنه کردم و شرمنده که در حشر | شایانِ گذشتِ تو مرا نیست گناهی


- شنبه، 29 فروردين ماه ، 1394 00:37:51
 موضوع مطلب:


یک بار هم ای عشقِ من از عقل میندیش
بگذار که دل حل بکند مسئله ها را

محمدعلی بهمنی


- يكشنبه، 30 فروردين ماه ، 1394 23:35:38
 موضوع مطلب:


آنهمه شوکت و ناموس شهان آخر کار

چند سطریست که برصفحه دفتر گذرد

عاقبت جمع شود در دو سه خط از بد و نیک

آنچه یک عمر به دارا و سکندر گذرد


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 00:08:43
 موضوع مطلب:


دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم / نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم

حافظ


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 00:22:46
 موضوع مطلب:


من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

حافظ


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 00:32:01
 موضوع مطلب:


تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت بِه از ما کم نباشد
من از دست تو در عالم نهم روی و لیکن چون تو در عالم نباشد

سعدی


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 01:14:52
 موضوع مطلب:


در دايره قسمت ما نقطه ي تسليميم      لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي

حافظ


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 13:19:20
 موضوع مطلب:


یار مراغار مرا عشق جگرخوارمرا
یارتویی غار تویی خواجه نگهدارمرا


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 13:26:59
 موضوع مطلب:


«آقا! به دل نگیر اگر بی وفا شدم
یا یک ـ دو روز، از گل یادت جدا شدم»
جایی نمی رود دل شیدا. کجا رود؟
این دستِ دوست بسته سراپا، کجا رود؟


محمدعلی رضاپور


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 18:41:33
 موضوع مطلب:


دیدارِ تو حل مشکلات است | صبر از تو خلافِ ممکنات است


- دوشنبه، 31 فروردين ماه ، 1394 23:23:16
 موضوع مطلب:


تو را چو پیش نظر آرم غزل فرو چکدم از لب

هزار پنجره بر باغی هزار حنجره آوازم


محمد قهرمان


- سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه ، 1394 10:39:15
 موضوع مطلب:


مشو نومید از دشنامِ دلدار | که بعد رنجِ روزه، روزی عید است


- سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه ، 1394 10:48:38
 موضوع مطلب:


تا بر سر دیده جا دهندت مردم

چون مردم دیده ترک خودبینی کن


- سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه ، 1394 13:16:27
 موضوع مطلب:


نیک نزدیک بود بر درِ تو | تا چه بد کرد کز تو دور افتاد


- سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه ، 1394 16:26:22
 موضوع مطلب:


در دیده عیان تو بودی و من غافل

در سینه نهان تو بودی و من غافل

از جمله جهان تو را عیان می جستم

خود جمله جهان تو بودی و من غافل

خواجه عبدالله انصاری


- سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه ، 1394 23:05:42
 موضوع مطلب:


لذت مرگ نگاهی ست به پایین کردن
بیـن روح و بدن ات فاصله تعیین کردن
نقشه می ریخت مرا از تو جدا سازد "شک"
نتوانست، بنا کـــرد بــــه توهیـــن کردن

کاظم بهمنی


- سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه ، 1394 23:35:52
 موضوع مطلب:


نه مرا حسرتِ جاه و است و نه اندیشهء مال | همه اسباب مهیاست، تو در میبایی


- سه شنبه، 1 ارديبهشت ماه ، 1394 23:52:51
 موضوع مطلب:یک روز شاید در تب توفان بپیچندت
آن روز باید ! راه صحرا را بلد باشی
بندر همیشه لهجه اش گرم و صمیمی نیست
باید سکوت سرد سرما را بلد باشی


محمدحسین بهرامیان


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 01:13:16
 موضوع مطلب:


نگارِ سرو قدِ من چو عزمِ باغ کند | چو برگِ لاله دلِ باغ پر ز داغ کند


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 10:42:04
 موضوع مطلب:


در قنوتم ز خدا عقل طلب میکردم                     عشق اما خبر از گوشه ی محراب گرفت


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 11:01:20
 موضوع مطلب:


تنِ من با فراقش هم رکاب است | سرِ من با عنانش هم عنان است


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 11:07:45
 موضوع مطلب:


تو مدعی بودی درون را نیز میبینی           احساس را در هر کس و هر چیز میبینی


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 11:14:53
 موضوع مطلب:


یار هم غایب و هم حاضر و چون درنگری | خالی از غیبت و عاری ز حضور است اینجا


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 13:36:00
 موضوع مطلب:


ای بخارا شادباش و دیر زی                میر زی تو شادمان آید همی


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 14:23:01
 موضوع مطلب:


یک بار به من قرعه عاشق شدن افتاد                     یک بار دگر،باردگر،بار دگر..... نه!


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 20:17:25
 موضوع مطلب:


هر که افتادهء آن جنبشِ قامت باشد | برنخیزد اگر آشوب قیامت باشد


- چهارشنبه، 2 ارديبهشت ماه ، 1394 20:46:58
 موضوع مطلب:

در بیابان جنون سرگشته ام چون گرد باد

همرهی باید مرا مجنون صحرا گرد کو؟

رهی معیری
- پنجشنبه، 3 ارديبهشت ماه ، 1394 01:24:57
 موضوع مطلب:


ور تارِ ریسمان شود این تن عجب مدار | غمهایِ توست در دلِ چون چشمِ سوزنم


- پنجشنبه، 3 ارديبهشت ماه ، 1394 10:52:17
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


- پنجشنبه، 3 ارديبهشت ماه ، 1394 15:08:12
 موضوع مطلب:


مادر موسیقی بهشت همانا صدای توست           گوش دلم به زمزمه لای لای توست

شهریار


- پنجشنبه، 3 ارديبهشت ماه ، 1394 16:56:24
 موضوع مطلب:


تو ز حالِ من چه دانی که به خون چگونه غرقم؟ | چو درین محیطِ هامون گهی آشنا نکردی


- پنجشنبه، 3 ارديبهشت ماه ، 1394 23:52:21
 موضوع مطلب:یک نگاه مهربان، ما را بس است
پرتویی از آسمان، ما را بس است

یک پرنده ، یک چمن ، یک جلوه گل
شاخه ای از ارغوان، ما را بس است

رحیم زریان


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 00:03:11
 موضوع مطلب:


تو را چو نکهتِ گل تابِ آرمیدن نیست | نسیمِ غیر ندانم چه گفت در گوشت؟


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 00:47:14
 موضوع مطلب:تا غمت خار گلــو هست، گلــوبند چرا؟
کشته‌ هایت چه نیازی به تجمل دارند؟!

مژگان عباسلو


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 10:28:11
 موضوع مطلب:


دوستان هرگز نگردانند روی از مهرِ دوست | نی معاذ الله قیاسِ دوست از دشمن مکن


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 11:48:29
 موضوع مطلب:


نسیمی بافه های گیسوانم را رها کرده               خدا با بی قراری سرنوشتم را بنا کرده


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 12:43:38
 موضوع مطلب:


همین دقیقه همین ساعت...آفتاب،درست
کنار حوض، کمی سایه داشت روز نخست
تو کنج باغچه، گلهای سرخ می چیدی...
پس از گذشتن یکسال یادم است درست

نجمه زارع


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 13:24:13
 موضوع مطلب:


تحیّتی همه زاری چو نامهء ویسه | تحیّتی همه یاری چو پاسخِ رامین


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 14:16:36
 موضوع مطلب:ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست
سهی قدان سیه چشم ماه سیما را
جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب
که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را

حافظ


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 18:47:17
 موضوع مطلب:
الا یا ایهالساقی ادر کاسا" وناولها/ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 19:45:15
 موضوع مطلب:


ای غم، وثاقِ اوست دلم، گردِ او مگرد | جایی که جایِ فکر نباشد چه جای توست؟


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 21:56:55
 موضوع مطلب:«تنهایی و رسوایی»، «بی‌مهری و آزار»

ای عشق، ببین من چه کشیدم تو چه کردی


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 22:08:30
 موضوع مطلب:


یک امشبی که در آغوشِ شاهدِ شکرم | گرم چو عود بر آتش نهند غم مخورم


- جمعه، 4 ارديبهشت ماه ، 1394 23:27:10
 موضوع مطلب:من و تو اهل بهشتیم اگرچه می‌گویند
جهنم از هیجانات ما دو تا گرم است
به من نگاه کنی؛ شعرِ تازه می‌گویم
که در نگاه تو بازارِ شعرها گرم است

نجمه زارع


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 00:25:54
 موضوع مطلب:


تا چند آهِ سرد کشی ز آرزویِ گنج؟ | تا کی به گردِ مار بگردی به بویِ گنج؟


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 11:27:02
 موضوع مطلب:


جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
هرکس که این ندارد حقا که ان ندارد


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 11:40:16
 موضوع مطلب:


دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است
                          شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 14:44:29
 موضوع مطلب:


دردم از یاراست و درمان نیز هم
دل فدای او شدو جان نیز هم


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 14:57:07
 موضوع مطلب:


مراست رشتهء جان کاکل معنبر او | فغان اگر سر مویی شود کم از سر او


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 21:43:28
 موضوع مطلب:


وقتی دلم به سمت تو مایل نمی‌شود
                باید بگویم اسم دلم ، دل نمی‌شود

دیوانه‌ام بخوان که به عقلم نیاورند
                دیوانه‌ی تو است که عاقل نمی‌شود

نجمه زارع


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 23:17:31
 موضوع مطلب:


دوش سودایِ رخش گفتم ز سر بیرون کنم | گفت کو زنجیر تا تدبیرِ این مجنون کنم


- شنبه، 5 ارديبهشت ماه ، 1394 23:33:27
 موضوع مطلب:


مثل غمی که بر دلِ دیوانه ریخته
پاییز، در حوالی این خانه ریخته
تکراری است منظره ی کوه و آبشار
هر جا که گیسوان تو بر شانه ریخته

اصغر معاذی


- يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه ، 1394 01:25:07
 موضوع مطلب:


همه کس را اگر دردی بُوَد خواهد که گردد کم | به غیر از من که دردِ عشق هر دم بیش میخواهم


- يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه ، 1394 13:41:27
 موضوع مطلب:مثل پری در آینه ها حــــرف می زنی
جز آه...هرچه گفته ای از یاد می برم
نزدیک صبح، کنــــــج اتاقم نشسته ای
لبخند می زنی و من از خواب می پرم...!

اصغر معاذی


- يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه ، 1394 14:06:27
 موضوع مطلب:


منم آن گدا که باشد سرِ کویِ او پناهم | لقبم شهِ گدایان که گدایِ پادشاهم


- يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه ، 1394 16:51:20
 موضوع مطلب:


مرنجان دلم را که این مرغ وحشی      ز بامی که برخاست مشکل نشیند


- يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه ، 1394 17:20:47
 موضوع مطلب:


دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است
                          شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است


- يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه ، 1394 17:55:21
 موضوع مطلب:


تو در کنارِ من آ، تا من از میان بروم | که هر کجا که برآید یقین گمان برخاست


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 00:10:15
 موضوع مطلب:


تا می کشم خطوط تو را پاک می شوی
داری کمی فراتر از ادراک می شوی
هر لحظه از نگاه دلم می چکی ولی
با دستمالِ کاغدی ام پاک می شوی

نجمه زارع


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 01:01:24
 موضوع مطلب:


یاد از نگاه گیر طریقِ سلوک را | در عینِ آشنایی مردم رمیده باش


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 11:29:03
 موضوع مطلب:


شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 13:59:22
 موضوع مطلب:آن قدر اشک به مظلومیتم ریخته ام
که نمانده است توانایی نفرین کردن
"با وفا" خواندم ات از عمد که تغییر کنی
گاه در عشق نیــاز است به تلقین کردن

کاظم بهمنی


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 14:55:27
 موضوع مطلب:


نظر در آینه کرد آن نگار رو با خود گفت! | خوشا به حالِ دلِ عاشقی که دلبرش است این


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 16:06:21
 موضوع مطلب:


نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم
دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا


شهریار


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 17:18:07
 موضوع مطلب:


اسیرِ گریهء بی اختیارِ خویشتنم | فغان که در کفِ من اختیار باید و نیست


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 22:48:19
 موضوع مطلب:تا ملکوت جذبه ات، شبانه راه می روم
چون که نظر کرده ی نور لایزال می شوم
خاصیت سروده ها، تمام خواستن نبود
برای از تو دم زدن، شعر محال می شوم

شهریار قنبری


- دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه ، 1394 23:27:33
 موضوع مطلب:


من در حرمِ عشقت همخانهء هجرانم | در کویِ وصال آخر این خانه دری دارد


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 08:28:45
 موضوع مطلب:


دریا! منم _ همو که به تعداد موج هات
با هر غروب خورده به این صخره ها سرش
هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها
خون می خورند از رگ در خون شناورش

محمدعلی بهمنی


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 09:00:15
 موضوع مطلب:


شايان تماشاي تو دل باختن است      بي خويش به ديدار تو پرداختن است


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 10:07:12
 موضوع مطلب:


ا ز خنجر تنگنایِ سینه‌ام بشکافتی | صد درِ رحمت گشودی بر دلِ زندانیم


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 11:36:08
 موضوع مطلب:


من خسته ام، تو خسته ای آیا شبیه من؟
یک شاعر شکستۀ تنها شبیه من
حتی خودم شنیده ام از این کلاغ ها
در شهر یک نفر شده پیدا شبیه من

نجمه زارع


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 13:23:35
 موضوع مطلب:


نگویم جمله با من باش و ترکِ کامکاران کن | چو هم شاهی و هم درویش گاه آنجا و گاه اینجا


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 16:45:38
 موضوع مطلب:


آن شیر دلاور که زبهر طمع نفس

در خوان جهان پنجه نیالود، علی بود

شاهی که وصی بود و ولی بود، علی بود

سلطان سخا و کرم و جود، علی بود


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 18:55:26
 موضوع مطلب:


دلت روشنتر از آیینهء صبح است میخواهم | که بر تحقیقِ مهرم یک نفس بر گردِ دل گردی


- چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه ، 1394 23:39:37
 موضوع مطلب:یقین دارم که چشمانت ز هُرم واژه ها می سوخت
اگر روزی برایت می نوشتم التهابم را
وگرنه با همین نامه برایت می فرستادم
دو برگ از دفتر اندوه بیرون از حسابم را

بهروز یاسمی


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 00:57:20
 موضوع مطلب:


ای دل از منزلِ هستی قدمی بیرون نِه | به هوایِ سرِ کویش که مبارک سفری ست


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 07:58:01
 موضوع مطلب:


تیرگی پا می کشد از بام ها:
صبح می خندد به راه شهر من
دود می خیزد هنوز از خلوتم
با درون سوخته دارم سخن
(سهـــــــراب)


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 09:16:41
 موضوع مطلب:


نسیم قدس به عشاق باغ مژده دهد                که دل ز هر دو جهان بی نیاز باید کرد
امام خمینی(ره)


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 09:57:35
 موضوع مطلب:


در غم و خواری از آنم که ندارم غمخوار | دم فروبسته از آنم که ندارم دمساز


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 10:49:10
 موضوع مطلب:


زینب همان زنیست که در راه عصمتش
عباس میدهد نخ معجر نمیدهد


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 12:11:33
 موضوع مطلب:


در گلستان عدم دوش چو از لطف هوا                زلف سنبل به نسیم سحری می اشفت


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 13:19:26
 موضوع مطلب:


تا حبّ علی و آل او یافته ایم //کام دل خویش مو به مو یافته ایم


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 13:49:00
 موضوع مطلب:


منم عاشق مرا غم سازگار است     تو معشوقی تو را با غم چه کار است ؟


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 14:41:24
 موضوع مطلب:


تنــم از واسـطه دوری دلـبر بگــداخت                جانم از آتش هجر رخ جانانه بسوخت

«حافظ»


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 15:34:46
 موضوع مطلب:


تا چه کرد آنکه نقشِ رویی تو بست | که درِ فتنه بر جهان بگشاد


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 19:00:14
 موضوع مطلب:


دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا/ دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 20:49:47
 موضوع مطلب:


ای شاخِ گل به صحبتِ بلبل سری بکش | بسیار بر رضایِ دلِ باغبان مباش


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 23:14:52
 موضوع مطلب:


شکفتم آمدی از دور...باغ، در چشمت
دلم به چشم تو روشن،چراغ، در چشمت
اتاق و پنجره ای رو به آسمانی سرخ
سکوت تلخ دو تا چای داغ ، در چشمت

اصغر معاذی


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 23:24:18
 موضوع مطلب:


تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام | کز قِبَلِ ما قبول، وز طرفِ ما رضاست


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 23:48:55
 موضوع مطلب:


تو زنده ای هنوز برایم گمان نکن
در گورِ خاطرات خوشم خاک می شوی
باید به شهر عشق تو با احتیاط رفت
وقتی که عاشقی چه خطرناک می شوی

نجمه زارع


- پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 23:52:04
 موضوع مطلب:


یک دم زدن از حالِ تو غافل نیَم ای دوست | صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 00:19:35
 موضوع مطلب:
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت
اول آن کس که خریدار شدش من بودم...

وحشی بافقی- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 00:27:04
 موضوع مطلب:


منم طاهر که از عشقِ نکویان | دلی لبریزِ خون اندر بَرستم


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 00:30:23
 موضوع مطلب:
ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم

دل به مهر باده نوشان بسته ایم

جان بکوی می فروشان داده ایم

در به روی خود فروشان بسته ایم


رهی معیری
- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 00:37:08
 موضوع مطلب:


مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا | گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 00:47:04
 موضوع مطلب:


آغوشت آشیانۀ گرم کبوتران
لبخندهات... حس نجیب زیارتند
دور از نگاه سرد جهان...دست های من
با بافه های موی تو سرگرم خلوتند

اصغر معاذی


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 10:30:16
 موضوع مطلب:


دوش به خواب دیده‌ام رویِ ندیدهء تو را | وز مژه آب داده‌ام باغِ نچیدهء تو را


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 15:18:12
 موضوع مطلب:


اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 15:56:06
 موضوع مطلب:


ای که به حسنِ قامتت سرو ندیده ام سهی | گر همه دشمنی کنی از همه دوستان بهی


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 17:47:28
 موضوع مطلب:


یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم      در میان لاله و گل آشیانی داشتیم

رهی معیری


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 18:52:10
 موضوع مطلب:


رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بجوییم که او محرم راز است
حافظ


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 18:58:29
 موضوع مطلب:


تابد فروغِ مهر و مه از قطره هایِ اشک | بارانِ صبحگاه ندارد صفایِ اشک


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 19:25:09
 موضوع مطلب:


کاش می دیدی به چشم عاشقان رخسار خویش      تا دریغ از چشم خود می داشتی دیدار خویش

صائب تبریزی


- جمعه، 11 ارديبهشت ماه ، 1394 21:08:03
 موضوع مطلب:


شبِ فراق، چو زلفت اگر چه تاریک است | امیدوارم از آن رو، که صبح، نزدیک است


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 00:17:37
 موضوع مطلب:


تو از تبار کدامین پرنده ای که چنین
اسیر بال و پرت کرده ای قفس ها را
شروع،بعد نفس،بعد،شوق،بعد...ای عشق!
ز خط فاصله بردار پیش و پس ها را

اصغر معاذی


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 00:53:36
 موضوع مطلب:


آتش بگیر، تا که بدانی چه می‌کشم


احساسِ سوختن، به تماشا نمی‌شود


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 01:09:52
 موضوع مطلب:


در طریقت بارِ هرکس را که نگرفتم به دوش | چون گشودم چشمِ بینش، بار بر دل شد مرا


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 11:51:43
 موضوع مطلب:


اگر ان ترک شیرازی بدست ارد دل مارا/بخال هندویش ببخشم سمرقندو بخارا را


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 13:41:52
 موضوع مطلب:


آبِ بقا کجا و لبِ نوشِ او کجا؟ | آتش کجا و گرمیِ آغوشِ او کجا؟


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 15:13:16
 موضوع مطلب:اي حُسن يوسف دكمــه پيراهن ِ تـو
دل مي شكوفد گل به گل از دامن تو

جز در هواي تو مرا سير و سفر نيست
گلگشت من ديدار سرو و سوسن توقیصر امین پور


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 15:31:43
 موضوع مطلب:


وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی | تا با تو بگویم غمِ شبهایِ جدایی


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 15:45:59
 موضوع مطلب:


یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

حافظ


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 15:51:49
 موضوع مطلب:


سینه خواهم شرحه شرحه از فراق | تا بگویم شرحِ دردِ اشتیاق


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 15:55:04
 موضوع مطلب:


قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

حافظ


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 16:54:35
 موضوع مطلب:


در اندرون من خسته دل نمیدانم کیست
که من خموشم و او در فغان غوغاست

حافظ


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 18:05:21
 موضوع مطلب:


تا زهره و مه در آسمان گشت پدید
بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 22:25:19
 موضوع مطلب:


در جوشِ نوبهار کجا تن دهد به بند؟ | دیوانه ای که فصلِ خزان بند بگسلد


- شنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1394 23:40:56
 موضوع مطلب:


دنیا سکوت های مرا ساده فکر کرد
از حرف دل پُرند... اگر بی شکایتند
بی خواب کوچه گردی و بد خوابی ام نباش
دلشوره های هر شبم از روی عادتند

اصغر معاذی


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 00:31:19
 موضوع مطلب:


دیگران از دوریِ ظاهر اگر از دل روند | ما ز یادِ همنشینان در مقابل میرویم


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 00:48:07
 موضوع مطلب:


منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی

هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم

پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت

پدر عشق بسوزد که در آمد پدرمشهریار


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 00:58:46
 موضوع مطلب:


میان آب و آتش داردم دیوانه وش طفلی | که در یک لحظه صد ره میشوم مقبول و مردودش


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 01:12:00
 موضوع مطلب:شانه‌هایم تاب زلفت را ندارد، پس مخواه
تخته‌سنگی زیر پای آبشاری بشكند
كاروان غنچه‌های سرخ، روزی می‌رسد
قیمت لبهای سرخت روزگاری بشكند
فاضل نظری


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 10:40:47
 موضوع مطلب:


در وفایِ عشقِ تو مشهورِ خوبانم چو شمع | شب نشینِ کویِ سربازان و رندانم چو شمع


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 15:05:52
 موضوع مطلب:عطر شوق ملک چکید از عرش
قطره قطره چه آبشاری شد
آسمان غرق بوسه اش میکرد
گونه هایش ستاره کاری شد
حمیدرضا برقعی


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 17:24:29
 موضوع مطلب:


در روزگارِ عشقش با غم بساز ای دل | کاین غم جدا نگردد از تو به روزگاران


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 22:25:05
 موضوع مطلب:


نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !
من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم
سلامی صمیمی تر از غـم ندیدم
به اندازه ی غم تو را دوست دارم


قیصر امین پور


- يكشنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1394 23:52:51
 موضوع مطلب:


ما خنده را به مردمِ بی غم گذاشتیم | گل را به شوخ چشمیِ شبنم گذاشتیم


- دوشنبه، 14 ارديبهشت ماه ، 1394 14:49:37
 موضوع مطلب:مبهوت می شوی اگر از روزن ات شبی
بی خویش در سماع غزل ها ببینی ام
یک قطره ام و گاه چنان موج می زنم
در خود کــه ناگزیــری دریـــا ببینی ام

محمدعلی بهمنی


- دوشنبه، 14 ارديبهشت ماه ، 1394 16:33:29
 موضوع مطلب:


من باک ندارم مگر از بی بَصَرانی | کاندیشه از آن غمزهء بی باک نکردند


- دوشنبه، 14 ارديبهشت ماه ، 1394 17:14:56
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شدو جان نیز هم


- دوشنبه، 14 ارديبهشت ماه ، 1394 19:05:07
 موضوع مطلب:


مبتلایی به غمِ محنت و اندوهِ فراق | ای دل این ناله و افغانِ تو بی چیزی نیست


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 00:20:44
 موضوع مطلب:تو تقصیری نداری ، من زیادی عاشقت هستم
همین باعث شده با هر نگاهی زود می لنگم!
همان بهتر کــه از هذیان نوشتن دست بردارم
به مرگِ شاعرِ چشمت قسم... بدجور دلتنگم
امید صباغ نو


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 00:58:27
 موضوع مطلب:


من از بی حاصلی حاصل گرفتم | وز این خوشتر کسی را حاصلی نیست


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 13:37:37
 موضوع مطلب:


تا با غم عشق تو مرا کار افتاد
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد
بسیار فتاده بود، هم در غم عشق
اما نه چنین زار که اینبار افتاد.


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 16:19:56
 موضوع مطلب:


در خرام ای جانِ جانِ هر سماع | مه لقایی مه لقایی مه لقا


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 18:31:31
 موضوع مطلب:


آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
ور تو بگوييم که ني، ني شکنم شکر برم
آمده ام چو عقل و جان از همه ديده ها نهان
تا سوي جان و ديدگان مشعله نظر برم


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 21:06:19
 موضوع مطلب:


محال است سعدی که راه صفا                توان رفت جز بر پی مصطفی


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 21:13:35
 موضوع مطلب:


یارِ نو خط زنگ از دل میزداید بیشتر | برگِ عیش از نوبهاران میفزاید بیشتر


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 23:02:17
 موضوع مطلب:روی دنیا ببند پنجره را، تا کمی در هوای من باشی
چون قرارست بعد ازاین تنها، بانوی شعرهای من باشی

اصغر معاذی


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 23:08:59
 موضوع مطلب:


یک دمک، با خود آ، ببین چه کسی | از که دوری و با که هم نفسی


- سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1394 23:26:43
 موضوع مطلب:


یک بار هم از گیر و دار قاب رد شو

از سیـــم های خاردار قاب رد شو

برگرد تنهــا یک بغـــل بابای من باش

ها! یک بغل برگرد، تنها جای من باشعظیم زارع


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 05:42:40
 موضوع مطلب:


شکار آن گه توان کشتن که محکم در کمند آید | چو بیخِ مهر بنشاندم درختِ وصل برکندی


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 10:47:34
 موضوع مطلب:


یک بار پا به روی دل خود گذاشتن
بهتر که پا نهد به دلت بار ها فلک


رضا شیبانی اصل


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 12:15:46
 موضوع مطلب:


که میرود به شفاعت، که دوست بازآرد؟ | که عیشِ خلوتِ بی او کدورتی دارد


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 13:04:00
 موضوع مطلب:


درکوی نیکنامان مارا گذر ندادند           گر تو نمی پسندی تغییر ده فضا را


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 14:22:34
 موضوع مطلب:


اعترافی بکنم پیش شما ..بی تردید
بی شما با خودم و خلق خدا در گیرم
گفته بودید مقصر منم و احساسم
من هنوزم که هنوز عاشق این تقصیرم

علی نیاکوئی لنگرودی


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 14:30:54
 موضوع مطلب:


من از وصالِ تو دل برگرفته بودم، لیک | زبانِ لطف توام باز در گمان انداخت


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 22:10:36
 موضوع مطلب:


تحمل گفتی و من هم که کردم سال ها اما                               چقدر اخر تحمل بلکه یادت رفته پیمانت


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 22:20:22
 موضوع مطلب:


تا تقاضا به میان آمده‌، مطلب رفته‌ست | نیست غیر از کفِ افسوسِ طلبها، لبها


- چهارشنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1394 23:54:53
 موضوع مطلب:


آب و رنگ زندگی زیباست در قصر خیال
جلوه این نقش جز بر پرده ی پندار نیست
با نسیم عشق باغ زندگی را تازه دار
ورنه کار روزگار کهنه جز تکرار نیستمهدی سهیلی


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 01:31:59
 موضوع مطلب:


تا غمی پنهان نباشد رقتی پیدا نگردد | هم گلی دیده ست سعدی تا چو بلبل میخروشد


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 14:21:25
 موضوع مطلب:در تک تک رگهای تنم عشق تو جاريست
در تک تک رگهای تـــو هر چند نباشد
من میروم و هيچ مهم نيست كه یک عمر
زنجـــــير نگـــاه تـــــو كـــــه پابند نباشد...

رویا باقری


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 14:39:36
 موضوع مطلب:


دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت

وندر دل من هزار خورشید بتافت
واخر به کمال ذره ای راه نیافت


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 14:43:04
 موضوع مطلب:


تو قلب واقعیت را شکستی
تواز افسانه و اسطوره هستی
اگرچه گوییا قلبت ز سنگ است
دل من از برایت تنگ تنگ است

یدلله گودرزی


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 15:00:38
 موضوع مطلب:


تو بر مایه ی دانش خود مایست

که بالای هر دانشی دانشی است

فردوسی


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 15:04:32
 موضوع مطلب:تشنه ی شهرت بیهوده نبودم چو عقیق
زخم بر دل به طلبکاری نامی نزدم

راه بردم ز قناعت چو به چشم و دل سیر
بر سر خوان فلک لب به طعامی نزدم


محمد قهرمان


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 15:11:57
 موضوع مطلب:


من شاخه ی خشکم تو بیا برگ و برم ده      با زمزمه ی عاطفه هایت ثمرم ده


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 16:17:10
 موضوع مطلب:


هر شبی روزی و هر روز زوالی دارد | شبِ وصلِ من و معشوقِ مرا آخر نیست


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 17:08:30
 موضوع مطلب:


تنـــت بــه نــاز طبـــیـبان نیازمـند مباد                وجــود نـازکــت آزرده گـزنـد مباد
«حافظ»


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 21:10:15
 موضوع مطلب:


در پله ی غرورِ تو دل گر چه بی بهاست | ارزان مده ز دست، که یوسف خریده ای


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 22:30:44
 موضوع مطلب:


یک عمر ما را کنارت، آری تحمل نمودی
از خانه مان پر کشیدی ... اما نه از خانه دل
رضا نیکوکار


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 22:44:27
 موضوع مطلب:


لاابالی چه کند دفتر دانایی را | طاقتِ وعظ نباشد سرِ سودایی را


- پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1394 22:47:11
 موضوع مطلب:از سمرقـــند و بـــخارا می شود آسان گذشـــت
دیگر این بـــخشش برای خال هندوها کم است
عاشقم...یعــــــنی بـرای وصـــف حال و روز من
هرچه فال خواجـــــه و دیوان خواجوها کم است

رضا نیکوکار


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 00:59:50
 موضوع مطلب:


تو مرانم ز درِ خویش و رها کن صنما | تا به هر نام که خواهند مرا میخوانند


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 11:00:47
 موضوع مطلب:


دل دادی و پر گرفتی، تا عشق از سر گرفتی
تاول به تاول سرودی شعر صمیمانۀ دل
آتشفشان جنونی، تقسیر امضای خونی
در خواب حتی ندیدم مثل تو دیوانۀ دل
رضا نیکوکار


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 18:06:59
 موضوع مطلب:


لب بر لب كوزه بردم از غایت آز،

تا زو طلبم واسطة عمر دراز،

لب بر لب من نهاد و می گفت براز

می خور، كه بدین جهان نمی آیی باز!

خیام


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 21:44:10
 موضوع مطلب:


زین پس بسوز ای تبِ غم کز دیارِ وصل | تسکین دهِ حرارتِ هجرانِ ما رسید


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:05:26
 موضوع مطلب:


در درون من جهانی گرم کشتار هم اند

قتل عـــام تازه ای و جنگ سرد دیگری

جان من راضی مشو پیدا شود در شهر، باز

عاشق بیچـــاره ای و دوره گـرد دیگریسیدعلی رکن الدین


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:13:13
 موضوع مطلب:


یک وعده خواهم از تو که باشم در انتظار      حاکم تویی در آمدن دیر و زود خویش

وحشی بافقی


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:15:33
 موضوع مطلب:


شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست؟

نگاهت سخت دنبال کسی باشد که دیگر نیست؟

برایت اتفــاق افتاده در یک کافـــه‌ی ابری

ته فنجان تو فال کسی باشد که دیگر نیست؟شهراد میدری


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:32:39
 موضوع مطلب:


تو مرا سوزی و من سوزم از این غم که مبادبـاد بیرون بَرَد از کـوی تـو خـاکستر مـن


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:44:51
 موضوع مطلب:نوشته‌ام بـه دل ِ شعرهـــای غیرمجاز
که دوست دارمت ای آشنای غیرمجاز
هوا بد است، بِکِش شیشه‌ی حسادت را
کــه دور باشد از این‌جا هـــوای غیرمجـــاز

نجمه زارع


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:47:36
 موضوع مطلب:


ز شراب وصل جانان سر من خمار دارد

سر خود گرفته دل هم سر آن ديار دارد

چه کند دگر جهان را چو رسيد جان به جانان

چو رسيد جان به جانان به جهان چه کار دارد


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:51:18
 موضوع مطلب:دلتنگم اما دیدنت با دیگران سخت است
دلتنگم و این درد ازحالم خبر دارد،
مانند بیماری که مرگش از عطش حتمی ست
اما برایش آب مثل سم ضرر دارد

رویا باقری


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:54:08
 موضوع مطلب:


در این سرای بی كسی كسی به در نمی زند

به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند

هوشنگ ابتهاج


- جمعه، 18 ارديبهشت ماه ، 1394 23:56:25
 موضوع مطلب:


دل گرفته ی من کی چو غنچه باز شود
مگر صبا برساند به من هوای تو را
چنان تو در دل من جا گرفته ای ای جان
که هیچ کس نتواند گرفت جای تو را

هوشنگ ابتهاج


- شنبه، 19 ارديبهشت ماه ، 1394 00:40:39
 موضوع مطلب:


آقانگاهت سوی آهوهاست می دانم

دستان پاکت مثل من تنهاست می دانم

آقا اگر تو بر نمی گردی دلیل آن

در دستهای پرگناه ماست می دانم


- شنبه، 19 ارديبهشت ماه ، 1394 10:41:27
 موضوع مطلب:


ما را ز عشقِ رویش هر لحظه ای فتوحی | ما را ز خاکِ کویش هر ساعتی صفایی


- شنبه، 19 ارديبهشت ماه ، 1394 13:32:20
 موضوع مطلب:


یا رب آن نو گل خندان که سپردی به منش
می سپارم به تو از چشم حسود چمنش


- شنبه، 19 ارديبهشت ماه ، 1394 15:16:03
 موضوع مطلب:


شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند


- شنبه، 19 ارديبهشت ماه ، 1394 16:45:37
 موضوع مطلب:


دلم خیالِ تو را رهنمای میداند | جز این طریق ندانم خدای میداند


- شنبه، 19 ارديبهشت ماه ، 1394 19:37:24
 موضوع مطلب:


در غم هجر رُخ ماهِ تو در سوز و گـُدازیم

تا به کِی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم


- شنبه، 19 ارديبهشت ماه ، 1394 22:46:25
 موضوع مطلب:من زنده‌ام به شایعه‌ها اعتنا نکن
در شهر کشته‌اند کسی را شبیه من


نجمه زارع


- يكشنبه، 20 ارديبهشت ماه ، 1394 21:18:15
 موضوع مطلب:


نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر | ولیک از هجر گشتم دم به دم سیر


- يكشنبه، 20 ارديبهشت ماه ، 1394 22:01:33
 موضوع مطلب:


روشنی بخش از آنم که بسوزم چون شمع     
رو سپیدی بود از بخت سیاهی گاهی
عجبی نیـست اگر مونس یار است رقـیب          
بنشـیند بر ِ گل، هرزه گیــــاهی گاهی
معینی کرمانشاهی- دوشنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1394 00:07:06
 موضوع مطلب:


یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست


- دوشنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1394 05:25:12
 موضوع مطلب:


ترسم که ببینی رخِ همچون قمرت | کس باز نیاید دگر اندر نظرت


- دوشنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1394 11:51:59
 موضوع مطلب:تا تو لب وا مـــی کنی زنبورهـــا کِـــل می کشند
هرچه می ریزی عسل در جام کندوها کم است
بیشتــر از من طلب کن عشــــق! من آمـــاده ام
خواهــــش پــــرواز کردن از پرستوها کـــم است

رضا نیکوکار


- دوشنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1394 23:39:36
 موضوع مطلب:


تا دلِ من در سرِ زلفِ تو شد | عیش همه در دلِ شب میکند


- سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1394 09:24:28
 موضوع مطلب:


دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند/ گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
حافظ


- سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1394 10:00:10
 موضوع مطلب:


دیوانه شد دلم رهِ زلفِ تو برگرفت | مسکین به پایِ خویش به زنجیر میرود


- سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1394 11:54:29
 موضوع مطلب:


دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند


- سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1394 15:42:34
 موضوع مطلب:


دل تمنا می کند تا من بسازم خانه ای ...
عاشقان کی خانه دارند دل مگر دیوانه ای؟


- سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1394 16:02:19
 موضوع مطلب:


یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم
هرچند در این عهد خریدار ندارد


- سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1394 23:50:11
 موضوع مطلب:


دل تنگم حریف درد و اندوه فراوان نیست
امان ای سنگدل از درد و اندوه فراوانت

شهریار


- چهارشنبه، 23 ارديبهشت ماه ، 1394 01:18:04
 موضوع مطلب:


تخمِ محبت بری نداد فروغی | دانهء بی حاصل از برای چه کشتی؟


- چهارشنبه، 23 ارديبهشت ماه ، 1394 16:47:16
 موضوع مطلب:یوسفم در چاه تنهایی هنوزم مانده است
مصر ِ قلبم از نبودش بی قراری می کند
چیده ای با دست خود این سیب ِ کال زندگی
در خیالش عمر من غم را فراری میکند
سید هوشنگ موسوی


- چهارشنبه، 23 ارديبهشت ماه ، 1394 18:34:51
 موضوع مطلب:


دلم به کویِ رفت و مقیم شد آنجا | وزان مُقام به جایی دگر نخواهد شد


- چهارشنبه، 23 ارديبهشت ماه ، 1394 23:03:39
 موضوع مطلب:


دل چون شکسته سازم ز گذشته های شیرین***چه ترانه های محزون که به یادگار دارد
                                                                 
                                                                  شهریار


- چهارشنبه، 23 ارديبهشت ماه ، 1394 23:55:42
 موضوع مطلب:


دراین آیینه ی دودی کجایی؟
بگو صبح به این زودی کجایی؟!
اگر از دوری تو در عذابم
کمی بگذار با یادت بخوابم

یدالله گودرزی


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 00:06:48
 موضوع مطلب:


من آن مرغِ سخندانم که در خاکم رود صورت | هنوز آواز میآید به معنی از گلستانم


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 00:13:54
 موضوع مطلب:

مژگان کشید رشته به سوزن ولی چه سود
دیگر به چاک سینه مجال رفو نبود
دیگر شکسته بود دل و در میان ما
صحبت بجز حکایت سنگ و سبو نبود

شهریار- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 09:18:11
 موضوع مطلب:


دردِ صاحبنظران را به دوا حاجت نیست | عاشق آن است که هم درد بُود درمانش


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 09:45:22
 موضوع مطلب:


شب مردان خدا روز جهان افروز است           روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 10:47:31
 موضوع مطلب:


تا ابد گرچه عزیزی ولی از یاد نبر
چشم من باشی، در سایۀ ابروی منی
در غمم رفته ای و با خوشی ام آمده ای
چه کنم ؟ خوی تو این است پرستوی منی

مهدی فرجی


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 10:49:17
 موضوع مطلب:


یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 12:15:09
 موضوع مطلب:من می روم از این حوالی دورتر باشم
بغضم مگر دست از گلوی شهر بردارد !
آن باغبانی که مرا با خون دل پرورد
حالا که می آید به سوی من، تبر دارد!

رویا باقری


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 13:47:49
 موضوع مطلب:


دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین
چشمه‌های نور و شور آن بیابان را ببین
گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر


پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 14:18:09
 موضوع مطلب:


نمی دانم چه تاثیریست در عشق
که بیمارش به صحت نیست مایل


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 14:23:05
 موضوع مطلب:


لطف خدا بیشتر از جرم ماست           نکته سر بسته چه دانی خموش


حافظ


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 19:08:47
 موضوع مطلب:


شب از حضیض نهان سوی اوج می آیند
چو وقتِ وقت رسد، فوج فوج می آیند
قسم به صبر وصفاشان، به رأیشان سوگند
به هیمه ی نفس اسب هایشان سوگند
که گرد ظلمت شب به باره می شویند
به خون تازه زمین را دوباره می شویند


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 22:56:31
 موضوع مطلب:


درد عشقی کشیدم که مپرس
زهر هجری چشیدم که مپرس
           حافظ


- پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1394 23:31:49
 موضوع مطلب:


سیب سرخی را که آدم خورد،ما هم خورده ایم
هر کسی در طول عمرش اشتباهی داشتهمحسن رضوی


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 01:07:13
 موضوع مطلب:


هجرِ او را که جانِ ما خون کرد | به کفِ وصل در سپار کنیم


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 09:48:03
 موضوع مطلب:


من دست نخواهم برد الا به سر زلفت
گر دسترسى باشد یک روز به یغمایى


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 11:35:46
 موضوع مطلب:


یاد آن که جز به روی منش دیده وانبود
وان سست عهد جز سری از ماسوا نبود
امروز در میانه کدورت نهاده پای
آن روز در میان من و دوست جانبود

شهریار


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 11:41:29
 موضوع مطلب:


درمان ز کسی دگر نجویم | زیرا ز فراقِ توست دردم


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 11:57:14
 موضوع مطلب:


مرا به باغ و بهاران چه کار دور از تو؟
مرا چه کار به باغ و بهار دور از تو؟
بهار آمده امّا نه سوی من که نسیم
زند به خرمن عمرم، شرار دور از تو

حسین منزوی


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 13:43:03
 موضوع مطلب:


وصل و هجرم شده یکسان همه از دولتِ عشقت | چه بخندم، چه بگریم، چه بسازم، چه بسوزم


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 13:59:00
 موضوع مطلب:


من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 19:42:38
 موضوع مطلب:


درون سينه آهي هم ندارم ،
ستمکش دل ،پريشان دل ، گدادل
به تاري گردنش را بسته زلفت ،
فقير و عاجز و بي دست و پا دل

ابوالقاسم لاهوتی


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 20:10:55
 موضوع مطلب:


لطف خدا بیشتر از جرم ماست
نکته ى سربسته چه دانى , خموش
حافظ


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 20:54:21
 موضوع مطلب:شورای دولت عشق فاتح اگر نمیشد ،
جمهوری دلم را غم تار و مار می کرد .

ابوالقاسم لاهوتی
- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 22:12:14
 موضوع مطلب:


دور کن پرده ز رخسار و رقیب از پهلو | که مرا طاقتِ نادیدنِ دیدارِ تو نیست


- جمعه، 25 ارديبهشت ماه ، 1394 22:46:43
 موضوع مطلب:


تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند؟
شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا
خانه‌آرایی نمی‌آید ز من همچون حباب
موج بی‌پروای دریای حقیقت کن مرا

صائب تبریزی


- شنبه، 26 ارديبهشت ماه ، 1394 10:15:32
 موضوع مطلب:


ای ز غمِ فراقِ تو جانِ مرا شکایتی | بر درِ تو نشسته ام منتظرِ عنایتی


- يكشنبه، 27 ارديبهشت ماه ، 1394 00:03:59
 موضوع مطلب:


یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم ؟!

سیدحسن حسینی


- يكشنبه، 27 ارديبهشت ماه ، 1394 01:26:04
 موضوع مطلب:


موج را هر چند آماده ست بال و پر ز آب | بی نسیمِ خوش عنان بیرون نیارد سر ز آب


- يكشنبه، 27 ارديبهشت ماه ، 1394 15:26:59
 موضوع مطلب:


به تنهایی گرفتارند مشتی بی پناه اینجا
مسافرخانۀ رنج است یا تبعیدگاه اینجا
غرض رنجیدن ما بود-از دنیا- که حاصل شد
مکن ای زندگی عمر مرا دیگر تباه اینجا

فاضل نظری


- يكشنبه، 27 ارديبهشت ماه ، 1394 22:45:37
 موضوع مطلب:


از ناز شود ولایتی تنگ | در دل سفرِ عراق خیزد


- يكشنبه، 27 ارديبهشت ماه ، 1394 23:28:34
 موضوع مطلب:


دلم بدون تو غمگین و با تو افسرده ست
چه کرده ای که ز بود و نبودت آزرده ست
به عکس های خودم خیره ام ،کدام منم؟!
زمانه خاطره های مرا کجا برده ست؟

فاضل نظری


- دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1394 01:17:11
 موضوع مطلب:


تا کی از ما یارِ ما پنهان بود؟ | چشمِ ما تا کی چنین گریان بود؟


- دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1394 13:47:18
 موضوع مطلب:


دیگر به روزگار نمی بینم
آن عشق ها که تاب و توان سوزد
در سینه ها ز عشق نمی جوشد
آن شعله ها که خرمن جان سوزد

فریدون مشیری


- دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1394 15:55:24
 موضوع مطلب:


دل چو دانه ما مثالِ آسیا | آسیا کی داند این گردش چرا


- دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1394 15:57:06
 موضوع مطلب:


از خاطرات تو غزل گفتن، چیزی به جز ذکر مصیبت نیست

هر دم که بی تو بگذرد پوچ است، وقتی نباشی دم غنیمت نیست


- دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1394 20:51:22
 موضوع مطلب:


تشنه‌ام، نیست شگفت ار طلبم آب حیات | دردمندم، نه عجب گر به دوا مینگرم


- دوشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1394 22:31:57
 موضوع مطلب:


ماهی تویی و آب من و تُنگ روزگار!
من در حصار تنگ و تو در مشت من اسیر
مرداب زندگی همه را غرق کرده است
ای عشق همتی کن و دست مرا بگیر

فاضل نظری


- سه شنبه، 29 ارديبهشت ماه ، 1394 00:09:50
 موضوع مطلب:


روی از عالم بگردان گر لقا میبایدت | بگسل از کونین اگر زلفِ دو تا میبایدت


- چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه ، 1394 00:21:26
 موضوع مطلب:


تو را زان مشت و بازوی توانا
چه غیر از استخوان و پوست مانده؟
اگر هم نیمه جانی هست باقی
به عشق و آرزوی دوست مانده

فریدون مشیری


- چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه ، 1394 01:11:26
 موضوع مطلب:


هر کسی را وعده‌ای در وعده گاهی داده‌ای | وعدهء قتلِ مرا نی میدهی نی میکنی


- چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه ، 1394 17:59:42
 موضوع مطلب:


یک عمر جدایی به هوای نفسی وصل
گیرم که جوان گشت زلیخا ، به چه قیمت؟
از مضحکۀ دشمن تا سرزنش دوست
تاوان تو را می دهم اما به چه قیمت؟

فاضل نظری


- چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه ، 1394 18:33:49
 موضوع مطلب:


تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
سزد اگر همه ی دلبران دهندت باج
           حافظ


- چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه ، 1394 21:50:41
 موضوع مطلب:


جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا
کسی نشسته در آنسوی ماجرا که تویی
نهادم آینه ای پیش روی آینه ات
جهان پر از تو و من شد پر از خدا که تویی

حسین منزوی


- پنجشنبه، 31 ارديبهشت ماه ، 1394 01:24:13
 موضوع مطلب:


یوسفِ ما ز تهیدستیِ خلق آگاه است | به چه امید به بازار رساند خود را؟


- پنجشنبه، 31 ارديبهشت ماه ، 1394 09:40:10
 موضوع مطلب:


این جهان گر وفا کند با کس
نوشدارو بود پس از سهراب


- پنجشنبه، 31 ارديبهشت ماه ، 1394 15:18:06
 موضوع مطلب:


با اهلِ وفا و هنر افزون شود و کم | مهرِ تو و بی مهریِ گردون نه و هرگز


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 09:48:04
 موضوع مطلب:ز دست عشق عالم در هیاهوست
تمام فتنه ها زیر سر اوست


قیصر امین پور


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 10:04:10
 موضوع مطلب:


تنگِ شکر شود همه کام و دهانِ من | چون دل خیالِ آن بتِ شیرین دهان کند


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 10:14:37
 موضوع مطلب:


دل دادی و پر گرفتی، تا عشق از سر گرفتی
تاول به تاول سرودی شعر صمیمانه دل

رضا نیکوکار


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 11:21:02
 موضوع مطلب:


لاابالی عشق باشد نی خرد | عقل آن جوید کز آن سودی برد


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 13:49:33
 موضوع مطلب:در بزم جهان شمع شب افروزی کو
در هفت فلک اختر فیروزی کو
گویی : نبود به یک روش سیر فلک
عمری است که شب می گذرد روزی کو


قدسی مشهدی


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 16:23:15
 موضوع مطلب:


وصلِ خوشِ تو حرام تا چند؟ | خونِ دلِ من حلال تا کی؟


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 17:57:30
 موضوع مطلب:


یارم چو قدح بدست گیرد
بازار بتان شکست گیرد


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 19:08:21
 موضوع مطلب:


دریا چو گدا ملتمس افتاده به پایت
چشمش به کرامات فراوان دو دستت
انداختن چنگ پر از وسوسۀ آب
بیت الغزل نظم پریشان دو دستت
مردانگی و غیرت و دلباختگی را
باید که بسنجند به میزان دو دستت

سعید بیابانکی


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 20:27:14
 موضوع مطلب:


تا دل از آن تو شد، دیده فرو دوختم | هر چه پسندِ شماست، بر همه عالم حرام


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 21:51:25
 موضوع مطلب:


من کی ام? باغی که چون با عطر عشق آمیختم
هر اناری را که پروردم به خون آلوده بود
ای دل ناباور من دیر فهمیدی که عشق
از همان روز ازل هم جرم نابخشوده بود


فاضل نظری


- جمعه، 1 خرداد ماه ، 1394 21:59:06
 موضوع مطلب:


در تصرف کوش تا عشقم شود کامل عیار | کانچه مس را زر تواند ساخت جز اکسیر نیست


- شنبه، 2 خرداد ماه ، 1394 09:15:02
 موضوع مطلب:


تفألی نزد و یک غزل برایم خواند
ولی عجب غزلی انتخاب خوبی بود
"چه مستی است ندانم که رو به ما آورد"
جهان به رقص درآمد...شراب خوبی بود
سیدحمیدرضا برقعی


- شنبه، 2 خرداد ماه ، 1394 09:25:19
 موضوع مطلب:


دلوِ گردون چو از آن آبِ حیات آمد پر | شود آن سنبلهء خشک از او گوهربار


- شنبه، 2 خرداد ماه ، 1394 23:31:21
 موضوع مطلب:


روزی ز چشم مردم و روزی به پای تو!
عمر مرا ببین که به افتادگی گذشت
شرمنده ی توایم و سرافراز از اینکه عمر
_گر دین نداشتیم_ به آزادگی گذشت
فاضل نظری


- يكشنبه، 3 خرداد ماه ، 1394 01:57:02
 موضوع مطلب:


تا تکیه کرده‌ایم فروغی به لطفِ دوست | از خصمیِ فلک نبوَد هیچ باکِ ما


- يكشنبه، 3 خرداد ماه ، 1394 11:45:52
 موضوع مطلب:


آنچه نادیده کسی دیدی و برگشتی باز
سیب از باغ خدا چیدی و برگشتی باز
سیدحمیدرضا برقعی


- يكشنبه، 3 خرداد ماه ، 1394 13:52:32
 موضوع مطلب:


ز دست رفته نه تنها منم در این سودا | چه دستها که ز دستِ تو بر خداوند است


- يكشنبه، 3 خرداد ماه ، 1394 17:47:21
 موضوع مطلب:


تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود
به هر که هر چه دلش خواست داد؛ حتی سر
سید حمیدرضا برقعی


- يكشنبه، 3 خرداد ماه ، 1394 19:35:32
 موضوع مطلب:


روان شد موکبِ جانان چرایی منتظر ای جان؟ | چو خواهی رفت ازین بهتر نخواهی یافت همراهی


- يكشنبه، 3 خرداد ماه ، 1394 20:38:41
 موضوع مطلب:


یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان
دل شرح آن دهد که چه گفت و چها شنید


- يكشنبه، 3 خرداد ماه ، 1394 23:57:45
 موضوع مطلب:


دریا اگر سر می زند بر سنگ حق دارد
تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی ست

فاضل نظری


- دوشنبه، 4 خرداد ماه ، 1394 01:19:06
 موضوع مطلب:


تابِ دل ناهید ز بادِ خمِ زلفت | آبِ رخِ خورشید ز خاکِ سرِ راهت


- دوشنبه، 4 خرداد ماه ، 1394 08:42:04
 موضوع مطلب:


تمام پنجره را غرق حسن یوسف کن
دل اهالی این کوچه را تصرف کن
قدم بزن وسط شهر با صدای بلند
به عابران پیاده غزل تعارف کن
سیدحمیدرضا برقعی


- دوشنبه، 4 خرداد ماه ، 1394 10:54:40
 موضوع مطلب:


نومید من که در قدمِ یار، بی نصیب | محروم من، که در حرمِ دوست محرمم


- دوشنبه، 4 خرداد ماه ، 1394 11:08:30
 موضوع مطلب:


مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است           زان رو سپرده اند به مستی و شرب مدام ما


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 00:26:18
 موضوع مطلب:


اگر پرنده مرا آفریده اند چرا
قفس بسازم و در بند آشیان باشم
اگرچه ریشه در این دشت بسته ام باید
به جای خاک گرفتار آسمان باشم
فاضل نظری


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 01:28:59
 موضوع مطلب:


مرا گه گه به دردی یاد میکن | که دردت مرهمِ جان مینماید


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 07:56:09
 موضوع مطلب:


دل از اعماق دریای صدف های تهی بردار
همین جا در کویر خویش مروارید پیدا کن
چه شوری بهتر از برخورد برق چشم ها با هم
نگاهش را تماشا کن, اگر فهمید حاشا کن
فاضل نظری


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 08:45:47
 موضوع مطلب:


ناله و افغانِ من بشنو خدا را تا به کی | گوش بر آواز چنگ و نالهء نی میکنی؟


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 10:49:32
 موضوع مطلب:


یک دم ای سرسبزی یک دست در صورت بدم
تا بهاران دم بگیرد با گل شیپوری اش
ماه می گردد به دنبال تو هر شب سو به سو
آسمان را با چراغ کوچک زنبوری اش
سعید بیابانکی


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 13:52:35
 موضوع مطلب:


شوریده کرد شیوهء آن نازنین مرا | عشقش خلاص داد ز دنیا و دین مرا


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 21:02:55
 موضوع مطلب:


از اوج آسمان دل افروز و تابناک
افتاده ماه در دل دریای بی کران
آن گونه دلفریب که تا سینه ی افق
پیدا به هر نگاه: دو ماه و دو آسمان
فریدون مشیری


- سه شنبه، 5 خرداد ماه ، 1394 23:48:02
 موضوع مطلب:


نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند


- چهارشنبه، 6 خرداد ماه ، 1394 01:58:36
 موضوع مطلب:


در عالمِ پیری سر و کارم به جوانی است | پیرانه‌سر آمد به سرم بختِ جوانم


- چهارشنبه، 6 خرداد ماه ، 1394 07:48:31
 موضوع مطلب:


مي روي بعد تو پاي سفرم مي شكند
مهره به مهره تمام كمرم مي شكند
مرگ مي آيد و در آينه ها مي بينم
زندگي مثل پلي پشت سرم مي شكند
رضا نیکوکار


- چهارشنبه، 6 خرداد ماه ، 1394 08:55:03
 موضوع مطلب:


دل برفت از دست وز تیمار تو خون شد جگر | نیم جانی ماند و آن هم ناتوانی، گو بر آ


- چهارشنبه، 6 خرداد ماه ، 1394 20:16:08
 موضوع مطلب:


ای گل! تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟     
جز سر زنش و بدسری خار چه دیدی؟
ای لعل دل افروز، تو با این همه پرتو     
جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟

پروین اعتصامی


- چهارشنبه، 6 خرداد ماه ، 1394 20:53:19
 موضوع مطلب:


یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور


- پنجشنبه، 7 خرداد ماه ، 1394 00:42:22
 موضوع مطلب:


روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست/واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست
بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت/ امروز همه روی جهان زیر پر ماست
ناصر خسرو


- پنجشنبه، 7 خرداد ماه ، 1394 01:43:57
 موضوع مطلب:


تا مرا دیده بر آن نرگسِ بیمار افتاد | هر سرِ مو شدم آمادهء آزاری چند


- پنجشنبه، 7 خرداد ماه ، 1394 02:52:17
 موضوع مطلب:


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند


- پنجشنبه، 7 خرداد ماه ، 1394 08:04:27
 موضوع مطلب:


دل از سیاست اهل ریا بکن ' خود باش
هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست
فاضل نظری


- پنجشنبه، 7 خرداد ماه ، 1394 09:34:00
 موضوع مطلب:


تا سر نرفته بر سرِ مهر و وفای تو | حلقِ من است و حلقهء زلفِ دوتایِ تو


- پنجشنبه، 7 خرداد ماه ، 1394 19:27:17
 موضوع مطلب:

وگر سیری ز جان در باز جان را
که یک جان را عوض آنجا هزار است
تو هر وقتی که جانی برفشانی
هزاران جان نو بر تو نثار است

عطار نیشابوری


- جمعه، 8 خرداد ماه ، 1394 00:01:08
 موضوع مطلب:


تو آن کمند نداری که من خلاص بیابم | اسیر ماندم و درمان تحمل است و تذلّل


- جمعه، 8 خرداد ماه ، 1394 11:23:38
 موضوع مطلب:

لاله خواهم شدنش در چمن و باغ که روزی
به تماشای من آن لاله عذار آمده باشد
شهریار این سر و سودای تو دانی به چه ماند
روز روشن که به خواب شب تار آمده باشد

محمد حسین شهریار


- جمعه، 8 خرداد ماه ، 1394 23:03:09
 موضوع مطلب:


در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم


- شنبه، 9 خرداد ماه ، 1394 01:04:44
 موضوع مطلب:


مردم از حسرتِ جمعی که از آن حلقهء زلف | سرِ زنجیر به پایِ دل دیوانه زدند


- شنبه، 9 خرداد ماه ، 1394 22:07:45
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نبز هم / دل فدای او شد و جان نیز هم


- يكشنبه، 10 خرداد ماه ، 1394 09:52:11
 موضوع مطلب:


مقبل آن است که در چشمِ تو آید امروز | به جز از هندویِ چشمِ تو کسی مقبل نیست


- دوشنبه، 11 خرداد ماه ، 1394 00:11:42
 موضوع مطلب:تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک

به در صومعه با بربط و پیمانه روم


حافظ


- دوشنبه، 11 خرداد ماه ، 1394 01:33:50
 موضوع مطلب:


ما نعره به شب زنیم و خاموش | تا درنرود درون هر گوش


- سه شنبه، 12 خرداد ماه ، 1394 00:41:02
 موضوع مطلب:


شیرینی فراق کم از شور وصل نیست
گر عشق مقصد است خوشا لذت مسیر
فاضل نظری


- سه شنبه، 12 خرداد ماه ، 1394 01:02:05
 موضوع مطلب:


رخِ افروخته‌ات ز آتش هجرانم سوخت | آنچه او کرد به من، شمع به پروانه نکرد


- سه شنبه، 12 خرداد ماه ، 1394 22:24:29
 موضوع مطلب:


دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده
آمد افسوس کنان مغبچۀ باده فروش
گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

حافظ- سه شنبه، 12 خرداد ماه ، 1394 22:56:42
 موضوع مطلب:


همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جایی رسیده اند


- چهارشنبه، 13 خرداد ماه ، 1394 00:05:07
 موضوع مطلب:


دیدی که به بویِ مردمی آمده‌اند | بر گوشهء چشم جایشان ساخته‌ای


- چهارشنبه، 13 خرداد ماه ، 1394 14:52:23
 موضوع مطلب:

یار من چون بخرامد به تماشای چمن

برسانش ز من ای پیک صبا پیغامیحافظ


- چهارشنبه، 13 خرداد ماه ، 1394 18:14:42
 موضوع مطلب:


یاری دهید، کز در او دور گشته‌ام | رحمی کنید، کز غمِ او زار مانده‌ام


- پنجشنبه، 14 خرداد ماه ، 1394 00:46:52
 موضوع مطلب:


من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم
حافظ


- پنجشنبه، 14 خرداد ماه ، 1394 10:19:39
 موضوع مطلب:


مرغی که ز دامِ نفسِ خود رست | هر جای که برپرد نترسد


- پنجشنبه، 14 خرداد ماه ، 1394 17:20:35
 موضوع مطلب:


دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

شهریار


- جمعه، 15 خرداد ماه ، 1394 00:58:48
 موضوع مطلب:


ای دل اگر عاشقی، عاشقِ دلدار باش | بر درِ دل روز و شب، منتظرِ یار باش


- جمعه، 15 خرداد ماه ، 1394 17:01:50
 موضوع مطلب:


شب تاریک و سنگستان و مو مست // قدح از دست مو افتاد و نشکست


- جمعه، 15 خرداد ماه ، 1394 18:36:20
 موضوع مطلب:
تاکی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به سر آید، شب هجران تو یانه؟
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

شیخ بهایی


- شنبه، 16 خرداد ماه ، 1394 09:19:19
 موضوع مطلب:


هرکجا سلطان بود،دورش سپاه و لشگـــر است

پس چرا سلطان خوبان بی سپاه و لشگر اسـت؟


- شنبه، 16 خرداد ماه ، 1394 09:44:46
 موضوع مطلب:


تو که از صورتِ حالِ دلِ ما بی‌خبری | غمِ دل با تو نگویم که ندانی دردم


- شنبه، 16 خرداد ماه ، 1394 15:18:18
 موضوع مطلب:


مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو
حافظ


- شنبه، 16 خرداد ماه ، 1394 22:16:13
 موضوع مطلب:


وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن


- شنبه، 16 خرداد ماه ، 1394 23:02:33
 موضوع مطلب:


نخواهد مرد تا حشر ای همایون کوکبِ تابان | چراغِ محتشم کز پرتوِ مهرِ تو شد روشن


- شنبه، 16 خرداد ماه ، 1394 23:49:20
 موضوع مطلب:


نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم
دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا?
شهریار


- يكشنبه، 17 خرداد ماه ، 1394 09:50:47
 موضوع مطلب:


آن دم که بر لب آید جانم ز زهرِ هجران | از لعلِ نوشخندت مشتاقِ انگبینم


- يكشنبه، 17 خرداد ماه ، 1394 11:34:29
 موضوع مطلب:


ما زاده عشقيم و فزاينده درديم
با مدّعيِ عاکفِ مسجد، به نبرديم
با مدّعيان، در طلبش عهد نبستيم
با بي‏خبران، سازش بيهوده نکرديم
در آتش عشق تو، خليلانه خزيديم
در مسلخ عشّاق تو، فرزانه و فرديم


- يكشنبه، 17 خرداد ماه ، 1394 12:55:22
 موضوع مطلب:


من طایرِ آزاده‌ام در دامِ خاک افتاده‌ام | باید که بر بامِ فلک زین خاکدان پریدنم


- يكشنبه، 17 خرداد ماه ، 1394 14:59:45
 موضوع مطلب:


من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه


- يكشنبه، 17 خرداد ماه ، 1394 15:25:22
 موضوع مطلب:


هر لحظه بهانه ی تو را میگیرم
هرثانیه با نبودنت دلگیرم
حتی تو اگر برای من تب نکنی
من یک طرفه برای تو میمیرم


- دوشنبه، 18 خرداد ماه ، 1394 10:00:42
 موضوع مطلب:


مو به مو دامِ فریبِ دلِ دانایِ منی | پای تا سر پیِ تسخیرِ سراپایِ منی


- دوشنبه، 18 خرداد ماه ، 1394 18:31:17
 موضوع مطلب:

یک دو نفس خیال باز، رشتهٔ شوق‌ کن دراز
تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زندگی
خواه نوای راحتیم خواه طنین‌کلفتیم
هر چه بود غنیمتیم صوت و صداست زندگی

بیدل دهلوی- دوشنبه، 18 خرداد ماه ، 1394 19:05:06
 موضوع مطلب:


یک عمر قفس بست مسیرِ نفسم را | حالا که دری هست مرا بال و پری نیست


- دوشنبه، 18 خرداد ماه ، 1394 19:41:24
 موضوع مطلب:


تو نیستی که ببینی چگونه پیچیده ست
طنین شعر نگاه تو در ترانه ی من
تو نیستی که ببینی چگونه می گردد
نسیم روح تو در باغ بی جوانه ی من
فریدون مشیری


- دوشنبه، 18 خرداد ماه ، 1394 21:35:05
 موضوع مطلب:


نشانِ بختِ بلند است و طالعِ میمون | علی الصباح نظر بر جمالِ روزافزون


- سه شنبه، 19 خرداد ماه ، 1394 11:18:10
 موضوع مطلب:


نشیمن تو نه این کنجِ محنت آبادست
تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر!

حافظ


- سه شنبه، 19 خرداد ماه ، 1394 11:20:01
 موضوع مطلب:


رعدها آوازهء احسانِ عالمگیر تو | ابرها چترِ پریزادِ سلیمانِ تو اَند


- سه شنبه، 19 خرداد ماه ، 1394 11:27:43
 موضوع مطلب:


دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی
ز کدام باده ساقی به من ِ خراب دادی

فیض کاشانی


- سه شنبه، 19 خرداد ماه ، 1394 15:08:50
 موضوع مطلب:


یک زمان دیدهء من ره به سویِ خواب برد | ای خیال ار شبی از رهگذرم برخیزی


- سه شنبه، 19 خرداد ماه ، 1394 16:18:12
 موضوع مطلب:


یوسف گم گشته باز اید ب کنعان غم مخور/کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور


- چهارشنبه، 20 خرداد ماه ، 1394 00:01:09
 موضوع مطلب:


روزها فکر من اینست و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم


- چهارشنبه، 20 خرداد ماه ، 1394 00:06:43
 موضوع مطلب:


مگذار با خبر شود از مقصدت کسی
حتی به سوی میکده وقت اذان بیا
شُهرت در این مقام به گمنام بودن است
از من نشان بپرس ولی بی نشان بیا

فاضل نظری


- چهارشنبه، 20 خرداد ماه ، 1394 09:04:55
 موضوع مطلب:


از جان برید هر که به زلفت کشید دست | وز سر گذشت آن که در این حلقه پا نهاد


- پنجشنبه، 21 خرداد ماه ، 1394 12:16:24
 موضوع مطلب:


دراین آیینه ی دودی کجایی؟
بگو صبح به این زودی کجایی؟!
اگر از دوری تو در عذابم
کمی بگذار با یادت بخوابم

یدالله گودرزی


- پنجشنبه، 21 خرداد ماه ، 1394 13:35:01
 موضوع مطلب:


من نیستم حریفِ تو با صدهزار دل | کز یک کرشمه میشکنی صدهزار من


- جمعه، 22 خرداد ماه ، 1394 01:30:28
 موضوع مطلب:


نفرین به وفاداری ات ای دوست که با من
پیمان سر پیمان شکنی بستی و رفتی
چون خاطرۀ غنچۀ پرپر شده در باد
در حافظۀ باغچه ها هستی و رفتی

فاضل نظری


- جمعه، 22 خرداد ماه ، 1394 09:40:01
 موضوع مطلب:


یکباره ز من ملول گشتی | از عاشقِ خود ملال تا کی؟


- جمعه، 22 خرداد ماه ، 1394 10:35:08
 موضوع مطلب:


یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است

صائب تبریزی


- جمعه، 22 خرداد ماه ، 1394 11:13:01
 موضوع مطلب:


ترکِ من میآیی و دلها به یغما میبری | روی پنهان میکنی، دل آشکارا میبری


- شنبه، 23 خرداد ماه ، 1394 00:04:56
 موضوع مطلب:


یا در قفس آتش بزن پروانه ها را
یا بازگردان آسمان ها را به آنها
چون دوستانم دشمنند و دشمنان دوست
وامی نهم بعد از تو "آنها" را به "آن ها"
فاضل نظری


- شنبه، 23 خرداد ماه ، 1394 09:25:19
 موضوع مطلب:


از عمر چو این یک دو نفس بیش نداریم | بنشین نفسی تا نفسی با تو برآریم


- شنبه، 23 خرداد ماه ، 1394 10:46:50
 موضوع مطلب:


من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو// پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو

مولانا


- شنبه، 23 خرداد ماه ، 1394 12:06:04
 موضوع مطلب:


وفا نمودم و پاداشِ آن جفا دیدم | که گفت نخلِ محبت ثمر نمیبندد


- شنبه، 23 خرداد ماه ، 1394 16:24:11
 موضوع مطلب:


درآفاق گشاده است ولیکن بسته است      ازسر زلف تو در پای دل ما زنجیر


- شنبه، 23 خرداد ماه ، 1394 21:38:58
 موضوع مطلب:


روزی به سلام یا پیامی | آن یار نکرد یاد ما را


- يكشنبه، 24 خرداد ماه ، 1394 01:09:18
 موضوع مطلب:


ای هر که هستی لحظه ای در خودنگر باش!
خوبی ولی از آنچه هستی خوب تر باش!
فریدون مشیری


- يكشنبه، 24 خرداد ماه ، 1394 01:20:37
 موضوع مطلب:


شاهان همه هندویِ او، زاری کنان در کویِ او | هر موری از نیرویِ او، چندین سلیمان پرورَد


- يكشنبه، 24 خرداد ماه ، 1394 13:40:46
 موضوع مطلب:

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع
روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرست
بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع

حافظ- يكشنبه، 24 خرداد ماه ، 1394 13:49:51
 موضوع مطلب:


عاقلی کز شکنِ زلفِ تو دیوانه شود | سرِ این سلسله بایست که محکم دارد


- يكشنبه، 24 خرداد ماه ، 1394 17:55:07
 موضوع مطلب:


دو صد دانا در این محفل سخن گفت | سخن نازک تر از برگ سمن گفت

(لاهوری)


- يكشنبه، 24 خرداد ماه ، 1394 19:48:33
 موضوع مطلب:


تا دل نیابد از تو خلاصی به هیچ راه | گه راهزن شدی و گهی رهبر آمدی


- دوشنبه، 25 خرداد ماه ، 1394 08:17:16
 موضوع مطلب:


یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید؟
یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید؟
با اینهمه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما، پرده شماییدمولوی


- دوشنبه، 25 خرداد ماه ، 1394 09:16:27
 موضوع مطلب:


دل به امید روی اوهمدم جان نمیشود      جان به هوای کوی اوخدمت تن نمیکند


- دوشنبه، 25 خرداد ماه ، 1394 09:59:27
 موضوع مطلب:


در فراقش چون ندادم جانِ خود را ای فلک | نامِ ننگ‌آمیز من از لوحِ هستی ساز حک


- دوشنبه، 25 خرداد ماه ، 1394 10:58:35
 موضوع مطلب:


کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت      یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم


- دوشنبه، 25 خرداد ماه ، 1394 11:34:37
 موضوع مطلب:


مرا محلِ ستادن نماند در کویت | ز بس که با دگران لطفِ بی‌محل کردی


- دوشنبه، 25 خرداد ماه ، 1394 11:49:10
 موضوع مطلب:


یاد یاران یار را میمون بود     خاصه کان لیلی واین مجنون بود


- دوشنبه، 25 خرداد ماه ، 1394 14:13:08
 موضوع مطلب:


دل به صحرا میرود، در خانه نتوانم نشست | بویِ گل برخاست، در کاشانه نتوانم نشست


- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 08:29:22
 موضوع مطلب:


تو از من بی خبرمن از تو بی تاب      نمی آیی مرا یک شب تو درخواب


- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 10:00:43
 موضوع مطلب:


به امیدی که به خاکِ سرِ کویِ تو رسد | قالبِ خاکی‌ام آخر به هوا خواهد رفت


- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 11:48:55
 موضوع مطلب:


تا نیست نگردی ره هستت ندهند
وین مرتبه با همت پستت ندهند


- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 16:06:28
 موضوع مطلب:


دل من هست از این بازاربیزار          قسم خواهی به دادار وبه دیدار


- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 17:17:07
 موضوع مطلب:


روي قبرم بنويسيد مسافر بوده است | بنويسيد که يک مرغ مهاجر بودهاست
- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 17:43:02
 موضوع مطلب:


تو سرو جویباری تولاله بهاری           تو یار غمگساری توحور دلربایی


- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 17:46:25
 موضوع مطلب:


یک دمِ خوش را هزاران آهِ حسرت در قفاست | خرجِ بیش از دخل باشد در دیارِ زندگی


- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 21:07:03
 موضوع مطلب:

یا در غم ما تمام پیوند
یا رشتهٔ عشق بگسل از ما
مگریز ز ما اگرچه نامد
جز رنج و بلات حاصل از ما

عطار نیشابوری- سه شنبه، 26 خرداد ماه ، 1394 22:03:42
 موضوع مطلب:


ای دلشده، دم مزن ز عشقش | گر عاشقِ صادقی نشان کو؟


- پنجشنبه، 28 خرداد ماه ، 1394 09:50:31
 موضوع مطلب:


ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد
ویرانه نه آن است که سهراب فرو ریخت
ویرانه دل ماست که هر جمعه به یادت
صد بار بنا گشت و دگر بار فروریخت


- پنجشنبه، 28 خرداد ماه ، 1394 12:09:31
 موضوع مطلب:


تو را صبا ومرا آب دیده شدغماز                     وگرنه عاشق ومعشوق رازداران اند


- پنجشنبه، 28 خرداد ماه ، 1394 13:03:16
 موضوع مطلب:


در بهاران کی شود سرسبز سنگ؟
خاک شو تا گل برآیی رنگ رنگ


مولوی


- پنجشنبه، 28 خرداد ماه ، 1394 13:28:20
 موضوع مطلب:


گلاب است گویی به جویش روان          همی شاد گردد ز بویش روان


- پنجشنبه، 28 خرداد ماه ، 1394 13:28:28
 موضوع مطلب:


گر نمي کوشي به درمانم به آزارم مکوش      مرهم دل نيستي، بر سينه پيکاني چرا؟
«حميد سبزواری»


- پنجشنبه، 28 خرداد ماه ، 1394 16:10:50
 موضوع مطلب:


الا یا ایا الساقی ادرکسا و ناولها
که عشق آسااان نمود اول ولی افتاد مشکل ها


- پنجشنبه، 28 خرداد ماه ، 1394 19:22:58
 موضوع مطلب:


اگرم برون ز امکان دو جهان بود بر از جان | همه در رهِ تو ریزم که عزیزتر ز جانی


- جمعه، 29 خرداد ماه ، 1394 12:00:37
 موضوع مطلب:


یک جهان برهم زدم وز جمله بگزیدم تــــــــورا/من چه میکردم به عالم گرنمی دیدم تــــــــــــورا
«لاهیجی»


- شنبه، 30 خرداد ماه ، 1394 08:33:02
 موضوع مطلب:


آه ازآن جورو تطاول که دراین دامگه است           آه ازآن سوز و گدازی که در آن محفل بود


- شنبه، 30 خرداد ماه ، 1394 09:31:20
 موضوع مطلب:


دلم ز عشق، تبرّا نمیتواند کرد | صبوری از رخِ زیبا نمیتواند کرد


- شنبه، 30 خرداد ماه ، 1394 12:37:38
 موضوع مطلب:


دل به دلداران سپردن کارهر دلدار نیست/من به تو جان می سپارم دل که قابل دار نیست


- شنبه، 30 خرداد ماه ، 1394 16:23:35
 موضوع مطلب:


تار و پود عالم امکان، به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد


- شنبه، 30 خرداد ماه ، 1394 16:27:48
 موضوع مطلب:


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ وندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند


- شنبه، 30 خرداد ماه ، 1394 22:31:04
 موضوع مطلب:


دریایِ عشق در دلِ ما جوش میزند | ز آنجا سحابِ دیدهء ما میکشد نمی


- شنبه، 30 خرداد ماه ، 1394 22:51:27
 موضوع مطلب:


یک سال دیگر آمد و دنیا عوض نشد      چیزی بغیر پیرهن از ما عوض نشد


- يكشنبه، 31 خرداد ماه ، 1394 03:06:11
 موضوع مطلب:


دلِ هر که صید کردی نکشد سر از کمندت | نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت


- يكشنبه، 31 خرداد ماه ، 1394 08:32:06
 موضوع مطلب:


تا نه تاریک بود سایه انبوه درخت               زیر هر برگ چراغی بنهدازگلنار


- يكشنبه، 31 خرداد ماه ، 1394 13:50:29
 موضوع مطلب:


روزِ بهارست خیز تا به تماشا رویم | تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار


- يكشنبه، 31 خرداد ماه ، 1394 14:16:37
 موضوع مطلب:


راز درون پرده ز رندان مست پرست/کاین حال نیست زاهد عالی مقام را
«حافظ»


- يكشنبه، 31 خرداد ماه ، 1394 15:27:03
 موضوع مطلب:


ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند
گر از آن یار سفر کرده پیامی داری


- يكشنبه، 31 خرداد ماه ، 1394 23:47:11
 موضوع مطلب:


یکی دیوانه‌ای را گفت: بشمار
برای من، همه دیوانگان را
جوابش داد: کاین کاریست مشکل
شمارم، خواهی ار فرزانگان را


شیخ بهایی


- دوشنبه، 1 تير ماه ، 1394 03:01:47
 موضوع مطلب:


ای دل، که همی جویی ازین دام رهایی | آن روز که گفتیم چرا باز نگشتی؟


- سه شنبه، 2 تير ماه ، 1394 23:54:21
 موضوع مطلب:

یک نظر بازست نرگس چشم بیمار تو را
گل یکی از سینه چاکان است دستار تو را
می کند شبنم گرانی بر عذار نازکت
ابر می بوسد زمین از دور گلزار تو را

صائب تبریزی


- سه شنبه، 2 تير ماه ، 1394 23:58:41
 موضوع مطلب:


آن مه که صورتش ز مقابل نمیرود | از دیده گرچه میرود از دل نمیرود


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 00:06:46
 موضوع مطلب:


در خرابیهاست، چون چشم بتان، تعمیر من
مرحمت فرما، ز ویرانی عمارت کن مرا

صائب تبریزی


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 02:43:14
 موضوع مطلب:


آسمان راز به من گفت و به کس بازنگفت | شهریار این همه زان راز مگو می بینم- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 03:03:25
 موضوع مطلب:


مکن ار چه میتوانی که ز خدمتم برانی | نزنند سائلی را که دری دگر نباشد


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 07:34:45
 موضوع مطلب:


دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد      که چو سرو پای دربنداست وچولاله داغ دارد


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 09:42:09
 موضوع مطلب:


دارم از زلفِ تو اسبابِ پریشانیِ جمع | ای سرِ زلفِ تو مجموعِ پریشانیها


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 12:02:51
 موضوع مطلب:


ای مژده ی دیدار تو چون عید مبارک
فردوس بچشمی که تو را دید مبارک
جان دادم و خاک سر کوی تو نگشتم
بخت اینقدر از من نپسندید مبارک

بیدل دهلوی


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 12:10:56
 موضوع مطلب:


کمال هم نشین بر من اثرکرد      وگرنه من همان خاکم که هستم


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 21:32:39
 موضوع مطلب:


مرا از خود جدا دارد نگاری | که نیست از وی گزیرم، با که گویم؟


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 21:47:50
 موضوع مطلب:


مکن تا توانی دل خلق ریش                وگر می کُنی می کَنی بیخ خویش


- چهارشنبه، 3 تير ماه ، 1394 23:43:08
 موضوع مطلب:


شاید که شکارم شود آن مرغِ بهشتی | گاهی شکنِ دام و گهی دانه‌ام امشب


- پنجشنبه، 4 تير ماه ، 1394 00:05:46
 موضوع مطلب:


باران که در لطافت طبعش خلاف نیست ، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس


- پنجشنبه، 4 تير ماه ، 1394 00:48:08
 موضوع مطلب:


ساقیا بده جامی زان شراب روحانی
تا دمی بیاسایم زین حجاب ظلمانی
بهر امتحان ای دوست ، گر طلب کنی جان را
آن چنان برافشانم ، کز طلب خجل مانی

شیخ بهایی


- پنجشنبه، 4 تير ماه ، 1394 03:05:38
 موضوع مطلب:


یکی ز غمزهء خونخواره‌اش تپیده به خون | یکی ز حسرتِ نظاره‌اش نشسته به راه


- پنجشنبه، 4 تير ماه ، 1394 12:34:29
 موضوع مطلب:


هربار به جز عشق گرانست به دوشم           ای دهر بدین مشغله مشکن کمرم را
محمودگلشن کردستانی


- پنجشنبه، 4 تير ماه ، 1394 18:20:57
 موضوع مطلب:


الا یا ایهاالساقی أدر کأسا وناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
حافظ


- پنجشنبه، 4 تير ماه ، 1394 19:09:08
 موضوع مطلب:


ای دلبرِ گلچهره که مشاطهء صنعت | بالایِ گل از سنبلِ تر بسته کلاله


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 00:30:28
 موضوع مطلب:هر نسیمی با خـــــودش بــوی تو را آورده است
بادهـــا فهمیــده اند اعجاز شـــب بوها کم است

رضا نیکوکار


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 00:37:12
 موضوع مطلب:


تا شدم حلقه به گوش درمیخانه عشق ، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 00:58:51
 موضوع مطلب:
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم / جرس فرياد مي دارد كه بربنديد محمل ها

حافظ- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 03:03:04
 موضوع مطلب:


امان میخواهم از کثرت که گویم یک سخن با او | زبانم تا به سِحرِ غمزه بندد چشمِ جادویش


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 09:56:21
 موضوع مطلب:


شب جمعه‌ها نخفتن،‌ به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش، طلب نیاز کردن
به خدا که هیچ کس را، ثمر آنقدر نباشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن
شیخ بهایی


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 10:35:29
 موضوع مطلب:


نگویم نسبتی دارم به نزدیکانِ درگاهت | که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراقی


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 12:01:52
 موضوع مطلب:


یار مردان خدا باش که در کشی نوح                هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 12:26:13
 موضوع مطلب:


اسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند/درشگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا
«استاد شهریار»


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 12:30:09
 موضوع مطلب:


آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 14:02:22
 موضوع مطلب:


از کجا امده ام امدنم بهر چه بود      به کجا میروم اخر ننمایی وطنم


- جمعه، 5 تير ماه ، 1394 16:22:32
 موضوع مطلب:


مکن ز غصه شکایت که درطریق طلب           به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید


- شنبه، 6 تير ماه ، 1394 03:03:15
 موضوع مطلب:


دیدم دلِ خاص و عام بردی | من نیز دلاوری نمودم


- شنبه، 6 تير ماه ، 1394 08:16:46
 موضوع مطلب:


من ندانستم ازاول که تو بی مهرووفایی           عهدنابستن ازآن به که ببندی ونپایی


- شنبه، 6 تير ماه ، 1394 19:02:21
 موضوع مطلب:


یارب، چه جوانی تو که پایِ دلِ پیران | در بندِ سرِ زلفِ سمنسایِ تو افتاد


- شنبه، 6 تير ماه ، 1394 20:01:15
 موضوع مطلب:


دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش                که بد به خاطره امیدوار ما نرسد


- يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394 00:06:04
 موضوع مطلب:


دل دادی و پر گرفتی، تا عشق از سر گرفتی
تاول به تاول سرودی شعر صمیمانه دل
آتشفشان جنونی، تقسیر امضای خونی
در خواب حتی ندیدم مثل تو دیوانه دل
رضا نیکوکار


- يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394 03:06:55
 موضوع مطلب:


لبِ تو خضر و دهانِ تو آب حیوان است | قدِ تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج


- يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394 08:16:37
 موضوع مطلب:


جهان انجمن شد برتخت اوی           فرو مانده از فره و بخت اوی


- يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394 10:36:39
 موضوع مطلب:


یار دل میجوید و عاشق روانی میدهد | چون کند مسکین؟ در افتادست و جانی میدهد


- يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394 12:50:49
 موضوع مطلب:


دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست           چندی به پای رفتم وچندی به سرشدم


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 03:01:49
 موضوع مطلب:


من از این جا به ملامت نروم | که من اینجا به امیدی گروم


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 03:38:54
 موضوع مطلب:


مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 11:08:32
 موضوع مطلب:


در آن دلی، که ندارم، همیشه میابم | ز تیرِ غمزهء تو لحظه لحظه پیکانی


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 14:44:15
 موضوع مطلب:


یار با ما بی وفایی میکند بی گناه از من جدایی میکند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا جای دیگر روشنایی میکند

سعدی


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 15:31:02
 موضوع مطلب:دلت جز بر زمین افتادن سرباز راضی نیست
من و ما را جدا از هم مکن آشوب میگیرم


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 15:37:22
 موضوع مطلب:


مضاعف می کند زیبایی اش را گوشوار آنسان
کـــه در باغــی درختــی مهــربان را آلبالویش
کســوف ماه رخ داده ست یا بالا بلای من
به روی چهره پاشیده است از ابریشم مویش؟

حامد عسگری


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 15:39:31
 موضوع مطلب:


شاعر کنار جو گذر عمر ديد و من
خود را شبي در آينه ديدم دلم گرفت
" سيد مهدي نقبايي "


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 16:23:49
 موضوع مطلب:
تا قتیل دوست باشد جان کجا یابد حیات

تا مریض عشق باشد دل کجا خواهد دوا

سلمان ساوجی- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 16:53:49
 موضوع مطلب:


ای صبا سوختگان برسر ره منتظرند
گر از آن یار سفر کرده پیامی داری


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 23:22:58
 موضوع مطلب:


یک بوم خط خطی ، دو سه طرح سیاه ومات
پیوست عاشقــــانه ی ما هــــم به خاطرات
این روزهـــــــا دوباره دلـــــم تنگ می شود
این روزهــــا دوبـــاره غـــــــزل گفته ام برات

نرگس کاظمی زاده


- دوشنبه، 8 تير ماه ، 1394 23:38:42
 موضوع مطلب:


تا نیست نگردی ره هستت ندهند
وین مرتبه با همت پستت ندهند


- سه شنبه، 9 تير ماه ، 1394 00:08:48
 موضوع مطلب:

دامی تو یا کمند؟ ندانم براستی
دانم همی که آفت جان و دل منی
از فتنه ات سیاه بود صبح روشنم
ای تیره شب که فتنه بر آن ماه روشنی

رهی معیری- سه شنبه، 9 تير ماه ، 1394 03:05:41
 موضوع مطلب:


یادم نکرد و شاد حریفی که یاد از او | یادش بخیر گر چه دلم نیست شاد از او


- سه شنبه، 9 تير ماه ، 1394 10:26:20
 موضوع مطلب:


واعظ شهر چو مهر ملك و شحنه گزيد
                                             
من اگر مهر نگاري بگزينم چه شود


- سه شنبه، 9 تير ماه ، 1394 11:39:35
 موضوع مطلب:


دلدار که گفتا به توام دل نگران است | گو میرسم اینک به سلامت نگران باش


- سه شنبه، 9 تير ماه ، 1394 13:09:30
 موضوع مطلب:


شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او
شد با شب و گریه روبرو عاشق او
پایان حکایتم شنیدن دارد
من عاشق او بودم و او عاشق او..

ایرج زبردست


- سه شنبه، 9 تير ماه ، 1394 21:02:26
 موضوع مطلب:


ور دو هزار سال تو در پی سایه میدوی | آخرِ کار بنگری تو سپسی و پیش، او


- سه شنبه، 9 تير ماه ، 1394 23:55:38
 موضوع مطلب:


واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

حافظ


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 03:09:20
 موضوع مطلب:


دامنِ دولت چو به دست اوفتاد | گر بهلی بازنیاید به دست


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 09:03:22
 موضوع مطلب:


تو ای ستاره ی خندان کجا خبر داری
ز ناله ی سحر و گریه ی شبانه ی ما
چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه
جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ی ما


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 09:36:46
 موضوع مطلب:


از سر کوی تو هر کو به ملالت برود/نرود کارش و آخر به خجالت برود
کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدای /به تحمل بنشیند به جلالت برود


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 10:45:56
 موضوع مطلب:


دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

حافظ


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 10:54:04
 موضوع مطلب:


ای هدهد صبا به سبا می فرستمت
بنگر که از کجا به کجا می فرستمت
حیف از طایری چوتو در خاکدان غم
زینجا به آشیان وفا می فرستمت


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 11:47:21
 موضوع مطلب:


تو آن نوری که با موسی همی‌گفت | خدایم من خدایم من خدایم


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 11:49:20
 موضوع مطلب:


مسلمانان مرا وقتی دلی بود
که با وی گفتمی گر مشکلی بود


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 11:52:35
 موضوع مطلب:


در سرو و مه چه گویی؟ ای مجمعِ نکویی | تو ماهِ مشک بویی، تو سروِ سیم ساقی


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 11:57:29
 موضوع مطلب:


یارب این شمع دل افروز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 12:10:53
 موضوع مطلب:


تا ز آتشِ لعلِ تو سخن گوید شمع | هر لحظه دهان به آب میشوید شمع


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 13:01:36
 موضوع مطلب:


عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست     
تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 14:27:01
 موضوع مطلب:


تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست /دل سودا زده از غصه دو نیم افتادست

حافظ


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 17:33:02
 موضوع مطلب:


تا نکند وفایِ تو در دلِ من تغیّری | چشم نمیکنم به خود تا چه رسد به دیگری


- چهارشنبه، 10 تير ماه ، 1394 17:38:23
 موضوع مطلب:


یارب این نوگل خندان که سپردی به منش
می سپارم به تو از چشم حسود چمنش


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 03:07:29
 موضوع مطلب:


شبها به هوایِ خاکِ کویش | چشمِ همه را پر آب دیدم


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 11:25:01
 موضوع مطلب:


من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم
صدبار توبه کردمو دیگر نمی کنم


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 11:55:22
 موضوع مطلب:


منم که کار ندارم به غیرِ بیکاری | دلم ز کارِ زمانه گرفت بیزاری


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 13:04:38
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه نهانَت نظری با ما بود
رَقَم مِهر تو بر چهرۀ ما پیدا بود

حافظ


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 13:15:13
 موضوع مطلب:


دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
که چنان زو شدم بی سرو سامان که مپرس


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 13:32:07
 موضوع مطلب:


ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

حافظ


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 16:21:14
 موضوع مطلب:


اگر خُسبی، نخُسبد جز که چشمت | تویی آن نورِ جاویدان نخُسبی


- پنجشنبه، 11 تير ماه ، 1394 16:22:32
 موضوع مطلب:


آسایش دو گیتی تفسیر این دوحرف است
بادوستان مروت با دشمنان مدارا


- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 03:02:21
 موضوع مطلب:


از توبهء ریایی، کاری نمیگشاید | وز ملک و پادشاهی، چیزی نمیفزاید


- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 11:36:17
 موضوع مطلب:


دفتری گر بنویسند ز خوبان جهان * تو به سر دفتر خوبان جهان عنوانی- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 12:10:13
 موضوع مطلب:


یارب این شمع دل افروز ز کاشانۀ کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانۀ کیست

حافظ


- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 14:12:34
 موضوع مطلب:


تو نپسندی ز داد و رحمتِ خویش | که بستان را کنی زندان نخُسبی


- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 16:04:34
 موضوع مطلب:


یارب این نو گل خندان که سپردی به منش
می سپارم به تو از چشم حسود چمنش

حافظ


- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 16:56:32
 موضوع مطلب:


شربتِ من ز کفِ یار الم بود، الم | قسمتِ من ز درِ دوست بلا بود، بلا


- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 18:14:46
 موضوع مطلب:


از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگست
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نامست


- جمعه، 12 تير ماه ، 1394 18:29:22
 موضوع مطلب:


تا لشکرِ غمت نکند ملکِ دل، خراب | جانِ عزیزِ خود به نوا میفرستمت


- شنبه، 13 تير ماه ، 1394 01:22:28
 موضوع مطلب:


تو تمام هستی ات را ریختی در پای عشق
در نظر اما نیامد هستی ناقابلت
اشکهایت را کسی از پشت لبخندت ندید
بی خبر بودند و غافل از غم ناغافلت

محمدرضا ترکی


- شنبه، 13 تير ماه ، 1394 03:08:15
 موضوع مطلب:


تو با این حسن اگر در گلشن آیی | نهد پیشِ رخت رو بر زمین گل


- يكشنبه، 14 تير ماه ، 1394 01:48:07
 موضوع مطلب:


لعلِ سیرابِ به خون تشنه لب یار من است
وز پی دیدن او دادن جان کار من است

حافظ


- يكشنبه، 14 تير ماه ، 1394 03:06:33
 موضوع مطلب:


تماشا کن رخش را تا بدانی | که خورشید از چه خاکسترنشین است


- يكشنبه، 14 تير ماه ، 1394 13:10:04
 موضوع مطلب:


تشنه ی شهرت بیهوده نبودم چو عقیق
زخم بر دل به طلبکاری نامی نزدم
راه بردم ز قناعت چو به چشم و دل سیر
بر سر خوان فلک لب به طعامی نزدم
محمد قهرمان


- يكشنبه، 14 تير ماه ، 1394 18:58:42
 موضوع مطلب:


من که در افسونگری افسانه‌ام در روزگار | نرگسِ افسونگرِ ساقی مرا افسانه کرد


- سه شنبه، 16 تير ماه ، 1394 18:21:48
 موضوع مطلب:


دوست ان است که گیرد دست دوست                                              در پریشان حالی و درماندگی


- چهارشنبه، 17 تير ماه ، 1394 09:30:32
 موضوع مطلب:


دوست چندان که میکشد ما را | ما به فضلِ خدای زنده تریم


- چهارشنبه، 17 تير ماه ، 1394 12:16:34
 موضوع مطلب:


ماهی افتاده بر خاکم،لبالب تشنگی
پهنه ی آبی ترین دریا! به دادم می رسی؟
ماه نورانی شب های سیاه عمر من !
ماه من،ای ماه من! آیا به دادم می رسی؟
رضا نیکوکار


- پنجشنبه، 18 تير ماه ، 1394 09:33:00
 موضوع مطلب:


یکی گره بگشای از دو زلف و رخ بنمای | که صدهزار چو منِ دلشده در آن بند است


- پنجشنبه، 18 تير ماه ، 1394 10:41:30
 موضوع مطلب:


تاب بنفشه میدهد طره ی مشک سای تو
پرده ی غنچه میدرد خنده ی دلگشای تو
حافظ


- جمعه، 19 تير ماه ، 1394 10:51:46
 موضوع مطلب:


ور در رهِ راستی روم راست | چون در نگرم، روم چو خرچنگ


- جمعه، 19 تير ماه ، 1394 19:28:24
 موضوع مطلب:


گرت زدست برآید چونخل باش کریم           ورت به دست نیایدچوسروباش آزاد


- جمعه، 19 تير ماه ، 1394 23:58:46
 موضوع مطلب:


دل سراپردۀ محبت اوست
دیده آیینه دار طلعت اوست

حافظ


- شنبه، 20 تير ماه ، 1394 09:57:13
 موضوع مطلب:


تویی خورشید و من چون میوهء خام | به هر دم پخته‌تر از شیوهء تو


- شنبه، 20 تير ماه ، 1394 10:58:30
 موضوع مطلب:


وقت اذان گذشت و خورشید خواب ماند | افسوس وعده های خدا در کتاب ماند


- شنبه، 20 تير ماه ، 1394 14:17:45
 موضوع مطلب:


دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

حافظ


- شنبه، 20 تير ماه ، 1394 15:45:45
 موضوع مطلب:دل به دلبر گر سپاری دل بری
دل بری کن تا بیابی دلبری


- شنبه، 20 تير ماه ، 1394 16:01:01
 موضوع مطلب:


يکى بى زيان مرد آهنگرم
ز شاه آتش آيد همى برسرم


- شنبه، 20 تير ماه ، 1394 21:38:58
 موضوع مطلب:


من ماه ندیدم کله دار               من سرو ندیدم قباپوش


- شنبه، 20 تير ماه ، 1394 22:24:14
 موضوع مطلب:


شکرِ ایزد که به اقبالِ کله گوشهء گل | نخوتِ بادِ دی و شوکتِ خار آخر شد


- يكشنبه، 21 تير ماه ، 1394 01:39:57
 موضوع مطلب:


در آن خلوتگه تاریک و خاموش / نگه کردم به چشم پر ز رازش


- يكشنبه، 21 تير ماه ، 1394 07:30:48
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


شَبَهِ من غمِ تو، روغنِ من مرهمِ تو | شانه‌ام محرمِ آن زلفِ پر از فتنه و شر


- يكشنبه، 21 تير ماه ، 1394 09:24:51
 موضوع مطلب:


روزم به غم جهان فرسوده گذشت/ شب در هوس بوده و نابوده گذشت.
« ابو سعید ابوالخیر »


- يكشنبه، 21 تير ماه ، 1394 15:56:20
 موضوع مطلب:


تن ز جان و جان ز تن مستور نيست/ليک کس را ديد جان دستور نيست


- يكشنبه، 21 تير ماه ، 1394 22:42:53
 موضوع مطلب:
تو آمدی و ندانی مرا کجا بردی // به بند عشق کشیدی و تا خدا بردی


- يكشنبه، 21 تير ماه ، 1394 23:25:03
 موضوع مطلب:یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد
          دوستی کی آمد آخر دوستداران را چه شد


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 00:10:04
 موضوع مطلب:


دل گرفتار خواهش جانسوز
از خدا راه چاره می جویم
فروغ فرخزاد


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 01:43:04
 موضوع مطلب:


من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام
هشتمین دردانه زهرا! به دادم می رسی؟
باز هم مشهد،مسافرها،هیاهوی حرم
یک نفر فریاد زد،آقا...به دادم می رسی؟

رضا نیکوکار


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 08:41:26
 موضوع مطلب:


یک بار نجَست از دل ما ناوکِ آهی | از بارِ گنه همچو کمان گر چه خمیدیم


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 12:48:28
 موضوع مطلب:


من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بد حالان و خوش حالان شدم
مولانا


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 16:05:12
 موضوع مطلب:


مکن کارى که برپا سنگت آيو
جهان با اين فراخى تنگت آيو..
"باباطاهر"


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 18:54:20
 موضوع مطلب:


وعده ی اهل کرم نقد روان
وعده ی نا اهل شد رنج روان
مولانا


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 21:10:24
 موضوع مطلب:


نقش پیری را ز آب و رنگ ها نتوان زدود // در زمستان برف رسوا بر سر هر بام بود
( مهدی سهیلی )


- دوشنبه، 22 تير ماه ، 1394 21:22:53
 موضوع مطلب:


دلا غافل ز سبحانی چه حاصل/ اسیر دست شیطانی چه حاصل
بود قدر تو افزون از ملائک/ تو قدر خود نمی دانی چه حاصل
بابا طاهر همدانی


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 00:47:10
 موضوع مطلب:


لب و دندان سنايى همه توحيد تو گويند/مگراز آتش دوزخ بودش روى رهايى
"سنايى غزنوى"


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 09:00:10
 موضوع مطلب:


یک گریبان نیست کز بیدادِ آن مه پاره نیست | رحم گویا در دلِ بیرحمِ آن مهپاره نیست


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 10:04:26
 موضوع مطلب:


تقلید دو سه مقلد بی معنی
بدنام کند ره جوانمردان را
( ابوسعید ابوالخیر )


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 11:52:11
 موضوع مطلب:


ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم
تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم
مولوی


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 12:16:17
 موضوع مطلب:


من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
حافظ


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 14:19:41
 موضوع مطلب:


منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
حافظ


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 15:21:32
 موضوع مطلب:


نیست برلوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 18:46:50
 موضوع مطلب:


می روی و گریه می آید مرا
ساعتی بنشین که باران بگذرد


- سه شنبه، 23 تير ماه ، 1394 19:09:27
 موضوع مطلب:


دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
باز مشتاق کمانخانه ی ابروی تو بود.
حافظ


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 00:31:08
 موضوع مطلب:


دل از من برد و روی از من نهان کرد
خدا را با که این بازی توان کرد
شب تنهاییم در قصد جان بود
خیالش لطفهای بی کران کرد

حافظ


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 00:41:03
 موضوع مطلب:


دلا زنور هدایت گر آگهی یابی / چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد!
حافظ


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 01:10:50
 موضوع مطلب:


دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم
نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم
ابروی یار در نظر و خرقه سوخته
جامی به یاد گوشۀ محراب می زدم

حافظ


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 03:10:18
 موضوع مطلب:


مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم/ جرس فریاد می دارد که بربندید محملها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/ که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها
حافظ


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 03:14:46
 موضوع مطلب:


از آب و گل چنین صورت که دیدست | تعالی خالقَ الانسانِ من طین


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 03:25:21
 موضوع مطلب:


نمی خورید زمانی غم وفاداران / ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید
حافظ


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 10:51:39
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش

در آرزویِ رویش چندین عجب نباشد | گر آفتاب ازین پس پیش از سحر برآید


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 11:27:30
 موضوع مطلب:


در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می و میخواران از نرگس مستش مست


- چهارشنبه، 24 تير ماه ، 1394 13:52:48
 موضوع مطلب:


تو و طوبی و ما و قامت یار / فکر هرکس به قدر همت اوست.
حافظ


- پنجشنبه، 25 تير ماه ، 1394 02:20:33
 موضوع مطلب:


تو آن حقیقتی که تو را مژده می دهند
اسطوره های خفته در افسانه ها به هم

رضا نیکوکار


- پنجشنبه، 25 تير ماه ، 1394 03:15:48
 موضوع مطلب:


مرا از در چه میرانی؟ نمیخواهم ز تو چیزی | ولی بستانده‌ای از من، متاعِ خویش میخواهم


- پنجشنبه، 25 تير ماه ، 1394 03:46:08
 موضوع مطلب:


می خواره و سرگشته و رندیم و نظرباز / وان کس که چو ما نیست دراین شهر کدام است؟
حافظ


- جمعه، 26 تير ماه ، 1394 02:35:30
 موضوع مطلب:


تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند
کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است

فاضل نظری


- جمعه، 26 تير ماه ، 1394 03:15:35
 موضوع مطلب:


تو که همتایِ خویشتن بینی | لاجرم ننگری به مثلِ منی


- جمعه، 26 تير ماه ، 1394 10:13:43
 موضوع مطلب:


یارب ، کجاست محرم رازی که یک زمان / دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید؟
.
حافظ


- جمعه، 26 تير ماه ، 1394 12:34:54
 موضوع مطلب:

دامی تو یا کمند؟ ندانم براستی
دانم همی که آفت جان و دل منی
از فتنه ات سیاه بود صبح روشنم
ای تیره شب که فتنه بر آن ماه روشنی

رهی معیری- جمعه، 26 تير ماه ، 1394 19:12:17
 موضوع مطلب:


یا بخت من طریق مروت فروگذاشت/ یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد!
حافظ


- جمعه، 26 تير ماه ، 1394 19:19:24
 موضوع مطلب:


دست به تیغ چون زنی، آتشِ شوق از دلم | گر نشود زبانه کَش تیغ بِکَش مرا بِکُش


- جمعه، 26 تير ماه ، 1394 19:56:38
 موضوع مطلب:


شیرین تر از آنی به شکرخنده که گویم / ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی!


- شنبه، 27 تير ماه ، 1394 00:54:59
 موضوع مطلب:


یک جو وفا ندیدم از رویِ خوب هرگز | دیدم تمام هر کس این دارد آن ندارد


- شنبه، 27 تير ماه ، 1394 02:27:21
 موضوع مطلب:در گريه نهفتيم عزاي شب خود را
تاوان تو زخمي ست كه مرهم نشد امسال

عبدالجبار کاکایی


- شنبه، 27 تير ماه ، 1394 10:48:55
 موضوع مطلب:


لاله کز رخ، شهِ گلستان است | سرِ بَخس درکشید از رویت


- شنبه، 27 تير ماه ، 1394 14:40:02
 موضوع مطلب:


توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

هوای کوی تو از سر نمی رود آری


- شنبه، 27 تير ماه ، 1394 17:19:55
 موضوع مطلب:


یار ناپایدار دوست مدار / دوستی را نشاید این غدار!


- يكشنبه، 28 تير ماه ، 1394 02:24:06
 موضوع مطلب:
رهی به ناله دهی چند دردسر ما را؟

بمیر از غم و کوتاه کن فسانهٔ خویشرهی معیری
- يكشنبه، 28 تير ماه ، 1394 03:56:18
 موضوع مطلب:


شب که در بستم و مست از مى نابش کردم/ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم
"فرخى يزدى"


- يكشنبه، 28 تير ماه ، 1394 08:55:34
 موضوع مطلب:


مانندهء ابری تو، هم مظلم و بی‌باران | تاریک مکن ای ابر یک قطره ببار آخر


- يكشنبه، 28 تير ماه ، 1394 09:59:19
 موضوع مطلب:


رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است/// حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
حافظ


- دوشنبه، 29 تير ماه ، 1394 10:12:17
 موضوع مطلب:


دردِ بی‌درمانِ عشقم کشت و کرد آسوده‌خاطر | هم ز تاثیرِ مداوا هم ز تدبیرِ طبیبم


- دوشنبه، 29 تير ماه ، 1394 15:08:55
 موضوع مطلب:


مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم /// به هوایی که مگر صید کند شهبازم!


- سه شنبه، 30 تير ماه ، 1394 00:34:38
 موضوع مطلب:
مرا چه حد که زنم بوسه آستین ترا
همین قدر تو مرانم ز آستانهٔ خویش
به جز تو کز نگهی سوختی دل ما را
به دست خویش که آتش زند به خانهٔ خویش

رهی معیری


- سه شنبه، 30 تير ماه ، 1394 01:05:19
 موضوع مطلب:


شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت
حافظ


- سه شنبه، 30 تير ماه ، 1394 10:17:13
 موضوع مطلب:


تو پریچهره اگر دست به آیینه بری | آنچنان شیفته گردی که گریبان بدری


- سه شنبه، 30 تير ماه ، 1394 15:31:45
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد
،،،،
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد!
حافظ


- سه شنبه، 30 تير ماه ، 1394 18:21:22
 موضوع مطلب:


دل پاره‌های خون فکند همچو برگِ گل | چون بویِ تو ز بادِ سحرگاه بشنوم


- سه شنبه، 30 تير ماه ، 1394 18:37:12
 موضوع مطلب:


مرا مهر سیه چشمان زسر بیرون نخواهد شد
،،،،،
قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد
،،،،،
حافظ


- چهارشنبه، 31 تير ماه ، 1394 01:27:09
 موضوع مطلب:


دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

حافظ


- چهارشنبه، 31 تير ماه ، 1394 09:56:34
 موضوع مطلب:


تو راست، بر سرِ من جای تا سرم بر جاست | دریغ عمرِ عزیزم، که پای بر جا نیست


- چهارشنبه، 31 تير ماه ، 1394 10:19:42
 موضوع مطلب:


تو با خدای خود انداز کار و دلخوش دار /// که رحم اگر نکند مدعی ، خدا بکند.
.
حافظ


- چهارشنبه، 31 تير ماه ، 1394 23:06:54
 موضوع مطلب:


دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

حافظ


- چهارشنبه، 31 تير ماه ، 1394 23:50:39
 موضوع مطلب:


ديدى اى دل که غم عشق دگربار چه کرد
چون بشد دلبر و با يار وفادار چه کرد
"حافظ"


- پنجشنبه، 1 مرداد ماه ، 1394 01:27:16
 موضوع مطلب:


دل برد و تن درداده‌ام، ور میکشد استاده‌ام | کآخر نداند بیش از این، یا میکشد یا میبرد


- پنجشنبه، 1 مرداد ماه ، 1394 10:06:08
 موضوع مطلب:


دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش /// که بد به خاطر امیدوار ما نرسد!
،،،،،
حافظ


- پنجشنبه، 1 مرداد ماه ، 1394 17:18:38
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


در درد گریز، کوست همدم | با سوز بساز، کوست همساز


- جمعه، 2 مرداد ماه ، 1394 00:21:25
 موضوع مطلب:


زبان خامه ندارد سر بیان فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
دریغ مدت عمرم که بر امید وصال
به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق

حافظ


- جمعه، 2 مرداد ماه ، 1394 08:58:22
 موضوع مطلب:


قدح پر کن که من در دولت عشق
جوانبخت جهانم گرچه پیرم
قراری بسته ام با می فروشان
که روز غم بجز ساغر نگیرم.
،،،،
حافظ


- جمعه، 2 مرداد ماه ، 1394 09:01:41
 موضوع مطلب:


مرا نهایتِ شادی ست با تو ای غمِ دوست | که دوستدارِ قدیم و ندیمِ دیرینی


- جمعه، 2 مرداد ماه ، 1394 09:23:33
 موضوع مطلب:


یار مفروش به دنیا ، که بسی سود نکرد
،،،
آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود
،،،
حافظ


- جمعه، 2 مرداد ماه ، 1394 12:12:09
 موضوع مطلب:


در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از مِی و مِی خواران از نرگس مستش مست

حافظ


- جمعه، 2 مرداد ماه ، 1394 17:38:15
 موضوع مطلب:


تا مهر ابوتراب دمساز من است
،،،،،،،
حیدر به جهان همدم و همراز من است
،،،،،،،
ابوسعید ابوالخیر


- شنبه، 3 مرداد ماه ، 1394 01:04:25
 موضوع مطلب:


تا پی به حسن خود ببری، باغ آینه
یک‌باره در برابر تو آشکار شد
وقتی که تو به عکس خودت مبتلا شدی
آیینه‌ی زلال دلت پرغبار شد

غلامرضا طریقی


- شنبه، 3 مرداد ماه ، 1394 01:13:08
 موضوع مطلب:


دردِ دلِ من ز حد گذشته ست | جانم ز فراق بیقرارست


- شنبه، 3 مرداد ماه ، 1394 08:51:15
 موضوع مطلب:


توانگرا ، دل درویش خود به دست آور/// که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند
،،،
حافظ


- شنبه، 3 مرداد ماه ، 1394 09:22:13
 موضوع مطلب:


در کفِ عقل نهد شمع که بستان و بیا | تا درِ من که شفاخانهء هر ممتحن است


- يكشنبه، 4 مرداد ماه ، 1394 00:52:52
 موضوع مطلب:


تقصیــر عشق نیست اگــر واژه لج کند
من لال هم شوم به تو تعظیم می کنم
تو مسجدالحلال و غــزل هم زیارت ات
این واژه ها به نیت تو شعر می شوند

سیامک بهرام پرور


- يكشنبه، 4 مرداد ماه ، 1394 05:48:01
 موضوع مطلب:


دو عالم را به یک بار از دلِ تنگ | برون کردیم تا جایِ تو باشد


- يكشنبه، 4 مرداد ماه ، 1394 13:21:59
 موضوع مطلب:


دانى که چرا سر نهان با تو نگويم؟/طوطى صفتى طاقت اسرار ندارى....


- يكشنبه، 4 مرداد ماه ، 1394 19:50:52
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه نهانَت نظری با ما بود
رقم مهر تو بر چهرۀ ما پیدا بود

حافظ


- دوشنبه، 5 مرداد ماه ، 1394 09:21:41
 موضوع مطلب:


در بردنِ جانها و در آزردنِ جانها | الحق صنما هیچ تو تقصیر نکردی


- دوشنبه، 5 مرداد ماه ، 1394 10:51:34
 موضوع مطلب:


يوسف گمگشته باز آيد به کنعان غم مخور/کلبه ى احزان شود روزى گلستان غم مخور...
"حافظ"


- دوشنبه، 5 مرداد ماه ، 1394 23:13:34
 موضوع مطلب:


روح سحری ، ناز دمیدن داری
مثل غزلی تازه، شنیدن داری
ای قصۀ روزهای من بودم و تو
آنقدر ندیدمت که دیدن داری

ایرج زبردست


- چهارشنبه، 7 مرداد ماه ، 1394 00:23:43
 موضوع مطلب:


ياد روزى که به عشق تو گرفتار شدم/از سر خويش گذر کرده سوى يار شدم
"امام خمينى ره"


- چهارشنبه، 7 مرداد ماه ، 1394 07:38:13
 موضوع مطلب:


مرا عهدی است با جانان ، که تا جان در بدن دارم
،،،،
وفاداران کویش را ، چو جان خویشتن دارم!


- پنجشنبه، 8 مرداد ماه ، 1394 00:03:57
 موضوع مطلب:
من خموشم حال من می‌پرسی ای همدم که باز
نالم و از نالهٔ خود در فغان آرم تو را
شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من
تا به میخانه برم پیر و جوان آرم تو را

هاتف اصفهانی


- پنجشنبه، 8 مرداد ماه ، 1394 09:10:41
 موضوع مطلب:


این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
،،،،
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
،،،
حافظ


- پنجشنبه، 8 مرداد ماه ، 1394 15:41:24
 موضوع مطلب:


در کعبه کوى تو هر آنکس که در آيد/از قبله ابروى تو در عين نماز است
"حافظ"


- جمعه، 9 مرداد ماه ، 1394 00:47:36
 موضوع مطلب:


در پایِ تو افتادن شایسته دمی باشد | ترکِ سرِ خود گفتن زیبا قدمی باشد


- جمعه، 9 مرداد ماه ، 1394 02:04:48
 موضوع مطلب:


دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم
به دریا می زدم در باد و آتش خانه می کردم
چه می شد آه ای موسای من من هم شبان بودم
تمام روز و شب زلف خدا را شانه می کردم
علیرضا قزوه


- جمعه، 9 مرداد ماه ، 1394 08:43:36
 موضوع مطلب:


مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
،،،،
دست غیب آمد وبر سینه ی نامحرم زد.
،،،
حافظ


- جمعه، 9 مرداد ماه ، 1394 10:31:05
 موضوع مطلب:


در چنین راهی که مردان توشه از دل کرده‌اند | ساده لوحی بین که فکرِ آب و نان داریم ما


- جمعه، 9 مرداد ماه ، 1394 15:12:38
 موضوع مطلب:


اى دل غمديده حالت به شود دل بد مکن/وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور
"حافظ"


- شنبه، 10 مرداد ماه ، 1394 00:43:02
 موضوع مطلب:


رهی به مشتِ غباری چه التفات کنم؟ | که آفتابِ جهانتاب در کمندِ من است


- شنبه، 10 مرداد ماه ، 1394 00:48:54
 موضوع مطلب:


تو از سلاله ى‌سوداگران كشميرى
كه شال ناز تو را شاعرى خريدار است
در آستانه ى رفتن، در امتداد غروب
دعاى من به تو تنها،خدا نگهدار است

محمد سلمانی


- شنبه، 10 مرداد ماه ، 1394 11:18:19
 موضوع مطلب:


تا تو فرمان میدهی من بندهء خدمتگزارم | تا تو عاشق میکشی من کشتهء منت پذیرم


- يكشنبه، 11 مرداد ماه ، 1394 00:34:58
 موضوع مطلب:


مرا گفتی دم آخر ببینی ، دیر شد ، باز آ
که ترسم حسرت این دم برم بر عالم دیگر
ز بی رحمی نماید تیر خود را هم دریغ از دل
که داند زخم او را نیست جز این مرهم دیگر

ابوالقاسم لاهوتی


- يكشنبه، 11 مرداد ماه ، 1394 01:39:48
 موضوع مطلب:


روزِ روشن ندهد کاش فلک جمعی را | کز مهِ رویِ تو شمعی به شبِ تار آرند


- يكشنبه، 11 مرداد ماه ، 1394 15:15:17
 موضوع مطلب:


دام سخت است مگر يار شود لطف خدا/ورنه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم
"حافظ"


- يكشنبه، 11 مرداد ماه ، 1394 23:02:00
 موضوع مطلب:ما کودکان خاکیم،این خاک مادر ماست
زین رو بود که ما را در سینه می فشارد!!


پاداش اشک حسرت کامد به چشم عاشق
ابریست کز پس مرگ بر تربتش ببارد


ملک الشعرای بهار- يكشنبه، 11 مرداد ماه ، 1394 23:29:07
 موضوع مطلب:


در جهان تا می توانی ساده و یکرنگ باش
قالی از صد رنگ بودن زیر پا افتاده است


- يكشنبه، 11 مرداد ماه ، 1394 23:46:38
 موضوع مطلب:


تو کافردل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم
که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

حافظ


- دوشنبه، 12 مرداد ماه ، 1394 01:13:18
 موضوع مطلب:


وی دوستان چه باشد اگر آگهی دهید | کان سروِ گلعذارِ مرا بوستان کجاست


- سه شنبه، 13 مرداد ماه ، 1394 00:17:33
 موضوع مطلب:


تا پی به حسن خود ببری، باغ آینه
یک‌باره در برابر تو آشکار شد
وقتی که تو به عکس خودت مبتلا شدی
آیینه‌ی زلال دلت پرغبار شد

غلامرضا طریقی


- سه شنبه، 13 مرداد ماه ، 1394 01:28:07
 موضوع مطلب:


دوش میرفت و آه میکردم | در پیِ او نگاه میکردم


- سه شنبه، 13 مرداد ماه ، 1394 11:58:13
 موضوع مطلب:


ما ز ياران چشم يارى داشتيم/خود غلط بود آنچه مى پنداشتيم
"حافظ"


- سه شنبه، 13 مرداد ماه ، 1394 17:27:07
 موضوع مطلب:


متاعِ مهر و وفا را نمیخرند به هیچ | چنین متاع ندیدم به هیچ دکانی


- پنجشنبه، 15 مرداد ماه ، 1394 00:18:20
 موضوع مطلب:
یک روز سبک خیزد، شاد و خوش و خندان
پیش آید و بردارد مهر از در و بندان
چون در نگرد باز به زندانی و زندان
صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان

منوچهری دامغانی


- پنجشنبه، 15 مرداد ماه ، 1394 09:21:24
 موضوع مطلب:


نفس باد صبا مشت فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد


- پنجشنبه، 15 مرداد ماه ، 1394 11:00:28
 موضوع مطلب:


دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

شهریار


- جمعه، 16 مرداد ماه ، 1394 06:25:47
 موضوع مطلب:


ای عشق، کجا به من فتادی؟ | وی درد، به من چه رو نهادی؟


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 00:36:37
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 01:01:16
 موضوع مطلب:


درد عشقی کشیده ام که مپرس
زهر هجری چشیده ام که مپرس
گشته ام در جهان و آخر کار
دلبری برگزیده ام که مپرس

حافظ


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 11:04:22
 موضوع مطلب:


سخن چو تیر و زبان چو کمانِ خوارزمی است | که دیر و دور دهد دست، وای از این دوری


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 11:25:01
 موضوع مطلب:


یك بار هم كه گردنه امن و امان نبود

گرگی به گله می زند و می درد مرا
در این مراقبت چه فریبی است ای تبر
هیزم شكن برای چه می پرورد مرا ؟
" زنده یاد حسین منزوی "


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 17:04:41
 موضوع مطلب:


اگر کسی به جهان در، کسی دگر دارد | منِ غریب ندارم مگر تو را ای دوست


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 17:18:07
 موضوع مطلب:


تو آن دیاری، آن سرزمین موعودی
فضای تو همه از جاودانگی لبریز

شکسته‌ام ز پس خود تمام پل‌ها را
من از تو باز نمی‌گردم ای دیار عزیز
                                                                            * حسین منزوی *


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 18:21:50
 موضوع مطلب:


زبان خامه ندارد سر بیان فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق


- شنبه، 17 مرداد ماه ، 1394 23:27:21
 موضوع مطلب:


قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود
ورنه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود

حافظ


- يكشنبه، 18 مرداد ماه ، 1394 10:28:35
 موضوع مطلب:


دلدارِ دل افگاران، غمخوارِ جگرخواران | یاری دهِ بی‌یاران، هرجا همه او دیدم


- يكشنبه، 18 مرداد ماه ، 1394 15:09:14
 موضوع مطلب:


مکن رحم بر گاو بسیار بار/که بسيار خسبست و بسيار خوار
"سعدى"


- دوشنبه، 19 مرداد ماه ، 1394 01:55:12
 موضوع مطلب:


راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
آن جا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

حافظ


- دوشنبه، 19 مرداد ماه ، 1394 08:55:59
 موضوع مطلب:


تنها دلِ من است گرفتار در غمان | یا خود در این زمانه دلِ شادمان کم است


- دوشنبه، 19 مرداد ماه ، 1394 15:41:18
 موضوع مطلب:


تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

شیخ بهایی


- دوشنبه، 19 مرداد ماه ، 1394 19:35:08
 موضوع مطلب:


همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان تو را که من هم یرسم به آرزویی


- سه شنبه، 20 مرداد ماه ، 1394 00:17:02
 موضوع مطلب:


یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیدۀ ما شاد نکرد

حافظ


- سه شنبه، 20 مرداد ماه ، 1394 09:51:57
 موضوع مطلب:


در وصل چو هجر سوزدم جان | از درد به جانم از دوا هم


- سه شنبه، 20 مرداد ماه ، 1394 14:10:19
 موضوع مطلب:


ما ز خود سوى تو گردانیم سر
چون توىی از ما به ما نزدیکتر
مولانا


- سه شنبه، 20 مرداد ماه ، 1394 23:08:54
 موضوع مطلب:


روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران
تا از دلم بشویی غم های روزگاران


- چهارشنبه، 21 مرداد ماه ، 1394 11:14:54
 موضوع مطلب:


نسخهء عشقِ تو بر رقِّ دلم مسطور است | وصفِ رویِ تو بگویم که مرا دستور است


- چهارشنبه، 21 مرداد ماه ، 1394 18:52:23
 موضوع مطلب:


تا به فراق خوکنم صبر من و قرار کو /وعده ى وصل اگر دهد طاقت انتظار کو


- پنجشنبه، 22 مرداد ماه ، 1394 10:03:21
 موضوع مطلب:


وان دم که ز بدخویی دشنام و جفا گویی | میگو که جفایِ تو حلواست همه حلوا


- پنجشنبه، 22 مرداد ماه ، 1394 13:33:12
 موضوع مطلب:


آنچه از دریا به دریا می رود      از همان جا کامد,آنجا می رود


- پنجشنبه، 22 مرداد ماه ، 1394 15:00:47
 موضوع مطلب:


دل زنده میشود به امید وفاى یار /جان رقص میکند به سماع کلام دوست


- جمعه، 23 مرداد ماه ، 1394 02:19:53
 موضوع مطلب:


تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

حافظ


- جمعه، 23 مرداد ماه ، 1394 10:46:00
 موضوع مطلب:


تو خود سرِ وصلِ ما نداری | من عادتِ بختِ خویش دانم


- جمعه، 23 مرداد ماه ، 1394 10:48:13
 موضوع مطلب:


من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم


- جمعه، 23 مرداد ماه ، 1394 11:09:29
 موضوع مطلب:مي خواستم بخوانمت، اما نمي شود
لكنت گرفته اند زبان كلام ها
ما آن سلام اول ادعيه ي توايم
چشم انتظار صبح جواب سلام ها

علی اکبر لطیفیان
- شنبه، 24 مرداد ماه ، 1394 09:03:16
 موضوع مطلب:


ای منور به رویِ تو هر چشم | در دلم نورِ تو چو در سر چشم


- شنبه، 24 مرداد ماه ، 1394 11:27:01
 موضوع مطلب:من در تو به شوق و تو در آفاق به حیرت
نایـــاب ترین فصل تماشــای من اینست
دیوانه بـــه سودای پـــری از تو كبوتر
از قاف فرود آمده عنقای من اینست

حسین منزوی


- شنبه، 24 مرداد ماه ، 1394 22:53:26
 موضوع مطلب:


تا تورا جان و دل خود خوانده ام
بى دل بى جان شدم اى جان من


- يكشنبه، 25 مرداد ماه ، 1394 00:23:43
 موضوع مطلب:
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را


شهریار


- يكشنبه، 25 مرداد ماه ، 1394 09:46:28
 موضوع مطلب:


اگر تو فارغی از حالِ دوستان یارا | فراغت از تو میسر نمیشود ما را


- يكشنبه، 25 مرداد ماه ، 1394 17:24:55
 موضوع مطلب:ای یار دور دست که دل می بری هـنوز
چون آتش نهفته به خـاکـستـری هـنـوز
هر چند خط کشیده بـر آیـیـنه ات زمـان
در چشمم از تمام خوبان، سـری هـنـوز

حسین منزوی


- يكشنبه، 25 مرداد ماه ، 1394 17:47:39
 موضوع مطلب:


زلف را حلقه مکن تا نکنى در بندم/طره را تاب مده تا ندهى بر بادم
"حافظ"


- يكشنبه، 25 مرداد ماه ، 1394 19:34:55
 موضوع مطلب:


میان جنگ هم باشى سراغت عشق مى آید
که رکسانه سمرقند و سکندر اهل مقدون است


- دوشنبه، 26 مرداد ماه ، 1394 00:02:10
 موضوع مطلب:


تن تو بوی خود افشانده در تمام اتاق
وگرنه هیچ گلی این چنین معطر نیست

حسین منزوی


- دوشنبه، 26 مرداد ماه ، 1394 10:45:02
 موضوع مطلب:


تیـر آه ما ز گـــردون بگـــذرد حافظ خموش
رحم کــن بر جان خود پرهیز کـن از تیر ما


- دوشنبه، 26 مرداد ماه ، 1394 16:02:55
 موضوع مطلب:


از آسمان رسیدی و باران شروع شد
پا بر زمین نهادی و فصل بهار شد
باران به امر چشم تو بارید و بعد از آن
چشمان ابر، صاحب این افتخار شد

غلامرضا طریقی


- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 09:22:28
 موضوع مطلب:


در پرده دارد آن مه مجلس نشین دریغ | رویی که طعنه بر مه گردون نشین زده


- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 10:17:26
 موضوع مطلب:


هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار است
مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی‌کـــار کـــجاست...


حافظ


- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 12:59:28
 موضوع مطلب:تا دل به زندگی نسپارم به صد فریب
می پوشم از کرشمۀ هستی نگاه را
هر صبح و شب چهره نهان می کنم به اشک
تا ننگرم تبسم خورشید و ماه را

فریدون مشیری


- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 13:06:00
 موضوع مطلب:


ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست


- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 14:37:29
 موضوع مطلب:
تو را خبر ز دل بی‌قرار باید و نیست
غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست
اسیر گریهٔ بی‌اختیار خویشتنم
فغان که در کف من اختیار باید و نیست

رهی معیری- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 14:39:56
 موضوع مطلب:


تکیــــه بر جای بزرگان نتوان زد به گــــــزاف
مگر اسباب بزرگـی همه آماده کــنی...


- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 14:43:40
 موضوع مطلب:


یک عمر ما را کنارت، آری تحمل نمودی
از خانه مان پر کشیدی ... اما نه از خانه دل

رضا نیکوکار- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 14:57:23
 موضوع مطلب:


لب سر چشمه‌ای و طرف جویی

نم اشکی و با خود گفت و گویی
نیاز من چه وزن آرد بدین ساز

که خورشید غنی شد کیسه پرداز
      حافظ


- سه شنبه، 27 مرداد ماه ، 1394 15:36:24
 موضوع مطلب:


ز روزگار جوانى خبر چه مىپرسى
چون برق آمدو چون ابر نوبهار گذشت


- چهارشنبه، 28 مرداد ماه ، 1394 00:17:30
 موضوع مطلب:


تا دم تیغت به عرض جلوه عریان می‌شود
خون زخم من چو رنگ ازگل نمایان می‌شود
گر چمن زین رنگ می‌بالد به یاد مقدمت
شاخ‌گل محمل‌کش پرواز مرغان می‌شود

بیدل دهلوی- چهارشنبه، 28 مرداد ماه ، 1394 13:23:45
 موضوع مطلب:


در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت
کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست...
حافظ


- چهارشنبه، 28 مرداد ماه ، 1394 15:04:22
 موضوع مطلب:تو دریــایی و مـــاهی ات هم منـم
به شـــوق پنـــاهـــت قسم میخورم

بمیـــرم چــومــــاهی در آغــوش تو
به لبخنـــد مـــاهــت قسم میخورم

محمدرضا هاشمی زاده


- چهارشنبه، 28 مرداد ماه ، 1394 19:15:20
 موضوع مطلب:


می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت

هیهات از این گوشه که معمور نماندست


- پنجشنبه، 29 مرداد ماه ، 1394 01:16:17
 موضوع مطلب:


تا میکشم خطوط تو را پاک می شوی
داری کمی فراتر از ادراک می شوی
هر لحظه از نگاه دلم می چکی ولی
با دستمال کاغذی ام پاک می شوی

نجمه زارع


- پنجشنبه، 29 مرداد ماه ، 1394 11:11:56
 موضوع مطلب:


یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
مولوی


- پنجشنبه، 29 مرداد ماه ، 1394 15:35:50
 موضوع مطلب:درد است كه پرپر شده باشند در این باغ
بر شانه تو شانه به سرهای زیادی

از یك سفر دور و دراز آمده انگار

این قاصدك آورده خبرهای زیادی


سعید بیابانکی


- پنجشنبه، 29 مرداد ماه ، 1394 20:09:23
 موضوع مطلب:


یک آسمان اگر چه به رویم گشوده اند

من راضیم که در قفسی جز تو نیستم


حالا خیالم از تو که راحت شود، عزیز!

دیگر به فکر هیچ کسی جز تو نیستم

مهدی فرجی


- پنجشنبه، 29 مرداد ماه ، 1394 21:03:36
 موضوع مطلب:


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگى ما, عدم ماست


- جمعه، 30 مرداد ماه ، 1394 01:05:49
 موضوع مطلب:


تمام سهم من از روشنی همان نوریست
که از چراغ شما در اتاق می افتد

فاضل نظری


- جمعه، 30 مرداد ماه ، 1394 11:36:34
 موضوع مطلب:


در غمِ رویت ای پری سوخته شد دلِ ملک | بس که رسید بر فلک آهِ جگر بر آتشان


- جمعه، 30 مرداد ماه ، 1394 11:45:54
 موضوع مطلب:


نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی
مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا
مولانا


- جمعه، 30 مرداد ماه ، 1394 13:50:41
 موضوع مطلب:


اى صبا سوختگان بر سر ره منتظرند
گر از آن یارسفرکرده پیامى دارى


- شنبه، 31 مرداد ماه ، 1394 01:24:16
 موضوع مطلب:


یوسفم در چاه تنهایی هنوزم مانده است
مصر ِ قلبم از نبودش بی قراری می کند

سید هوشنگ موسوی


- شنبه، 31 مرداد ماه ، 1394 11:29:21
 موضوع مطلب:


در قصهء درد من نگه کن | بنگر که چگونه زار رفتم


- يكشنبه، 1 شهريور ماه ، 1394 00:29:21
 موضوع مطلب:من با توان چشم تـو تکثیر می شوم
با این حساب جمع وضریبیم مثل هم
آئینه ای بگیــر و خودت را نــگاه کن
ما هردوتا دونیمه ی سیبیم مثل هم

سید محمد رضا هاشمی زاده


- يكشنبه، 1 شهريور ماه ، 1394 12:29:59
 موضوع مطلب:


مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم
جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم


- يكشنبه، 1 شهريور ماه ، 1394 15:25:04
 موضوع مطلب:ما تهی دستان عاشق پیشه ایم
سفره لبخند و نان، ما را بس است

باز باران، باز باران روی خاک
جرعه ای از آسمان، ما را بس است

رحیم زریان


- دوشنبه، 2 شهريور ماه ، 1394 10:22:21
 موضوع مطلب:


توئی برترین دانش‌آموز پاک
ز دانش قلم رانده بر لوح خاک


- سه شنبه، 3 شهريور ماه ، 1394 09:29:08
 موضوع مطلب:


کامیاب از رویِ آن ماهند یاران در وطن | بی‌نصیب از وصلِ او جز هاتفِ آواره نیست


- چهارشنبه، 4 شهريور ماه ، 1394 01:31:29
 موضوع مطلب:


تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
سزد اگر همۀ دلبران دهندت باج

حافظ


- جمعه، 6 شهريور ماه ، 1394 09:23:33
 موضوع مطلب:


جانِ من میرقصد از شادی، مگر یار آمده ست | میجهد چشمم همانا وقت دیدار آمده ست


- جمعه، 6 شهريور ماه ، 1394 12:32:01
 موضوع مطلب:


تا توانى به جهان خدمت محرومان کن
به دمى یا قدمى یا قلمى یا درمى


- جمعه، 6 شهريور ماه ، 1394 18:06:36
 موضوع مطلب:


یا رب برسان گل پسر زهرا را
                                    بشنو صلوات و ربنای مارا


- شنبه، 7 شهريور ماه ، 1394 01:35:24
 موضوع مطلب:


ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها
زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا

مولوی


- شنبه، 7 شهريور ماه ، 1394 01:41:37
 موضوع مطلب:


     ای سروناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز
                                                                                          
                                                                                                                                  حافظ


- شنبه، 7 شهريور ماه ، 1394 10:01:43
 موضوع مطلب:


ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را


- شنبه، 7 شهريور ماه ، 1394 10:31:26
 موضوع مطلب:


از غم جدا مشو که غنا میدهد به دل | اما چه غم غمی که خدا میدهد به دل


- شنبه، 7 شهريور ماه ، 1394 10:35:53
 موضوع مطلب:


لبم میخندد و دل در حصار سینه میگرید
ببین در برق چشمم آشکارا اشک پنهانى


- شنبه، 7 شهريور ماه ، 1394 19:44:16
 موضوع مطلب:


یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور| کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
حافظ


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 09:52:15
 موضوع مطلب:


روزیِ روشندلان از عالم بالا بوَد | آب از دریا نمیگیرد ز استغنا گُهر


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 10:42:49
 موضوع مطلب:


رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
و آنگـــه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو پیمانــه شـو


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 11:54:37
 موضوع مطلب:


وقتی هدف شش ماهه ای بی شیر باشد
اصلا نباید شعبه ای در تیر باشد


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 11:58:40
 موضوع مطلب:


در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 12:06:38
 موضوع مطلب:


تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 12:19:50
 موضوع مطلب:


یاری اندر کس نمی​بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 12:23:24
 موضوع مطلب:


دستکش کس نیم از بهر گنج
دستکشی می خورم از بهر رنج


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 12:29:44
 موضوع مطلب:


جوانی، گه کار و شایستگی است

گه خودپسندی و پندار نیست


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 12:31:46
 موضوع مطلب:


تو نیکی می کن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 12:33:12
 موضوع مطلب:


ز بازوی خود، خواه برگ و نوا

ترا برگ و توشی در انبار نیست


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 12:48:05
 موضوع مطلب:


تن زنده والا به ورزندگیست
که ورزندگی مایه زندگیست


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 14:02:47
 موضوع مطلب:


تو را من چشم در راهم شباهنگام
که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 14:33:49
 موضوع مطلب:


یک دسته گل دماغ پرور
از خرمن صد گیاه بهتر


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 14:43:55
 موضوع مطلب:


ره زندگان است، عیبش مکن

گر این راه، همواره هموار نیست


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 14:45:48
 موضوع مطلب:


تا توانی دلی به دست آور
دل شکستن هنر نمی باشد


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 14:51:24
 موضوع مطلب:


درین دکه، سود و زیان با همند

کس از هر زیانی، زیانکار نیست


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 14:55:04
 موضوع مطلب:


تنم را فرش کردم تا بتازد
دلم را نذر کردم تا بیاید


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 15:06:33
 موضوع مطلب:


در میکده و دیر که جانانه تویی تو

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 15:12:08
 موضوع مطلب:


وه چه بدبخت و سیه روست هر آن کس که ز جهل
بشنود نام محمد (ص ) نفرستد صلوات


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 15:16:00
 موضوع مطلب:


تو خاطر نگهدار شو خویش را

که ایام، خاطر نگهدار نیست


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 15:22:27
 موضوع مطلب:


توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 15:29:02
 موضوع مطلب:


در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه
مشو غره به امروزت که از فردا نه ای آگه


- يكشنبه، 8 شهريور ماه ، 1394 15:34:20
 موضوع مطلب:


همچو حافظ غریب در ره عشق
به مقامی رسیده ام که مپرس
حافظ


- سه شنبه، 10 شهريور ماه ، 1394 00:35:05
 موضوع مطلب:


سـودای دلـنـشـیـن نـخـستین و آخرین!
عـمـرم گذشت و تـوام در سـری هـنـوز
ای چلچراغ کهنه که زآن سوی سال ها
از هـر چـراغ تـازه، فـروزان تــری هـنــوز

حسین منزوی


- سه شنبه، 10 شهريور ماه ، 1394 00:50:45
 موضوع مطلب:


ز بحر نیایش سر و تن بشست
یکی پاک جای پرستش بجست
فردوسی


- سه شنبه، 10 شهريور ماه ، 1394 01:13:38
 موضوع مطلب:


تا چاربند عقل را ویران کنی اینگونه شو
دیوانه خود دیوانه دل دیوانه سر دیوانه جان

حسین منزوی


- سه شنبه، 10 شهريور ماه ، 1394 09:53:01
 موضوع مطلب:


نشاید که بیکار مانیم ما

چو یک قطره و ذره بیکار نیست


- سه شنبه، 10 شهريور ماه ، 1394 10:25:10
 موضوع مطلب:


تو سوزِ آهِ من ای مرغِ شب چه میدانی؟ | ندیده ای شب من تاب و تب چه میدانی؟


- چهارشنبه، 11 شهريور ماه ، 1394 01:34:45
 موضوع مطلب:یک لحظه پیش چون نظر انداختم به شمع
این شعر آبدار به یاد من اوفتاد
اول بنا نبود که سوزند عاشقان
آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد


ابوالقاسم حالت


- چهارشنبه، 11 شهريور ماه ، 1394 03:50:47
 موضوع مطلب:


دلا غافل به سبحانی چه حاصل
مطیع نفس شیطانی چه حاصل
بابا طاهر


- چهارشنبه، 11 شهريور ماه ، 1394 09:21:41
 موضوع مطلب:


لعلِ نابست آب دیدهء ما | آن عقیقین مذابِ ناب کجاست


- پنجشنبه، 12 شهريور ماه ، 1394 02:09:05
 موضوع مطلب:


تاب بنفشه می دهد طرۀ مشک سای تو
پردۀ غنچه می درد خندۀ دلگشای تو

حافظ


- پنجشنبه، 12 شهريور ماه ، 1394 02:56:11
 موضوع مطلب:


وگر بر رفیقان نباشی شفیق
به فرسنگ بگریزد از تو رفیق


- پنجشنبه، 12 شهريور ماه ، 1394 10:47:05
 موضوع مطلب:


                           
atieh مي نويسد:

در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش
قطعِ امید ز هجران و وصالش کردم | سیر چشمانه قناعت به خیالش کردم


- پنجشنبه، 12 شهريور ماه ، 1394 15:08:50
 موضوع مطلب:


من نگويم که کنون با که نشين و چه بنوش
که تو خود دانى اگر زيرک و عاقل باشى
"حافظ"


- جمعه، 13 شهريور ماه ، 1394 16:54:18
 موضوع مطلب:


یک ذره وفا را به دو عالم نفروشم
هرچند در این عهد خریدار ندارد


- شنبه، 14 شهريور ماه ، 1394 00:30:38
 موضوع مطلب:


دل سراپردۀ محبت اوست
دیده آیینه دار طلعت اوست

حافظ


- شنبه، 14 شهريور ماه ، 1394 09:34:38
 موضوع مطلب:


تعبير رفت يار سفر کرده ميرسد/اى کاش هر چه زودتر از در در آمدى....
"حافظ"


- شنبه، 14 شهريور ماه ، 1394 11:05:38
 موضوع مطلب:


یارا بهشت صحبتِ یارانِ همدم است | دیدارِ یارِ نامتناسب جهنم است


- شنبه، 14 شهريور ماه ، 1394 11:21:50
 موضوع مطلب:


تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

دل سودازده از غصه دو نیم افتادست


- شنبه، 14 شهريور ماه ، 1394 15:07:39
 موضوع مطلب:


تازيان را غم احوال گرانباران نيست
پارسايان مددى تا خوش و آسان بروم
"حافظ"


- يكشنبه، 15 شهريور ماه ، 1394 10:36:01
 موضوع مطلب:


مانعِ رفتن به جز مهر و وفای من نبود | ور نه در کویِ بتان بندی به پایِ من نبود


- دوشنبه، 16 شهريور ماه ، 1394 02:16:22
 موضوع مطلب:


دل سلسله زلف تو را نیک پسندید

آشوب مکن دست مزن سلسله ها رامحمدعلی رستمی


- دوشنبه، 16 شهريور ماه ، 1394 10:58:01
 موضوع مطلب:


ای شمعِ بتان تا کی بر گردِ درت گردم | پروانهء خویشم کن تا گردِ سرت گردم


- دوشنبه، 16 شهريور ماه ، 1394 17:47:36
 موضوع مطلب:


من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم


- سه شنبه، 17 شهريور ماه ، 1394 09:24:52
 موضوع مطلب:


مجلس بهشت گردد از غایتِ لطافت | هر گه ز در درآید حورِ پری نژادم


- سه شنبه، 17 شهريور ماه ، 1394 15:30:30
 موضوع مطلب:


من آن رندم که گیرم از شهان باج

بپوشم جوشن و بر سر نهم تاج

بابا طاهر


- چهارشنبه، 18 شهريور ماه ، 1394 10:13:02
 موضوع مطلب:


جانِ من، جانِ مرا چون ضرر از بیماریست | نظری کن که به جانم خطر از بیماریست


- چهارشنبه، 18 شهريور ماه ، 1394 15:40:56
 موضوع مطلب:
تلخ بود غم بشر وین غم عشق چون شکر

این غم عشق را دگر بیش به چشم غم مبین

مولوی- پنجشنبه، 19 شهريور ماه ، 1394 15:01:29
 موضوع مطلب:


نام نيک ارطلبد از تو غريبى چه شود
توئى امروز در اين شهر که نامى دارى
"حافظ"


- جمعه، 20 شهريور ماه ، 1394 23:38:10
 موضوع مطلب:


یارب برسان گل پسر زهرا را

بشنو صلوات و ربنای مارا

ایام تبراست یا رب برسان

نابودی صهیونیست و آمریکا را


- شنبه، 21 شهريور ماه ، 1394 09:14:38
 موضوع مطلب:


ای ز سرِ زلفِ چلیپایِ تو | اهلِ جنون سلسله در پایِ تو


- شنبه، 21 شهريور ماه ، 1394 15:37:21
 موضوع مطلب:


وفا نکردی و کردم خطا ندیدی و دیدم      شکستی و نشکستم بریدی و نبریدم
مهرداد اوستا


- شنبه، 21 شهريور ماه ، 1394 18:23:37
 موضوع مطلب:


ميچکد ژاله بر رخ لاله
المدام المدام يا احباب
"حافظ"


- يكشنبه، 22 شهريور ماه ، 1394 01:20:01
 موضوع مطلب:


به غیر از آینه کس روبروی بستر نیست
و چشم آینه جز ما به سوی دیگر نیست
چنان در آینه خورده گره تنم به تنت
که خود تمیز تو و من ز هم میسر نیست

حسین منزوی


- يكشنبه، 22 شهريور ماه ، 1394 09:45:59
 موضوع مطلب:


تا به رخ چینِ سرِ زلفِ تو لرزان نشود | همه جا قیمتِ مشکِ ختن ارزان نشود


- يكشنبه، 22 شهريور ماه ، 1394 12:12:41
 موضوع مطلب:


دل تمنا می کند تا من بسازم خانه ای
                              عاشقان کی خانه دارند دل مگر دیوانه ای؟


- يكشنبه، 22 شهريور ماه ، 1394 13:29:50
 موضوع مطلب:


یاری اندر کس نمی​بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد


- يكشنبه، 22 شهريور ماه ، 1394 21:41:00
 موضوع مطلب:


دلا پوشم ز عشقت جامه ی نیل
نهم داغ غمت چون لاله بر دیل
«باباطاهر»


- دوشنبه، 23 شهريور ماه ، 1394 00:07:47
 موضوع مطلب:


لبخند بزن تازه کنی بغض(بنان) را
بخرام بر آشفته کنی (فرشچیان) را
تلفیق سپید و غزل و پست مدرنی
انگشت به لب کرده لبت منتقدان را

حامد عسگری


- دوشنبه، 23 شهريور ماه ، 1394 09:57:32
 موضوع مطلب:


ایجادِ اوست باعثِ امنیتِ جهان | زان رو وجوب یافت دعایش به هر نماز


- دوشنبه، 23 شهريور ماه ، 1394 18:25:42
 موضوع مطلب:


ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد ازاد


- دوشنبه، 23 شهريور ماه ، 1394 19:18:42
 موضوع مطلب:


درین دکه، سود و زیان با همند
کس از هر زیانی، زیانکار نیست


- دوشنبه، 23 شهريور ماه ، 1394 20:51:05
 موضوع مطلب:


تنم را فرش کردم تا بسوزد
دلم را نذر کردم تا بیاید


- سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1394 00:42:54
 موضوع مطلب:


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

حافظ


- سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1394 10:23:42
 موضوع مطلب:


دو سه بامداد دیگر که نسیمِ گل برآید | بَتَر از هزاردستان بکشد فراق جفتم


- سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1394 11:47:43
 موضوع مطلب:


مجلس بزم عیش را غالیه ی مراد نیست / ای دم صبح خوش نفس نافه ی زلف یار کو
"حافظ "


- سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1394 14:53:32
 موضوع مطلب:


وصال او ز عمر جاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به

حافظ


- سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1394 16:14:43
 موضوع مطلب:


همی دانه و خوشه خروار شد
ز آغاز، هر خوشه خروار نیست


- سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1394 18:34:14
 موضوع مطلب:


تو مو میبینی و او پیچش مو
تو ابرو او اشارت های ابرو


- سه شنبه، 24 شهريور ماه ، 1394 21:40:59
 موضوع مطلب:


ور از چینِ لبِ زلفش، صبا، بویی به باغ آرد | چمن از نکهتش، بر لادن و مشکِ تتار افتد


- چهارشنبه، 25 شهريور ماه ، 1394 00:25:03
 موضوع مطلب:


در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
صراحی می ناب و سفینۀ غزل است

حافظ


- چهارشنبه، 25 شهريور ماه ، 1394 10:16:16
 موضوع مطلب:


تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان | تا وجودم هست خواهم کند نقشت در ضمیر


- چهارشنبه، 25 شهريور ماه ، 1394 11:11:31
 موضوع مطلب:


ره زندگان است، عیبش مکن
گر این راه، همواره هموار نیست


- پنجشنبه، 26 شهريور ماه ، 1394 02:24:18
 موضوع مطلب:


ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وین راز سر به مُهر به عالم سمر شود

حافظ


- پنجشنبه، 26 شهريور ماه ، 1394 08:50:57
 موضوع مطلب:


دمِ خورشید و نمِ ابری و با قوسِ قزح | شهسواری و به رنگینه کمانی گلِ من


- پنجشنبه، 26 شهريور ماه ، 1394 10:03:55
 موضوع مطلب:


نبایست بر خیره از پا فتاد
چو جان خسته و جسم بیمار نیست


- پنجشنبه، 26 شهريور ماه ، 1394 11:04:09
 موضوع مطلب:


تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق                هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 00:35:59
 موضوع مطلب:


می وزد از چمن نسیم بهشت
هان بنوشید دم به دم میِ ناب

حافظ


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 09:58:56
 موضوع مطلب:


بر دلِ خود هر که چون فرهاد کوهِ غم نهاد | از سبکدستی بنایِ عشق را محکم نهاد


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 19:29:24
 موضوع مطلب:


درین دکه، سود و زیان با همند
کس از هر زیانی، زیانکار نیست


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 19:33:52
 موضوع مطلب:


تنم را فرش کردم تا بتازد
دلم را نذر کردم تا بیاید


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 19:35:49
 موضوع مطلب:


در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 19:49:00
 موضوع مطلب:


تو ای که بر سر خوبان کشوری چون تاج
سزدا گر همه دلبران دهندت باج
حافظ


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 19:52:06
 موضوع مطلب:


جوانی و تدبیر و نیروت هست

بدست تو، این کارها کار نیست


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 19:55:14
 موضوع مطلب:


تن زنده والا به ورزندگیست
که ورزندگی مایه ی زندگیست


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 19:59:59
 موضوع مطلب:


تا كي مي صبوح و شكر خواب بامداد
هشيار گرد هان كه گذشت اختيار عمر


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:01:28
 موضوع مطلب:


رسد روزی که در سجده بگویم
رسیدم کربلا الحمد لله


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 21:54:02
 موضوع مطلب:


همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جایی رسیده اند


- شنبه، 28 شهريور ماه ، 1394 01:23:11
 موضوع مطلب:


دانم که بگذرد ز سر جرم من که او
گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست

حافظ


- شنبه، 28 شهريور ماه ، 1394 10:45:55
 موضوع مطلب:


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش
تو چون با جور خوش داری خوشا عمرِ ابد کز تو | کشم بارِ جفا تا زنده باشم بارِ منت هم


- شنبه، 28 شهريور ماه ، 1394 11:05:07
 موضوع مطلب:


می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت

هیهات از این گوشه که معمور نماندست


- يكشنبه، 29 شهريور ماه ، 1394 09:58:13
 موضوع مطلب:


تا چشمِ جان ز غیرِ تو بستیم پایِ دل | هر جا گذشت جلوهء جانانهء تو بود


- يكشنبه، 29 شهريور ماه ، 1394 14:44:08
 موضوع مطلب:


در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست


- يكشنبه، 29 شهريور ماه ، 1394 15:02:19
 موضوع مطلب:


تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز


- يكشنبه، 29 شهريور ماه ، 1394 15:08:50
 موضوع مطلب:


ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را


- يكشنبه، 29 شهريور ماه ، 1394 15:24:24
 موضوع مطلب:


ای کردگار گفته ثنای تو یا علی
وی روزگار خوان عطای تو یا علی


- دوشنبه، 30 شهريور ماه ، 1394 10:08:55
 موضوع مطلب:


یا رب ز باغِ وصل نسیمی به من رسان | وین خسته را به کامِ دلِ خویشتن رسان


- سه شنبه، 31 شهريور ماه ، 1394 12:17:27
 موضوع مطلب:


نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی
سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا


- چهارشنبه، 1 مهر ماه ، 1394 10:52:17
 موضوع مطلب:


آبِ حیات من است خاکِ سرِ کویِ دوست | گر دو جهان خرمی ست ما و غمِ رویِ دوست


- جمعه، 3 مهر ماه ، 1394 00:31:12
 موضوع مطلب:


تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست
وگر خطاست!مرا از خطا ابایی نیست
فاضل نظری


- جمعه، 3 مهر ماه ، 1394 10:10:53
 موضوع مطلب:


تا رهِ شانه بدان زلفِ دل آویز افتاد | مو به مو با خبر از حالِ دلِ زار شدیم


- شنبه، 4 مهر ماه ، 1394 03:23:19
 موضوع مطلب:


من از دنیا به جادوی تو دل خوش کرده ام ای عشق
طلسمی را که بر من بسته بودی،بسته تر گردان
فاضل نظری


- شنبه، 4 مهر ماه ، 1394 11:19:56
 موضوع مطلب:


نعمتِ عشقِ مرا کز دگران کردم منع | گر کنی شکر چو مردان به تو بسیار رسم


- شنبه، 4 مهر ماه ، 1394 18:11:26
 موضوع مطلب:


مخور غصه که غمخوارت خدا است/ نگهدار تو با لطف و صفا است/فقط بر حی سبحان متکی باش/ که او محکم ترین پایگاه است


- يكشنبه، 5 مهر ماه ، 1394 10:46:55
 موضوع مطلب:


تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک | من چنان زار بگریم که به باران ماند


- يكشنبه، 5 مهر ماه ، 1394 13:27:31
 موضوع مطلب:


دوباره من بگویم یک روایت / عجب نیکو بودد بذل و سخاوت/به محرومان و در حد میانه که او بالا ترین باشد برایت


- دوشنبه، 6 مهر ماه ، 1394 01:08:21
 موضوع مطلب:


تو آهوی رهای دشت های سبزی اما من
پلنگ سنگی دروازه های بستۀ شهرم

فاضل نظری


- دوشنبه، 6 مهر ماه ، 1394 10:25:11
 موضوع مطلب:


من ز عشقِ تو رستم از غمِ خویش | ور بمیرم گرفته‌ام کمِ خویش


- دوشنبه، 6 مهر ماه ، 1394 15:51:48
 موضوع مطلب:


شب رحلت هم از بستر روم درقصر حورالعین
                                                                       اگر دروقت جان دادن، تو باشی شمع بالینم
حدیث آرزومندی که دراین نامه ثبت افتاد

                                                                       همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم


- دوشنبه، 6 مهر ماه ، 1394 20:12:15
 موضوع مطلب:


مــــرا عهدیست بـا جانـان کــــه تـا جــان در بــدن دارم
هــواداران کـویش را چو جان خویشتن دارم


- دوشنبه، 20 مهر ماه ، 1394 12:06:24
 موضوع مطلب:


میگفت همان کنم که خواهد دلِ تو | دیدی که چه میگفت و شنیدی که چه کرد


- جمعه، 24 مهر ماه ، 1394 01:05:24
 موضوع مطلب:


در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت
کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست...


- شنبه، 25 مهر ماه ، 1394 16:35:31
 موضوع مطلب:


تشنه لب از دل دریای هوس بیرون زد
نکشید از لب دریای ادب پرور دست

سعیدبیابانکی


- يكشنبه، 3 آبان ماه ، 1394 12:31:47
 موضوع مطلب:


در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


تو که در خواب بوده‌ای همه شب | چه نصیبت ز بلبل سحر است


- دوشنبه، 4 آبان ماه ، 1394 15:51:53
 موضوع مطلب:


ترسم آن سيمين بدن باشد در آغوش رقيب
ديده ام تقويم را امشب قمر در عقرب است.....


- چهارشنبه، 6 آبان ماه ، 1394 12:04:53
 موضوع مطلب:


تا کی از وصلش نصیبِ بخت ما | محنت و دردِ دل و هجران بود؟


- دوشنبه، 18 آبان ماه ، 1394 14:28:26
 موضوع مطلب:


دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم


- جمعه، 22 آبان ماه ، 1394 10:41:14
 موضوع مطلب:


مسافر از سر کویت کجا توانم شد | که بندِ پای من آن زلفِ عنبرآگین است


- دوشنبه، 25 آبان ماه ، 1394 06:59:48
 موضوع مطلب:


تکیــــه بر جای بزرگان نتوان زد به گــــــزاف
مگر اسباب بزرگـی همه آماده کــنی...


- يكشنبه، 1 آذر ماه ، 1394 12:05:23
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوشیکی تیشه بگیرید پیِ حفرهء زندان | چو زندان بشِکستید همه شاه و امیرید


- شنبه، 7 آذر ماه ، 1394 17:41:50
 موضوع مطلب:


در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن
                                                                       سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود


- شنبه، 7 آذر ماه ، 1394 18:21:03
 موضوع مطلب:


دلی از سنگ نبوَد چون دلِ تو | بتِ سنگینِ یغما و خُتَن را


- شنبه، 7 آذر ماه ، 1394 21:36:35
 موضوع مطلب:


از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت

ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست


- يكشنبه، 8 آذر ماه ، 1394 01:07:28
 موضوع مطلب:


تو ای طبیب ازین گرمتر گذر قدری | بر آن مریض که کارش ز چاره میگذرد


- يكشنبه، 8 آذر ماه ، 1394 08:28:00
 موضوع مطلب:


دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم که هزار آفرین بر غم باد

مولانا


- يكشنبه، 8 آذر ماه ، 1394 11:18:57
 موضوع مطلب:


دوش چون پنهان ز مردم میشدی مهمانِ دل | دیده گریان شد که او هم خانهء تنها نداشت


- دوشنبه، 9 آذر ماه ، 1394 18:18:23
 موضوع مطلب:


تبی دارم که گردگل ز سنبل سایه بان دارد
بهارعارضش خطی به خون ارغوان دارد


- سه شنبه، 10 آذر ماه ، 1394 11:03:19
 موضوع مطلب:


دلِ مسکین چرا غمگین نباشد؟ | که در عالم نیابد دلربایی


- سه شنبه، 10 آذر ماه ، 1394 21:38:59
 موضوع مطلب:


یوسف گم گشته بازآیدبه کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور


- چهارشنبه، 11 آذر ماه ، 1394 12:27:12
 موضوع مطلب:


ره زین شب تاریک نبردند برون

گفتند فسانه ای و در خواب شدند


- چهارشنبه، 11 آذر ماه ، 1394 22:09:56
 موضوع مطلب:


در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست                          مست از می و می خواران از نرگس مستش مست


- پنجشنبه، 12 آذر ماه ، 1394 11:33:38
 موضوع مطلب:


تا ظهورت چقدر فاصله داریم آقا

آه از جمعه ی بی تو گله داریم آقا

زلف شب را به سراپای سحر می ریزم

تا خود صبح به راه تو قمر می ریزم


- پنجشنبه، 12 آذر ماه ، 1394 12:25:57
 موضوع مطلب:


من در اندیشهء آنم که روان بر تو فشانم | نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم


- پنجشنبه، 12 آذر ماه ، 1394 14:58:20
 موضوع مطلب:


ما ز یاران چشم یاری داشتیم                         خود غلط بود آنچه می پنداشتیم


- پنجشنبه، 12 آذر ماه ، 1394 20:11:12
 موضوع مطلب:


مرا چون صبح به دستِ دعا نگه دارید | که روشن است جهان از نفس کشیدنِ من


- شنبه، 14 آذر ماه ، 1394 15:32:03
 موضوع مطلب:


نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی           که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی


- شنبه، 14 آذر ماه ، 1394 18:09:59
 موضوع مطلب:


یارِ بیگانه نگیرد هر که دارد یارِ خویش | ای که دستی چرب داری پیشتر دیوارِ خویش


- يكشنبه، 15 آذر ماه ، 1394 20:16:23
 موضوع مطلب:


شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو


- يكشنبه، 15 آذر ماه ، 1394 20:57:02
 موضوع مطلب:


وه که گر من بازبینم رویِ یارِ خویش را | تا قیامت شکر گویم کردگارِ خویش را


- پنجشنبه، 19 آذر ماه ، 1394 12:41:39
 موضوع مطلب:


آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد           صبر و آرام تو اند به من مسکین داد


- پنجشنبه، 19 آذر ماه ، 1394 14:26:30
 موضوع مطلب:


در انتظارِ تو بنشستم و سرآمد عمر | دگر چه داری از این بیش انتظار از من


- شنبه، 21 آذر ماه ، 1394 01:48:27
 موضوع مطلب:


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد


- شنبه، 21 آذر ماه ، 1394 11:05:37
 موضوع مطلب:


در سرِ سودایِ زلفش شد دلم | مرغِ صحرایی به دام افتاد باز


- چهارشنبه، 9 دي ماه ، 1394 11:45:38
 موضوع مطلب:


ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
- چهارشنبه، 9 دي ماه ، 1394 12:37:48
 موضوع مطلب:


این چه نظر بود که خونم بریخت | وین چه نمک بود که ریشم بخست


- شنبه، 12 دي ماه ، 1394 12:24:45
 موضوع مطلب:


تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس
به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی


- يكشنبه، 13 دي ماه ، 1394 16:40:10
 موضوع مطلب:


یارم طریقِ سرکشی از سر گرفت و رفت | یکباره دل ز بی دلِ خود بر گرفت و رفت


- يكشنبه، 13 دي ماه ، 1394 18:00:03
 موضوع مطلب:


تا تماشای جمال خود کند      نور خود در دیده ی بینا نهاد


- دوشنبه، 14 دي ماه ، 1394 19:12:02
 موضوع مطلب: Re: ✾ ✽ ✾ مشاعرهء اصیل ایرانی ✾ ✽ ✾


                           
atieh مي نويسد:
در این تاپیک قصد داریم مشاعره کنیم و یه جور بازی تقویت حافظه داشته باشیم.
چون میخواهیم مشاعره به روش اصولی پیش برود:

- ابیات باید کامل نوشته شوند. به همین دلیل هم از شعر نو کاملا چشم پوشی میکنیم و ترانه ها هم محدود میشوند.

- اگر بیتی نیمه کاره بود، مشاعره رو با بیت کامل قبلی ادامه میدهیم.

- نیاز به گفتن ندارد که از ارسال اشعار با مضامین تنشزا خودداری کنید.

- در ضمن از بکار بردن ابیات هرصفحه درهمون صفحه بطورتکراری خودداری کنید.

- شاید چند نفر به طور همزمان برای بیتی پاسخ دهند، مشاعره را با اولین پاسخ ادامه دهید. اما پستهای دیگر حذف نمیشوند.

- ذکر نام شاعر، ادای دینی به ادیبان سرزمینمان است. میتوانید دیوان یا کتاب اشعار را در
تنها هواداران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
معرفی کنید.


با آرزوی اوقاتی خوش


دی شیخ با چراغ همی گشت گردِ شهر | کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

<